Kapitał ludzki w polityce regionalnej

Kapitał ludzki w polityce regionalnej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Przyjęty temat pracy „Kapitał ludzki w polityce regionalnej” łączy aspekty teoretyczne
i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i prag­matyczny dla
prowadzenia polityki rozwojowej.


W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze:


1. Główną – w prowadzeniu polityki regionalnej zasadniczym zagadnieniem jest rozpoznanie
i wykorzystanie zróżnicowanych terytorialnie uwarun­kowań społeczno-ekonomicznych
dotyczących kapitału ludzkiego, w tym zwłaszcza czynników determinujących wykorzystanie
zasobów pracy.


2. Szczegółowe:
– kapitał ludzki staje się współcześnie kluczową sferą oddziaływań w ramach prowadzonej
polityki regionalnej,
– wyodrębnienie polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego ma duże znaczenie dla
kształtowania rozwoju regionalnego.


Celem głównym pracy jest wskazanie, że kapitał ludzki jest podstawowym
i wielowymiarowym czynnikiem rozwoju regionalnego wymagającym zinte­growanego
i kompleksowego podejścia w polityce regionalnej zarówno w ujęciu teoretycznym,
jak i praktycznym.


Ze wstępu


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-130-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział pierwszy Kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym    19
  1.1. Istota kapitału ludzkiego    19
    1.1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego    19
    1.1.2. Cechy kapitału ludzkiego    24
    1.1.3. Kapitał ludzki jako część składowa kapitału    25
    1.1.4. Kapitał ludzki jako komponent kapitału intelektualnego    30
    1.1.5. Odrębność koncepcji kapitału społecznego    32
    1.1.6. Kapitał ludzki a czynnik pracy i zasoby pracy    34
  1.2. Wymiary i uwarunkowania kapitału ludzkiego    36
    1.2.1. Elementy i aspekty kapitału ludzkiego    36
    1.2.2. Uwarunkowania oddziałujące na kapitał ludzki    45
  1.3. Kapitał ludzki w wybranych teoriach ekonomicznych    47
  1.4. Znaczenie kapitału ludzkiego    54
  1.5. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów    63
  Rozdział drugi Polityka regionalna w zakresie kapitału ludzkiego – założenia teoretyczne    71
  2.1. Polityka regionalna jako forma ingerencji władz publicznych    71
    2.1.1. Istota polityki regionalnej    71
    2.1.2. Dziedziny polityki regionalnej    74
    2.1.3. Regiony i rozwój regionalny jako przedmiot polityki regionalnej    78
  2.2. Istota polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    84
  2.3. Struktura polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    93
  2.4. Wybrane elementy polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    104
    2.4.1. Cele polityki regionalnej dotyczące kapitału ludzkiego    104
    2.4.2. Uwarunkowania polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    107
    2.4.3. Narzędzia polityki regionalnej stosowane w dziedzinie kapitału ludzkiego    110
  Rozdział trzeci Główne uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w regionach    115
  3.1. Tendencje rozwojowe oddziałujące na kapitał ludzki    115
    3.1.1. Zrównoważony rozwój stanowiący podstawę kształtowania kapitału ludzkiego    115
    3.1.2. Rozwój społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy    120
  3.2. Wybrane wyzwania demograficzne    126
  3.3. Inwestowanie w kapitał ludzki    132
  3.4. Funkcjonowanie rynku pracy    141
    3.4.1. Mechanizm rynku pracy i jego funkcje    141
    3.4.2. Elementy rynku pracy warunkujące wykorzystanie kapitału ludzkiego    148
    3.4.3. Bezrobocie na rynku pracy jako przejaw niewykorzystania kapitału ludzkiego    151
  Rozdział czwarty Analiza kapitału ludzkiego w Polsce z uwzględnieniem wybranych aspektów terytorialnych    159
  4.1. Wybrane mierniki kapitału ludzkiego    159
    4.1.1. Typy mierników kapitału ludzkiego    159
    4.1.2. Mierniki bezpośrednio dedykowane kapitałowi ludzkiemu    160
    4.1.3. Inne mierniki związane z kapitałem ludzkim    165
  4.2. Kapitał ludzki w Polsce na tle wybranych państw    171
    4.2.1. Kapitał ludzki według mierników bezpośrednio dedykowanych temu kapitałowi    171
    4.2.2. Kapitał ludzki według innych mierników    174
  4.3. Koncepcja pomiaru poziomu rozwoju i poziomu wykorzystania kapitału ludzkiego w Polsce w układzie województw    183
  4.4. Kapitał ludzki w województwach Polski – porządkowanie liniowe i typologia    186
  Rozdział piąty Kapitał ludzki w Polsce jako płaszczyzna oddziaływań w polityce prowadzonej wobec regionów    193
  5.1. Kierunki polityki Unii Europejskiej a kapitał ludzki    193
  5.2. Wybrane aspekty polityki państwa dotyczącej kapitału ludzkiego    200
  5.3. Założenia i efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    220
  5.4. Polityka intraregionalna w zakresie kapitału ludzkiego    227
    5.4.1. Samorząd województwa jako główny podmiot polskiej polityki intraregionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    227
    5.4.2. Zadania samorządu województwa dotyczące kapitału ludzkiego    229
    5.4.3. Ramy i cele regionalnej polityki rynku pracy    232
  Rozdział szósty Koncepcje rozwoju polityki regionalnej wobec kapitału ludzkiego    239
  6.1. Warianty polityki regionalnej dotyczące kapitału ludzkiego    239
  6.2. Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego w regionach    247
  6.3. Pożądane efekty polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego    254
    6.3.1. Pojęcie efektów polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego i ich wyznaczniki    254
    6.3.2. Szybszy wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy    256
    6.3.3. Wzmocnienie spójności społecznej    260
    6.3.4. Zmniejszenie bezrobocia    262
    6.3.5. Poprawa bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego    264
  6.4. Kierunki dalszego rozwoju polityki regionalnej oddziałującej pozytywnie na kapitał ludzki    267
    6.4.1. Podstawowe założenia dla rozwoju polityki regionalnej w aspekcie kapitału ludzkiego    267
    6.4.2. Zasada równych szans w wymiarze regionalnym jako fundament kształtowania kapitału ludzkiego    271
    6.4.3. Koncepcja inteligentnego rozwoju regionalnego wykorzystującego w kreatywny sposób kapitał ludzki jako nowy paradygmat dla polityki regionalnej    273
    6.4.4. Aktywizacja zawodowa społeczeństwa i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy    277
  Zakończenie    283
  Bibliografia    291
  Spis rysunków i tabel    323
  Spis treści w języku angielskim (Table of Contents in English)    327
  Streszczenie w języku angielskim (Summary in English)    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia