X

  Wstęp 9
  
  Rozdział pierwszy Kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym 19
  1.1. Istota kapitału ludzkiego 19
    1.1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego 19
    1.1.2. Cechy kapitału ludzkiego 24
    1.1.3. Kapitał ludzki jako część składowa kapitału 25
    1.1.4. Kapitał ludzki jako komponent kapitału intelektualnego 30
    1.1.5. Odrębność koncepcji kapitału społecznego 32
    1.1.6. Kapitał ludzki a czynnik pracy i zasoby pracy 34
  1.2. Wymiary i uwarunkowania kapitału ludzkiego 36
    1.2.1. Elementy i aspekty kapitału ludzkiego 36
    1.2.2. Uwarunkowania oddziałujące na kapitał ludzki 45
  1.3. Kapitał ludzki w wybranych teoriach ekonomicznych 47
  1.4. Znaczenie kapitału ludzkiego 54
  1.5. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów 63
  
  Rozdział drugi Polityka regionalna w zakresie kapitału ludzkiego – założenia teoretyczne 71
  2.1. Polityka regionalna jako forma ingerencji władz publicznych 71
    2.1.1. Istota polityki regionalnej 71
    2.1.2. Dziedziny polityki regionalnej 74
    2.1.3. Regiony i rozwój regionalny jako przedmiot polityki regionalnej 78
  2.2. Istota polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 84
  2.3. Struktura polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 93
  2.4. Wybrane elementy polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 104
    2.4.1. Cele polityki regionalnej dotyczące kapitału ludzkiego 104
    2.4.2. Uwarunkowania polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 107
    2.4.3. Narzędzia polityki regionalnej stosowane w dziedzinie kapitału ludzkiego 110
  
  Rozdział trzeci Główne uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w regionach 115
  3.1. Tendencje rozwojowe oddziałujące na kapitał ludzki 115
    3.1.1. Zrównoważony rozwój stanowiący podstawę kształtowania kapitału ludzkiego 115
    3.1.2. Rozwój społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy 120
  3.2. Wybrane wyzwania demograficzne 126
  3.3. Inwestowanie w kapitał ludzki 132
  3.4. Funkcjonowanie rynku pracy 141
    3.4.1. Mechanizm rynku pracy i jego funkcje 141
    3.4.2. Elementy rynku pracy warunkujące wykorzystanie kapitału ludzkiego 148
    3.4.3. Bezrobocie na rynku pracy jako przejaw niewykorzystania kapitału ludzkiego 151
  
  Rozdział czwarty Analiza kapitału ludzkiego w Polsce z uwzględnieniem wybranych aspektów terytorialnych 159
  4.1. Wybrane mierniki kapitału ludzkiego 159
    4.1.1. Typy mierników kapitału ludzkiego 159
    4.1.2. Mierniki bezpośrednio dedykowane kapitałowi ludzkiemu 160
    4.1.3. Inne mierniki związane z kapitałem ludzkim 165
  4.2. Kapitał ludzki w Polsce na tle wybranych państw 171
    4.2.1. Kapitał ludzki według mierników bezpośrednio dedykowanych temu kapitałowi 171
    4.2.2. Kapitał ludzki według innych mierników 174
  4.3. Koncepcja pomiaru poziomu rozwoju i poziomu wykorzystania kapitału ludzkiego w Polsce w układzie województw 183
  4.4. Kapitał ludzki w województwach Polski – porządkowanie liniowe i typologia 186
  
  Rozdział piąty Kapitał ludzki w Polsce jako płaszczyzna oddziaływań w polityce prowadzonej wobec regionów 193
  5.1. Kierunki polityki Unii Europejskiej a kapitał ludzki 193
  5.2. Wybrane aspekty polityki państwa dotyczącej kapitału ludzkiego 200
  5.3. Założenia i efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 220
  5.4. Polityka intraregionalna w zakresie kapitału ludzkiego 227
    5.4.1. Samorząd województwa jako główny podmiot polskiej polityki intraregionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 227
    5.4.2. Zadania samorządu województwa dotyczące kapitału ludzkiego 229
    5.4.3. Ramy i cele regionalnej polityki rynku pracy 232
  
  Rozdział szósty Koncepcje rozwoju polityki regionalnej wobec kapitału ludzkiego 239
  6.1. Warianty polityki regionalnej dotyczące kapitału ludzkiego 239
  6.2. Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego w regionach 247
  6.3. Pożądane efekty polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego 254
    6.3.1. Pojęcie efektów polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego i ich wyznaczniki 254
    6.3.2. Szybszy wzrost gospodarczy i rozwój społeczno-gospodarczy 256
    6.3.3. Wzmocnienie spójności społecznej 260
    6.3.4. Zmniejszenie bezrobocia 262
    6.3.5. Poprawa bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego 264
  6.4. Kierunki dalszego rozwoju polityki regionalnej oddziałującej pozytywnie na kapitał ludzki 267
    6.4.1. Podstawowe założenia dla rozwoju polityki regionalnej w aspekcie kapitału ludzkiego 267
    6.4.2. Zasada równych szans w wymiarze regionalnym jako fundament kształtowania kapitału ludzkiego 271
    6.4.3. Koncepcja inteligentnego rozwoju regionalnego wykorzystującego w kreatywny sposób kapitał ludzki jako nowy paradygmat dla polityki regionalnej 273
    6.4.4. Aktywizacja zawodowa społeczeństwa i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy 277
  
  Zakończenie 283
  
  Bibliografia 291
  
  Spis rysunków i tabel 323
  
  Spis treści w języku angielskim (Table of Contents in English) 327
  
  Streszczenie w języku angielskim (Summary in English) 331
Kapitał ludzki w polityce regionalnej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

332

Kategoria

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

ISBN-13

978-83-7972-130-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Przyjęty temat pracy „Kapitał ludzki w polityce regionalnej” łączy aspekty teoretyczne
i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i prag­matyczny dla
prowadzenia polityki rozwojowej.


W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze:


1. Główną – w prowadzeniu polityki regionalnej zasadniczym zagadnieniem jest rozpoznanie
i wykorzystanie zróżnicowanych terytorialnie uwarun­kowań społeczno-ekonomicznych
dotyczących kapitału ludzkiego, w tym zwłaszcza czynników determinujących wykorzystanie
zasobów pracy.


2. Szczegółowe:
– kapitał ludzki staje się współcześnie kluczową sferą oddziaływań w ramach prowadzonej
polityki regionalnej,
– wyodrębnienie polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego ma duże znaczenie dla
kształtowania rozwoju regionalnego.


Celem głównym pracy jest wskazanie, że kapitał ludzki jest podstawowym
i wielowymiarowym czynnikiem rozwoju regionalnego wymagającym zinte­growanego
i kompleksowego podejścia w polityce regionalnej zarówno w ujęciu teoretycznym,
jak i praktycznym.


Ze wstępu


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!