Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym

1 opinia

Wydawca:

My Book

Format:

epub, mobi, pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00  15,00

Format: epub, mobi, pdf

12,0015,00

cena zawiera podatek VAT

Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości postrzegany jest jako jeden z filarów demokracji, gdyż gwarantuje on obywatelom realny wpływ także na tę sferę życia publicznego. Obywatele poprzez udział w wymiarze sprawiedliwości aktywnie uczestniczą w rządzeniu państwem, a zarazem współdecydują o losach innych obywateli, co przyczynia się z kolei do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Decyzja o wprowadzeniu czynnika społecznego do sądów ma najczęściej charakter polityczny i kulturowy. Udział ten jest typowy dla państw demokratycznych, o wysoko rozwiniętym społeczeństwie. Należy pamiętać o tym, że kara jest zawsze reakcją społeczeństwa na fakt popełnienia przestępstwa, dlatego też dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości nie jest obojętne, kto go będzie sprawował. Problem potrzeby udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości jest prawdopodobnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych, z jakimi musi się zmierzyć każdy ustawodawca. O ile prawie nikt nie kwestionuje faktu, iż pewna aktywność ze strony obywateli jest wymagana w tym zakresie, tak nie ma już zgody co do zakresu i form tej aktywności.
Niniejsza praca poświęcona jest porównaniu udziału czynnika społecznego w dwóch systemach prawnych: polskim (instytucja ławnika) i amerykańskim (ława przysięgłych).


Liczba stron172
WydawcaMy Book
ISBN-13978-83-7564-362-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

1 Zasada udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
§ 1 Istota udziału czynnika społecznego w procesie karnym
§ 2 Modele udziału czynnika społecznego w składzie organu rozstrzygającego
§ 3 Udział przedstawicieli społeczeństwa w składach sądzących jako jedna z procesowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej
2 Ustrojowy model ławnika w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego
§ 1 Procedura wyboru ławników na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
§ 2 Ławniczy skład sądu
§ 3 Uprawnienia i obowiązki ławników
§ 4 Przesłanki wyłączenia ławnika ze składu sądu
3 Udział ławników w orzekaniu w polskim procesie karnym na podstawie badań prawnoempirycznych
§ 1 Aktywność ławników w toku rozprawy
§ 2 Aktywność ławników podczas narady sędziowskiej i głosowania nad orzeczeniem
§ 3 Odrębność postaw ławnika i sędziego zawodowego w orzekaniu
§ 4 Zdanie odrębne a odmienność stanowisk w składach ławniczych
4 Rozpoznanie sprawy karnej przez amerykańską ławę przysięgłych
§ 1 Konstytucyjna gwarancja procesu przed bezstronnym sądem przysięgłych i jej interpretacja
§ 2 Ograniczanie dostępu do ławy przysięgłych w sprawach karnych na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego
§ 3 Problem możliwości zrzeczenia się przez oskarżonego rozprawy przed ławą przysięgłych
5 Ustalanie składu ławy przysięgłych
§ 1 Kwestia liczebności ławy przysięgłych w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego USA
§ 2 Problematyka vicinage i venue w odniesieniu do ławy przysięgłych
§ 3 Tworzenie list kandydatów do ławy przysięgłych
§ 4 Selekcja kandydatów – voir dire
6 Dostęp ławy przysięgłych do zgromadzonego materiału dowodowego i jego ocena
§ 1 Zakazy dowodowe oraz fakty znane sędziemu z urzędu
§ 2 Zwiększanie aktywności ławy przysięgłych w toku postępowania dowodowego
§ 3 Sposoby wpływania na ocenę poszczególnych dowodów przez ławę przysięgłych
7 Narada i formowanie werdyktu w amerykańskim procesie karnym
§ 1 Wpływ instrukcji sędziego na kształt werdyktu
§ 2 Większość wymagana do podjęcia werdyktu
§ 3 Skutki niejednomyślnej ławy przysięgłych (the hung jury)
8 Ocena udziału czynnika społecznego w orzekaniu na gruncie polskiej i amerykańskiej procedury karnej
Bibliografia polskojęzyczna
Bibliografia anglojęzyczna

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia