Jak negocjować w Brukseli?

-20%

Jak negocjować w Brukseli?

Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,20  34,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,2034,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Mamy do czynienia z wartościową, twórczą rozprawą naukową, która wypełnia lukę w literaturze przedmiotu i poważnie wzbogaca dorobek polskich nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce, prawa i nauki o stosunkach międzynarodowych. Praca ta, oprócz walorów naukowo-poznawczych, ma także duże znaczenie praktyczne. Z jej ustaleń naukowych i rekomendacji powinni szeroko korzystać nie tylko badacze, ale również eurodeputowani, unijni urzędnicy, eksperci i w ogóle politycy.
(z recenzji prof. dr. hab. Józefa Fiszera)


Liczba stron454
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-838-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp  9
  Rozdział I
  Kwestie metodologiczne     20
  1. Założenia metateoretyczne i metametodologiczne     20
  2. Triangulacja metodologiczna jako technika weryfikacji hipotez     26
  3. Metodologia badań ilościowych     31
  3.1. Definicja statystycznej weryfikacji hipotez     31
  3.2. Konstrukcja bazy empirycznej (próby)
  i operacjonalizacja zmiennych     34
  3.3. Metodologia punktów spornych (postulatów)     37
  3.4. Charakterystyka korelacji     41
  3.5. Charakterystyka regresji logistycznej     44
  3.5.1. Testowanie modelu regresji logistycznej  47
  3.5.1.1. Testowanie jakości dopasowania całego modelu  48
  3.5.1.2. Testowanie wpływu predyktorów
  (weryfikacja hipotez)  53
  3.5.1.3. Testowanie mocy predykcyjnej modelu     55
  Rozdział II
  Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
  w świetle konstruktywizmu społecznego     60
  1. Obecny stan dyskursu teoretycznego nad procesem podejmowania decyzji
  w Unii Europejskiej     60
  2. Założenia konstruktywistycznego programu badawczego     66
  2.1. Dualizm ideacyjno-materialny     66
  2.2. Homo sociologicus jako podmiot rzeczywistości     69
  2.3. Instytucjonalizm socjologiczny     73
  2.4. Relacja agent-struktura     78
  2.5. Logika stosowności     83
  2.5.1. Style negocjacji legislacyjnych w ramach logiki stosowności    89
  2.5.1.1. Dystrybucyjne targowanie się     90
  2.5.1.2. Integracyjne targowanie się (wymiana)     92
  2.5.1.3. Rozwiązywanie problemów     94
  2.5.1.4. Deliberacja     95
  2.5.2. Środowiska społeczne determinujące określony styl
  negocjacji     96
  2.6. Rola instytucji w znaczeniu organizacyjnym     102
  3. Teoretyczny obraz procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej     105
  Rozdział III
  Formalny przebieg procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej    109
  1. Procedury prawodawcze     109
  2. Zwykła procedura ustawodawcza (współdecydowanie)     110
  2.1. Przygotowanie projektu przez Komisję     116
  2.2. Pierwsze czytanie projektu     123
  2.2.1. Podejmowanie decyzji w Parlamencie  124
  2.2.2. Podejmowanie decyzji w Radzie  128
  2.3. Drugie czytanie projektu     133
  2.4. Procedura pojednawcza     135
  2.5. Trzecie czytanie projektu     143
  2.6. Finalizacja procedury     144
  3. Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja     145
  3.1. Przygotowanie projektu przez Komisję     147
  3.2. Wewnątrzinstytucjonalne podejmowanie decyzji     148
  3.3. Międzyinstytucjonalne podejmowanie decyzji     151
  3.3.1. Negocjacje między Parlamentem i Komisją  151
  3.3.2. Negocjacje między Komisją i Radą  157
  3.3.3. Negocjacje między Parlamentem, Radą i Komisją     157
  3.4. Finalizacja procedury     160
  4. Komparatystyka procedur prawodawczych     162
  4.1. Komparatystyka ustrojowa     163
  4.2. Komparatystyka legislacyjna     167
  4.3. Komparatystyka materialna i formalna     170
  4.4. Komparatystyka temporalna     174
  4.5. Komparatystyka strukturalna     178
  Rozdział IV
  Nieformalny przebieg procesu podejmowania decyzji
  w Unii Europejskiej     181
  1. Trilogi     181
  1.1. Hipotezy – czynniki determinujące organizację trilogów     186
  1.2. Weryfikacja hipotez     192
  1.3. Konsekwencje trilogów dla procesu podejmowania decyzji
  w Unii Europejskiej     205
  2. Wczesne nieformalne porozumienia legislacyjne     213
  2.1. Hipotezy – czynniki determinujące wczesne porozumienia     219
  2.2. Weryfikacja hipotez     225
  3. Porozumienia pakietowe     238
  3.1. Hipotezy – czynniki determinujące zawieranie porozumień
  pakietowych     246
  3.2. Weryfikacja hipotez     253
  4. Opóźnianie uchwalenia opinii w konsultacji przez Parlament     270
  4.1. Hipotezy – czynniki determinujące opóźnianie opinii
  przez Parlament     272
  4.2. Weryfikacja hipotez     275
  5. Poparcie postulatów przez Komisję     280
  5.1. Hipotezy – czynniki determinujące poparcie postulatów Parlamentu
  przez Komisję     284
  5.2. Weryfikacja hipotez     292
  Rozdział V
  Proces podejmowania decyzji w zwykłej procedurze ustawodawczej     306
  1. Konstruktywistyczna teoria podejmowania decyzji w zwykłej procedurze
  ustawodawczej     306
  1.1. Środowisko normatywne w zwykłej procedurze ustawodawczej     306
  1.2. Hipotezy – czynniki wpływające na sukces postulatów Parlamentu
  w zwykłej procedurze ustawodawczej     311
  2. Weryfikacja hipotez     323
  2.1. Operacjonalizacja zmiennych     324
  2.2. Statystyka deskryptywna     328
  2.3. Analiza korelacji     330
  2.4. Regresja logistyczna     336
  3. Rekapitulacja wyników i rekomendacje negocjacyjne     357
  Rozdział VI
  Proces podejmowania decyzji w specjalnej procedurze ustawodawczej
  – konsultacji     360
  1. Konstruktywistyczna teoria podejmowania decyzji w konsultacji     360
  1.1. Środowisko normatywne w konsultacji     360
  1.2. Hipotezy – czynniki wpływające na sukces postulatów Parlamentu
  w konsultacji     364
  2. Weryfikacja hipotez     373
  2.1. Operacjonalizacja zmiennych     373
  2.2. Statystyka deskryptywna     377
  2.3. Analiza korelacji     379
  2.4. Regresja logistyczna     385
  3. Rekapitulacja wyników i rekomendacje negocjacyjne     397
  Zakończenie     400
  Bibliografia     412
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia