Cytobiochemia

-20%

Cytobiochemia

Biochemia niektórych struktur komórkowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Unowocześnione wydanie bardzo oczekiwanego podręcznika z pogranicza dwóch nauk, tj. biologii komórki (cytologii) oraz biochemii. Książka jest zbiorem wiadomości o budowie i funkcjach komórki (ludzkiej i zwierzęcej), ze szczególnym uwzględnieniem jej komponentu białkowego. Zawiera 23 rozdziały, z których większość stanowią opracowania monograficzne danego zagadnienia oparte w znacznej mierze na oryginalnym piśmiennictwie, do 2002 roku. Zdaniem jednego z recenzentów książka spełnia ideał współczesnej biologii: przejście od poziomu struktur komórkowych do poziomu molekularnego. (...) Jest źródłem informacji naukowej, dzięki szczegółowej literaturze, dla każdego początkującego badacza, który pragnie zająć się wybranym zagadnieniem.


Wszelkie aktualizacje materiału podano w formie Uzupełnień na końcu poszczególnych rozdziałów. Wprowadzono także dwa nowe rozdziały, tj. Cykl komórkowy i Śmierć komórki - apoptoza. Większość zmian dokonali pracownicy naukowi Katedry Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego, wychowankowie autorki podręcznika.


Podręcznik przeznaczony dla studentów biologii, medycyny, weterynarii oraz pracowników naukowych w wymienionych dyscyplinach.


Liczba stron980
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-824-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów XIII
  
  Część I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE    1
  
    Rozdział. Ogólna charakterystyka komórki    1
      1.1. Definicja komórki i organelli    1
      1.2. Niektóre dane z początków historii cytologii i biochemii    2
      1.3. Zarys morfologii i ultrastruktury komórki    6
        1.3.1. Właściwości morfologiczne    6
        1.3.2. Zarys ultrastruktury komórek pro- i eukariotycznych    10
        1.3.3. Frakcjonowanie komórki metodą wirowania różnicowego oraz w gradiencie roztworów sacharozy    10
      1.4. Skład chemiczny komórek    12
        1.4.1. Porównanie organizmu człowieka i materii nieożywionej pod względem zawartości pierwiastków    12
        1.4.2. Frakcjonowanie chemiczne homogenatu tkankowego    16
  
    Rozdział 2. Białka - główne tworzywo komórki    20
      2.1. Zadania cząsteczek białkowych    20
      2.2. Aminokwasy-cegiełki budulcowe białek    21
        2.2.1. Ogólna charakterystyka    21
        2.2.2. „Magiczna dwudziestka”    23
        2.2.3. Modyfikacje łańcuchów bocznych aminokwasów    26
      2.3. Klasyfikacja białek    30
      2.4. Struktura białek    31
        2.4.1. Struktura pierwszorzędowa    32
        2.4.2. Struktura drugorzędowa    37
        2.4.3. Struktura trzecio- i czwartorzędowa    45
      2.5. Podsumowanie z uzupełnieniem    49
  
  Część II. MACIERZ CYTOPLAZMATYCZNA, POZAKOMÓRKOWA I BŁONOWA    51
  
    Rozdział 3. Macierz cytoplazmatyczna a cytoszkielet    51
      3.1. Wstępne obserwacje macierzy cytoplazmatycznej    51
      3.2. Pojęcia: macierz cytoplazmatyczna i cytoszkielet    53
      3.3. Podsumowanie z uzupełnieniem    56
  
    Rozdział 4. Mikrofilamenty    58
      4.1. Wprowadzenie    58
      4.2. Budowa chemiczna aktyny G i F    59
      4.3. Morfologia i lokalizacja mikrofilamentów w komórce    61
      4.4. Białka wiążące aktynę (ABP) i ich klasyfikacja    62
      4.5. Charakterystyka niektórych ABP    66
        4.5.1. ABP stabilizujące monomery aktyny    66
        4.5.2. ABP inicjujące polimeryzację monomerów aktyny    68
        4.5.3. ABP stabilizujące mikrofilamenty    70
        4.5.4. ABP formujące sieci mikrofilamentów    71
        4.5.5. ABP formujące wiązki mikrofilamentów    75
        4.5.6. ABP przymocowujące włókna aktyny do podstruktur komórkowych    75
        4.5.7. Inne cząsteczki ABP    77
      4.6. Mikrofilamenty a cytoszkielet mikrokosmków jelitowych    79
      4.7. Mikrofilamenty wczoraj i dziś    81
        4.7.1. Aktyny i MF    81
        4.7.2. Cząsteczki ABP nowo odkryte oraz szczegółowiej zbadane    82
  
    Rozdział 5. Mikrotubule    87
      5.1. Wprowadzenie    87
      5.2. Ogólna charakterystyka mikrotubul    87
        5.2.1. Definicja i morfologia    87
        5.2.2. Interakcja tubuliny z małymi cząsteczkami    89
        5.2.3. Labilność MT    90
        5.2.4. Centra organizujące mikrotubule - polarność MT    90
      5.3. Systemy mikrotubul oraz ich występowanie i znaczenie    93
        5.3.1. Mikrotubule rzęsek i wici    93
        5.3.2. Mikrotubule cytoplazmy interfazowej    97
        5.3.3. Mikrotubule aparatu mitotycznego    100
      5.4. Klasyfikacja białek MT i budowa tubuliny    104
        5.4.1. Ogólna charakterystyka białek MT    104
        5.4.2. Badanie struktury pierwszorzędowej tubulin    104
      5.5. Białka towarzyszące mikrotubulom    110
        5.5.1. Wykrycie i klasyfikacja MAP    110
        5.5.2. MAP wielkocząsteczkowe    112
        5.5.3. MAP średniocząsteczkowe    114
        5.5.4. MAP małocząsteczkowe    115
        5.5.5. MAP a cytoszkielet    117
      5.6. Dyneiny    121
        5.6.1. Wykrycie i klasyfikacja    121
        5.6.2. Dyneiny aksonemowe    122
        5.6.3. Białka motoryczne MT nieaksonemowe    125
      5.7. Mikrotubule - 10 lat później    130
        5.7.1. MT i centrosom    130
        5.7.2. MT i MAP    131
        5.7.3. Dyneiny aksonemowe i cytoplazmatyczne    134
        5.7.4. Kinezyny    137
  
    Rozdział 6. Filamenty pośrednie    140
      6.1. Wprowadzenie    140
      6.2. Klasyfikacja i nazewnictwo filamentów pośrednich    140
        6.2.1. Filamenty keratynowe    141
        6.2.2. Filamenty desminowe, wimentynowe i glejowe    146
        6.2.3. Neurofilamenty    147
      6.3. Budowa białkowych podjednostek filamentów pośrednich    148
        6.3.1. Sekwencja aminokwasowa niektórych białek IF    148
        6.3.2. Struktura domenowa podjednostek białkowych IF    151
      6.4. Białka towarzyszące filamentom pośrednim    155
      6.5. Niektóre właściwości biologiczne filamentów pośrednich    162
      6.6. IF - wczoraj i dziś    164
        6.6.1. Klasyfikacja IF    165
        6.6.2. Białka budujące IF    165
        6.6.3. Budowa domenowa białek IF oraz IF    166
        6.6.4. Białka zasocjowane z filamentami pośrednimi    167
        6.6.5. Znaczenie białek IF    167
  
    Rozdział 7. Macierz zewnątrzkomórkowa    169
      7.1. Wprowadzenie    169
      7.2. Białka kolagenowe macierzy zewnątrzkomórkowej    170
        7.2.1. Ogólna charakterystyka kolagenów    170
        7.2.2. Struktura i wytwarzanie typowych włókienkowych cząsteczek kolagenu    172
        7.2.3. Niektóre niewłókienkowe cząsteczki kolagenu    179
      7.3. Glikoproteiny niekolagenowe    183
        7.3.1. Elastyna    184
        7.3.2. Fibronektyna    185
        7.3.3. Laminina i nidogen    187
        7.3.4. Tenascyna    191
      7.4. Glikozaminoglikany i niektóre proteoglikany    193
        7.4.1. Klasyfikacja GAG    193
        7.4.2. Charakterystyka niektórych GAG    193
        7.4.3. Charakterystyka i klasyfikacja proteoglikanów    199
        7.4.4. Struktura niektórych proteoglikanów    200
        7.4.5. Oddziaływanie PG lub GAG z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej oraz z powierzchnią komórki    204
      7.5. ECM - 10 lat później    207
        7.5.1. Glikoproteiny kolagenowe    209
        7.5.2. Glikoproteiny niekolagenowe    211
        7.5.3. Proteoglikany ECM    214
  
    Rozdział 8. Błona plazmatyczna oraz białka powierzchni komórkowej    219
      8.1. Wprowadzenie    219
      8.2. Niektóre modele błon komórkowych    219
      8.3. Błona erytrocytów jako przykład budowy molekularnej błony komórkowej    222
        8.3.1. Ogólna charakterystyka    222
        8.3.2. Białka błony erytrocytarnej    225
        8.3.3. Lipidy błony plazmatycznej (w tym erytrocytarnej)    234
      8.4. Przenikanie substancji przez błony    240
        8.4.1. Przemieszczanie substancji przez błonę plazmatyczną bez zmian w jej strukturze    241
        8.4.2. Endocytoza i rola klatryny    244
      8.5. Błona komórkowa a wtórne przekaźniki informacji    247
        8.5.1. Udział błonowych białek G w tworzeniu cAMP    248
        8.5.2. Fosfolipidy inozytolowe i jony wapniowe jako wtórne przekaźniki w przetwarzaniu informacji    252
      8.6. Białka adhezji komórkowej    259
        8.6.1. Wstępna charakterystyka    259
        8.6.2. Połączenia międzykomórkowe oraz niektóre białka JAM    261
        8.6.3. Integryny    266
        8.6.4. Kadheryny    271
        8.6.5. Selektyny    274
      8.7. Transbłonowe receptorowe kinazy tyrozynowe (W. M. Krajewska)    276
        8.7.1. Rodzina receptorów ErbB    278
        8.7.2. Kinazy aktywowane przez mitogeny kinazy MAP    283
  
  Część III. JĄDRO KOMÓRKOWE I JEGO MACIERZ    287
  
    Rozdział 9. Jądro komórkowe - zarys budowy mikroskopowej i chemicznej    287
      9.1. Odkrycie i dane morfologiczne    287
      9.2. Zarys ultrastruktury jądra (w tym: ciała zwinięte - Z. Kiliańska)    288
      9.3. Budowa chemiczna jądra komórkowego    293
  
    Rozdział 10. Otoczka jądrowa    301
      10.1. Wprowadzenie    301
      10.2. Elementy strukturalne otoczki jądrowej    301
        10.2.1. Ogólna morfologia i skład chemiczny błon otoczki    302
        10.2.2. Pory i kompleksy porowe otoczki jądrowej    304
        10.2.3. Blaszka jądrowa (lamina)    308
      10.3. Otoczka jądrowa a cykl komórkowy    314
      10.4. Otoczka jądrowa w wymianie jądrowo-cytoplazmatycznej    317
      10.5. Jądrowy kompleks porowy i transport jądrowo-cytoplazmatyczny - 10 lat później (A. Lipińska)    324
        10.5.1. Morfologia kompleksu porowego    324
        10.5.2. Ważniejsze białka NPC    326
        10.5.3. Transport białek    329
  
    Rozdział 11. Chromatyna - jej komponent białkowy    334
      11.1. Wprowadzenie    334
      11.2. Histony i protaminy    335
        11.2.1. Definicja i nazewnictwo histonów    335
        11.2.2. Izolowanie i frakcjonowanie histonów    337
        11.2.3. Sekwencje aminokwasowe histonów    341
        11.2.4. Występowanie histonów    347
        11.2.5. Zmienność histonów    349
        11.2.6. Modyfikacje struktury pierwszorzędowej histonów    352
        11.2.7. Domenowa struktura histonów    359
        11.2.8. Ogólna charakterystyka protamin    362
      11.3. Białka niehistonowe    364
        11.3.1. Trudności w otrzymaniu i analizie białek NHC    364
        11.3.2. Niejednorodność białek niehistonowych oraz ich specyficzność molekularna i metaboliczna    369
        11.3.3. Klasyfikacja białek NHC    374
        11.3.4. Białka HMG jako uniwersalne białka NHC    378
        11.3.5. Białka NHC regulatorowe    387
  
    Rozdział 12. Chromatyna - jej struktura oraz DNA    390
      12.1. Najwcześniejsze modele    390
      12.2. Hierarchiczna struktura chromatyny    391
        12.2.1. Nukleosom - chromatosom - cząstka rdzeniowa    393
        12.2.2. Włókno 30-nanometrowe    397
        12.2.3. Uorganizowanie wyższego rzędu włókna "30 nm" (poziom III i IV)    401
        12.2.4. Mitotyczna kondensacja chromatyny    409
      12.3. Morfologia chromatyny i chromosomów olbrzymich    414
        12.3.1. Heterochromatyna i euchromatyna    414
        12.3.2. Chromosomy politeniczne i szczoteczkowe    417
      12.4. Ogólna charakterystyka DNA    419
        12.4.1. Od Griffitha do modelu Watsona i Cricka    419
        12.4.2. Niektóre właściwości cząsteczki DNA    425
      12.5. Zarys replikacji DNA - podstawowe pojęcia    430
  
    Rozdział 13. Jąderko    442
      13.1. Wprowadzenie    442
      13.2. Morfologia jąderek    443
      13.3. Ultrastruktura jąderek    444
        13.3.1. Składniki ultrastrukturalne jąderka    444
        13.3.2. Typy morfologiczne jąderek    451
      13.4. Białka jąderek jako ich główny składnik chemiczny    452
        13.4.1. Niektóre jąderkowe białka enzymatyczne i regulatorowe    454
        13.4.2. Niektóre jąderkowe białka strukturalne i szkieletowe    459
      13.5. Jąderko a cykl komórkowy    460
      13.6. Nukleologeneza - biogeneza jąderka i rybosomów    461
  
    Rozdział 14. Rybonukleoproteiny pozająderkowe    468
      14.1. Komórkowe RNA i RNP    468
      14.2. Rybonukleoproteiny zawierające pre-mRNA i mRNA    470
        14.2.1. Wykrycie mRNA, pre-mRNA i cząstek pre-mRNP    470
        14.2.2. Struktury zawierające pre-mRNA - ziarnistości oraz włókna około i międzychromatynowe    472
        14.2.3. Białka hnRNP    475
        14.2.4. Transkrypcja i dojrzewanie cząsteczek pre-mRNA    478
        14.2.5. Niektóre białka regulujące transkrypcję    489
      14.3. Małocząsteczkowe jądrowe RNA (snRNA)    496
        14.3.1. Uwagi wstępne    496
        14.3.2. Lokalizacja snRNA w komórce    499
        14.3.3. Montowanie cząstek U-snRNP    499
        14.3.4. Funkcje snRNA    501
      14.4. Regulacja transkrypcji - 10 lat później (M. W. Krajewska)    506
  
    Rozdział 15. Macierz jądrowa    516
      15.1. Wykrycie i nazewnictwo    516
      15.2. Izolowanie i występowanie macierzy jądrowej    517
        15.2.1. Klasyczna technika Berezneya i Coffeya oraz jej modyfikacje    517
        15.2.2. Powszechność występowania macierzy jądrowej    523
      15.3. Struktura mikroskopowa i chemiczna macierzy jądrowej    524
        15.3.1. Ultrastruktura macierzy jądrowej    524
        15.3.2. Skład chemiczny macierzy jądrowej    526
      15.4. Znaczenie macierzy jądrowej    536
        15.4.1. Determinowanie przez macierz morfologii jądra komórkowego    536
        15.4.2. Udział macierzy jądrowej w uorganizowaniu przestrzennym materiału genetycznego    537
        15.4.3. Udział macierzy jądrowej w procesach replikacji i reperacji DNA    539
        15.4.4. Udział macierzy jądrowej w transkrypcji i potranskrypcyjnym dojrzewaniu RNA    542
        15.4.5. Macierz jądrowa a działanie hormonów    543
  
  Część IV. NIEKTÓRE POZAJĄDROWE PROCESY I ORGANELLE    547
  
    Rozdział 16. Zarys biosyntezy białka i peptydów    547
      16.1. Wprowadzenie    547
      16.2. Kod genetyczny    549
        16.2.1. Rozszyfrowanie kodu genetycznego    549
        16.2.2. Cechy kodu genetycznego    551
      16.3. Wielkocząsteczki w procesie translacji    554
        16.3.1. Uwagi wstępne    554
        16.3.2. Transportujące RNA (tRNA)    555
        16.3.3. Aminoacylo-tRNA ligazy (syntetazy)    559
        16.3.4. Rybosomy    564
      16.4. Etapy biosyntezy białka    567
        16.4.1. Etap I biosyntezy białka    568
        16.4.2. Etap II biosyntezy białka    570
        16.4.3. Antybiotyki a biosynteza białek    581
        16.4.4. Biosynteza białka - jej ekonomiczność, rozrzutność i tempo    582
      16.5. Pozarybosomowa synteza peptydów    583
  
    Rozdział 17. Ubikwityno- i ATP-zależna proteoliza cytosolowa (pozalizosomowa)    586
      17.1. Proteoliza wewnątrzkomórkowa    586
      17.2. Okresy półtrwania białek    587
      17.3. Proteoliza ubikwitynozależna    589
        17.3.1. Nowa funkcja ubikwityny    589
        17.3.2. Charakterystyka ubikwityny    589
        17.3.3. Występowanie i zawartość ubikwityny w komórce    591
        17.3.4. Etapy w proteolizie ubikwitynozależnej    591
        17.3.5. Enzymy w proteolizie ubikwitynozależnej    593
        17.3.6. Uwagi końcowe    599
  
    Rozdział 18. Niektóre podstawowe procesy cytosolowe    603
      18.1. Wprowadzenie    604
      18.2. Glikoliza    605
      18.3. Metabolizm glikogenu    611
        18.3.1. Glikogenoliza    612
        18.3.2. Synteza glikogenu    614
        18.3.3. Kaskada enzymatycznych aktywności    615
      18.4. Glukoneogeneza    616
        18.4.1. Przebieg glukoneogenezy    617
        18.4.2. Przekształcenie pirogronianu w szczawiooctan    618
        18.4.3. Substraty dla glukoneogenezy    619
      18.5. Cykl pentozofosforanowy    619
      18.6. Biosynteza kwasów tłuszczowych    623
        18.6.1. Uwagi wstępne    623
        18.6.2. Podstawowe cząsteczki uczestniczące w biosyntezie kwasów tłuszczowych    624
        18.6.3. Przebieg syntezy kwasów tłuszczowych    627
  
    Rozdział 19. Mitochondria    629
      19.1. Wprowadzenie    629
      19.2. Zarys morfologii, ultrastruktury i budowy chemicznej mitochondriów    630
        19.2.1. Właściwości morfologiczne i rozmieszczenie mitochondriów    630
        19.2.2. Schemat ultrastruktury, ogólny skład chemiczny i frakcjonowanie mitochondriów    631
      19.3. Błony mitochondrialne    635
        19.3.1. Ogólna charakterystyka i przepuszczalność błon mitochondrialnych    635
        19.3.2. Przenośniki nukleotydów adenylowych, fosforanów oraz di- i trikarboksylanów    637
        19.3.3. Transport równoważników redukcyjnych    639
      19.4. Procesy biochemiczne w wewnętrznej błonie mitochondrialnej    641
        19.4.1. Utlenianie biologiczne    641
        19.4.2. Syntetaza ATP i fosforylacja oksydacyjna    649
      19.5. Macierz mitochondrialna - jej procesy biochemiczne    651
        19.5.1. Dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianu    651
        19.5.2. Cykl cytrynianowy Krebsa    655
        19.5.3. Cykl mocznikowy (inaczej: ornitynowy) albo cykl Krebsa-Henseleita (mały cykl Krebsa)    657
        19.5.4. Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów (schemat włączania aminokwasów w cykl cytrynianowy)    658
        19.5.5. Biosynteza porfobilinogenu i porfiryny    659
        19.5.6. Utlenianie kwasów tłuszczowych (ß-oksydacja)    662
        19.5.7. Wydłużanie łańcuchów kwasów tłuszczowych    666
        19.5.8. Półautonomiczność mitochondriów (w tym rys. 19.28 - Z. Kiliańska)    667
  
    Rozdział 20. Siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego    674
      20.1. Siateczka śródplazmatyczna szorstka i gładka    674
        20.1.1. Wprowadzenie    674
        20.1.2. Morfologiczne i biochemiczne właściwości siateczki śródplazmatycznej    676
        20.1.3. Procesy biochemiczne zlokalizowane w gładkiej siateczce śródplazmatycznej    677
        20.1.4. Procesy detoksykacji    683
        20.1.5. Szorstka siateczka śródplazmatyczna a biosynteza białka    687
      20.2. Aparat Golgiego    691
        20.2.1. Wprowadzenie    691
        20.2.2. Morfologia i ultrastruktura aparatu Golgiego    692
        20.2.3. Budowa chemiczna i podstawowe funkcje aparatu Golgiego    696
        20.2.4. Modyfikacje posyntetyczne w aparacie Golgiego    699
        20.2.5. Sortowanie i pakowanie produktów wydzielniczych    706
        20.2.6. Biogeneza składników błon    709
      20.3. ER i AG w transporcie pęcherzykowym - 10 lat później    711
        20.3.1. Zarys budowy i funkcji aparatu Golgiego    711
        20.3.2. Udział białek w transporcie pęcherzykowym z ER do AG    713
  
    Rozdział 21. Lizosomy i mikrociała    721
      21.1. Lizosomy    721
        21.1.1. Wprowadzenie    721
        21.1.2. Zarys budowy morfologicznej i molekularnej lizosomów    724
        21.1.3. Enzymy lizosomowe    726
        21.1.4. Zarys biogenezy lizosomów oraz przykłady ich patologii    731
      21.2. Mikrociała, peroksysomy, glioksysomy    735
        21.2.1. Wykrycie i nazewnictwo    735
        21.2.2. Peroksysomy - izolowanie i morfologia    736
        21.2.3. Wyposażenie enzymowe peroksysomów i glioksysomów    739
        21.2.4. Hipotezy dotyczące biogenezy peroksysomów i białek w nich zawartych    744
  
  Część V. CYKL KOMÓRKOWY I APOPTOZA    747
  
    Rozdział 22. Cykl komórkowy - elementarne fakty oraz hipotezy    747
      22.1. Niektóre dane historyczne    747
      22.2. Zarys cyklu komórkowego    748
      22.3. Mitoza    750
      22.4. Mejoza    753
        22.4.1. Pierwszy podział mejotyczny    755
        22.4.2. Drugi podział mejotyczny    757
      22.5. Regulacja cyklu komórkowego    758
        22.5.1. Wykrycie czynnika MPF    758
        22.5.2. Zarys głównych reakcji w cyklukomórkowym na przykładzie heterodimeru CDK1/cyklina B    760
        22.5.3. Kinazy i cykliny a fazy cyklu komórkowego    763
        22.5.4. Ubikwitynozależna proteoliza białek regulatorowych cyklu komórkowego    765
        22.5.5. Cykl podziałowy a niektóre struktury komórkowe    767
  
    Rozdział 23. Apoptoza organizmów zwierzęcych (Z. Kiliańska)    772
      23.1. Wprowadzenie    772
      23.2. Apoptoza a nekroza    773
      23.3. Główne białka uczestniczące w apoptozie    775
        23.3.1. Kaspazy    776
        23.3.2. Inne proteazy    783
        23.3.3. Endonukleazy    784
      23.4. Szlaki sygnalizacyjne apoptozy    786
        23.4.1. Receptory śmierci i ich ligandy    786
        23.4.2. Ścieżki sygnalizacyjne wykorzystujące receptory Fas, TNF-R1 i granzym B    787
        23.4.3. Szlak wewnętrzny apoptozy    791
        23.4.4. Szlak sfingomielinowo-ceramidowy    795
        23.4.5. Szlak apoptotyczny indukowany stresem    796
      23.5. Przebieg apoptozy    797
        23.5.1. Faza inicjacji    798
        23.5.2. Fazy wykonawcza i zniszczenia    798
      23.6. Regulatory apoptozy    803
        23.6.1. Białka rodziny Bcl-2    803
        23.6.2. Białka IAP    809
        23.6.3. Inne białka    812
  
  Niektóre cytowane podręczniki i publikacje książkowe [P]    815
  Piśmiennictwo    819
  Skorowidz    931
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia