Testowanie oprogramowania w praktyce

Studium przypadków 2.0

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

41,3059,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugi tom niezwykle życzliwie przyjętej przez Czytelników serii Testowanie oprogramowania w praktyce to kontynuacja idei opisywania przez praktyków – dla praktyków – rzeczywistych wyzwań zawodowych w dziedzinie inżynierii jakości oprogramowania.
Podobnie jak w przypadku części pierwszej, do opisania swoich doświadczeń z testowaniem zaproszeni zostali doświadczeni eksperci zajmujący się różnorodnymi obszarami testowania.
Książka liczy dziewięć rozdziałów i podzielona jest na cztery zasadnicze obszary:
Organizacja i procesy - w tej części opisano zagadnienia związane z nietypowymi aspektami zarządzania projektem testowym oraz kwestie dotyczące współpracy z klientem.
Testowanie systemów specyficznych - piękno testowania polega na tym, że jego poszczególne obszary to praktycznie zupełnie odmienne światy – inne podejścia, technologie, metody, sposoby działania. W tej części opisano zagadnienia dotyczące dwóch takich „światów”: testowania użyteczności oraz testowania urządzeń mobilnych.
Testowanie sprzętu i infrastruktury - część trzecia publikacji poświęcona jest zagadnieniom rzadko pojawiającym się w fachowej literaturze czy też na różnych konferencjach testerskich, mianowicie testowaniu sprzętu oraz złożonych, skomplikowanych systemów o rozbudowanej infrastrukturze. Metody i techniki - ostatnia część poświęcona jest specyficznym technikom stosowanym w testowaniu. Oba rozdziały wchodzące w jej skład opisują ciekawe podejścia do automatyzacji testowania. Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków 2.0 to solidna porcja praktycznej wiedzy i lektura obowiązkowa dla wszystkich profesjonalnych testerów i inżynierów jakości oprogramowania.


Rok wydania2017
Liczba stron240
KategoriaProgramowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19754-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  Karolina Zmitrowicz, Adam Roman XI
  Część I. Organizacja i procesy     1
  1. Połączenie dwóch światów. Zmiany w organizacji zarządzania kontrolą jakości w warunkach połączenia firm     3
  Adam Romanowicz    3
    1.1. Wstęp     3
    1.2. Opis przypadku     4
      1.2.1. Cele przejęcia firm     4
      1.2.2. Charakterystyka firm kupujących     5
      1.2.3. Charakterystyka firm kupowanych     5
      1.2.4. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupującej     5
      1.2.5. Główne wyzwania z punktu widzenia firmy kupowanej     5
      1.2.6. Główne wyzwania z punktu widzenia przejmowanych klientów     6
      1.2.7. Główne wyzwania z punktu widzenia architekta systemu     6
      1.2.8. Główne wyzwania z punktu widzenia inżynierii testów     6
    1.3. Skalowanie systemu     7
      1.3.1. Cel     7
      1.3.2. Opis problemów     7
      1.3.3. Faza 0 – stan testów niefunkcjonalnych po przejęciu firmy     7
      1.3.4. Faza 0 – wyniki     8
      1.3.5. Faza 0 – wnioski     8
      1.3.6. Faza 1 – pierwsze podejście do wprowadzenia skutecznych praktyk inżynieryjnych     8
      1.3.7. Faza 1 – wyniki     9
      1.3.8. Faza 1 – wnioski     10
      1.3.9. Faza 2 – dalszy rozwój testów obciążeniowych     10
      1.3.10. Faza 2 – wyniki     10
      1.3.11. Faza 2 – wnioski     11
      1.3.12. Faza 3 – dalszy rozwój i wnioski     11
      1.3.13. Wnioski końcowe     11
    1.4. Zarządzanie błędami     13
      1.4.1. Opis przypadku    13
      1.4.2. Perspektywa firmy kupionej     13
      1.4.3. Perspektywa firmy kupującej     14
      1.4.4. Podjęte kroki wewnątrz organizacji     14
      1.4.5. Perspektywa klienta    14
      1.4.6. Podjęte kroki dotyczące współpracy z klientem     15
      1.4.7. Wnioski     15
    1.5. Wartość testów eksploracyjnych     16
      1.5.1. Połączenie dwóch podejść     17
      1.5.2. Wnioski     17
    1.6. Nowy tryb pracy z klientem w obszarze testów     18
      1.6.1. Opis problemu    18
      1.6.2. Cel     18
      1.6.3. Podjęte działania     18
      1.6.4. Wnioski     19
    1.7. Zakończenie procesu przejęcia firmy    20
      1.7.1. Opis problemu    20
      1.7.2. Zatrzymanie się w połowie drogi     20
      1.7.3. Jak skutecznie zakończyć proces przejęcia firmy    21
    O autorze     22
  2. Trudna współpraca z klientem     23
  Bartłomiej Prędki, Karolina Zmitrowicz    23
    2.1. Wstęp     23
    2.2. Punkt widzenia dostawcy oprogramowania     24
    2.3. Rodzaje testów przeprowadzanych przez klienta     25
    2.4. Wady i zalety przeprowadzania testów przez zespół klienta     27
      2.4.1. Wady     27
      2.4.2. Zalety     29
    2.5. Zasady współpracy z zespołem klienta     30
    2.6. Studium przypadku     32
      2.6.1. Podejście do testów    32
      2.6.2. Środowiska testowe    33
      2.6.3. Organizacja pracy zespołów testerskich     35
      2.6.4. Wyniki     39
    2.7. Podsumowanie     40
    O autorach     41
  3. Zabezpieczenie środków budżetowych na rozbudowę zespołu testowego     43
  Maciej Chmielarz    43
    3.1. Wyzwanie     43
    3.2. Budżet nie jest z gumy    44
    3.3. Testowanie nie jest oczywiste     44
    3.4. Dobre praktyki nie przekonują     46
    3.5. Zastosowanie nie jest jasne     47
    3.6. Jest rola do spełnienia    48
    3.7. Efekt końcowy     50
    O autorze     51
  
  Część II. Testowanie systemów specyficznych     53
  4. Powiedz to głośno – jak skutecznie wprowadzić użyteczne usprawnienia w aplikacji    55
  Aleksandra Pirek, Aleksandra Sasin    55
    4.1. Charakterystyka projektu i problemu do rozwiązania     55
    4.2. Problemy, przed którymi stanęłyśmy     58
      4.2.1. Od czego wszystko się zaczęło     58
      4.2.2. Wiecznie chodzi o czas     58
      4.2.3. Budżet?     59
      4.2.4. Zespół     59
    4.3. Nasza historia     60
      4.3.1. Aplikacja webowa     60
      4.3.2. Stara aplikacja mobilna     60
      4.3.3. Nowa aplikacja mobilna – Android     61
      4.3.4. Raporty i wykresy     61
    4.4. Podejścia, techniki i technologie     62
      4.4.1. UX (ang. user experience) a użyteczność (ang. usability)     62
      4.4.2. Techniki testowania użyteczności     63
    4.5. Przebieg badania użyteczności     64
      4.5.1. Przygotowanie do testów – plan     64
      4.5.2. Lista kontrolna    65
      4.5.3. Zdefiniowanie person – rzecz z pogranicza projektowania i testów użyteczności     68
      4.5.4. Rekrutacja użytkowników     73
      4.5.5. Przygotowanie scenariuszy testowych     78
      4.5.6. Komunikacja mailowa     81
      4.5.7. Oświadczenia     82
      4.5.8. Przygotowanie obserwatorów     83
      4.5.9. Think Aloud (powiedz to głośno) – sesja z użytkownikiem     83
      4.5.10. Role w testach użyteczności     85
      4.5.11. Zebranie informacji zwrotnej po zakończonej sesji - ankiety     86
      4.5.12. Wnioski i zalecenia    90
      4.5.13. Spotkanie z biznesem    93
      4.5.14. Wprowadzenie zmian     96
    4.6. Nasze rozwiązanie     96
      4.6.1. Testy użyteczności aplikacji webowej     97
      4.6.2. Testy użyteczności aplikacji mobilnej     98
      4.6.3. Testy użyteczności na prototypach i makietach     100
    4.7. Wynik podjętych działań     101
    4.8. Aplikacja webowa     103
    4.9. Aplikacja mobilna     103
    4.10. Raporty i wykresy    105
    4.11. Podsumowanie     106
    O autorkach     111
  5. Umysł testujący: studium przypadków mobilnych    113
  Aleksandra Kornecka    113
    5.1. Wstęp – dlaczego powstał ten rozdział i dlaczego warto go przeczytać     113
    5.2. Charakterystyka projektów mobilnych oraz częste typowe problemy spotykane w takich projektach    117
    5.3. Podejście, które odpowiada na problemy oraz pomaga zapewnić jakość projektu mobilnego     129
    5.4. Teoria Marra – przetwarzanie informacji wzrokowej     130
    5.5. Teoria Gestalt – sposób postrzegania elementów widoku     132
    5.6. Teoria Jamesa J. Gibsona – oferty (afordancje) błędów ukryte w aplikacji     133
    5.7. Znajomość gestów natywnych dla danego systemu     134
    5.8. Wynik kognitywistycznego podejścia do testowania     137
    5.9. Wnioski i rekomendacje     138
    5.10. Aneks – testerska pomocnicza lista kontrolna     139
    O autorce     141
  
  Część III. Testowanie sprzętu i infrastruktury     143
  6. Testowanie sprzętu     145
  Adam Stankiewicz    145
    6.1. Wprowadzenie     145
    6.2. Koncept, dokumentacja, przygotowania do testowania     146
    6.3. Poziomy testów     148
      6.3.1. Testowanie modułowe     148
      6.3.2. Testowanie początkowe – smoke test     149
      6.3.3. Testowanie integracyjne     150
      6.3.4. Testowanie weryfikacyjne     154
      6.3.5. Testowanie długoterminowe     161
      6.3.6. Testowanie równoległe integracyjno-weryfikacyjne     164
    6.4. Typy testów    165
      6.4.1. Testy manualne     165
      6.4.2. Testy automatyczne     166
    6.5. Techniki testowania     167
      6.5.1. Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)     167
      6.5.2. Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe)     168
      6.5.3. Techniki oparte na usterkach     168
      6.5.4. Techniki oparte na doświadczeniu     169
  6.6. Rodzaje testów     169
    6.6.1. Testy wydajnościowe     169
    6.6.2. Testy obciążeniowe    170
    6.6.3. Testy przeciążające     170
  6.7. Proces testowy     171
    6.7.1. Planowanie testów     171
    6.7.2. Zarządzanie testami     172
    6.7.3. Kryterium zakończenie testów i ich ocena    173
    6.7.4. Testowanie kolejnych wersji sprzętu     174
    6.8. Wnioski     174
    O autorze     178
  7. Testowanie nowej technologii sieci komórkowej     179
  Ewa Marchewka, Wojciech Anzel    179
    7.1. Opis przypadku     179
    7.2. Problemy komunikacyjne i kulturowe     180
      7.2.1. Problemy z przekazywaniem wiedzy – szkolenie nowego zespołu     180
      7.2.2. Problemy podczas współpracy w wielonarodowościowym zespole: różnice kulturowe     182
    7.3. Problemy procesowe     185
      7.3.1. Proces dostarczania oprogramowania     186
      7.3.2. Zmiana produktu i narzędzi     186
      7.3.3. Współpraca z bliźniaczą organizacją     187
      7.3.4. Rola testera w zespole     187
    7.4. Problemy młodej organizacji i produktu     189
      7.4.1. Nowy zespół     189
      7.4.2. Problemy ze sprzętem     190
      7.4.3. Optymalizowanie testów w środku wydania     191
      7.4.4. Automatyzacja testów     192
    7.5. Analiza końcowa     194
      7.5.1. Jakość produktu     194
      7.5.2. Wnioski co do automatyzacji     195
      7.5.3. Czynnik ludzki     195
      7.5.4. Niedojrzałość sprzętu     195
    7.6. Podsumowanie     196
    O autorach     197
  
  Część IV. Metody i techniki     199
  8. BDD i Continous Integration w projekcie – korzyści, problemy i rozwiązania     201
  Rafał Nazwalski    201
    8.1. Wstęp .    201
    8.2. Charakterystyka projektu – dlaczego Behavour Driven Development?     201
    8.3. Korzyści z BDD i CI     204
    8.4. Problemy z wdrożeniem BDD. Rola utrzymania testów     207
    8.5. Sposoby powrotu na właściwy tor     215
    8.6. Wnioski     216
    O autorze    218
  9. Automat do automatów, czyli jak wygenerować kod w kilka sekund     219
  Natalia Krawczyk-Grzegorzewicz    219
    9.1. Wprowadzenie     219
    9.2. Automatyzacja tworzenia kodu     220
    9.3. Podsumowanie     238
    O autorce     240
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia