X

  Podziękowania xvii
  Wprowadzenie xix
  Dla kogo jest ta książka xx
  O książce xxi
  Jak korzystać z tej książki xxii
  Zasoby sieciowe xxiii
  Errata i aktualizacje xxiii
  1. Rozpoczęcie pracy w języku Scratch 1
  Uruchamianie Scratcha 3
  Edytor w trybie offline 4
  Edytor Scratcha i duszki 4
  Edytor graficzny 6
  Praca z blokami kodu 8
    Dodawanie bloków 8
    Usuwanie bloków 9
    Uruchamianie programów 10
  Pokazywanie swoich programów 11
  Uzyskiwanie pomocy 11
    Okno wskazówek 12
    Przycisk Zajrzyj do środka 13
  Podsumowanie 14
  
  2. Tęczowe paski w przestrzeni! 15
  Naszkicuj projekt 16
  A. Utwórz tło z przestrzenią 18
    1. Posprzątaj i przygotuj scenę 18
  B. Utwórz trzy odbijające się kropki 20
    2. Namaluj kropki 20
    3. Dodaj kod dla duszka Dot 1 22
    Dowiedz się więcej: kierunki i stopnie 23
    4. Zduplikuj duszka Dot 1 25
  C. Namaluj paski tęczy 25
    5. Dodaj kod dla duszka malującej kropki Drawing Dot 25
    Kompletny program 28
    Tryb Turbo 28
    Wersja 2.0: tęczowe trójkąty 29
    Wersja 3.0: dwa latające paski 30
    Wersja 4.0: to ty decydujesz! 31
    Podsumowanie 32
    Pytania powtórkowe 33
  3. W labiryncie 35
  Naszkicuj projekt 36
  A. Niech kot chodzi 38
    Dowiedz się więcej: współrzędne x i y 38
    1. Dodaj kod ruchu do duszka gracza 40
    2. Zduplikuj kod ruchu dla duszka kota 41
  B. Utwórz poziomy labiryntu 43
    3. Pobierz obrazki z labiryntem 43
    4. Zmień tło 43
    5. Zacznij od pierwszego labiryntu 43
  C. Nie pozwól kotu przechodzić przez ściany 44
    6. Sprawdzaj, czy kot dotyka ścian 44
  D. Utwórz cel na końcu labiryntu 46
    7. Utwórz duszka Apple 47
    8. Wykrywaj, gdy gracz dotrze do jabłka 47
    9. Dodaj do duszka labiryntu kod obsługi nadawania komunikatów 49
  Kompletny program 49
  Wersja 2.0: tryb dla dwojga graczy 51
    Zduplikuj duszka Apple 51
    Zmodyfikuj kod duszka Apple2 52
    Zduplikuj duszka Orange Cat 52
    Zmodyfikuj kod dla duszka Blue Cat 53
    Powrót do początkowego położenia 55
  Wersja 3.0: pułapki 56
    Namaluj nowego duszka dla pułapek 56
    Utwórz drugi kostium dla pułapek 57
    Dodaj kod do klonowania pułapek 58
    Zmodyfikuj kod duszka Orange Cat 59
    Skopiuj kod z duszka Orange Cat do duszka Blue Cat 61
  Tryb oszukiwania: przechodzenie przez ściany 62
    Dodaj do duszka Orange Cat kod przechodzenia przez ściany 63
    Dodaj do duszka Blue Cat kod przechodzenia przez ściany 63
  Podsumowanie 64
  Pytania powtórkowe 65
  4. Rzucanie piłką do kosza i grawitacja 67
  Naszkicuj projekt 68
  A. Niech kot skacze i spada 69
    1. Dodaj kod grawitacji do duszka Cat 69
    Dowiedz się więcej: dla wszystkich duszków oraz tylko dla tego duszka 71
    2. Dodaj kod na poziomie ziemi 73
    3. Dodaj kod skakania do duszka Cat 74
  B. Niech kot porusza się w lewo i w prawo 75
    4. Dodaj kod chodzenia do duszka Cat 76
  C. Utwórz ruchomą obręcz kosza 77
    5. Utwórz duszka Hoop 77
    6. Utwórz duszka Hitbox 79
  D. Niech kot rzuca do kosza 81
    7. Utwórz duszka Basketball 81
    8. Dodaj kod dla duszka Basketball 82
    9. Wykrywaj, czy gracz zdobył kosza 83
    10. Napraw błąd z przyznawaniem punktów 85
  Kompletny program 87
  Wersja 2.0: tryb dla dwóch graczy 88
    Zduplikuj duszki Cat i Basketball 89
    Zmodyfikuj kod dla duszka Cat2 89
    Zmodyfikuj kod dla duszka Basketball2 90
  Tryb oszukiwania: unieruchomienie obręczy 91
  Podsumowanie 92
  Pytania powtórkowe 92
   5. Ulepszona gra w zbijanie klocków 93
  Naszkicuj projekt 94
  A. Utwórz rakietkę, która porusza się w lewo i w prawo 95
    1. Utwórz duszka Paddle 95
    Dowiedz się więcej: style obrotu 97
  B. Utwórz piłkę, która odbija się od ścian 98
    2. Utwórz duszka Tennis Ball 98
  C. Niech piłka odbija się od rakietki 99
    3. Dodaj kod odbijania się do duszka Tennis Ball 99
    Dowiedz się więcej: klonowanie 101
  D. Twórz klony klocków 102
    4. Dodaj duszka Brick 102
    5. Sklonuj duszka Brick 102
    Szczegółowy XII spis treści
  E. Niech piłka odbija się od klocków 104
  6. Dodaj kod odbijania się do duszka Brick 104
  F. Utwórz komunikaty „You win” i „Game over” 105
    7. Zmodyfikuj kod duszka Tennis Ball 105
    8. Utwórz duszka Game Over 106
    9. Utwórz duszka You Win 107
  Kompletny program 108
  Wersja 2.0: dopracowywanie gry 109
    Namaluj fajne tło 110
    Dodaj muzykę 111
    Niech rakietka uderzająca piłkę rozbłyskuje kolorami 112
    Dodaj animowanie wejście i wyjście dla klocków 112
    Dodaj efekt dźwiękowy do znikającego klocka 115
    Dodaj efekt dźwiękowy do duszka Tennis Ball 117
    Dodaj ślad pozostawiany przez duszka Tennis Ball 117
    Dodaj animowane wejście dla duszka Game Over 119
    Dodaj animowane wejście dla duszka You Win 120
  Podsumowanie 122
  Pytania powtórkowe 123
  
  6. Wąąąąąż! 125
  Naszkicuj projekt 127
  A. Utwórz głowę węża poruszającą się po scenie 127
    1. Utwórz duszka Head 128
    Dowiedz się więcej: „kiedy klawisz naciśnięty” czy „jeżeli klawisz naciśnięty? to” 130
  B. Niech na scenie pojawiają się jabłka . . 131
    2. Dodaj duszka Apple 131
  C. Utwórz ciało głową węża 132
    3. Utwórz duszka Body 132
    4. Utwórz drugi kostium duszka Body 133
    5. Dodaj kod dla duszka Body 133
    6. Wykrywaj, czy wąż zderza się sam ze sobą albo ze ścianą 135
  Kompletny program 137
  Wersja 2.0: dodaj bonusowe owoce 138
  Tryb oszukiwania: niezwyciężoność 140
    Zmodyfikuj głowę 140
    Zmodyfikuj kod duszka Body 141
  Tryb oszukiwania: odetnij ogon! 142
  Podsumowanie 142
  Pytania powtórkowe 143
  7. Krajacz owoców 145
  Naszkicuj projekt 147
  A. Utwórz tło dla ekranu startowego 148
    1. Narysuj tło 148
    2. Dodaj kod dla sceny 150
  B. Utwórz ślad po cięciu 151
    3. Namaluj duszka Slice 151
    Dowiedz się więcej: tworzenie list 152
    4. Utwórz listy i zmienne dla duszka Slice 155
    5. Rejestruj ruchy myszą 156
    6. Utwórz niestandardowy blok do rysowania cięcia 157
  C. Utwórz przycisk rozpoczynania 160
    7. Utwórz duszka Begin Button 160
  D. Niech owoce i bomby same wylatują w powietrze 162
    8. Utwórz duszka Fruit 163
    9. Utwórz kostiumy dla rozciętych owoców 164
    10. Dodaj kod do duszka Fruit 167
    11. Dodaj kod dla klonów duszka Fruit 170
  E. Utwórz duszki zdrowia 173
    12. Utwórz duszka Health 173
  F. Utwórz zakończenie gry 176
    13. Tworzenie duszka White Fade Out 176
  Wersja 2.0: najlepszy wynik 179
  Tryb oszukiwania: odzyskiwanie zdrowia 180
  Podsumowanie 181
  Pytania powtórkowe 182
  8. Pogromca asteroid... w kosmosie! 183
  Naszkicuj projekt 184
  A. Utwórz statek kosmiczny, który porusza się przez pchnięcia 186
    1. Utwórz duszka Spaceship 186
  B. Niech statek kosmiczny przewija się przez brzegi sceny 188
    2. Dodaj kod przewijania się do duszka Spaceship 188
    3. Dodaj kod losowych pchnięć do duszka Spaceship 190
  C. Celuj za pomocą myszy i strzelaj za pomocą spacji 190
    4. Utwórz duszka Energy Blast 191
  D. Utwórz asteroidy szybujące w przestrzeni 194
    5. Utwórz duszka Asteroid 194
  E. Utwórz asteroidy, które trafione rozpadają się na dwie połowy 196
    6. Dodaj kod rozpoławiania duszka Asteroid 196
    7. Dodaj kod komunikatu asteroid blasted do duszka Energy Blast 198
  F. Śledz wynik i utwórz czasomierz 199
    8. Utwórz duszka Out of Time 199
  G. Niech trafiony statek kosmiczny eksploduje 200
    9. Wczytaj duszka Explosion 201
    10. Dodaj kod dla duszka Explosion 201
    11. Dodaj kod eksplozji do duszka Spaceship 202
  Wersja 2.0: ograniczona ammunicja 204
  Tryb oszukiwania: gwieździsta bomba 206
  Podsumowanie 207
  Pytania powtórkowe 208
  9. Tworzenie Zaawansowanej gry platformowej 209
  Naszkicujmy projekt 210
  A. Utwórz grawitację, spadanie i lądowanie 212
    1. Utwórz duszka Ground 212
    2. Dodaj kod grawitacji i lądowania 213
    3. Spraw, Niech kot chodzi i przewija się przez scenę 215
    4. Usuń opóźnione podnoszenie się na ziemi 216
  B. Zajmij się stromymi zboczami i ścianami 218
    5. Dodaj kod stromego zbocza 218
  C. Niech kot skacze wysoko i nisko 222
    6. Dodaj kod skakania 222
  D. Dodaj wykrywanie sufitu 224
    7. Dodaj niską platformę do duszka Ground 224
    8. Dodaj kod wykrywania sufitu 225
  E. Użyj ramki trafień dla duszka cat . 228
    9. Dodaj kostium hitbox do duszka Cat 229
    10. Dodaj kod ramki trafień 230
  F. Dodaj lepszą animację chodzenia 231
    11. Dodaj nowe kostiumy do duszka Cat 232
    12. Utwórz blok set correct costume 233
  G. Utwórz poziom 239
    13. Pobierz i dodaj tło sceny 239
    14. Utwórz kostium ramki trafień dla duszka Ground 240
    15. Dodaj kod duszka Ground 241
    16. Dodaj do duszka Cat kolejny kod przewijania się 242
  H. Dodaj wrogie kraby oraz jabłka 243
    17. Dodaj duszka Apple i kod 244
    18. Utwórz duszka Crab 245
    19. Utwórz sztuczną inteligencję wroga 246
    20. Dodaj duszka Time’s Up 250
  Podsumowanie 252
  Pytania powtórkowe 253
  CO DALEJ 255
  SKOROWIDZ 257
Bawimy się, programując w Scratchu
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

300

Kategoria

Zastosowania informatyki

ISBN-13

978-83-01-19753-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 32,82 MB
epub - 16,85 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

55,00

38,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Scratch, kolorowy język programowania, działający na zasadzie „przeciągania i upuszczania”, jest używany przez miliony zupełnych nowicjuszy, a dzięki książce „Bawimy się, programując w Scratchu”, możesz nauczyć się go poprzez tworzenie niezwykłych gier!
Przygotuj się do niszczenia asteroidów, rzucenia obręczami oraz krojenia i siekania owoców!
Każda gra zawiera przystępne instrukcje, pytania kontrolne oraz zadania związane z kreatywnym tworzeniem własnej wersji gry. Chcesz dodać więcej poziomów lub zmodyfikować zasady gry? Nie ma problemu, napisz tylko trochę kodu.
Nauczysz się tworzyć takie gry, jak:
·Maze Runner (Więzień labiryntu): uciekamy z labiryntu!
·Snaaaaaake (Wąąąąąż): pożera jabłka i ucieka przed własnym ogonem
·Asteroid Breaker (Łamacz asteroidów): rozbija skały z kosmosu
·Fruit Slicer (Krajacz owoców): klon gry Owocowy Ninja®
·Brick Breaker (Pogromca cegiełek): nowa wersja gry Breakout®, czyli klasycznej gra w rozbijanie cegiełek
·Platformer: gra inspirowana przez gry SuperMario Bros.®
Nauka programowania nie powinna być sucha i okropna. Z książką Bawimy się, programując w Scratchu będzie to świetna zabawa!


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!