Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Na podstawie art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Trybunał Konstytucyjny uzyskał kompetencję do określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym. Po dwudziestu latach obowiązywania i stosowania wskazanego przepisu konstytucyjnego ujawniło się wiele problemów zarówno dla Trybunału Konstytucyjnego jako podmiotu, który uzyskał tę kompetencję oraz innych organów władzy publicznej i podmiotów prawa. Trybunał Konstytucyjny orzekając o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym musi rozstrzygać każdorazowo: czy skorzystać z tej kompetencji, jakie okoliczności powinny wystąpić by z niej skorzystać, jak długi wyznaczyć termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji w granicach określonych w art. 190 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji i jakie skutki wywoła to orzeczenie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym sprawia wiele komplikacji w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości. Muszą one bowiem podjąć decyzję czy stosować regulację, o której wiadomo, że jest niekonstytucyjna, jeżeli ją stosować, to w jaki sposób i jakie skutki się z tym wiążą. Nietrudno przy tym dostrzec, że podjęcie decyzji o niezastosowaniu niekonstytucyjnej regulacji w okresie , gdy ta obowiązuje, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł o czasowym pozostawieniu jej w systemie prawa, przekreśla sens orzeczenia Trybunału o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym oraz art. 190 ust.3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji. Celem monografii jest odtworzenie konstytucyjnej koncepcji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z innym terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym i skutków prawnych z nimi związanych. Dzięki temu możliwe będzie sformułowanie propozycji odpowiedzi na szereg pytań stawianych przez doktrynę prawniczą i judykaturę w związku ze stosowaniem art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji.


Liczba stron358
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3199-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  
  Wstęp     11
    1. Zarys problematyki     11
    2. Stan badań     12
    3. Uzasadnienie podjęcia tematu i cele pracy     14
    4. Przedmiot badań i metody badawcze     15
    5. Porządek rozważań     16
    6. Podstawowe założenia teoretycznoprawne i język pracy     18
  
  Rozdział I Charakterystyka orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego     23
    1. Uwagi wprowadzające     23
    2. Pojęcie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego     24
    3. Moc powszechnie obowiązująca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego     34
    4. Ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego     47
    5. Podstawowe rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego     58
  
  Rozdział II Geneza art. 190 ust. 3 Konstytucji     66
    1. Uwagi wprowadzające     66
    2. Projekty Konstytucji, które były przedmiotem pierwszego czytania w Zgromadzeniu Narodowym     67
    3. Przebieg prac nad przepisami Konstytucji dotyczącymi orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego     68
    4. Wnioski     80
  
  Rozdział III Wejście w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     83
    1. Uwagi wprowadzające     83
    2. Pojęcie wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego     83
    3. Skutki prawne wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji – zagadnienia podstawowe     90
  
  Rozdział IV Ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     117
    1. Uwagi wprowadzające     117
    2. Ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w organie urzędowym     118
    3. Ustne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na sali rozpraw     125
    4. Ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego a uchylenie domniemania konstytucyjności regulacji prawnej     129
  
  Rozdział V Rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia     138
    1. Uwagi wprowadzające     138
    2. Prawne uwarunkowania określenia terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji przez Trybunał Konstytucyjny     140
    3. Argumenty Trybunału Konstytucyjnego uzasadniające orzeczenie o innym terminie utraty mocy bowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia – praktyka orzecznicza     164
    4. Obowiązek zapoznania się z opinią Rady Ministrów w przypadku orzeczeń wiążących się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej     174
    5. Model rozstrzygania przez Trybunał Konstytucyjny o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia     178
  
  Rozdział VI Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji dla prawodawcy     195
    1. Uwagi wprowadzające     195
    2. Obowiązek wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji przez prawodawcę     196
    3. Praktyka wykonywania orzeczeń z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji przez prawodawcę     206
    4. Ograniczenia swobody prawodawcy wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     225
  
  Rozdział VII Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji dla sądów     229
    1. Uwagi wprowadzające     229
    2. Bezwzględny czy względny obowiązek stosowania niekonstytucyjnego przepisu prawnego, który traci moc obowiązującą w innym terminie niż dzień ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego     230
    3. Wznowienie postępowania, uchylenie decyzji lub inne rozstrzygnięcie na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     260
    4. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej w wypadku orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     277
  
  Zakończenie     290
  
  Aneks     299
  I. Analiza statystyczna orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji wydanych w latach 1998 -2014     299
    1. Liczba wydanych wyroków z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     299
    2. Składy Trybunału Konstytucyjnego orzekające o terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     303
    3. Rodzaj kontroli i podmioty inicjujące postępowanie w sprawach zakończonych wyrokiem z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     307
    4. Wnioski uczestników postępowania o orzeczenie terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji     313
    5. Rodzaje przepisów prawnych, które były przedmiotem orzeczenia Trybunału     316
    6. Wzorce kontroli regulacji, które były przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o terminie utraty mocy obowiązującej     317
    7. Formuły orzeczenia o terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji oraz długość tego terminu     322
  II. Wykaz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji wydanych w latach 1998-2014     323
  
  Wykaz literatury powoływanej w pracy     328
  
  Wykaz orzeczeń powoływanych w pracy     341
  I. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego     341
  II. Orzecznictwo Sądu Najwyższego     346
  III. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego     347
  IV. Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego     348
  V. Orzecznictwo austriackiego Trybunału Konstytucyjnego     349
  VI. Orzecznictwo innych sądów i trybunałów     349
  
  Spis wykresów i tabel     350
  
  The Constitutional Tribunal’s judgments specifying the date for the end of the binding force of an unconstitutional regulation (summary)     351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia