Choroby zakaźne i pasożytnicze

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,30  179,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

125,30179,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik uwzględniający aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Choroby zakaźne i pasożytnicze są dyscypliną medyczną dynamicznie zmieniającą się. Obecnie pojawiają się choroby zakaźne, których przyczyną jest zupełnie nowy patogen lub powracają znane już wcześniej jednostki chorobowe, ale w wyniku modyfikacji genetycznych zmienia się ich obraz. Nowe metody diagnostyczne i nowe możliwości terapeutyczne dają ogromne szanse pacjentom.
W części ogólnej publikacji w sposób syntetyczny omówiono: epidemiologię chorób zakaźnych, metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozponawaniu oraz nowoczesne metody leczenia.
W części szczegółowej poszczególne jednostki chorobowe przedstawiono według jednego schematu z uwzględnieniem etiologii, objawów klinicznych, rozpoznawania, leczenia i profilaktyki. Na pewno podręcznik spełni oczekiwania czytelnika podczas samodzielnej nauki - układ tekstu ułatwia bowiem dokonanie szybkiego i krytycznego przeglądu wiadomości, a także materiału opanowanego w trakcie zajęć.
Redaktorzy naukowi i Autorzy są wybitnymi specjalistami, dydaktykami z wiodących ośrodków naukowych i klinicznych w kraju.
Książka adresowana jest do studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrach, specjalistów medycyny pracy czy lekarzy rodzinnych.


Liczba stron592
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5455-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  Przedmowa VII
  Wykaz skrótów IX
  
  I. Część ogólna     1
  
  1. Epidemiologia chorób zakaźnych – najważniejsze zagadnienia – Maria Gańczak     3
  1.1. Choroby zakaźne – krótki rys historyczny     3
  1.2. Choroby zakaźne w aspekcie globalnym i lokalnym     4
  1.3. Epidemiologia chorób zakaźnych – podstawowe pojęcia     6
  1.4. Kontrola chorób zakaźnych     10
  
  2. Najważniejsze objawy występujące w chorobach zakaźnych – Alicja Wiercińska-Drapało     13
  2.1. Gorączka     13
  2.2. Biegunka     16
  2.3. Powiększenie węzłów chłonnych – limfadenopatia     18
  2.4. Żółtaczka     22
  2.5. Ostry ból głowy w chorobach zakaźnych     26
  
  3. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych – Damian Piotrowski     31
  3.1. Penicylina i jej pochodne     31
  3.2. Cefalosporyny     33
  3.3. Karbapenemy i monobaktamy     35
  3.4. Glikopeptydy     36
  3.5. Polimyksyny     37
  3.6. Lipopeptydy     37
  3.7. Tetracykliny     38
  3.8. Makrolidy     38
  3.9. Ansamycyny     39
  3.10. Aminoglikozydy     40
  3.11. Chinolony     40
  3.12. Sulfametoksazol i trimetoprim     41
  3.13. Metronidazol     42
  3.14. Streptograminy     42
  3.15. Linkozamidy     43
  3.16. Mupirocyna     44
  
  4. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii – Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat     47
  4.1. Kontrola zakażeń     48
  4.2. Diagnostyka zakażeń     48
  4.3. Antybiotykoterapia     51
  
  5. Współczesne możliwości terapii przeciwwirusowej – Jerzy Jaroszewicz     57
  5.1. Ogólne zasady leczenia i klasy leków przeciwwirusowych     57
  5.2. Leczenie poszczególnych zakażeń wirusowych     60
  
  6. Leczenie grzybic układowych i zlokalizowanych – Zenon Czuba     67
  6.1. Patogeneza i etiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych     67
  6.2. Diagnostyka zakażeń grzybiczych     71
  6.3. Leczenie zakażeń grzybiczych     72
  
  7. Metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych – Miłosz Parczewski     77
  7.1. Diagnostyka mikroskopowa     77
  7.2. Badania mikrobiologiczne     78
  7.3. Diagnostyka immunologiczna     79
  7.4. Metody molekularne     82
  7.5. Cytometria w chorobach zakaźnych     86
  7.6. Niepolecane testy diagnostyczne     86
  
  II. Część szczegółowa    89
  
  8. Choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego – Aleksander Garlicki     91
  8.1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu     91
  8.2. Wirusowe zapalenia mózgu     106
  8.3. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych     118
  8.4. Ropień mózgu     121
  8.5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe     124
  8.6. Przewlekłe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych     128
  
  9. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych – Joanna Kozłowska, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula     145
  9.1. Etiologia zakażeń górnych dróg oddechowych     145
  9.2. Choroba przeziębieniowa     146
  9.3. Ostre zapalenie zatok przynosowych     148
  9.4. Zapalenie gardła     150
  9.5. Zapalenie nagłośni     153
  9.6. Podgłośniowe zapalenie krtani oraz zapalenie krtani i tchawicy     154
  9.7. Grypa     155
  
  10. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych – Joanna Jabłońska, Magdalena Suchacz     165
  10.1. Zapalenie oskrzeli     165
  10.2. Zapalenie oskrzelików     167
  10.3. Zapalenie płuc typowe     167
  10.4. Zapalenia płuc atypowe     177
  10.5. Ropień płuca     179
  
  11. Infekcyjne choroby układu krążenia – Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Adam Krajewski, Mariusz Gąsior     183
  11.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia     183
  11.2. Zapalenie mięśnia sercowego     195
  11.3. Choroby osierdzia     202
  
  12. Choroby infekcyjne układu pokarmowego – Ewa Siwak, Wojciech Stolarz     209
  12.1. Czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego     209
  12.2. Rozpoznanie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego     212
  12.3. Obraz kliniczny chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego w różnych grupach wiekowych     212
  12.4. Zapalenie przełyku – definicja i czynniki etiologiczne     213
  12.5. Grzybicze zapalenie przełyku     214
  12.6. Zapalenie przełyku wywołane przez HSV     215
  12.7. Zapalenie przełyku wywołane przez CMV     216
  12.8. Zapalenie żołądka     217
  12.9. Zapalenia jelit – definicja i czynniki etiologiczne     219
  12.10. Dur brzuszny i dury rzekome     220
  12.11. Salmonellozy     222
  12.12. Czerwonka bakteryjna     223
  12.13. Cholera     224
  12.14. Zakażenia patogennymi jelitowymi szczepami Escherichia coli     226
  12.15. Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego     228
  12.16. Zapalenie wyrostka robaczkowego     230
  12.17. Zapalenia wątroby o etiologii innej niż wirusowa     231
  12.18. Leptospiroza     232
  12.19. Ostre zapalenia pęcherzyka żółciowego     233
  12.20. Przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego     234
  12.21. Zapalenie dróg żółciowych     235
  
  13. Wirusowe zapalenia wątroby     239
  13.1. Definicja wirusowych zapaleń wątroby – Anna Boroń-Kaczmarska     239
  13.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A – Barbara Sobala-Szczygieł     239
  13.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B – Anna Boroń-Kaczmarska     243
  13.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – Włodzimierz Mazur     250
  13.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D – Anna Boroń-Kaczmarska     258
  13.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E – Jerzy Jaroszewicz     261
  13.7. Choroby wątroby wywołane przez wirusy inne niż pierwotnie hepatotropowe – Ewa Janczewska     264
  
  14. Infekcyjne choroby układu moczowo-płciowego     279
  14.1. Zapalenie pęcherza moczowego – Dagny Krankowska     279
  14.2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek – Dagny Krankowska, Tomasz Mikuła     284
  14.3. Bezobjawowa bakteriuria – Tomasz Mikuła     288
  14.4. Infekcyjne zapalenie gruczołu krokowego – Tomasz Mikuła     290
  14.5. Choroby przenoszone drogą płciową – Ewa Firląg-Burkacka     295
  14.6. Infekcyjne zapalenie narządów płciowych u kobiet – Mirosław Wielgoś, Bronisława Pietrzak     316
  
  15. Infekcyjne choroby skóry i tkanki podskórnej – Marek Kawecki, Justyna Glik     327
  15.1. Czynniki etiologiczne zakażeń skóry i tkanek miękkich     327
  15.2. Etapy rozwoju zakażenia skóry i tkanek miękkich     328
  15.3. Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich     330
  15.4. Procedury dodatkowe w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich     332
  15.5. Róża     333
  15.6. Zapalenie mieszków włosowych     336
  15.7. Gronkowcowe zapalenie skóry – czyrak, czyraczność i czyrak gromadny     338
  15.8. Zapalenie sutka     340
  15.9. Martwicze zapalenie skóry i tkanek miękkich     341
  15.10. Martwicze zapalenie mięśni     347
  
  16. Wybrane choroby ze zmianami na skórze i błonach śluzowych oraz zapalenie przyusznic – Leszek Szenborn     353
  16.1. Odra     354
  16.2. Ospa wietrzna i półpasiec     357
  16.3. Różyczka     364
  16.4. Rumień nagły     366
  16.5. Rumień zakaźny     367
  16.6. Zakażenia enterowirusowe     369
  16.7. Zakażenia wywołane wirusami opryszczki pospolitej     373
  16.8. Wysypki w przebiegu różnych samoistnie ustępujących zakażeń wirusowych o charakterystycznym obrazie klinicznym i dobrym rokowaniu     380
  16.9. Płonica (szkarlatyna)     382
  16.10. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)     385
  
  17. Choroby infekcyjne kości i stawów – Iwona Mozer-Lisewska, Anna Olewicz-Gawlik, Arleta Kowala-Piaskowska     389
  17.1. Gorączka reumatyczna     389
  17.2. Infekcyjne zapalenie stawów     391
  17.3. Zapalenie kości i szpiku kostnego     395
  17.4. Reaktywne zapalenie stawów     397
  
  18. Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne – Aleksander Garlicki     403
  18.1. Tężec     403
  18.2. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)     410
  18.3. Błonica     414
  
  19. Wybrane infekcyjne choroby ogólnoustrojowe     421
  19.1. Sepsa i wstrząs septyczny – Tomasz Mikuła, Dagny Krankowska     421
  19.2. Zakażenie HIV i AIDS – Brygida Knysz, Anna Boroń-Kaczmarska     428
  19.3. Zakażenia grzybicze – Małgorzata Inglot     441
  
  20. Choroby wektorowe – Sławomir Pancewicz     453
  20.1. Borelioza     460
  20.2. Erlichioza monocytarna     466
  20.3. Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA)     467
  20.4. Riketsjozy przenoszone przez kleszcze     470
  20.5. Tularemia     473
  
  21. Choroby pasożytnicze naturalnie występujące w Polsce     479
  21.1. Giardioza (lamblioza) – Lucjan Kępa     479
  21.2. Glistnica – Lucjan Kępa     481
  21.3. Owsica – Barbara Oczko-Grzesik     483
  21.4. Węgorczyca – Barbara Oczko-Grzesik     485
  21.5. Włosogłówczyca – Lucjan Kępa     487
  21.6. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego – Lucjan Kępa     489
  21.7. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego i wągrzyca – Lucjan Kępa     490
  21.8. Difylobotrioza – Lucjan Kępa     492
  21.9. Zarażenie tasiemcem karłowatym – Lucjan Kępa     492
  21.10. Bąblowica jednojamowa – Barbara Oczko-Grzesik     493
  21.11. Bąblowica wielojamowa – Barbara Oczko-Grzesik     495
  21.12. Toksoplazmoza – Barbara Oczko-Grzesik     498
  21.13. Włośnica – Lucjan Kępa     507
  21.14. Toksokaroza – Barbara Oczko-Grzesik     509
  
  22. Szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne – Barbara Oczko-Grzesik     515
  22.1. Wybrane akty prawne dotyczące chorób zakaźnych u ludzi     515
  22.2. Gorączka Ebola     517
  22.3. Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)     520
  22.4. Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS)     523
  22.5. Rekomendacje postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej     528
  
  23. Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych     531
  23.1. Biegunki podróżnych – Maria Olszyńska-Krowicka     531
  23.2. Malaria – Anna Kuna     537
  23.3. Zakażenie wirusem Zika – Anna Kuna     545
  23.4. Leiszmanioza skórna i skórno-śluzówkowa – Michał Gajewski, Anna Kuna     549
  23.5. Denga – Michał Gajewski, Anna Kuna     558
  
  24. Zapobieganie chorobom zakaźnym – profilaktyka bierna, czynna, swoista i nieswoista – Brygida Adamek, Anita Olczak, Jacek Gąsiorowski     567
  24.1. Zapobieganie rozwojowi chorób zakaźnych – Brygida Adamek     567
  24.2. Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na materiał biologiczny – Anita Olczak     574
  24.3. Profilaktyka przedekspozycyjna przeciwko zakażeniu HIV – Jacek Gąsiorowski     576
  
  Skorowidz     581
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia