Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,48  73,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,4873,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Tom drugi publikacji gromadzi artykuły, których autorzy skupili się na zagadnieniach sposobów nauczania, dobrych praktyk nauczycielskich oraz na kwestiach tak bardzo społecznie dyskutowanych, a dotyczących systemu egzaminów. I tak do rozdziału pierwszego
pt. Sztuka uczenia. Nauczyciel i jego warsztat wprowadzeniem jest istotne opracowanie (głos w dyskusji panelowej) wskazujące na pozycję kształcenia językowego w szkole z punktu widzenia ucznia jako podmiotu nauczania i wspierające go w takiej roli w trakcie nauki, a później w życiu — podejście tekstocentryczne. Kolejno prezentowane są w tej części artykuły odwołujące się do doświadczeń, wskazujące na rolę czytania — także z rodzicami, znaczenie sztuki w polonistycznych działaniach — wreszcie odsłaniające inspirujące metody i narzędzia dydaktyczne. Ich autorzy pokazują, jak poszerzać granice tradycyjnie rozumianej polonistyki.
W opracowaniach rozdziału drugiego — Polonistyka wobec wyzwań nowoczesności — badacze zaprezentowali całe spektrum problemów związanych z edukacją polonistyczną w środowisku cyfrowym, z nauczaniem w czasach nowych technologii niosących ze sobą wiele możliwości, ale też zagrożeń. Najobszerniejszą część tomu drugiego stanowi rozdział Szkoła dobrych praktyk polonistycznych. Składa się on z 16 artykułów stanowiących propozycje rozwiązań dydaktycznych, dotyczących konkretnych tytułów i twórców — analizy oraz interpretacji ich
tekstów, a także oryginalnych, niebanalnych rozwiązań dydaktycznych. Tę część zamyka opis działań uczniów i absolwentów z Kawiarenki Literackiej działającej przy I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Koncert Kawiarenki w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach uświetnił pierwszy dzień Kongresu. Problematykę programową dopełniają artykuły z rozdziału czwartego tomu drugiego pt. Egzaminy: opisywanie i testowanie kompetencji uczniów, których treść była także przedmiotem dyskusji
panelowych. Obradom Kongresu towarzyszyło pięć paneli dyskusyjnych: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie, Egzamin zewnętrzny z języka polskiego a kształcenie językowe w szkole, Polonistyka w świecie różnic kulturowych, czyli polonistyka powszechna i elitarna, Płynne granice polonistyki — komparatystyka szkolna i uniwersytecka oraz Uchodźcy — studenci i uczniowie. Ze względu na wagę i wartość głosów w dyskusji pomieszczono je — najczęściej jako teksty wprowadzające — w poszczególnych rozdziałach.” (fragment Wstępu tomu I)


Liczba stron582
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3189-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2

 1. 01 Tekstocentryzm a kwestie podmiotowości w edukacji polonistycznej »
 2. 02 Uczniowskie prawo do reader's response. Czy Celtowie i Australijczycy najtrafniej odczytali testament Wóycickiego? »
 3. 03 Literatura i "dobre życie". Zagubione powinności kształcenia literackiego »
 4. 04 Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym »
 5. 05 Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki — o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży »
 6. 06 Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze »
 7. 07 Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu — kryteria doboru lektury (szanse, możliwości, zagrożenia) »
 8. 08 Myśleć jak artysta. Jeszcze raz o kontakcie ze sztuką jako źródle postawy twórczej »
 9. 09 Dlaczego nauczanie poezji jest ważne? »
 10. 10 Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej »
 11. 11 Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego »
 12. 12 Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych - gatunki, style, formy »
 13. 13 (Wy)Grać na polskim! — gry dydaktyczne jako metody wspomagające proces edukacji na różnych etapach kształcenia »
 14. 14 Metoda projektu w edukacji humanistycznej (Świętokrzyski System Wspierania Talentów — Fascynujący Świat Nauki) »
 15. 15 "Biuletyn Polonistyczny" jako przestrzeń dialogu polonistów »
 16. 16 Wykładowca medialny czy umedialniony? »
 17. 17 Człowiek myszkujący. Przyczynek do antropologii początku XXI wieku »
 18. 18 Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna — kilka słów o dobrych praktykach »
 19. 19 Czytanie i pisanie na ekranie. (Samo)kształcenie kompetencji komunikacyjnych młodszych dzieci »
 20. 20 Rola Internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej »
 21. 21 Polonistyczne czytanie ikonicznych tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości »
 22. 22 Z sieci do zeszytu. Media społecznościowe w pracy ze szkolną lekturą »
 23. 23 Dlaczego klasycy? — o zagrożeniach i perspektywach ponowoczesnej edukacji polonistycznej »
 24. 24 Tak mało czy tak dużo? O interpretacji Daru Czesława Miłosza w gimnazjum »
 25. 25 Niech staną zegary… Od mowy pogrzebowej do poetyckich figur utraty i żalu — rozpoznania i próby literackie »
 26. 26 Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów — od tajemnicy do lektury Trenów. O wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu »
 27. 27 Problem komunikacji na lekcjach języka polskiego w kontekście poezji Wisławy Szymborskiej »
 28. 28 Rozbijanie frazeologizmów w twórczości Wisławy Szymborskiej »
 29. 29 Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida »
 30. 30 Implikacje metodyczne poetyckiej rozmowy Miłosza z Mickiewiczem »
 31. 31 Pieśni Mieczysława Karłowicza na lekcjach języka polskiego w liceum — rozważania na podstawie wybranych Preludiów Kazimierza Przerwy-T etmajera »
 32. 32 Kulturowa teoria literatury a uczniowska recepcja tekstów kultury »
 33. 33 Poststrukturalistyczne strategie interpretacyjne a poezja współczesna — Radość pisania Wisławy Szymborskiej w szkole p onadgimnazjalnej »
 34. 34 Projekty lekcji filologiczno-filozoficznych o ludzkim doświadczeniu na przykładzie Czarnych sezonów Michała Głowińskiego »
 35. 35 Dzieło i twórca: Hans Christian Andersen. Polonistyczny projekt edukacyjny »
 36. 36 Źle obejrzane… O możliwościach interpretacyjnych filmu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum »
 37. 37 Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu "przyliterackiego" »
 38. 38 Teatr w działaniu, czyli o warunkach rozwoju kompetencji interpretacyjnych gimnazjalistów (na przykładzie projektu Laboratorium teatralne) »
 39. 39 Kawiarenki Literackiej polonistyczne zobowiązanie »
 40. 40 Egzaminy szkolne obecne i pożądane Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza »
 41. 41 Umiejętności interpretacyjne uczniów na przykładzie prac "olimpijskich" w szkole średniej — oczekiwania i wyniki »
 42. 42 Interpretacja na egzaminie ma turalnym —oczekiwania i problemy »

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Rozdział 1: Sztuka uczenia. Nauczyciel i jego warsztat
  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Tekstocentryzm a kwestie podmiotowości w edukacji polonistycznej /    11
  Witold Bobiński: Uczniowskie prawo do reader’s response. Czy Celtowie i Australijczycy
  najtrafniej odczytali testament Wóycickiego? /    23
  Krystyna Koziołek: Literatura i „dobre życie”. Zagubione powinności kształcenia literackiego /    35
  Dominik Borowski: Na peryferiach Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu
  polonistycznym /    45
  Dorota Karkut: Rodzice i nauczyciele zapraszają do świata książki — o rozwijaniu zainteresowań i postaw czytelniczych dzieci i młodzieży /    57
  Zofia Zasacka: Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze /    71
  Paweł Sporek: Co czytać we współczesnej szkole? Wobec kanonu — kryteria doboru
  lektury (szanse, możliwości, zagrożenia) /    87
  Beata Gromadzka: Myśleć jak artysta. Jeszcze raz o kontakcie ze sztuką jako źródle postawy twórczej /    101
  Natalia Spychalska: Dlaczego nauczanie poezji jest ważne? /    119
  Piotr Bogalecki: Spotkanie parasola i maszyny do szycia? Sztuka najnowsza w dydaktyce polonistycznej /    135
  Jan Zdunik; Pod rękę z literaturą. O wykorzystaniu psychologii na lekcjach języka polskiego /    147
  Tomasz Wroczyński: Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, formy /    161
  Beata Kapela-Bagińska: (Wy)Grać na polskim! — gry dydaktyczne jako metody wspomagające proces edukacji na różnych etapach kształcenia /     175
  Marta Bolińska: Metoda projektu w edukacji humanistycznej (Świętokrzyski System Wspierania Talentów — Fascynujący Świat Nauki) /    187
  Mariola Wilczak, Sylwia Pikula: „Biuletyn Polonistyczny” jako przestrzeń dialogu polonistów /    203
  
  Rozdział 2: Polonistyka wobec wyzwań nowoczesności
  Piotr Łuszczykiewicz: Wykładowca medialny czy umedialniony? /    213
  Kordian Bakuła: Człowiek myszkujący. Przyczynek do antropologii początku XXI wieku /    223
  Agnieszka Kopacz: Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna — kilka słów o dobrych
   praktykach /    241
  Anna Wileczek: Czytanie i pisanie na ekranie. (Samo)kształcenie kompetencji komunikacyjnych młodszych dzieci /    251
  Ilona Copik, Eugeniusz Szymik: Rola Internetu w podejmowaniu aktywności uczenia się ucznia szkoły podstawowej /    265
  Renata Bryzek: Polonistyczne czytanie ikonicznych tekstów kultury w wirtualnej rzeczywistości /    281
  Agnieszka Kulig: Z sieci do zeszytu. Media społecznościowe w pracy ze szkolną lekturą /    297
  Joanna Hobot-Marcinek: Dlaczego klasycy? — o zagrożeniach i perspektywach ponowoczesnej edukacji polonistycznej /     311
  
  Rozdział 3: Szkoła dobrych praktyk polonistycznych
  Grażyna B. Tomaszewska: Tak mało czy tak dużo? O interpretacji Daru Czesława Miłosza
  w gimnazjum /    323
  Janusz Waligóra: Niech staną zegar… Od mowy pogrzebowej do poetyckich figur utraty i żalu — rozpoznania i próby literackie /    341
  Magdalena Paprotny: Trzy daty śmierci i sześć pogrzebów — od tajemnicy do lektury Trenów. O wykorzystaniu kontekstów w szkolnych spotkaniach z Janem z Czarnolasu /    359
  Jadwiga Maksym-Kaczmarek: Problem komunikacji na lekcjach języka polskiego w kontekście poezji Wisławy Szymborskiej /    371
  Aleksandra Dusza, Katarzyna Krulicka: Rozbijanie frazeologizmów w twórczości Wisławy Szymborskiej /    385
  Wioletta Żórawska: Oni i wiersze, czyli licealista sam na sam z tekstami Cypriana Norwida /    395
  Anna Radzewicz-Bork: Implikacje metodyczne poetyckiej rozmowy Miłosza z Mickiewiczem /    405
  Agata Kucharska-Babula: Pieśni Mieczysława Karłowicza na lekcjach języka polskiego w liceum — rozważania na podstawie wybranych Preludiów Kazimierza Przerwy-Tetmajera /    417
  Małgorzata Antuszewicz: Kulturowa teoria literatury a uczniowska recepcja tekstów kultury /     431
  Natalia Grzeszczuk: Poststrukturalistyczne strategie interpretacyjne a poezja współczesna
  — Radość pisania Wisławy Szymborskiej w szkole ponadgimnazjalnej /    445
  Monika Polok: Projekty lekcji filologiczno-filozoficznych o ludzkim doświadczeniu
  na przykładzie Czarnych sezonów Michała Głowińskiego /    459
  Ewa Ogłoza: Dzieło i twórca: Hans Christian Andersen. Polonistyczny projekt edukacyjny /    469
  Maria Szoska: Źle obejrzane… O możliwościach interpretacyjnych filmu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum /    487
  Justyna Hanna Budzik: Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego” /    501
  Wiesława Wantuch: Teatr w działaniu, czyli o warunkach rozwoju kompetencji interpretacyjnych gimnazjalistów (na przykładzie projektu Laboratorium teatralne) /     515
  Andrzej Król: Kawiarenki Literackiej polonistyczne zobowiązanie /    531
  
  Rozdział 4 Egzaminy: opisywanie i testowanie kompetencji uczniów
  Lidia Wiśniewska, Marek Urbanowicz: Egzaminy szkolne obecne i pożądane. Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza /    541
  Alicja Jakubowska-Ożóg: Umiejętności interpretacyjne uczniów na przykładzie prac „olimpijskich”w szkole średniej — oczekiwania i wyniki /    551
  Maria Romanowska: Interpretacja na egzaminie maturalnym — oczekiwania i problemy /    563
  
  Posłowie /    577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia