X

  Wstęp 9
  
  Rozdział I Radio na tle innych środków masowego przekazu 15
  1.1. Komunikacja medialna 15
  1.2. Specyfika audycji radiowej 25
  1.3. Historia radia 29
    1.3.1. Początki komunikacji radiowej 29
    1.3.2. Historia radia w Polsce 30
    1.3.3. Historia Radia Szczecin 31
  
  Rozdział II Przegląd badań nad językiem w radiu 37
  2.1. Opracowania normatywno-poprawnościowe 40
  2.2. Opracowania teoretyczno-metodologiczne 44
  2.3. Opracowania pragmalingwistyczne 48
  Podsumowanie 50
  
  Rozdział III Cel, metodologia pracy i materiał badawczy 53
  3.1. Cel pracy 53
  3.2. Metodologia pracy 54
  3.3. Materiał badawczy 65
  
  Rozdział IV Tematyka audycji radiowych 69
  4.1. Tematyka audycji społecznej „Czas reakcji” 69
  4.2. Tematyka audycji kulturalnej „Machina czasu” 82
  4.3. Tematyka audycji politycznej „Kawiarenka polityczna” 92
  Podsumowanie 104
  
  Rozdział V Struktura audycji radiowych 107
  5.1. Struktura audycji społecznej „Czas reakcji” 110
  5.2. Struktura audycji kulturalnej „Machina czasu” 113
  5.3. Struktura audycji politycznej „Kawiarenka polityczna” 116
  Podsumowanie 119
  
  Rozdział VI Językowe wykładniki komunikacji medialnej 123
  6.1. Środki językowe w audycji „Czas reakcji” 123
  6.2. Środki językowe w audycji „Machina czasu” 170
  6.3. Środki językowe w audycji „Kawiarenka polityczna” 198
  6.4. Zestawienie środków językowych w analizowanych audycjach 233
  
  Zakończenie 243
  Bibliografia 249
  Spis schematów, rysunków, tabel i wykresów 267
  Summary 269
  Summary 269
Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

271

Kategoria

Medioznawstwo

ISBN-13

978-83-7972-122-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Publikacja składa się ze wstępu, z dwóch rozdziałów teoretycznych, rozdziału prezentującego cel, materiał i metodologię badań, trzech rozdziałów analitycz­nych oraz zakończenia, bibliografii, spisu tabel i streszczenia w języku angielskim.


Punktem wyjścia do rozważań lingwistycznych są dwa obszerne rozdziały teo­retyczne. W pierwszym z nich pt. Radio na tle innych środków masowego prze­kazu przedstawiam podstawowe zagadnienia komunikacji medialnej. Określam również, jak należy interpretować kategorie nadawcy, odbiorcy oraz komunika­tu w środkach masowego przekazu. Szczególną uwagę zwracam na podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi typami przekazów medialnych, na których tle wyodrębniam specyficzne cechy audycji radiowych. W dalszej części rozdzia­łu zamieszczone są najważniejsze informacje z historii radia jako jednego z me­diów publicznych: od początków komunikacji radiowej na świecie, poprzez dzie­je radia w Polsce, aż do opisu działalności Radia Szczecin.


Drugi rozdział pracy to przegląd badań nad językiem w radiu w literatu­rze polskojęzycznej. Ta część pracy została podzielona na trzy podrozdziały. W pierwszym z nich przedstawiam opracowania normatywno-poprawnościowe, drugi obejmuje publikacje teoretyczno-metodologiczne, w trzecim natomiast zamieszczam przegląd badań pragmalingwistycznych nad językiem w radiu. Wychodzę z założenia, że języka w radiu (podobnie jak języka w prasie, telewi­zji i internecie) nie należy rozpatrywać jako odrębnego od polszczyzny ogólnej. Stanowi on jej specyficzną odmianę, której cechy wyszczególniam w dalszych częściach rozprawy.


Ze wstępu


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!