Opakowania a środowisko

Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo – unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach.


Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględnia:
• terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE,
• zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań,
• praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint).
Prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Pomyślana jest więc jako kompendium wiedzy o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań.


Skierowana jest do studentów takich kierunków jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.


Liczba stron268
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19700-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP    9
  2. FUNKCJE I ROLA OPAKOWAŃ W GOSPODARCE RYNKOWEJ    18
  2.1. Podstawowe definicje dotyczące dziedziny opakowań oraz wybrane przykłady    18
  2.2. Cykl życia opakowań    25
  2.3. Rola opakowań w cyklu ich życia    27
  2.3.1. Funkcja ochronna    30
  2.3.2. Funkcja promocyjno-marketingowa    30
  2.3.3. Funkcja logistyczna    30
  2.3.4. Funkcja informacyjna    31
  2.3.5. Funkcja użytkowa    31
  2.3.6. Funkcja sozologiczna    32
  2.4. Funkcja sozologiczna a inne funkcje    33
  2.5. Wpływ opakowań na środowisko    34
  3. OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO W UJĘCIU REGULACJI PRAWNYCH I NORMATYWNYCH UE    39
  3.1. Regulacje prawne UE    39
  3.2. Ograniczenia w zużyciu lekkich toreb handlowych z tworzyw polimerowych    41
  3.3. Propozycje nowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ramach unijnego modelu gospodarki w obiegu zamkniętym    46
  3.4. Krajowy system prawny    47
  3.5. Odpowiedzialność przedsiębiorców za odpady opakowaniowe    50
  3.6. Wymagania dotyczące opakowań określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi    53
  3.7. Ocena zgodności opakowań z wymaganiami przy użyciu norm zharmonizowanych    54
  3.7.1. Procedury oceny    54
  3.7.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów przez redukcję u „źródła”    57
  3.7.3. Ograniczenie w opakowaniach zawartości metali ciężkich oraz substancji niebezpiecznych dla środowiska    59
  3.7.4. Wymagania dotyczące wielokrotnego użytku    62
  3.7.5. Kryteria przydatności do recyklingu materiałowego    65
  3.7.6. Kryteria przydatności do odzysku energii    67
  3.7.7. Kryteria przydatności do biodegradacji i kompostowania    68
  4. OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OCENY ŚRODOWISKOWEJ OPAKOWAŃ    76
  4.1. Metoda LCA    76
  4.2. Wykorzystanie LCA do badania wskaźników emisji CO2    78
  4.3. Przykłady badań LCA dla wybranych opakowań    87
  4.3.1. Metodyka badań    87
  4.3.2. Badania toreb handlowych    88
  4.3.3. Badania butelek z PET    96
  4.3.4. Badania termoformowanych opakowań jednostkowych z różnych tworzyw polimerowych    101
  4.3.5. Badania opakowań transportowych    107
  5. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ODNIESIENIU DO OPAKOWAŃ    115
  5.1. Model oceny zrównoważonego rozwoju dla opakowań    115
  5.2. Aspekty środowiskowe    116
  5.3. Aspekty społeczne    117
  5.4. Aspekty ekonomiczne    118
  5.5. Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo    120
  6. KIERUNKI PRODUKCJI OPAKOWAŃ ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA    123
  6.1. Materiały opakowaniowe nowej generacji    123
  6.2. Biotworzywa    124
  6.3. Biodegradacja tworzyw polimerowych    132
  6.4. Biodegradowalne tworzywa polimerowe    136
  6.5. Certyfikacja opakowań kompostowalnych    142
  6.6. Opakowania kompostowalne na światowych sportowych imprezach masowych    144
  6.7. Niebiodegradowalne konwencjonalne tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych    148
  6.8. Certyfikacja opakowań zawierających surowce odnawialne    152
  6.9. Perspektywy rozwoju rynku opakowań z biotworzyw w Polsce    158
  6.10. Opakowania z udziałem surowców z recyklingu materiałowego    162
  7. MODEL GOSPODARKI OPAKOWANIOWEJ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM    165
  7.1. Zamknięty obieg opakowań    165
  7.2. Odpowiedzialność przedsiębiorców    167
  7.3. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów    169
  7.4. Projektowanie opakowań pod kątem recyklingu    170
  7.5. Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych    175
  7.5.1. Sieć odbioru odpadów organizowana w ramach systemów gminnych    178
  7.5.2. Instrumenty prawne i ekonomiczne pozwalające na finansowanie selektywnego zbierania oraz segregacji odpadów    179
  7.5.3. Prawne wymagania w zakresie przydatności do recyklingu    179
  7.5.4. Wiedza oraz wysoki poziom świadomości mieszkańców oraz przedsiębiorców    180
  7.5.5. Zaplecze techniczne do segregacji odpadów    180
  7.5.6. Technologie recyklingu    181
  8. EKOMARKETING    188
  8.1. Zielony marketing poprzez opakowanie    188
  8.2. Wprowadzanie w błąd na przykładzie toreb handlowych z udziałem degradantów    193
  8.3. Greenwashing    198
  8.4. Drugie życie opakowań    204
  9. ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA    214
  9.1. Funkcje znaków i symboli graficznych umieszczanych na opakowaniach    214
  9.2. Znaki związane z wymaganiami ochrony środowiska    215
  9.3. Znaki identyfikujące materiał opakowania    216
  9.4. Znaki potwierdzające spełnienie określonych wymagań lub kryteriów związanych z ochroną środowiska    226
  9.4.1. Znaki przydatności do recyklingu materiałowego    226
  9.4.2. Znaki przydatności do recyklingu organicznego – kompostowania    228
  9.4.3. Znaki dla opakowań wielokrotnego użytku    231
  9.4.4. Znaki potwierdzające zawartość surowców odnawialnych    232
  9.4.5. Znaki redukcji CO2    233
  9.5. Znaki określające zawartość w opakowaniu surowców z recyklingu    234
  9.6. Znaki przynależności do systemu organizacyjno-prawnego związanego z gospodarką odpadami opakowaniowymi    235
  9.7. Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu    236
  9.8. Inne znaki, w tym stosowane przez producentów    238
  10. PODSUMOWANIE    242
  BIBLIOGRAFIA    245
  SKRÓTY UŻYTE W TEKŚCIE    255
  SPIS TABEL    258
  SPIS RYSUNKÓW    260
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia