Labial-Dorsal Interactions: A Phonologically Based Approach

2 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

24,99  29,40 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 17,64 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym celem monografii jest wyjaśnienie bliskich fonologicznych relacji między dwiema artykulacyjnie odległymi klasami: spółgłoskami wargowymi (labialnymi) i grzbietowymi (dorsalnymi). Zaproponowane rozwiązanie sprowadza się do postulowania wspólnego dla tych grup elementu, reprezentującego miejsce artykulacji rzeczonych klas, co pozwala wyjaśnić ich częste interakcje przejawiające się w wielu procesach fonologicznych. Ponadto element ten charakteryzuje grupę samogłosek labialnych i półsamogłoskę [w], tłumacząc w ten sposób ich bliskie pokrewieństwo zarówno ze spółgłoskami labialnymi jak i dorsalnymi. Zagadnienia poruszane w pracy wpisują ją w szeroki nurt badań nad wewnętrzną strukturą fonologicznych segmentów i wzajemnymi relacjami pomiędzy klasami (fonologia segmentalna), a bardziej szczegółowo, w badania nad właściwościami cech odpowiedzialnych za miejsce artykulacji spółgłosek oraz nad bliskimi relacjami tych ostatnich z samogłoskami. Wartościowym elementem podjętego tematu badań jest niewątpliwie złożoność zagadnienia i bogactwo procesów, w których ujawniają się wzajemne relacje spółgłosek labialnych i dorsalnych. Przykładem może być wokalizacja, epenteza czy dyftongizacja, które to procesy po bliższej analizie mogą przyczynić się do ujawnienia wewnętrznej struktury badanych klas.


Rok wydania2017
Liczba stron198
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3253-6
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table of Contents
  
  Preface and Acknowl edgments /    7
  
  Chapter One: Labials and dorsals in cross-theoretical perspective
  1. Preliminaries /11
  2. Segmental phonology /13
  2.1 Major place features /16
  3. Labials and dorsals in classical distinctive feature theories /18
  3.1 Auditory-acoustic features (Jakobson, Fant and Halle 1952) /18
  3.2 Articulatory features (Chomsky and Halle 1968) /19
  3.3 SPE under fire and post-SPE advancement /    22
  4. Labials and dorsals in contemporary theories /27
  4.1 Feature geometry /27
  4.2 Dependency Phonology /33
  4.3 Perceptually oriented theories /36
  5. Element Theory /43
  5.1 Kaye, Lowenstamm and Vergnaud (1985, 1990) /48
  5.2 Harris and Lindsey (1995) /49
  5.3 Van de Weijer (1996) /51
  5.4 Scheer (2004) /52
  5.5 Huber (2007b) /53
  5.6 Backley (2011) /55
  6. Summary and conclusions ./60
  
  Chapter Two: Labial-dorsal interactions cross-linguistically
  1. Introduction /63
  2. Labial-dorsal mutual interactions: a cross-linguistic perspective /64
  2.1 Germanic and other Indo-European languages /66
  2.1.1 Velar > labial shifts /66
  2.1.2 Labial > velar shifts /77
  2.2 Non-Indo-European languages /84
  3. Interactions of labials and dorsals with coronals: cross-class perspective /87
  3.1 Dorsals and back rounded vowels /89
  3.2 Labials and round vowels /92
  4. Interactions of dorsals with vowels: cross-process perspective /94
  4.1 Palatalization /94
  4.2 Gliding /100
  4.3 Vocalization /104
  5. Labial-velars (double articulation) /109
  5.1 Labio-velars (secondary articulation) /112
  5.2 The labio-velar glide [w] /115
  6. Summary and conclusions /116
  
  Chapter Three: Love triangle, or phonological patterning of labials, dorsals, and back vowels
  1. Introduction /119
  2. Place definers ./120
  2.1 Palatals and front vowels /121
  2.1.1 Coronals /121
  2.1.2 English coronals /122
  2.2 Labials and round vowels /126
  2.3 Dorsals /128
  3. Polemic with the mainstream solution /130
  4. Complex segments / 134
  5. Labial > velar shifts: the case of Dutch / 137
  5.1 Velar epenthesis in Spanish / 142
  6. Palatalization revisited / 143
  7. Velar > labial shifts in the history of English / 150
  7.1 Velar fricative vocalization (gliding) in Old English / 151
  7.2 Old English Breaking / 153
  7.3 Vowel rounding before velars in Old and Middle English / 164
  7.4 Middle English diphthongization /166
  7.4.1 The voiced velar fricative [] / 166
  7.4.2 The voiceless velar fricative [x] / 168
  7.4.2.1 Middle English labialization / 172
  7.4.3 The velarized lateral [] / 175
  8. Summary and conclusions / 178
  
  Conclusions / 179
  References / 181
  Streszczenie / 195
  Zusammenfassung /196
RozwińZwiń