Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,05  77,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,0577,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy podjęto problematykę z zakresu polityk publicznych, w tym przede wszystkim polityki społecznej. Ponadto analizie poddano kwestie związane z teoretycznym i praktycznym wymiarem demokracji, myślą społeczno-polityczną, stosunkami międzynarodowymi oraz funkcjonowaniem mediów i systemów medialnych.
Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli studia nad wybranymi kwestiami i problemami społecznymi. Szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniom uprzemysłowienia, rynku pracy oraz tematyce osób starszych i demografii, które to stanowią przedmiot zainteresowań naukowych Jubilata. W pracy prowadzono również rozważania związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz procesów demokratyzacji. Na szczególną uwagę zasługują zamieszczone w pracy refleksje natury filozoficznej. Z kolei studia o charakterze praktycznym zostały m.in. zamieszczone w tych częściach pracy, które dotyczą międzynarodowych kontekstów polityki.
Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityk publicznych, decydentów politycznych, w tym szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.


Liczba stron766
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3193-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze

 1. 01 Wstępne informacje o Jubilacie i księdze »
 2. 02 O aktualności kształcenia na temat współczesnych kwestii społecznych w ramach Europejskiego Obszaru Społecznego »
 3. 03 Polityka kulturalna w ujęciu polityki społecznej »
 4. 04 Społeczny wymiar strategii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości »
 5. 05 Sprawność funkcjonowania systemu społecznego w świetle współczesnej polityki instytucji zdrowotnych »
 6. 06 O racjonalną politykę senioralną: innowacje –bezpieczeństwo – odpowiedzialność »
 7. 07 Aktywność ludzi starszych na rynku dóbr i usług – orientacja prokonsumpcyjna w zachowaniach seniorów na rynku »
 8. 08 Procesy i struktury demograficzne na Śląsku w latach 1945–2015 (województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie) »
 9. 09 Normatywne podstawy kształtowania zatrudnienia »
 10. 10 25 lat systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce »
 11. 11 Kierunki rozwoju górniczych świadczeń emerytalnych w Polsce do 1998 roku »
 12. 12 Emerytury górnicze po reformie systemu ubezpieczeń społecznych – wybrane zagadnienia »
 13. 13 Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku i jej społeczne skutki. Przykład Siemianowic Śląskich »
 14. 14 Poprzemysłowy obraz Siemianowic Śląskich – bezpieczeństwo zdrowotne osób wykluczonych ekonomicznie »
 15. 15 Partycypacyjny model samorządu terytorialnego »
 16. 16 Odpowiedzialny obywatel – fundament społeczeństwa obywatelskiego »
 17. 17 Wybrane uwarunkowania deficytu obywatelskości w Polsce »
 18. 18 O znaczeniu sprawnej komunikacji lokalnej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego »
 19. 19 Aktywność społeczna środowisk lokalnych jako element partycypacji politycznej »
 20. 20 Zarys historii rozwoju stowarzyszeń i fundacji w Polsce »
 21. 21 Jednostka pomocnicza jako ogniwo samorządu gminy »
 22. 22 Wpływ wojen na społeczeństwo »
 23. 23 Sprawiedliwość w doktrynie liberalnej i jej krytyka »
 24. 24 Filozofia i polityka. Przypadek Martina Heideggera »
 25. 25 Od Kuznetsa do Piketty'ego. Polityczne aspekty nierówności ekonomicznych. »
 26. 26 Ferdynand Zweig – ekonomista i socjolog »
 27. 27 Uspołecznienie czy prywatyzacja? Spór o kształt polskiej gospodarki u progu transformacji demokratycznej (1980–1989) »
 28. 28 Wielopłaszczyznowy i wieloetapowy charakter procesu demokratyzacji »
 29. 29 Subcentralne ustroje polityczne państw demokratycznych »
 30. 30 Instytucjonalny wymiar konsolidacji demokracji – wybrane aspekty »
 31. 31 Demokracja a jakość rządzenia – aspekty teoretyczne i pra ktyka polityczna »
 32. 32 Europejskie regiony jako przedmiot zainteresowań badawczych »
 33. 33 Wzrost mocarstwowej pozycji Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku »
 34. 34 Ropa naftowa jako jedna z determinant polityki Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu »
 35. 35 Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrainie »
 36. 36 Arktyka – spór o strefy wpływów »
 37. 37 Wyzwania i dylematy polityki Polski w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. »
 38. 38 Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządu koalicji PO-PSL. Wybrane problemy »
 39. 39 Uciemiężeni bracia Słowianie…! Z działalności Komitetu Wszechsłowiańskiegow Moskwie w czasie II wojny światowej »
 40. 40 Periodyczna komunikacja medialna a demokracja – wprowadzenie do zagadnienia »
 41. 41 Wymiana elit w demokracji w dobie nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych »
 42. 42 Zależności łączące elitysfery mediów masowych i polityki »
 43. 43 Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczywistości »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo o Jubilacie /    7
  Wybrane prace Mariana Mitręgi z lat 1976–2017 /    13
  Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Mariana Mitręgi /    21
  Podziękowanie od doktorów /    23
  Podziękowanie od doktorantów /    25
  
  Wybrane aspekty polityki społecznej
  Krzysztof Szewior: O aktualności kształcenia na temat współczesnych kwestii społecznych w ramach Europejskiego Obszaru Społecznego /    29
  Mirosława Wielopolska-Szymura: Polityka kulturalna w ujęciu polityki społecznej /    43
  Mariusz Kolczyński: Społeczny wymiar strategii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości /    55
  Leszek Buliński: Sprawność funkcjonowania systemu społecznego w świetle współczesnej
  polityki instytucji zdrowotnych /    70
  Elżbieta Trafiałek: O racjonalną politykę senioralną: innowacje – bezpieczeństwo – odpowiedzialność /    85
  Felicjan Bylok: Aktywność ludzi starszych na rynku dóbr i usług – orientacja prokonsumpcyjna
  w zachowaniach seniorów na rynku /    106
  Robert Rauziński: Procesy i struktury demograficzne na Śląsku w latach 1945–2015 (województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie) /    122
  
  Problemy rynku pracy i obszarów poprzemysłowych
  Małgorzata Baron-Wiaterek: Normatywne podstawy kształtowania zatrudnienia /    157
  Olga Kowalczyk: 25 lat systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce /    170
  Bożena Zasępa: Kierunki rozwoju górniczych świadczeń emerytalnych w Polsce do 1998 roku /    185
  Wiesław Koczur: Emerytury górnicze po reformie systemu ubezpieczeń społecznych – wybrane zagadnienia /    216
  Natalia Stępień-Lampa: Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku i jej społeczne skutki. Przykład Siemianowic Śląskich /    237
  Paweł Grzywna: Poprzemysłowy obraz Siemianowic Śląskich – bezpieczeństwo zdrowotne osób wykluczonych ekonomicznie /    251
  
  Społeczeństwo obywatelskie
  Marek Barański: Partycypacyjny model samorządu terytorialnego /    275
  Ludmiła Dziewięcka-Bokun: Odpowiedzialny obywatel – fundament społeczeństwa obywatelskiego /    295
  Agnieszka Turska-Kawa: Wybrane uwarunkowania deficytu obywatelskości w Polsce /    311
  Bernard Grzonka, Patrycja Szostok: O znaczeniu sprawnej komunikacji lokalnej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego /    328
  Jerzy Mizgalski: Aktywność społeczna środowisk lokalnych jako element partycypacji politycznej /    342
  Joanna Lustig: Zarys historii rozwoju stowarzyszeń i fundacji w Polsce /    359
  Sylwester Wróbel: Jednostka pomocnicza jako ogniwo samorządu gminy /    378
  
  Myśl społeczno-polityczna
  Janusz Sztumski: Wpływ wojen na społeczeństwo /    397
  Tomasz Słupik, Agnieszka Turoń-Kowalska: Sprawiedliwość w doktrynie liberalnej i jej krytyka /    406
  Jacek Surzyn: Filozofi a i polityka. Przypadek Martina Heideggera /    431
  Waldemar Wojtasik: Od Kuznetsa do Pikett y’ego. Polityczne aspekty nierówności ekonomicznych /    443
  Mirosław Czerwiński: Ferdynand Zweig – ekonomista i socjolog /    455
  Zbigniew Kantyka: Uspołecznienie czy prywatyzacja? Spór o kształt polskiej gospodarki u progu transformacji demokratycznej (1980–1989) /    472
  
  Wymiary demokracji
  Sebastian Kubas: Wielopłaszczyznowy i wieloetapowy charakter procesu demokratyzacji /    495
  Małgorzata Domagała, Jan Iwanek: Subcentralne ustroje polityczne państw demokratycznych /    509
  Rafał Glajcar: Instytucjonalny wymiar konsolidacji demokracji – wybrane aspekty /    529
  Robert Radek: Demokracja a jakość rządzenia – aspekty teoretyczne i praktyka polityczna /     542
  Małgorzata Myśliwiec: Europejskie regiony jako przedmiot zainteresowań badawczych /    560
  
  Międzynarodowe konteksty polityki
  Mieczysław Stolarczyk: Wzrost mocarstwowej pozycji Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku /    573
  Katarzyna Czornik: Ropa naftowa jako jedna z determinant polityki Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu w okresie funkcjonowania układu bipolarnego /    595
  Anna Czyż: Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrainie /    621
  Bożena Pietrzko: Arktyka – spór o strefy wpływów /    634
  Tomasz Kubin: Wyzwania i dylematy polityki Polski w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie
  XXI wieku /    646
  Bogusława Podsiadło: Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządu koalicji PO-PSL. Wybrane problemy /    667
  Marcela Gruszczyk: Uciemiężeni bracia Słowianie…!. Z działalności Komitetu Wszechsłowiańskiego w Moskwie w czasie II wojny światowej /    690
  
  Media a demokracja
  Marek Jachimowski: Periodyczna komunikacja medialna a demokracja – wprowadzenie do zagadnienia /    709
  Grażyna Pawlik: Wymiana elit w demokracji w dobie nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych /    724
  Zbigniew Oniszczuk: Zależności łączące elity sfery mediów masowych i polityki. Refleksje natury teoretycznej i praktycznej /    737
  Marian Gierula: Media masowe jako narzędzie kreowania obrazu otaczającej rzeczywistości /    747
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia