Podstawy chemii nieorganicznej, t. 2

Podstawy chemii nieorganicznej, t. 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne - zmienione - wydanie bardzo popularnego podręcznika chemii nieorganicznej, przeznaczonego dla studentów uniwersytetów i politechnik oraz wyższych szkół pedagogicznych.


W książce omówiono fizykochemiczne podstawy chemii nieorganicznej oraz poszczególne grupy pierwiastków i ich związki w powiązaniu z układem okresowym.

Uwzględniając postęp nauki w ostatnich latach, autor uaktualnił i uzupełnił podstawowe wiadomości z zakresu chemii nieorganicznej, dostosował też nomenklaturę związków do obecnie obowiązujących norm IUPAC oraz zweryfikował dane fizyczne i fizykochemiczne.

Dla wygody czytelników w tej edycji książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera obszerne wprowadzenie do chemii nieorganicznej, często określone mianem chemii ogólnej, druga zaś szczegółowe omówienie poszczególnych grup układu okresowego pierwiastków.

 


Liczba stron537
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-816-5
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  16. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW    511
    16.1. Prawo okresowości    511
    16.2. Okresowość fizycznych i chemicznych właściwości pierwiastków    516
      16.2.1. Promienie atomowe    516
      16.2.2. Energia jonizacji    518
      16.2.3. Elektroujemność    523
      16.2.4. Okresowość właściwości chemicznych    523
  17. WODÓR    528
    17.1. Ogólna charakterystyka wodoru    528
    17.2. Występowanie wodoru w przyrodzie    529
    17.3. Otrzymywanie wodoru    530
    17.4. Właściwości fizyczne wodoru    532
    17.5. Właściwości chemiczne wodoru    534
    17.6. Zastosowanie wodoru    536
    17.7. Deuter i tryt    538
    17.8. Wodór atomowy i wodór aktywny    540
    17.9. Wodorki    542
  18. HELOWCE    544
    18.1. Ogólna charakterystyka helowców    544
    18.2. Występowanie helowców w przyrodzie    545
    18.3. Otrzymywanie helowców    547
    18.4. Właściwości fizyczne helowców    548
    18.5. Związki chemiczne helowców    548
      18.5.1. Związki ksenonu, kryptonu i radonu z halogenami    550
      18.5.2. Struktura fluorków ksenonu    553
      18.5.3. Związki ksenonu z tlenem    554
    18.6. Zastosowanie helowców    555
  19. FLUOROWCE    557
    19.1. Ogólna charakterystyka fluorowców    557
    19.2. Występowanie w przyrodzie i otrzymywanie fluorowców    560
    19.3. Właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców    563
    19.4. Zastosowanie fluorowców    565
    19.5. Związki fluorowców z wodorem    567
    19.6. Związki fluorowców z tlenem    571
    19.7. Tlenowe kwasy fluorowców    574
    19.8. Związki międzyhalogenowe    578
    19.9. Polihalogenki    582
    19.10. Dodatnie jony jodu    582
  20. TLENOWCE    583
    20.1. Ogólna charakterystyka tlenowców    583
    20.2. Występowanie tlenowców w przyrodzie    586
    20.3. Otrzymywanie i zastosowanie tlenowców    587
    20.4. Struktura cząsteczek, alotropia i właściwości fizyczne tlenowców    589
      20.4.1. Odmiany alotropowe tlenu    590
      20.4.2. Odmiany alotropowe siarki    592
      20.4.3. Odmiany alotropowe selenu i telluru    596
    20.5. Właściwości chemiczne tlenowców    597
    20.6. Związki tlenowców z wodorem    598
      20.6.1. Otrzymywanie wodorków typu H2X    598
      20.6.2. Struktura i właściwości fizyczne wodorków typu H2X    599
      20.6.3. Właściwości chemiczne wodorków typu H2X    601
      20.6.4. Wodorki typu H2Xn    605
    20.7. Związki tlenowców z fluorowcami    609
    20.8. Związki siarki, selenu i telluru z tlenem    612
      20.8.1. Ditlenki XO2    613
      20.8.2. Tritlenki XO3    616
    20.9. Tlenowe kwasy siarki    619
      20.9.1. Kwas tetraoksodisiarkowy    619
      20.9.2. Kwas trioksosiarkowy [kwas siarkowy(IV)]    619
      20.9.3. Kwas tetraoksosiarkowy [kwas siarkowy(VI)]    622
      20.9.4. Kwas trioksotiosiarkowy    625
      20.9.5. Kwasy peroksosiarkowe    626
      20.9.6. Kwas heksaoksodisiarkowy (ditionowy) i kwasy heksaoksopolisiarkowe (politionowe)    628
    20.10. Kwasy tlenowe selenu i telluru    628
    20.11. Tlenohalogenowe związki siarki i selenu    629
  21. AZOTOWCE    631
    21.1. Ogólna charakterystyka azotowców    631
    21.2. Występowanie azotowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    636
      21.2.1. Azot    636
      21.2.2. Fosfor    638
      21.2.3. Arsen    639
      21.2.4. Antymon i bizmut    640
    21.3. Właściwości fizyczne i chemiczne oraz alotropia azotowców    640
      21.3.1. Azot    640
      21.3.2. Fosfor    642
      21.3.3. Arsen, antymon, bizmut    645
    21.4. Związki azotowców z wodorem i ich pochodne    646
      21.4.1. Ogólna charakterystyka związków typu XH3    646
      21.4.2. Amoniak    648
      21.4.3. Związki arsenu, antymonu i bizmutu z wodoremg    654
      21.4.4. Związki typu X2H4    656
      21.4.5. Azydek wodoru, HN3    657
    21.5. Związki azotowców z fluorowcami    658
    21.6. Tlenki i tlenowe kwasy azotu    660
      21.6.1. Tlenek diazotu    660
      21.6.2. Kwas dioksodiazotowy    661
      21.6.3. Tlenek azotu    661
      21.6.4. Tritlenek diazotu i kwas dioksoazotowy(III)    663
      21.6.5. Ditlenek azotu i tetratlenek diazotu    665
      21.6.6. Pentatlenek diazotu    667
      21.6.7. Kwas azotowy(V)    667
    21.7. Tlenki i kwasy tlenowe fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu    671
      21.7.1. Tlenki typu X4O6    671
      21.7.2. Tlenki typu X4O10    673
      21.7.3. Tlenki typu (XO2)n    674
      21.7.4. Tlenowe kwasy fosforu    675
      21.7.5. Tlenowe kwasy arsenu    682
      21.7.6. Kwasy antymonowe i antymoniany. Bizmutany    686
    21.8. Związki azotowców z siarką    684
      21.8.1. Związki azotu z siarką    684
      21.8.2. Związki fosforu z siarką    685
      21.8.3. Siarczki arsenu, antymonu i bizmutu    686
    21.9. Sole bizmutu i antymonu z kwasami tlenowymi    687
  22. WĘGLOWCE I: WĘGIEL I KRZEM    688
    22.1. Ogólna charakterystyka węglowców    688
    22.2. Występowanie, właściwości fizyczne i chemiczne węgla    691
      22.2.1. Występowanie węgla w przyrodzie    691
      22.2.2. Diament    692
      22.2.3. Grafit    693
      22.2.4. Fullereny    696
      22.2.5. Węgiel bezpostaciowy    698
    22.3. Związki węgla z wodorem    699
    22.4. Związki węgla z fluorowcami    702
    22.5. Związki węgla z tlenem    703
      22.5.1. Tlenek węgla    707
      22.5.2. Ditlenek węgla i kwas węglowy    707
      22.5.3. Ditlenek triwęgla    712
      22.5.4. Termodynamika redukcji tlenków metali węglem i tlenkiem węgla    712
    22.6. Związki węgla z siarką    715
    22.7. Związki węgla z azotem i ich pochodne    716
      22.7.1. Dicyjan    716
      22.7.2. Cyjanowodór    717
    22.8. Węgliki    718
    22.9. Występowanie i otrzymywanie krzemu    720
    22.10. Właściwości fizyczne i chemiczne krzemu    723
    22.11. Związki krzemu z wodorem i ich pochodne    724
    22.12. Związki krzemu z fluorowcami    727
    22.13. Związki krzemu z tlenem    729
      22.13.1. Tlenek krzemu    729
      22.13.2. Ditlenek krzemu    729
    22.14. Kwasy krzemowe    733
    22.15. Struktura krzemianów    735
    22.16. Krzemiany litowców    744
    22.17. Szkła krzemianowe    745
    22.18. Wyroby ceramiczne    747
  23. WĘGLOWCE II:GERMAN, CYNA I OŁÓW    749
    23.1. Ogólna charakterystyka właściwości chemicznych germanu, cyny i ołowiu    749
    23.2. Występowanie i otrzymywanie germanu, cyny i ołowiu    749
    23.3. Właściwości fizyczne germanu, cyny i ołowiu    750
    23.4. Właściwości chemiczne germanu, cyny i ołowiu    752
    23.5. Zastosowanie germanu, cyny i ołowiu    752
    23.6. Związki germanu, cyny i ołowiu z wodorem    753
    23.7. Związki germanu, cyny i ołowiu z fluorowcami    754
    23.8. Tlenki i wodorotlenki germanu, cyny i ołowiu    756
    23.9. Siarczki germanu, cyny i ołowiu    758
    23.10. Sole ołowiu i kwasow tlenowych    758
  24. BOROWCE    760
    24.1. Ogólna charakterystyka borowców    760
    24.2. Bor    762
      24.2.1. Występowanie i otrzymywanie boru oraz jego właściwości    762
      24.2.2. Związki boru z wodorem    764
      24.2.3. Pochodne boranów: hydroborany i karbaborany    772
      24.2.4. Związki boru z fluorowcami    775
      24.2.5. Tlenek boru i kwasy borowe    776
      24.2.6. Sole kwasow borowych    778
      24.2.7. Związki boru z azotem    780
      24.2.8. Związki boru z węglem i fosforem    782
      24.2.9. Związki boru z metalami    790
    24.3. Glin, gal, ind i tal (glinowce)    784
      24.3.1. Występowanie i otrzymywanie glinowców    784
      24.3.2. Właściwości fizyczne i chemiczne glinowców    785
      24.3.3. Związki glinowców z wodorem    787
      24.3.4. Związki glinowców z halogenami    788
      24.3.5. Tlenki i wodorotlenki glinowców    789
      24.3.6. Sole glinu i tlenowych kwasów mineralnych    792
      24.3.7. Związki glinowców na stopniu utlenienia I    792
  25. BERYLOWCE    794
    25.1. Ogólna charakterystyka berylowców    794
    25.2. Występowanie w przyrodzie, otrzymywanie i zastosowanie berylowców    795
    25.3. Właściwości chemiczne berylowców    797
    25.4. Związki berylowców z wodorem    798
    25.5. Związki berylowców z fluorowcami    799
    25.6. Tlenki i wodorotlenki berylowców    801
    25.7. Nadtlenki berylowców    804
    25.8. Siarczki, azotki i węgliki berylowców    805
    25.9. Sole kwasów tlenowych    806
      25.9.1. Węglany i wodorowęglany berylowców    806
      25.9.2. Siarczany berylowców    807
    25.10. Związki kompleksowe berylowców    809
  26. LITOWCE    812
    26.1. Ogólna charakterystyka litowców .    812
    26.2. Występowanie litowców w przyrodzie    813
    26.3. Otrzymywanie litowców    815
    26.4. Właściwości fizyczne i chemiczne litowców    816
    26.5. Zastosowanie metali grupy litowców    817
    26.6. Wodorki litowców    817
    26.7. Związki litowców z fluorowcami    818
    26.8. Tlenki litowców    819
    26.9. Wodorotlenki litowców    820
    26.10. Związki litowców z siarką    823
    26.11. Sole kwasow tlenowych    824
      26.11.1. Azotany litowców    824
      26.11.2. Węglany litowców    824
      26.11.3. Siarczany litowców    826
    26.12. Sole amonu    827
    26.13. Związki zawierające litowce na stopniu utlenienia -I    829
  27. METALE ZEWNĘTRZNOPRZEJŚCIOWE: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA    830
    27.1. Konfiguracje elektronowe pierwiastków przejściowych i ich stopnie utlenienia    830
    27.2. Właściwości fizyczne i chemiczne metali przejściowych    833
    27.3. Stopy metali przejściowych    837
    27.4. Międzywęzłowe związki metali przejściowych    839
    27.5. Związki metali przejściowych zawierające wiązania metal-metal, klastery    840
    27.6. Zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związkow metali przejściowych: entalpia hydratacji jonów dwu- i trójwartościowych    843
  28. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE METALI PRZEJŚCIOWYCH    846
    28.1. Karbonylki metali przejściowych    846
      28.1.1. Synteza i właściwości karbonylków metali przejściowych    846
      28.1.2. Struktura karbonylków metali przejściowych    849
      28.1.3. Pochodne karbonylków metali przejściowych    853
    28.2. Kompleksy cyjankowe i nitrozylowe metali przejściowych    854
    28.3. Kompleksy metali przejściowych z węglowodorami: alkeny i acetylen jako ligandy    856
    28.4. Kompleksy metali przejściowych z węglowodorami: węglowodory aromatyczne jako ligandy    858
  29. TYTANOWCE    865
    29.1. Występowanie tytanowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    865
    29.2. Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców    867
    29.3. Zastosowanie tytanowców    868
    29.4. Związki tytanowców z fluorowcami    869
    29.5. Związki tytanowców z tlenem    869
    29.6. Tlenki podwójne tytanowców    871
    29.7. Sole tytanowców i tlenowych kwasów nieorganicznych    872
    29.8. Związki koordynacyjne tytanowców    873
  30. WANADOWCE    874
    30.1. Występowanie wanadowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    874
    30.2. Właściwości fizyczne i chemiczne wanadowców    875
    30.3. Pięciotlenki wanadowców oraz ich pochodne    877
    30.4. Niższe tlenki wanadowców    879
    30.5. Związki wanadowców z siarką    880
    30.6. Związki wanadowców z fluorowcami    880
    30.7. Sole wanadu i kwasu siarkowego    881
    30.8. Jony oksowanadu i ich związki kompleksowe    881
  31. CHROMOWCE    882
    31.1. Występowanie chromowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    882
    31.2. Właściwości fizyczne i chemiczne metalicznych chromowców    883
    31.3. Zastosowanie metali podgrupy chromowców    885
    31.4. Ogólna charakterystyka związków chromowców    885
    31.5. Związki chromu na stopniu utlenienia II    887
    31.6. Związki chromu na stopniu utlenienia III    888
    31.7. Związki chromu na stopniu utlenienia VI    892
    31.8. Peroksochromiany    894
    31.9. Związki wolframu i molibdenu na stopniu utlenienia VI    895
      31.9.1. Tlenki, izopolikwasy i heteropolikwasy molibdenu i wolframu    895
      31.9.2. Struktura anionów izopolikwasów i heteropolikwasów molibdenu i wolframu    898
    31.10. Niższe tlenki molibdenu i wolframu oraz ich pochodne    899
    31.11. Brązy wolframowe i molibdenowe    900
    31.12. Związki molibdenu i wolframu z siarką    901
    31.13. Połączenia molibdenu i wolframu z fluorowcami    901
    31.14. Węgliki chromu, molibdenu i wolframu    902
  32. MANGANOWCE    903
    32.1. Występowanie manganowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    903
    32.2. Ogólna charakterystyka związków manganowców    906
    32.3. Związki manganu na stopniu utlenienia II    908
      32.3.1. Sole manganu(II)    908
      32.3.2. Związki koordynacyjne manganu(II)    909
    32.4. Związki manganu na stopniu utlenienia III    912
    32.5. Związki manganu na stopniu utlenienia IV    913
    32.6. Związki manganu na stopniu utlenienia V    914
    32.7. Związki manganu na stopniach utlenienia VI i VII    914
    32.8. Związki technetu    916
    32.9. Związki renu    916
  33. ŻELAZO, KOBALT I NIKIEL    917
    33.1. Ogólna charakterystyka żelaza, kobaltu i niklu    917
    33.2. Występowanie i otrzymywanie żelaza    918
    33.3. Właściwości fizyczne żelaza i jego stopów    922
    33.4. Układ żelazo-węgiel    922
    33.5. Właściwości chemiczne żelaza    925
    33.6. Korozja żelaza i stali    926
    33.7. Tlenki żelaza    927
    33.8. Wodorotlenki żelaza    929
    33.9. Związki żelaza z siarką    931
    33.10. Związki żelaza z fluorowcami    931
    33.11. Sole żelaza i tlenowych kwasow nieorganicznych oraz niektorych kwasow organicznych    932
    33.12. Związki kompleksowe żelaza    934
    33.13. Związki żelaza na stopniach utlenienia IV, V i    938
    33.14. Występowanie i otrzymywanie kobaltu i niklu    938
    33.15. Fizyczne i chemiczne właściwości kobaltu i niklu    939
    33.16. Zastosowanie kobaltu i niklu    939
    33.17. Tlenki i wodorotlenki kobaltu i niklu    940
    33.18. Siarczki kobaltu i niklu    941
    33.19. Sole kobaltu i niklu z kwasami nieorganicznymi    942
    33.20. Związki kompleksowe kobaltu i niklu    943
      33.20.1. Związki kompleksowe kobaltu    943
      33.20.2. Związki kompleksowe niklu    946
    33.21. Związki Co(IV) i Co(V) oraz Ni(III) i Ni(IV)    947
  34. PLATYNOWCE    949
    34.1. Występowanie i otrzymywanie platynowców    949
    34.2. Fizyczne i chemiczne właściwości platynowców.    951
    34.3. Zastosowanie platynowców    953
    34.4. Związki platynowców z fluorowcami    954
    34.5. Związki platynowców z tlenem i siarką    956
    34.6. Związki kompleksowe platynowców    957
  35. MIEDZIOWCE    958
    35.1. Występowanie miedziowców w przyrodzie    958
    35.2. Otrzymywanie miedziowców    959
    35.3. Właściwości fizyczne i chemiczne miedziowców    961
    35.4. Zastosowanie miedziowców    964
    35.5. Tlenki miedziowców    965
    35.6. Wodorotlenki miedziowców    967
    35.7. Związki miedziowców z fluorowcami    968
    35.8. Związki miedziowców z siarką    971
    35.9. Sole miedziowców z kwasami tlenowymi    971
    35.10. Chemia procesów fotograficznych    973
    35.11. Związki kompleksowe miedziowców    974
  36. CYNKOWCE    977
    36.1. Występowanie cynkowców w przyrodzie i ich otrzymywanie    977
    36.2. Właściwości fizyczne i chemiczne cynkowców    979
    36.3. Zastosowanie cynkowców    981
    36.4. Związki cynkowców na stopniach utlenienia II    983
      36.4.1. Tlenki i wodorotlenki cynkowców    983
      36.4.2. Związki cynkowców z siarką    985
      36.4.3. Związki cynkowców z fluorowcami    985
      36.4.4. Sole kwasów tlenowych    987
      36.4.5. Związki kompleksowe cynkowców    987
    36.5. Związki cynkowców na stopniu utlenienia I    988
  37. SKANDOWCE I LANTANOWCE    991
    37.1. Ogólna charakterystyka skandowców i lantanowców    991
      37.1.1. Struktura elektronowa skandowców i lantanowców    991
      37.1.2. Promienie atomowe i jonowe. Kontrakcja lantanowców    993
      37.1.3. Właściwości optyczne i magnetyczne lantanowców    994
    37.2. Występowanie skandowców i lantanowców w przyrodzie    996
    37.3. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców    998
    37.4. Fizyczne i chemiczne właściwości lantanowców    1001
    37.5. Związki skandowców i lantanowców na stopniu utlenienia III    1002
    37.6. Związki lantanowców na stopniach utlenienia II i IV    1004
    37.7. Zastosowanie skandowców i lantanowców    1004
  38. AKTYNOWCE    1006
    38.1. Ogólna charakterystyka aktynowców. Odkrycie pierwiastków transuranowych    1006
    38.2. Struktura elektronowa aktynowców    1010
    38.3. Właściwości chemiczne aktynowców    1012
    38.4. Tor i jego związki    1014
    38.5. Uran i jego związki    1015
    38.6. Transaktynowce    1016
  Skorowidz    51
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia