X

  Wprowadzenie 13
  
  CZĘŚĆ I KONCEPCJE PSYCHODYNAMICZNE W PROBLEMATYCE SEKSUALNOŚCI 29
  Rozdział 1 Czym jest psychoterapia psychodynamiczna? (Lidia Cierpiałkowska, Jarosław Groth, Iwona Jóźwiak) 31
  1.1. Psychoterapia psychodynamiczna a teoria i praktyka psychoanalityczna 31
  1.2. Psychoanaliza, psychoterapia psychoanalityczna i terapia psychodynamiczna 41
  1.3. Proces i procedury terapeutyczne 56
  
  Rozdział 2 Seksualność i problemy seksualne w klasycznych i współczesnych koncepcjach psychoanalitycznych – perspektywy rozwojowa i strukturalna 61
  2.1. Seksualność i problemy seksualne w teorii popędowo-strukturalnej (Mateusz Stróżyński) 61
  2.2. Seksualność i problemy seksualne w teoriach relacji z obiektem (Mateusz Stróżyński) 76
  2.3. Seksualność i problemy seksualne w psychologii Ja (Mateusz Stróżyński) 90
  2.4. Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji (Monika Marszał) 104
  
  Rozdział 3 Psychodynamiczna psychoterapia seksuologiczna 132
  3.1. Podejście psychodynamiczne w kontekście badań skuteczności psychoterapii zaburzeń seksualnych (Andrzej Kokoszka) 132
  3.2. Krótkoterminowa a długoterminowa psychoterapia problemów seksuologicznych (Anna Kwaśniewska-Bieniak) 143
  3.3. Psychoterapia indywidualna a psychoterapia pary w leczeniu problemów seksuologicznych (Bernadetta Janusz) 157
  3.4. Seksualność w relacji terapeutycznej (Jerzy Gościniak) 175
  3.5. Specyfika superwizji psychoterapii psychodynamicznej pacjentów z problematyką seksualną (Wiesława Łodej-Sobańska) 195
  
  CZĘŚĆ II PSYCHODYNAMICZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW SEKSUOLOGICZNYCH 209
  
  Rozdział 4 Model medyczny – diagnoza opisowa (Michał Lew-Starowicz) 211
  4.1. Dysfunkcje seksualne 212
  4.2. Zaburzenia identyfikacji płciowej 221
  4.3. Zaburzenia preferencji seksualnych 223
  4.4. Zaburzenia psychiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną 226
  
  Rozdział 5 Diagnozy różnicowa i strukturalno-funkcjonalna w podejściu psychodynamicznym (Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko, Iwona Jóźwiak) 228
  5.1. Ogólne cele diagnoz opisowej i wyjaśniającej 228
  5.2. Strukturalno-funkcjonalna diagnoza psychodynamiczna 236
  
  Rozdział 6 Integracja i interpretacja – łączenie wiedzy biologicznej z psychodynamiczną na przykładzie wpływu farmakoterapii na seksualność i tworzenie więzi (Sławomir Murawiec) 260
  6.1. Łączenie psychoterapii i farmakoterapii 262
  6.2. Przykład pracy klinicznej 269
  6.3. Wpływ powszechnie stosowanych leków serotoninergicznych na seksualność i przywiązanie 275
  6.4. Podsumowanie 284
  
  CZĘŚĆ III PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA SEKSUALNOŚCI W CYKLU ŻYCIA 287
  
  Rozdział 7 Rozwojowe aspekty życia seksualnego (Wojciech Hańbowski) 289
  7.1. Seksualność dziecięca 289
  7.2. Seksualność a obraz ciała 289
  7.3. Życie seksualne a popęd wiedzy 290
  7.4. Budowanie więzi – łączący i separujący wymiar seksualności 292
  7.5. Życie seksualne a więź z obiektem w wieku podeszłym 295
  7.6. Podsumowanie 297
  
  Rozdział 8 Psychoterapia problemów w obszarze seksualności u dzieci (Małgorzata Sadowska, Robert Sadowski) 299
  8.1. Seksualność dziecka – wprowadzenie 299
  8.2. Przejawy seksualności i zaburzenia seksualne u dzieci 300
  8.3. Wpływ czynników traumatycznych na zakłócenia rozwoju seksualnego 306
  8.4. Psychoterapia dzieci 309
  8.5. Podsumowanie 316
  
  Rozdział 9 Psychodynamiczna praca z problemami seksualnymi pojawiającymi się w adolescencji (Marie-Thérěse Morat) 317
  9.1. Początki życia psychicznego: dziecko samo w sobie nie istnieje 318
  9.2. Dojrzewanie i dojrzałość płciowa: zmiany psychosomatyczne 324
  9.3. Klinika okresu dojrzewania na oddziale pediatrii ogólnej 330
  9.4. Przykład pracy klinicznej: Elena, anoreksja mentalna 333
  9.5. Podsumowanie 339
  
  Rozdział 10 Psychodynamiczna psychoterapia problemów seksualnych w dorosłości – psychoterapia pary z problemami seksualnymi (Izabela Turbaczewska- -Brakoniecka) 340
  10.1. Psychodynamiczna psychoterapia par – przegląd literatury 340
  10.2. Patomechanizmy zgłaszanego przez parę problemu seksualnego 348
  10.3. Podstawowe założenia psychodynamicznej psychoterapii par w kontekście psychoterapii pary z problemami seksualnymi 351
  10.4. Specyfika przeniesienia i przeciwprzeniesienia 354
  10.5. Cykl życia pary a aktywowanie relacyjnego i intrapsychicznego patomechanizmu ich problemów seksualnych 357
  10.6. Psychodynamiczny proces leżący u podłoża dysfunkcji seksualnych 372
  10.7. Podsumowanie 385
  
  Rozdział 11 Psychodynamiczna praca z problemami seksualnymi pojawiającymi się w późnej dorosłości (Anna Kata-Christophe) 386
  11.1. Późna dorosłość – zagadnienia ogólne 387
  11.2. Seksualność w późnym wieku 388
  11.3. Starzenie się, czyli o zegarze chrono-biologicznym, o aparacie psychicznym i poczuciu własnej cielesności 393
  11.4. Dynamika seksualności pary w starszym wieku 399
  11.5. Wpływ instytucji opiekuńczych na seksualność osób w późnej dorosłości 401
  11.6. Okoliczności pojawiania się tematów seksualnych i zasady prowadzenia rozmowy o tej problematyce 405
  11.7. Podsumowanie 407
  
  Rozdział 12 Psychodynamiczna praca z pacjentami biseksualnymi i homoseksualnymi w różnych okresach życia (Grzegorz Iniewicz) 408
  12.1. Sigmund Freud: od biseksualności do preedypalności 408
  12.2. Następcy Freuda: w stronę patologizowania homoseksualizmu 410
  12.3. Kontekst: homoseksualizm poza psychoanalizą 411
  12.4. W stronę depatologizowania homoseksualizmu 412
  12.5. Praca psychodynamiczna w praktyce 414
  12.6. Przykłady pracy klinicznej 432
  12.7. Podsumowanie 433
  
  Rozdział 13 Psychodynamiczna praca z osobami aseksualnymi w różnych fazach życia (Judit Lendvay) 435
  13.1. Definicja aseksualności i wyniki badań naukowych 438
  13.2. Aseksualność w literaturze psychoanalitycznej 443
  13.3. Aseksualność na różnych etapach życia oraz uwagi z perspektywy terapeutycznej 448
  13.4. Podsumowanie i wskazania 456
  
  CZĘŚĆ IV SPECYFICZNE OBSZARY ZASTOSOWANIA 459
  
  Rozdział 14 Psychodynamiczne podejście do różnych przejawów seksualności 461
  14.1. Parafilie, perwersje seksualne i nieseksualne w ujęciu psychoanalitycznym (Jarosław Groth) 461
  14.2. Otwarta niemonogamia w świetle koncepcji psychodynamicznych (Katarzyna Grunt-Mejer, Grzegorz Iniewicz) 488
  14.3. Psychodynamiczna praca w obszarze seksualności z osobami głęboko wierzącymi (Barbara Smolińska, Anna Rygielska, Wojciech Sulimierski) 507
  14.4. Problematyka tożsamości płciowej z perspektywy terapii psychoanalitycznej (Małgorzata Chojnowska) 525
  
  Rozdział 15 Psychodynamiczne podejście do różnych problemów w sferze seksualnej 540
  15.1. Zastosowanie teorii przywiązania w pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie (Magdalena Czub) 540
  15.2. Psychoterapia psychodynamiczna osób z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie (Izabela Turbaczewska-Brakoniecka) 555
  15.3. Osobowość mnoga (dysocjacyjna) u osób po wykorzystaniu seksualnym w dzieciństwie – wybrane aspekty pracy psychoterapeutycznej (Izabela Turbaczewska-Brakoniecka) 594
  15.4. Eklektyczne wykorzystanie podejść psychodynamicznych w diagnozie i terapii osób uzależnionych od seksu i środków psychoaktywnych (Judy Levitz) 613
  
  Rozdział 16 Podejście psychodynamiczne w praktyce sądowo-penitencjarnej 634
  16.1. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w perspektywie psychodynamicznej (Sławomir Jakima, Aldona Stodulska-Blaszke) 634
  16.2. Perspektywa psychodynamiczna w podejściu klinicznym wobec sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka) 649
  
  Rozdział 17 Nowe zastosowania podejścia psychodynamicznego 665
  17.1. Metody wspomaganego rozrodu a rozwój psychoseksualny (Diane Ehrensaft) 665
  17.2. Nowe układy rodzicielskie a rozwój psychoseksualny (Toni Vaughn Heineman) 685
  17.3. Ogólne założenia współczesnych teorii neuropsychoanalitycznych a seksualność i przywiązanie (Sławomir Murawiec) 699
  
  Bibliografia 723
  O Autorach 777
Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

600

Kategoria

Seksuologia

ISBN-13

978-83-01-19628-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 3,24 MB
mobi - 8,63 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Lidia Cierpiałkowska, Izabela Turbaczewska-Brakoniecka, Jarosław Groth
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

95,00

66,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, diagnostycznym i terapeutycznym.
Publikacja jest poświęcona rozważaniom teoretycznym i doświadczeniom terapeutycznym dotyczącym tematów istotnych dla bardziej wiarygodnego postępowania diagnostycznego i efektywniejszego postępowania psychoterapeutycznego z osobami i parami z różnymi problemami seksualnymi. Czytelnik znajdzie w niej:
· prezentację założeń klasycznych oraz współczesnych koncepcji psychoanalitycznych i psychodynamicznych na temat normatywnej i nienormatywnej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, preferencji i zachowań seksualnych;
· wiedzę na temat formułowania diagnozy opisowej (case study) i wyjaśniającej (case formulation) oraz procesu i różnych zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej problemów seksualnych u jednostki i w parze;
· przegląd tradycyjnych i współczesnych modeli psychodynamicznych, np. hiperseksualności vs aseksualności, monogamii vs niemonogamii, zachowań seksualnych atypowych vs perwersji;
· analizę specyfiki seksualności w kontekście rozwoju emocjonalnego i mentalnego na różnych etapach życia – od dzieciństwa po okres późnej dorosłości;
· przegląd specyficznych, związanych z seksualnością człowieka różnych obszarów zastosowania koncepcji psychoanalitycznych i psychodynamicznych.
Publikacja została stworzona przez zespół doświadczonych specjalistów z Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych. Refleksję teoretyczną połączono tu z doświadczeniami klinicznymi autorów, którzy w rozważaniach na temat konkretnych problemów diagnostycznych lub terapeutycznych odwołują się do przykładów z praktyki klinicznej. Ilustracje kliniczne dotyczą zarówno obszarów, które są stałym elementem pracy terapeutycznej (np. praca z osobami, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, doświadczają różnego typu dysfunkcji seksualnych), jak również nowych zjawisk związanych z seksualnością (np. wpływ metod wspomaganego rozrodu lub nietradycyjnych rodzin na rozwój psychoseksualny dziecka).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!