Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

61,75  95,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

61,7595,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, diagnostycznym i terapeutycznym.
Publikacja jest poświęcona rozważaniom teoretycznym i doświadczeniom terapeutycznym dotyczącym tematów istotnych dla bardziej wiarygodnego postępowania diagnostycznego i efektywniejszego postępowania psychoterapeutycznego z osobami i parami z różnymi problemami seksualnymi. Czytelnik znajdzie w niej:
· prezentację założeń klasycznych oraz współczesnych koncepcji psychoanalitycznych i psychodynamicznych na temat normatywnej i nienormatywnej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, preferencji i zachowań seksualnych;
· wiedzę na temat formułowania diagnozy opisowej (case study) i wyjaśniającej (case formulation) oraz procesu i różnych zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej problemów seksualnych u jednostki i w parze;
· przegląd tradycyjnych i współczesnych modeli psychodynamicznych, np. hiperseksualności vs aseksualności, monogamii vs niemonogamii, zachowań seksualnych atypowych vs perwersji;
· analizę specyfiki seksualności w kontekście rozwoju emocjonalnego i mentalnego na różnych etapach życia – od dzieciństwa po okres późnej dorosłości;
· przegląd specyficznych, związanych z seksualnością człowieka różnych obszarów zastosowania koncepcji psychoanalitycznych i psychodynamicznych.
Publikacja została stworzona przez zespół doświadczonych specjalistów z Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych. Refleksję teoretyczną połączono tu z doświadczeniami klinicznymi autorów, którzy w rozważaniach na temat konkretnych problemów diagnostycznych lub terapeutycznych odwołują się do przykładów z praktyki klinicznej. Ilustracje kliniczne dotyczą zarówno obszarów, które są stałym elementem pracy terapeutycznej (np. praca z osobami, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, doświadczają różnego typu dysfunkcji seksualnych), jak również nowych zjawisk związanych z seksualnością (np. wpływ metod wspomaganego rozrodu lub nietradycyjnych rodzin na rozwój psychoseksualny dziecka).


Liczba stron600
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19628-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    13
  CZĘŚĆ I KONCEPCJE PSYCHODYNAMICZNE W PROBLEMATYCE SEKSUALNOŚCI    29
  Rozdział 1 Czym jest psychoterapia psychodynamiczna? (Lidia Cierpiałkowska, Jarosław Groth, Iwona Jóźwiak)    31
  1.1. Psychoterapia psychodynamiczna a teoria i praktyka psychoanalityczna    31
  1.2. Psychoanaliza, psychoterapia psychoanalityczna i terapia psychodynamiczna    41
  1.3. Proces i procedury terapeutyczne    56
  Rozdział 2 Seksualność i problemy seksualne w klasycznych i współczesnych koncepcjach psychoanalitycznych – perspektywy rozwojowa i strukturalna    61
  2.1. Seksualność i problemy seksualne w teorii popędowo-strukturalnej (Mateusz Stróżyński)    61
  2.2. Seksualność i problemy seksualne w teoriach relacji z obiektem (Mateusz Stróżyński)    76
  2.3. Seksualność i problemy seksualne w psychologii Ja (Mateusz Stróżyński)    90
  2.4. Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji (Monika Marszał)    104
  Rozdział 3 Psychodynamiczna psychoterapia seksuologiczna    132
  3.1. Podejście psychodynamiczne w kontekście badań skuteczności psychoterapii zaburzeń seksualnych (Andrzej Kokoszka)    132
  3.2. Krótkoterminowa a długoterminowa psychoterapia problemów seksuologicznych (Anna Kwaśniewska-Bieniak)    143
  3.3. Psychoterapia indywidualna a psychoterapia pary w leczeniu problemów seksuologicznych (Bernadetta Janusz)    157
  3.4. Seksualność w relacji terapeutycznej (Jerzy Gościniak)    175
  3.5. Specyfika superwizji psychoterapii psychodynamicznej pacjentów z problematyką seksualną (Wiesława Łodej-Sobańska)    195
  CZĘŚĆ II PSYCHODYNAMICZNA DIAGNOZA PROBLEMÓW SEKSUOLOGICZNYCH    209
  Rozdział 4 Model medyczny – diagnoza opisowa (Michał Lew-Starowicz)    211
  4.1. Dysfunkcje seksualne    212
  4.2. Zaburzenia identyfikacji płciowej    221
  4.3. Zaburzenia preferencji seksualnych    223
  4.4. Zaburzenia psychiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną    226
  Rozdział 5 Diagnozy różnicowa i strukturalno-funkcjonalna w podejściu psychodynamicznym (Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko, Iwona Jóźwiak)    228
  5.1. Ogólne cele diagnoz opisowej i wyjaśniającej    228
  5.2. Strukturalno-funkcjonalna diagnoza psychodynamiczna    236
  Rozdział 6 Integracja i interpretacja – łączenie wiedzy biologicznej z psychodynamiczną na przykładzie wpływu farmakoterapii na seksualność i tworzenie więzi (Sławomir Murawiec)    260
  6.1. Łączenie psychoterapii i farmakoterapii    262
  6.2. Przykład pracy klinicznej    269
  6.3. Wpływ powszechnie stosowanych leków serotoninergicznych na seksualność i przywiązanie    275
  6.4. Podsumowanie    284
  CZĘŚĆ III PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA SEKSUALNOŚCI W CYKLU ŻYCIA    287
  Rozdział 7 Rozwojowe aspekty życia seksualnego (Wojciech Hańbowski)    289
  7.1. Seksualność dziecięca    289
  7.2. Seksualność a obraz ciała    289
  7.3. Życie seksualne a popęd wiedzy    290
  7.4. Budowanie więzi – łączący i separujący wymiar seksualności    292
  7.5. Życie seksualne a więź z obiektem w wieku podeszłym    295
  7.6. Podsumowanie    297
  Rozdział 8 Psychoterapia problemów w obszarze seksualności u dzieci (Małgorzata Sadowska, Robert Sadowski)    299
  8.1. Seksualność dziecka – wprowadzenie    299
  8.2. Przejawy seksualności i zaburzenia seksualne u dzieci    300
  8.3. Wpływ czynników traumatycznych na zakłócenia rozwoju seksualnego    306
  8.4. Psychoterapia dzieci    309
  8.5. Podsumowanie    316
  Rozdział 9 Psychodynamiczna praca z problemami seksualnymi pojawiającymi się w adolescencji (Marie-Thérěse Morat)    317
  9.1. Początki życia psychicznego: dziecko samo w sobie nie istnieje    318
  9.2. Dojrzewanie i dojrzałość płciowa: zmiany psychosomatyczne    324
  9.3. Klinika okresu dojrzewania na oddziale pediatrii ogólnej    330
  9.4. Przykład pracy klinicznej: Elena, anoreksja mentalna    333
  9.5. Podsumowanie    339
  Rozdział 10 Psychodynamiczna psychoterapia problemów seksualnych w dorosłości – psychoterapia pary z problemami seksualnymi (Izabela Turbaczewska- -Brakoniecka)    340
  10.1. Psychodynamiczna psychoterapia par – przegląd literatury    340
  10.2. Patomechanizmy zgłaszanego przez parę problemu seksualnego    348
  10.3. Podstawowe założenia psychodynamicznej psychoterapii par w kontekście psychoterapii pary z problemami seksualnymi    351
  10.4. Specyfika przeniesienia i przeciwprzeniesienia    354
  10.5. Cykl życia pary a aktywowanie relacyjnego i intrapsychicznego patomechanizmu ich problemów seksualnych    357
  10.6. Psychodynamiczny proces leżący u podłoża dysfunkcji seksualnych    372
  10.7. Podsumowanie    385
  Rozdział 11 Psychodynamiczna praca z problemami seksualnymi pojawiającymi się w późnej dorosłości (Anna Kata-Christophe)    386
  11.1. Późna dorosłość – zagadnienia ogólne    387
  11.2. Seksualność w późnym wieku    388
  11.3. Starzenie się, czyli o zegarze chrono-biologicznym, o aparacie psychicznym i poczuciu własnej cielesności    393
  11.4. Dynamika seksualności pary w starszym wieku    399
  11.5. Wpływ instytucji opiekuńczych na seksualność osób w późnej dorosłości    401
  11.6. Okoliczności pojawiania się tematów seksualnych i zasady prowadzenia rozmowy o tej problematyce    405
  11.7. Podsumowanie    407
  Rozdział 12 Psychodynamiczna praca z pacjentami biseksualnymi i homoseksualnymi w różnych okresach życia (Grzegorz Iniewicz)    408
  12.1. Sigmund Freud: od biseksualności do preedypalności    408
  12.2. Następcy Freuda: w stronę patologizowania homoseksualizmu    410
  12.3. Kontekst: homoseksualizm poza psychoanalizą    411
  12.4. W stronę depatologizowania homoseksualizmu    412
  12.5. Praca psychodynamiczna w praktyce    414
  12.6. Przykłady pracy klinicznej    432
  12.7. Podsumowanie    433
  Rozdział 13 Psychodynamiczna praca z osobami aseksualnymi w różnych fazach życia (Judit Lendvay)    435
  13.1. Definicja aseksualności i wyniki badań naukowych    438
  13.2. Aseksualność w literaturze psychoanalitycznej    443
  13.3. Aseksualność na różnych etapach życia oraz uwagi z perspektywy terapeutycznej    448
  13.4. Podsumowanie i wskazania    456
  CZĘŚĆ IV SPECYFICZNE OBSZARY ZASTOSOWANIA    459
  Rozdział 14 Psychodynamiczne podejście do różnych przejawów seksualności    461
  14.1. Parafilie, perwersje seksualne i nieseksualne w ujęciu psychoanalitycznym (Jarosław Groth)    461
  14.2. Otwarta niemonogamia w świetle koncepcji psychodynamicznych (Katarzyna Grunt-Mejer, Grzegorz Iniewicz)    488
  14.3. Psychodynamiczna praca w obszarze seksualności z osobami głęboko wierzącymi (Barbara Smolińska, Anna Rygielska, Wojciech Sulimierski)    507
  14.4. Problematyka tożsamości płciowej z perspektywy terapii psychoanalitycznej (Małgorzata Chojnowska)    525
  Rozdział 15 Psychodynamiczne podejście do różnych problemów w sferze seksualnej    540
  15.1. Zastosowanie teorii przywiązania w pracy z dziećmi wykorzystanymi seksualnie (Magdalena Czub)    540
  15.2. Psychoterapia psychodynamiczna osób z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie (Izabela Turbaczewska-Brakoniecka)    555
  15.3. Osobowość mnoga (dysocjacyjna) u osób po wykorzystaniu seksualnym w dzieciństwie – wybrane aspekty pracy psychoterapeutycznej (Izabela Turbaczewska-Brakoniecka)    594
  15.4. Eklektyczne wykorzystanie podejść psychodynamicznych w diagnozie i terapii osób uzależnionych od seksu i środków psychoaktywnych (Judy Levitz)    613
  Rozdział 16 Podejście psychodynamiczne w praktyce sądowo-penitencjarnej    634
  16.1. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w perspektywie psychodynamicznej (Sławomir Jakima, Aldona Stodulska-Blaszke)    634
  16.2. Perspektywa psychodynamiczna w podejściu klinicznym wobec sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka)    649
  Rozdział 17 Nowe zastosowania podejścia psychodynamicznego    665
  17.1. Metody wspomaganego rozrodu a rozwój psychoseksualny (Diane Ehrensaft)    665
  17.2. Nowe układy rodzicielskie a rozwój psychoseksualny (Toni Vaughn Heineman)    685
  17.3. Ogólne założenia współczesnych teorii neuropsychoanalitycznych a seksualność i przywiązanie (Sławomir Murawiec)    699
  Bibliografia    723
  O Autorach    777
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia