O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej

1 ocena

Redakcja:

Teresa Wilkoń

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,15  88,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

66,1588,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom stanowi zbiór studiów ofiarowanych Profesor Irenie Sosze z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Prezentowane studia, tematycznie dość szerokie, w całości wpisują się w rozległe zainteresowania Jubilatki i są świadectwem bogactwa Jej osiągnięć naukowych oraz uznania humanistów – bibliotekoznawców, literaturoznawców, bibliologów, historyków książki i prasy. Podstawowe dla paradygmatu współczesnej kultury zagadnienia czytelnictwa, zajmujące w dorobku naukowym Profesor Ireny Sochy jedno z ważniejszych miejsc, stanowią obszerny i cenny fragment zgromadzonych w publikacji materiałów. Wiele artykułów obejmuje perspektywę rozwoju badań dotyczących realiów współczesnego bibliotekarstwa i kultury czytelniczej. Nie brakuje też historycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu bibliologii, piśmiennictwa dla młodego odbiorcy, literatury i kultury, przede wszystkim w kontekście historycznym, niezbędnym w opisie mechanizmów współczesnego rynku książki, nadal pozostającej jednym z najważniejszych komponentów życia medialnego.
Ze Słowa wstępnego


Liczba stron822
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3179-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej

 1. 01 Profesor Irena Socha. Szkic biograficzny »
 2. 02 Bibliografia publikacji Profesor Ireny Sochy; Klasztor św. Franciszka w Fiesole »
 3. 03 O roli bibliotek w upowszechnianiu kultury i gwary regionu śląskiego (na wybranych przykładach) »
 4. 04 Księgozbiór rajcy i aptekarza Pawła Soldadiniego »
 5. 05 Książki‑nagrody. Dzieje i funkcje »
 6. 06 Księgozbiory bazylianów od XVI do XVIII wieku »
 7. 07 Studia nad książkami przemieszczonymi z Europy do ZSRR po II wojnie światowej »
 8. 08 Zasługi lekarzy dla organizacji bibliotek prywatnych i publicznych w Polsce »
 9. 09 Ilustracja aparatury naukowej w polskojęzycznej książce chemicznej w XIX wieku »
 10. 10 Kobiety – miłośniczki książek znane i nieznane »
 11. 11 Z dziejów księgozbiorów i zainteresowań czytelniczych ziemian polskich na dawnych południowo‑wschodnichKresach w XIX i na początku XX wieku »
 12. 12 Drukarze i nakładcy z Bazylei w inkunabułach z Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie »
 13. 13 Księgozbiór Johanna Ephraima Scheibla i fragment jego kolekcji matematycznej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach »
 14. 14 Helena Drege (1888–1956). Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego »
 15. 15 Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych »
 16. 16 Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku »
 17. 17 Architektura bibliotecznana łamach czasopisma Bibliotekarz w latach trzydziestych XX wieku »
 18. 18 Viktor Kauder. Szkic do portretu »
 19. 19 Resortowa Sieć Biblioteczna Sił Zbrojnych RP. Przełom 2014 i 2015 roku »
 20. 20 Wypowiedzi do czytelnika w siedemnastowiecznych księgach rękopiśmiennych »
 21. 21 Edycja bibliofilska – sprzymierzeńcem czytelnictwa »
 22. 22 Przegląd Księgarski jako źródło informacji o czytelnictwie w dwudziestoleciu międzywojennym »
 23. 23 O czasopismach szkolnych w urzędowych dziennikach kuratoryjnych okresu II Rzeczypospolitej »
 24. 24 Współczesne działania wokół czytania »
 25. 25 Oferta Księgarni Ludowej Kaspra Wojnara w Krakowie w świetle katalogów z 1908 i 1914 roku »
 26. 26 Retoryka kultury robotniczej w powojennej Łodzi na łamach pierwszego rocznika Głosu Robotniczego »
 27. 27 Czytelnicy XXI wieku. Lektury studentów w epoce sieci (w świetle sondażu) »
 28. 28 Seniorzy – specjalna kategoria czy telników »
 29. 29 "Prasa dalej rozpowszechnia te prawdy, popularyzuje je i tym sposobem kraj cały staje się uczestnik iem wiedzy". »
 30. 30 Czytelnictwo w kryzysie »
 31. 31 Promocja prasy i książki na łamach miesięcznika Akcja Katolicka na Śląsku »
 32. 32 Czytelnik – klient – prosument. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek »
 33. 33 Korespondencja Zdzisława Hierowskiego i Tadeusza Różewicza (1959–1967) »
 34. 34 Czy w inwokacji Pana Tadeusza Mickiewicz użył rymów częstochowskich? »
 35. 35 O książce, która nie została napisana (Gustaw Morcinek i Związek Polaków w Niemczech) »
 36. 36 Książka, która otworzyła puszkę Pandory w polskim Londynie w XXI wieku »
 37. 37 Udział drukarzy i wydawców Górnego Śląska w kampanii plebiscytowej i powstańczej »
 38. 38 Obraz rzeczywistości lat osiemdziesiątych XX wieku w wypowiedziach "Szkoły Podziemnej"/"Szkoły" »
 39. 39 Tropy lektur w wierszach Henryki Łazowertówny »
 40. 40 Bibliologiczne konteksty działalności Marka Terencjusza Warrona »
 41. 41 O książce Czesława Miłosza »
 42. 42 Fenomen przekładu – wokół definicji »
 43. 43 Szkolne wspomnienia generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego »
 44. 44 Literatura dla małego czytelnika zaprogramowana na aktywny odbiór »
 45. 45 Ekodyskurs wychowawczy w międzywojennej literaturze dla młodzieży »
 46. 46 Kogo dziś wieńczą. Ostatni rok Stanisława Jachowicza »
 47. 47 Literatura dla dzieci i młodzieży w ofercie lwowskich nakładców doby autonomii galicyjskiej (1867–1914) »
 48. 48 Książki o książkach – dla dzieci »
 49. 49 Józef Ignacy Kraszewski i warszawski tygodnik "Przyjaciel Dzieci".pdf »
 50. 50 Janina Porazińska – współzałożycielka, współredaktorka i autorka międzywojennego "Płomyka" »
 51. 51 Edukacja czy propaganda. Tematyka historyczna w twórczości Wandy Żółkiewskiej »
 52. 52 Pod Znakiem Maryi. Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich Młodzieży Szkół Średnich w Polsce »
 53. 53 Katalog poloników emigracyjnych i dipisowskich na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich z Opola »
 54. 54 Estetyczne walory wyposażenia edytorskiego książek ilustrowanych przez Józefa Wilkonia ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne (Teresa Wilkoń) /    7
  Profesor Irena Socha. Szkic biograficzny (Teresa Wilkoń) /    9
  Bibliografia publikacji Profesor Ireny Sochy (Hanna Langer) /    19
  Aleksander Wilkoń: Klasztor św. Franciszka w Fiesole /    31
  
  Biblioteki i książki
  Helena Synowiec: O roli bibliotek w upowszechnianiu kultury i gwary regionu śląskiego (na wybranych przykładach) /    35
  Maria Juda: Księgozbiór rajcy i aptekarza Pawła Soldadiniego. Przyczynek do dziejów kultury intelektualnej mieszczaństwa krakowskiego pierwszej połowy XVIII wieku /    49
  Małgorzata Komza: Książki‑nagrody. Dzieje i funkcje /67
  Maria Pidłypczak‑Majerowicz: Księgozbiory bazylianów od XVI do XVIII wieku /    87
  Antoni Krawczyk: Studia nad książkami przemieszczonymi z Europy do ZSRR po II wojnie światowej /    99
  Hanna Tadeusiewicz: Zasługi lekarzy dla organizacji bibliotek prywatnych i publicznych w Polsce /    124
  Jacek Rodzeń: Ilustracja aparatury naukowej w polskojęzycznej książce chemicznej w XIX wieku /    132
  Bożena Koredczuk: Kobiety – miłośniczki książek znane i nieznane. Przyczynek do badań bibliofilstwa polskiego (XV–XIX wiek) /    147
  Edward Różycki: Z dziejów księgozbiorów i zainteresowań czytelniczych ziemian polskich na dawnych południowo‑wschodnich Kresach w XIX i na początku XX wieku /    160
  Leonard Ogierman: Drukarze i nakładcy z Bazylei w inkunabułach z Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie /    175
  Weronika Pawłowicz: Księgozbiór Johanna Ephraima Scheibla i fragment jego kolekcji matematycznej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach /    189
  Agnieszka Gołda: Helena Drege (1888–1956). Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego /    223
  Agnieszka Łakomy: Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych /    242
  Jerzy Reizes‑Dzieduszycki: Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku. Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy /    258
  Beata Żołędowska‑Król: Architektura biblioteczna na łamach czasopisma „Bibliotekarz” w latach trzydziestych XX wieku /    270
  Zdzisław Gębołyś: Viktor Kauder. Szkic do portretu /    279
  Sergiusz Czarzasty: Resortowa Sieć biblioteczna Sił Zbrojnych RP. Przełom 2014 i 2015 roku /    295
  
  Zagadnienia czytelnictwa
  Mariola Jarczykowa: Wypowiedzi do czytelnika w siedemnastowiecznych księgach rękopiśmiennych /    307
  Maria Kocójowa: Edycja bibliofilska – sprzymierzeńcem czytelnictwa /    321
  Monika Olczak‑Kardas: „Przegląd Księgarski” jako źródło informacji o czytelnictwie w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie roczników 1930–1939) /    339
  Jolanta Dzieniakowska: O czasopismach szkolnych w urzędowych dziennikach kuratoryjnych okresu II Rzeczypospolitej /    354
  Stanisława Kurek‑Kokocińska: Współczesne działania wokół czytania /    367
  Aleksandra Lubczyńska: Oferta Księgarni Ludowej Kaspra Wojnara w Krakowie w świetle katalogów z 1908 i 1914 roku /    382
  Małgorzata Pietrzak: Retoryka kultury robotniczej w powojennej Łodzi na łamach pierwszego rocznika „Głosu Robotniczego”, z 1945 roku /    400
  Anna Dymmel: Czytelnicy XXI wieku. Lektury studentów w epoce sieci (w świetle sondażu) /    412
  Barbara Pytlos: Seniorzy – specjalna kategoria czytelników. Na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu /    425
  Grażyna Wrona: „Prasa dalej rozpowszechnia te prawdy, popularyzuje je i tym sposobem kraj cały staje się uczestnikiem wiedzy”. Dziewiętnastowieczne dyskusje wokół popularyzacji nauki /    434
  Zbigniew Żmigrodzki: Czytelnictwo w kryzysie /    447
  Bogumiła Warząchowska: Promocja prasy i książki na łamach miesięcznika „Akcja Katolicka na Śląsku” /    450
  Joanna Kamińska: Czytelnik – klient – prosument. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek /    468
  
  W kręgu literatury i kultury
  Marian Kisiel: Korespondencja Zdzisława Hierowskiego i Tadeusza Różewicza (1959–1967) /    483
  Marek Piechota: Czy w inwokacji Pana Tadeusza Mickiewicz użył rymów częstochowskich? /    508
  Krystyna Heska‑Kwaśniewicz: O książce, która nie została napisana (Gustaw Morcinek i Związek Polaków w Niemczech) /    521
  Jolanta Chwastyk‑Kowalczyk: Książka, która otworzyła puszkę Pandory w „polskim Londynie”
  w XXI wieku /    528
  Danuta Sieradzka: Udział drukarzy i wydawców Górnego Śląska w kampanii plebiscytowej i powstańczej /    540
  Katarzyna Tałuć: Obraz rzeczywistości lat osiemdziesiątych XX wieku w wypowiedziach „Szkoły Podziemnej” / „Szkoły” /    553
  Jerzy Stefan Ossowski: Tropy lektur w wierszach Henryki Łazowertówny /    573
  Tadeusz Aleksandrowicz: Bibliologiczne konteksty działalności Marka Terencjusza Warrona /    597
  Teresa Wilkoń: O książce Czesława Miłosza /    607
  Anna Seweryn: Fenomen przekładu – wokół definicji /    617
  
  Literatura dla młodego odbiorcy
  Maria Pawłowiczowa: Szkolne wspomnienia generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego – twórcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Wojsku Polskim /    633
  Alicja Baluch: Literatura dla małego czytelnika zaprogramowana na aktywny odbiór /    650
  Zofia Budrewicz: Ekodyskurs wychowawczy w międzywojennej literaturze dla młodzieży /    661
  Tadeusz Budrewicz: „Kogo dziś wieńczą?”. Ostatni rok Stanisława Jachowicza /    679
  Maria Konopka: Literatura dla dzieci i młodzieży w ofercie lwowskich nakładców doby autonomii galicyjskiej (1867–1914) /    692
  Bogumiła Staniów: Książki o książkach – dla dzieci. Jak popularyzowano wiedzę o piśmie i książce wśród młodych czytelników w PRL‑u /    704
  Krzysztof Woźniakowski: Józef Ignacy Kraszewski i warszawski tygodnik „Przyjaciel Dzieci” /    716
  Bożena Olszewska: Janina Porazińska – współzałożycielka, współredaktorka i autorka międzywojennego „Płomyka” /    730
  Adrian Uljasz: Edukacja czy propaganda? Tematyka historyczna w twórczości Wandy Żółkiewskiej /    743
  Jerzy Plis: „Pod Znakiem Maryi”. Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich Młodzieży Szkół Średnich w Polsce (1920–1939) /    757
  Maria Kalczyńska: Katalog poloników emigracyjnych i dipisowskich na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich z Opola. Literatura edukacyjna dla młodzieży /    771
  Agnieszka Kotwica: Estetyczne walory wyposażenia edytorskiego książek ilustrowanych przez Józefa Wilkonia ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Bibliotekarskie i informacyjne aspekty
  zgromadzonej kolekcji muzealnej /    790
  
  Tabula gratulatoria /    811
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia