Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

71,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

To pierwszy podręcznik z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowany pod kątem potrzeb fizjoterapii i rehabilitacji. Zawarta w publikacji wiedza daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki obrazowej mózgu oraz układu mięśniowo-kostno-stawowego. W sposób szczegółowy omówiono obrazowanie wybranych schorzeń mózgu, a także poszczególne odcinki narządu ruchu z uwzględnieniem informacji z zakresu anatomii, przykładów patologii oraz zmian pozabiegowych widocznych w różnych badaniach diagnostycznych.


Książka jest adresowana do studentów kierunku fizjoterapia oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów.


Liczba stron228
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5477-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wstęp do diagnostyki obrazowej i radiologii w fizjoterapiiDominik Sieroń, Wadim Wojciechowski    1
[][]Rentgenografia    1
    Ultrasonografia    2
    Tomografia komputerowa    4
    Rezonans magnetyczny    5
  2. Obrazowanie mózguDominik Sieroń, Wadim Wojciechowski    6
    Uraz mózgu – podstawy    8
      Krwiak nadtwardówkowy    8
      Krwiak podtwardówkowy    8
      Krwotok podpajęczynówkowy    10
    Incydenty naczyniowo-mózgowe    10
    Zmiany naczyniowe    12
    Obrazowanie dyfuzyjne    14
    Spektroskopia rezonansu magnetycznego    14
    Choroby demielinizacyjne    15
      Stwardnienie rozsiane    15
    Zaburzenia neurozwyrodnieniowe    16
      Choroba Alzheimera    17
      Choroba Parkinsona    17
    Nowotwory mózgu    18
  3. Obrazowanie kręgosłupa szyjnego i stawu skroniowo-żuchwowegoDominik Sieroń    19
    Obrazowanie kręgosłupa szyjnego    19
      Podstawy oceny struktur odcinka szyjnego kręgosłupa – anatomia    19
      Diagnostyka obrazowa TK i RTG    22
      Obrazowanie rezonansem magnetycznym    32
    Obrazowanie stawu skroniowo-żuchwowego    38
  4. Obrazowanie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowegoDaniel Knap, Dominik Sieroń    39
    Anatomia odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa    39
    Anatomia kostno-stawowa kręgosłupa    39
      Połączenia kręgosłupa i ograniczenia kanału kręgowego    40
    Biomechanika kręgosłupa i procesów patologicznych    41
    Urazy kręgów    43
      Złamania kompresyjne    45
      Złamanie wybuchowe    45
      Złamanie typu pasów bezpieczeństwa    46
      Złamania ze zwichnięciem    46
      Kręgoszczelina i kręgozmyk    48
    Urazy połączenia krążkowo-kręgowego    50
      Przepuklina przednia krążka międzykręgowego    52
      Przepuklina dotrzonowa krążka międzykręgowego    52
      Przepukliny tylne krążka międzykręgowego    52
      Choroba Scheuermanna    53
      Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego    54
      Pęknięcie pierścienia włóknistego    55
    Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa    57
      Ogólna charakterystyka choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa    57
      Choroba zwyrodnieniowa stawów maziówkowych    59
      Choroba zwyrodnieniowa krążków międzykręgowych    60
      Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające trzonów kręgów    61
      Powikłania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa    63
    Zmiany reumatoidalne kręgosłupa    64
      Reumatoidalne zapalenie stawów    64
      Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    64
      Łuszczycowe zapalenie stawów    66
    Artropatie enteropatyczne    66
    Zakażenia kręgosłupa    68
    Inne schorzenia kręgosłupa    69
      Choroba Pageta    69
      Osteoporoza uogólniona    70
  5. Obrazowanie w zakresie obręczy barkowejNatalia Orlecka    73
    Anatomia obręczy barkowej    73
      Złamania okolicy stawu ramiennego    75
      Złamania bliższego końca kości ramiennej    75
      Złamania łopatki    77
    Zwichnięcia stawu ramiennego    80
    Zespół konfliktu podbarkowego    84
    Uszkodzenia stożka rotatorów    85
    Urazy części chrzęstnych obrąbka stawowego    88
    Zmiany patologiczne głowy długiej ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia    92
    Zarastające zapalenie torebki stawu ramiennego – „bark zamrożony”    94
    Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego    94
    Reumatoidalne zapalenie stawów w obrębie kompleksu obręczy barkowej    96
    Wapniejące zapalenie ścięgien – tendinitis calcarea    97
    Zespół nerwu nadłopatkowego    98
    Zmiany nowotworowe kości    99
  6. Obrazowanie w zakresie stawu łokciowegoMaciej Honkowicz, Daniel Knap    101
    Anatomia stawu łokciowego    101
    Złamania końca dalszego kości ramiennej    103
    Złamania głowy kości promieniowej    103
    Złamanie wyrostka łokciowego    104
    Złamanie wyrostka dziobiastego    104
    Złamanie ze zwichnięciem typu Essexa-Loprestiego    106
    Złamanie ze zwichnięciem typu Monteggia    106
    Zwichnięcie stawu łokciowego    108
    Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej – „łokieć tenisisty”    109
    Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej – „łokieć golfisty”    110
    Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego (łokciowego)    111
    Uszkodzenie więzadła pobocznego bocznego (promieniowego)    111
    Uszkodzenie dalszego przyczepu ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia    112
    Przerwanie ścięgna mięśnia trójgłowego    113
    Zapalenie kaletki podskórnej wyrostka łokciowego    113
    Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna kości ramiennej    114
    Zespół rowka nerwu łokciowego    114
    Zespół kanału nerwu promieniowego    115
    Zmiany w stawie łokciowym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów    115
    Choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego    116
    Złamania obojczyka    76
  7. Obrazowanie w zakresie ramienia, przedramienia i nadgarstkaMarcin Koroński    119
    Obrazowanie w zakresie ramienia    119
      Anatomia ramienia    119
      Złamania trzonu kości ramiennej    120
      Zespół wyrostka nadkłykciowego ramienia    120
      Zespół bruzdy nerwu promieniowego    121
      Zespół rowka nerwu łokciowego    121
      Neuropatia nerwu pośrodkowego po cewnikowaniu tętnicy ramiennej    122
    Obrazowanie w zakresie przedramienia    122
      Anatomia przedramienia    122
      Złamania dalszej nasady kości promieniowej    124
      Złamanie Collesa    125
      Złamanie Bartona    126
      Złamanie Hutchinsona    127
      Złamanie Smitha    127
      Złamanie ze zwichnięciem typu Galeazziego    127
      Złamanie Piedmonta    127
      Złamanie Essexa-Loprestiego    127
      Złamanie Monteggia    128
      Złamania promieniowo-nadgarstkowe    128
      Zespół mięśnia nawrotnego (kompresja nerwu pośrodkowego na przedramieniu)    130
    Obrazowanie w zakresie nadgarstka    130
      Anatomia nadgarstka    130
      Złamania kości nadgarstka    132
      Martwice kości nadgarstka    133
      Niestabilność nadgarstka    134
      Niestabilność łódeczkowato-księżycowata    135
      Zwichnięcia kości nadgarstka    135
      Uszkodzenie więzadła księżycowato-trójgraniastego międzykostnego    136
      Zwapnienia więzadeł nadgarstka    136
      Choroba de Quervaina    136
      Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia prostownika długiego kciuka    137
      Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka    137
      Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka    138
      Choroby ścięgna mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka    138
      Zespół cieśni kanału nadgarstka    138
      Zespół kanału Guyona    139
      Zespół skrzyżowania    140
      Zmiany w stawach nadgarstka w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów    140
      Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)    141
  8. Obrazowanie w zakresie miednicy i stawów biodrowychPrzemysław Kaczmarek    142
    Anatomia miednicy i stawów biodrowych    142
    Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych    144
    Konflikt udowo-panewkowy (FAI)    146
    Urazy miednicy    148
    Urazy stawu biodrowego    150
  9. Obrazowanie w zakresie stawu kolanowegoŁukasz Mazurek, Dominik Sieroń    157
    Anatomia stawu kolanowego    157
    Urazy i zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego    160
    Złamania struktur kostnych stawu kolanowego    162
    Uszkodzenia kości i chrząstki rzepki    164
    Fałdy maziówkowe stawu kolanowego    166
    Jałowe martwice stawu kolanowego    166
      Choroba Sindinga-Larsena-Johanssona    166
      Choroba Osgooda-Schlattera    167
    Uszkodzenia chrząstki powierzchni stawowej stawu kolanowego    167
      Złamanie kostno-chrzęstne    168
      Kostno-chrzęstna martwica oddzielająca    168
      Samoistna martwica kości    168
    Zmiany urazowe i degeneracyjne łąkotek    170
    Uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu kolanowego    173
  10. Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępuMaciej Honkowicz, Daniel Knap    187
    Anatomia stawu skokowego i kości stępu    187
    Złamania kości skokowej    192
    Złamania kości piętowej    194
    Złamania przeciążeniowe (przewlekłe) kości piętowej    197
    Złamania kości łódkowatej    197
    Złamania przeciążeniowe kości łódkowatej    197
    Złamania kości sześciennej    199
    Złamania kości klinowatych    199
    Złamanie dalszej części kości piszczelowej – złamanie kolumnowe (złamanie typu pilon)    199
    Złamanie Tillauxa    199
    Złamanie Potta    200
    Złamanie Dupuytrena    200
    Zespół cieśni kanału stępu    200
    Rozerwanie ścięgna Achillesa    201
    Pęknięcie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego    202
    Zapalenie powięzi podeszwowej    203
    Koalicja stępu (zrost kości stępu)    204
    Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego    204
    Zwichnięcie stawu skokowo-goleniowego (stawu skokowego górnego)    205
    Zwichnięcie stawu skokowo-piętowo-łódkowego (stawu skokowego dolnego)    206
    Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna kości skokowej    207
    Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowo-goleniowego    207
    Zmiany w stawach stopy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów    208
    Zmiany w stawach stopy w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa    209
    Zmiany w stawach stopy w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów    209
    Zespół Reitera (reaktywne zapalenie stawów)    210
  11. Protezy i implanty w diagnostyce obrazowej narządu ruchuAdam Sulewski, Dominik Sieroń    211
    Przykłady i podział implantów używanych w chirurgii narządu ruchu    211
      Protezy stawów    211
      Druty    212
      Płyty    212
      Gwoździe śródszpikowe    212
      Inne implanty używane w ortopedii    213
  Bibliografia    221
  Skorowidz    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia