Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,00  25,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,0025,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Politycznym celem negocjowanego od połowy czerwca 2013 r. Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA jest utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego. Bardzo trudno w połowie 2016 r. ocenić, czy porozumienie zostanie podpisane i ratyfikowane, jaki będzie zakres i tempo liberalizacji. Niemniej kończące się rokowania są dobrym momentem, by rozważyć podjęcie przygotowań – zarówno na poziomie polityki gospodarczej, jak i przedsiębiorstw – do takiej realizacji potencjalnej umowy, by stała się impulsem podniesienia poziomu konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki. Badania skutków TTIP na gospodarkę mogą stanowić właściwe wsparcie dla tych przygotowań.
W monografii dokonuje się oceny wpływu umowy na te sektory polskiej gospodarki, które z jednej strony rodzą nadzieje na rozwój handlu polsko-amerykańskiego; z drugiej strony - budzą pewne obawy, wynikające z nasilenia konkurencji importowej. Z analizy, osadzonej w perspektywie raportów prowadzonych na poziomie UE oraz studiów sektorowych dwunastu państw UE (łącznie z Polską), wynika, że ekonomiczne skutki umowy mogą być stosunkowo niewielkie w badanych sektorach. Konsekwencje umowy dla całej gospodarki ujawnią się dopiero w długiej perspektywie oraz zależą od zmian w gospodarce polskiej i światowej.
Autorzy


(…) Praca ma charakter raportu analitycznego o silnej podbudowie teoretycznej, nawiązującej do ekonomii międzynarodowej. Jego mocną stroną jest zastosowanie narzędzi ekonometrycznych, pozwalających na ocenę realnych procesów ekonomicznych.
Jest to pierwsza w Polsce praca naukowa dotycząca wpływu TTIP na polską gospodarkę w ujęciu sektorowym, łącząca w sobie elementy analizy ekonomicznej jako nadrzędnej z elementami analizy politologicznej oraz społecznej. (…) Praca jest przykładem analizy strategicznej przeprowadzonej z inicjatywy zainteresowanych Autorów, w sytuacji braku zlecenia takiej analizy przez odpowiednie instytucje.
fragment recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Kazimierza Starzyka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Autorzy:
Elżbieta Czarny, Maria Dunin-Wąsowicz, Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Michał Paliński, Karolina Pawlak, Marlena Syliwoniuk, Katarzyna Śledziewska.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-863-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp      9
  Wprowadzenie     11
  1. Cele badawcze    11
  2. Metoda badawcza     12
  3. Struktura i charakterystyka opracowania    12
  I. Analizy sektorowe państw Unii Europejskiej a TTIP     14
  Wstęp     14
  1. Pojęcie sektora a badanie efektów TTIP    16
  2. Analiza sektorowa: istota i znaczenie     19
  3. Analiza sektorowa na poziomie Unii Europejskiej a TTIP     21
  4. TTIP a badania sektorowe w dwunastu państwach Unii Europejskiej     36
  5. Wyniki badań sektorowych: przypadek Polski     45
  Uwagi końcowe     47
  Aneks I    49
  Aneks II     52
  II. Lokomotywy polskiego eksportu w perspektywie TTIP     54
  Wstęp     54
  1. Eksport towarów i usług z Polski do USA oraz na inne rynki    56
  – różne poziomy agregacji    63
  i na inne rynki     76
  Uwagi końcowe     78
  Aneks I    80
  Aneks II     82
  Aneks III    85
  części – jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?    90
  Wstęp     90
  członkowskich do USA    91
  2. Grupa 8411 w eksporcie Polski do USA     99
  Uwagi końcowe    117
  IV. Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy    120
  Wstęp    120
  i USA    125
  identyfikacji produktów wrażliwych    139
  cząstkowej GSIM    170
  w ramach TTIP    183
  Uwagi końcowe    194
  Aneks    197
  V. Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny    198
  Wstęp    198
  1. Charakterystyka głównych rynków surowcowych    201
  2. Polityka energetyczna Unii Europejskiej a sytuacja energetyczna Polski    203
  3. Charakterystyka poszczególnych rynków surowców energetycznych    205
  a USA    214
  energetycznymi w ramach TTIP przy pomocy modelu równowagi ogólnej    219
  Uwagi końcowe    225
  Aneks I    227
  Aneks II    228
  Podsumowanie    229
  Najważniejsze wyniki badań    229
  Wnioski    230
  Rekomendacje    234
  Executive Summary    235
  Bibliografia    242
  Spis tabel i rycin    250
  Słownik i spis skrótów    255
  Nota o Autorach    261
  Preface     9
  Introduction    11
  1. Research objectives     11
  2. Methodology     12
  3. Outline of the study    12
  I. Sectoral analyses of TTIP conducted by the EU Member States     14
  Preface     14
  1. Defining sectoral approach to the economy with regard to TTIP    16
  2. Sectoral analysis: meaning and importance     19
  3. Sectoral analysis at the level of the EU and TTIP     21
  4. TTIP and sectoral analyses of twelve EU member states     36
  5. Research findings: the case of Poland    45
  Final remarks     47
  Appendix I    49
  Appendix II    52
  II. Poland’s five top exports and TTIP    54
  Preface     54
  and to other markets    56
  aggregation     63
  and to other markets    76
  Final remarks     78
  Appendix I    80
  Appendix II    82
  Appendix III     85
  exports to the USA?     90
  Preface     90
  States to the USA     91
  2. The 8411 product group and its export from Poland to the USA    99
  Final remarks    117
  and food sector    120
  Preface    120
  1. Protectionism in trade of agri-food products by the EU and the USA    125
  attempts to identify sensitive products    139
  equilibrium GSIM    170
  in the framework of TTIP    183
  Final remarks    194
  Appendix    197
  energy sector    198
  Preface    198
  1. Characteristics of main raw material markets    201
  2. Energy policy of the European Union vs Poland’s energy situation    203
  3. Characteristics of individual raw energy materials markets    205
  and the USA    214
  trade in the framework of TTIP using of the general equilibrium model    219
  Final remarks    225
  Appendix I    227
  Appendix II    228
  Conclusions    229
  Key findings of research    229
  Concluding remarks    230
  Recommendations    234
  Executive summary    235
  Bibliography    242
  List of tables and charts    250
  Glossary and abbreviations    255
  The Authors    261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia