X

  Przedmowa XI
  Karolina Zmitrowicz, Adam Roman XI
  Część I. Organizacja i procesy 1
  1. Połączenie dwóch światów. Zmiany w organizacji zarządzania kontrolą jakości w warunkach połączenia firm 3
  Adam Romanowicz 3
    1.1. Wstęp 3
    1.2. Opis przypadku 4
      1.2.1. Cele przejęcia firm 4
      1.2.2. Charakterystyka firm kupujących 5
      1.2.3. Charakterystyka firm kupowanych 5
      1.2.4. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupującej 5
      1.2.5. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupowanej 5
      1.2.6. Główne wyzwania z punktu widzenia przejmowanych klientów 6
      1.2.7. Główne wyzwania z punktu widzenia architekta systemu 6
      1.2.8. Główne wyzwania z punktu widzenia inżynierii testów 6
    1.3. Skalowanie systemu 7
      1.3.1. Cel 7
      1.3.2. Opis problemów 7
      1.3.3. Faza 0 – stan testów niefunkcjonalnych po przejęciu firmy 7
      1.3.4. Faza 0 – wyniki 8
      1.3.5. Faza 0 – wnioski 8
      1.3.6. Faza 1 – pierwsze podejście do wprowadzenia skutecznych praktyk inżynieryjnych 8
      1.3.7. Faza 1 – wyniki 9
      1.3.8. Faza 1 – wnioski 10
      1.3.9. Faza 2 – dalszy rozwój testów obciążeniowych 10
      1.3.10. Faza 2 – wyniki 10
      1.3.11. Faza 2 – wnioski 11
      1.3.12. Faza 3 – dalszy rozwój i wnioski 11
      1.3.13. Wnioski końcowe 11
    1.4. Zarządzanie błędami 13
      1.4.1. Opis przypadku 13
      1.4.2. Perspektywa firmy kupionej 13
      1.4.3. Perspektywa firmy kupującej 14
      1.4.4. Podjęte kroki wewnątrz organizacji 14
      1.4.5. Perspektywa klienta 14
      1.4.6. Podjęte kroki dotyczące współpracy z klientem 15
      1.4.7. Wnioski 15
    1.5. Wartość testów eksploracyjnych 16
      1.5.1. Połączenie dwóch podejść 17
      1.5.2. Wnioski 17
    1.6. Nowy tryb pracy z klientem w obszarze testów 18
      1.6.1. Opis problemu 18
      1.6.2. Cel 18
      1.6.3. Podjęte działania 18
      1.6.4. Wnioski 19
    1.7. Zakończenie procesu przejęcia firmy 20
      1.7.1. Opis problemu 20
      1.7.2. Zatrzymanie się w połowie drogi 20
      1.7.3. Jak skutecznie zakończyć proces przejęcia firmy 21
    O autorze 22
  2. Trudna współpraca z klientem 23
  Bartłomiej Prędki, Karolina Zmitrowicz 23
    2.1. Wstęp 23
    2.2. Punkt widzenia dostawcy oprogramowania 24
    2.3. Rodzaje testów przeprowadzanych przez klienta 25
    2.4. Wady i zalety przeprowadzania testów przez zespół klienta 27
      2.4.1. Wady 27
      2.4.2. Zalety 29
    2.5. Zasady współpracy z zespołem klienta 30
    2.6. Studium przypadku 32
      2.6.1. Podejście do testów 32
      2.6.2. Środowiska testowe 33
      2.6.3. Organizacja pracy zespołów testerskich 35
      2.6.4. Wyniki 39
    2.7. Podsumowanie 40
    O autorach 41
  3. Zabezpieczenie środków budżetowych na rozbudowę zespołu testowego 43
  Maciej Chmielarz 43
    3.1. Wyzwanie 43
    3.2. Budżet nie jest z gumy 44
    3.3. Testowanie nie jest oczywiste 44
    3.4. Dobre praktyki nie przekonują 46
    3.5. Zastosowanie nie jest jasne 47
    3.6. Jest rola do spełnienia 48
    3.7. Efekt końcowy 50
    O autorze 51
  
  Część II. Testowanie systemów specyficznych 53
  4. Powiedz to głośno – jak skutecznie wprowadzić użyteczne usprawnienia w aplikacji 55
  Aleksandra Pirek, Aleksandra Sasin 55
    4.1. Charakterystyka projektu i problemu do rozwiązania 55
    4.2. Problemy, przed którymi stanęłyśmy 58
      4.2.1. Od czego wszystko się zaczęło 58
      4.2.2. Wiecznie chodzi o czas 58
      4.2.3. Budżet? 59
      4.2.4. Zespół 59
    4.3. Nasza historia 60
      4.3.1. Aplikacja webowa 60
      4.3.2. Stara aplikacja mobilna 60
      4.3.3. Nowa aplikacja mobilna – Android 61
      4.3.4. Raporty i wykresy 61
    4.4. Podejścia, techniki i technologie 62
      4.4.1. UX (ang. user experience) a użyteczność (ang. usability) 62
      4.4.2. Techniki testowania użyteczności 63
    4.5. Przebieg badania użyteczności 64
      4.5.1. Przygotowanie do testów – plan 64
      4.5.2. Lista kontrolna 65
      4.5.3. Zdefiniowanie person – rzecz z pogranicza projektowania i testów użyteczności 68
      4.5.4. Rekrutacja użytkowników 73
      4.5.5. Przygotowanie scenariuszy testowych 78
      4.5.6. Komunikacja mailowa 81
      4.5.7. Oświadczenia 82
      4.5.8. Przygotowanie obserwatorów 83
      4.5.9. Think Aloud (powiedz to głośno) – sesja z użytkownikiem 83
      4.5.10. Role w testach użyteczności 85
      4.5.11. Zebranie informacji zwrotnej po zakończonej sesji - ankiety 86
      4.5.12. Wnioski i zalecenia 90
      4.5.13. Spotkanie z biznesem 93
      4.5.14. Wprowadzenie zmian 96
    4.6. Nasze rozwiązanie 96
      4.6.1. Testy użyteczności aplikacji webowej 97
      4.6.2. Testy użyteczności aplikacji mobilnej 98
      4.6.3. Testy użyteczności na prototypach i makietach 100
    4.7. Wynik podjętych działań 101
    4.8. Aplikacja webowa 103
    4.9. Aplikacja mobilna 103
    4.10. Raporty i wykresy 105
    4.11. Podsumowanie 106
    O autorkach 111
  5. Umysł testujący: studium przypadków mobilnych 113
  Aleksandra Kornecka 113
    5.1. Wstęp – dlaczego powstał ten rozdział i dlaczego warto go przeczytać 113
    5.2. Charakterystyka projektów mobilnych oraz częste typowe problemy spotykane w takich projektach 117
    5.3. Podejście, które odpowiada na problemy oraz pomaga zapewnić jakość projektu mobilnego 129
    5.4. Teoria Marra – przetwarzanie informacji wzrokowej 130
    5.5. Teoria Gestalt – sposób postrzegania elementów widoku 132
    5.6. Teoria Jamesa J. Gibsona – oferty (afordancje) błędów ukryte w aplikacji 133
    5.7. Znajomość gestów natywnych dla danego systemu 134
    5.8. Wynik kognitywistycznego podejścia do testowania 137
    5.9. Wnioski i rekomendacje 138
    5.10. Aneks – testerska pomocnicza lista kontrolna 139
    O autorce 141
  
  Część III. Testowanie sprzętu i infrastruktury 143
  6. Testowanie sprzętu 145
  Adam Stankiewicz 145
    6.1. Wprowadzenie 145
    6.2. Koncept, dokumentacja, przygotowania do testowania 146
    6.3. Poziomy testów 148
      6.3.1. Testowanie modułowe 148
      6.3.2. Testowanie początkowe – smoke test 149
      6.3.3. Testowanie integracyjne 150
      6.3.4. Testowanie weryfikacyjne 154
      6.3.5. Testowanie długoterminowe 161
      6.3.6. Testowanie równoległe integracyjno-weryfikacyjne 164
    6.4. Typy testów 165
      6.4.1. Testy manualne 165
      6.4.2. Testy automatyczne 166
    6.5. Techniki testowania 167
      6.5.1. Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe) 167
      6.5.2. Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe) 168
      6.5.3. Techniki oparte na usterkach 168
      6.5.4. Techniki oparte na doświadczeniu 169
  6.6. Rodzaje testów 169
    6.6.1. Testy wydajnościowe 169
    6.6.2. Testy obciążeniowe 170
    6.6.3. Testy przeciążające 170
  6.7. Proces testowy 171
    6.7.1. Planowanie testów 171
    6.7.2. Zarządzanie testami 172
    6.7.3. Kryterium zakończenie testów i ich ocena 173
    6.7.4. Testowanie kolejnych wersji sprzętu 174
    6.8. Wnioski 174
    O autorze 178
  7. Testowanie nowej technologii sieci komórkowej 179
  Ewa Marchewka, Wojciech Anzel 179
    7.1. Opis przypadku 179
    7.2. Problemy komunikacyjne i kulturowe 180
      7.2.1. Problemy z przekazywaniem wiedzy – szkolenie nowego zespołu 180
      7.2.2. Problemy podczas współpracy w wielonarodowościowym zespole: różnice kulturowe 182
    7.3. Problemy procesowe 185
      7.3.1. Proces dostarczania oprogramowania 186
      7.3.2. Zmiana produktu i narzędzi 186
      7.3.3. Współpraca z bliźniaczą organizacją 187
      7.3.4. Rola testera w zespole 187
    7.4. Problemy młodej organizacji i produktu 189
      7.4.1. Nowy zespół 189
      7.4.2. Problemy ze sprzętem 190
      7.4.3. Optymalizowanie testów w środku wydania 191
      7.4.4. Automatyzacja testów 192
    7.5. Analiza końcowa 194
      7.5.1. Jakość produktu 194
      7.5.2. Wnioski co do automatyzacji 195
      7.5.3. Czynnik ludzki 195
      7.5.4. Niedojrzałość sprzętu 195
    7.6. Podsumowanie 196
    O autorach 197
  
  Część IV. Metody i techniki 199
  8. BDD i Continous Integration w projekcie – korzyści, problemy i rozwiązania 201
  Rafał Nazwalski 201
    8.1. Wstęp . 201
    8.2. Charakterystyka projektu – dlaczego Behavour Driven Development? 201
    8.3. Korzyści z BDD i CI 204
    8.4. Problemy z wdrożeniem BDD. Rola utrzymania testów 207
    8.5. Sposoby powrotu na właściwy tor 215
    8.6. Wnioski 216
    O autorze 218
  9. Automat do automatów, czyli jak wygenerować kod w kilka sekund 219
  Natalia Krawczyk-Grzegorzewicz 219
    9.1. Wprowadzenie 219
    9.2. Automatyzacja tworzenia kodu 220
    9.3. Podsumowanie 238
    O autorce 240
Testowanie oprogramowania w praktyce
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

240

Kategoria

Programowanie

ISBN-13

978-83-01-19754-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 9,01 MB
epub - 4,22 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

47,00

32,90

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Drugi tom niezwykle życzliwie przyjętej przez Czytelników serii Testowanie oprogramowania w praktyce to kontynuacja idei opisywania przez praktyków – dla praktyków – rzeczywistych wyzwań zawodowych w dziedzinie inżynierii jakości oprogramowania.
Podobnie jak w przypadku części pierwszej, do opisania swoich doświadczeń z testowaniem zaproszeni zostali doświadczeni eksperci zajmujący się różnorodnymi obszarami testowania.
Książka liczy dziewięć rozdziałów i podzielona jest na cztery zasadnicze obszary:
Organizacja i procesy - w tej części opisano zagadnienia związane z nietypowymi aspektami zarządzania projektem testowym oraz kwestie dotyczące współpracy z klientem.
Testowanie systemów specyficznych - piękno testowania polega na tym, że jego poszczególne obszary to praktycznie zupełnie odmienne światy – inne podejścia, technologie, metody, sposoby działania. W tej części opisano zagadnienia dotyczące dwóch takich „światów”: testowania użyteczności oraz testowania urządzeń mobilnych.
Testowanie sprzętu i infrastruktury - część trzecia publikacji poświęcona jest zagadnieniom rzadko pojawiającym się w fachowej literaturze czy też na różnych konferencjach testerskich, mianowicie testowaniu sprzętu oraz złożonych, skomplikowanych systemów o rozbudowanej infrastrukturze. Metody i techniki - ostatnia część poświęcona jest specyficznym technikom stosowanym w testowaniu. Oba rozdziały wchodzące w jej skład opisują ciekawe podejścia do automatyzacji testowania. Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 to solidna porcja praktycznej wiedzy i lektura obowiązkowa dla wszystkich profesjonalnych testerów i inżynierów jakości oprogramowania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!