Choroby zakaźne i pasożytnicze

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

100,24  143,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

100,24143,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik uwzględniający aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Choroby zakaźne i pasożytnicze są dyscypliną medyczną dynamicznie zmieniającą się. Obecnie pojawiają się choroby zakaźne, których przyczyną jest zupełnie nowy patogen lub powracają znane już wcześniej jednostki chorobowe, ale w wyniku modyfikacji genetycznych zmienia się ich obraz. Nowe metody diagnostyczne i nowe możliwości terapeutyczne dają ogromne szanse pacjentom.
W części ogólnej publikacji w sposób syntetyczny omówiono: epidemiologię chorób zakaźnych, metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozponawaniu oraz nowoczesne metody leczenia.
W części szczegółowej poszczególne jednostki chorobowe przedstawiono według jednego schematu z uwzględnieniem etiologii, objawów klinicznych, rozpoznawania, leczenia i profilaktyki. Na pewno podręcznik spełni oczekiwania czytelnika podczas samodzielnej nauki - układ tekstu ułatwia bowiem dokonanie szybkiego i krytycznego przeglądu wiadomości, a także materiału opanowanego w trakcie zajęć.
Redaktorzy naukowi i Autorzy są wybitnymi specjalistami, dydaktykami z wiodących ośrodków naukowych i klinicznych w kraju.
Książka adresowana jest do studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrach, specjalistów medycyny pracy czy lekarzy rodzinnych.


Liczba stron592
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5455-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]I. Część ogólna    1
  1. Epidemiologia chorób zakaźnych – najważniejsze zagadnienia – Maria Gańczak    3
  1.1. Choroby zakaźne – krótki rys historyczny    3
  1.2. Choroby zakaźne w aspekcie globalnym i lokalnym    4
  1.3. Epidemiologia chorób zakaźnych – podstawowe pojęcia    6
  1.4. Kontrola chorób zakaźnych    10
  2. Najważniejsze objawy występujące w chorobach zakaźnych – Alicja Wiercińska-Drapało    13
  2.1. Gorączka    13
  2.2. Biegunka    16
  2.3. Powiększenie węzłów chłonnych – limfadenopatia    18
  2.4. Żółtaczka    22
  2.5. Ostry ból głowy w chorobach zakaźnych    26
  3. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych – Damian Piotrowski    31
  3.1. Penicylina i jej pochodne    31
  3.2. Cefalosporyny    33
  3.3. Karbapenemy i monobaktamy    35
  3.4. Glikopeptydy    36
  3.5. Polimyksyny    37
  3.6. Lipopeptydy    37
  3.7. Tetracykliny    38
  3.8. Makrolidy    38
  3.9. Ansamycyny    39
  3.10. Aminoglikozydy    40
  3.11. Chinolony    40
  3.12. Sulfametoksazol i trimetoprim    41
  3.13. Metronidazol    42
  3.14. Streptograminy    42
  3.15. Linkozamidy    43
  3.16. Mupirocyna    44
  4. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii – Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat    47
  4.1. Kontrola zakażeń    48
  4.2. Diagnostyka zakażeń    48
  4.3. Antybiotykoterapia    51
  5. Współczesne możliwości terapii przeciwwirusowej – Jerzy Jaroszewicz    57
  5.1. Ogólne zasady leczenia i klasy leków przeciwwirusowych    57
  5.2. Leczenie poszczególnych zakażeń wirusowych    60
  6. Leczenie grzybic układowych i zlokalizowanych – Zenon Czuba    67
  6.1. Patogeneza i etiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych    67
  6.2. Diagnostyka zakażeń grzybiczych    71
  6.3. Leczenie zakażeń grzybiczych    72
  7. Metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych – Miłosz Parczewski    77
  7.1. Diagnostyka mikroskopowa    77
  7.2. Badania mikrobiologiczne    78
  7.3. Diagnostyka immunologiczna    79
  7.4. Metody molekularne    82
  7.5. Cytometria w chorobach zakaźnych    86
  7.6. Niepolecane testy diagnostyczne    86
  II. Część szczegółowa    89
  8. Choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego – Aleksander Garlicki    91
  8.1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu    91
  8.2. Wirusowe zapalenia mózgu    106
  8.3. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych    118
  8.4. Ropień mózgu    121
  8.5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe    124
  8.6. Przewlekłe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych    128
  9. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych – Joanna Kozłowska, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula    145
  9.1. Etiologia zakażeń górnych dróg oddechowych    145
  9.2. Choroba przeziębieniowa    146
  9.3. Ostre zapalenie zatok przynosowych    148
  9.4. Zapalenie gardła    150
  9.5. Zapalenie nagłośni    153
  9.6. Podgłośniowe zapalenie krtani oraz zapalenie krtani i tchawicy    154
  9.7. Grypa    155
  10. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych – Joanna Jabłońska, Magdalena Suchacz    165
  10.1. Zapalenie oskrzeli    165
  10.2. Zapalenie oskrzelików    167
  10.3. Zapalenie płuc typowe    167
  10.4. Zapalenia płuc atypowe    177
  10.5. Ropień płuca    179
  11. Infekcyjne choroby układu krążenia – Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Adam Krajewski, Mariusz Gąsior    183
  11.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia    183
  11.2. Zapalenie mięśnia sercowego    195
  11.3. Choroby osierdzia    202
  12. Choroby infekcyjne układu pokarmowego – Ewa Siwak, Wojciech Stolarz    209
  12.1. Czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego    209
  12.2. Rozpoznanie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego    212
  12.3. Obraz kliniczny chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego w różnych grupach wiekowych    212
  12.4. Zapalenie przełyku – definicja i czynniki etiologiczne    213
  12.5. Grzybicze zapalenie przełyku    214
  12.6. Zapalenie przełyku wywołane przez HSV    215
  12.7. Zapalenie przełyku wywołane przez CMV    216
  12.8. Zapalenie żołądka    217
  12.9. Zapalenia jelit – definicja i czynniki etiologiczne    219
  12.10. Dur brzuszny i dury rzekome    220
  12.11. Salmonellozy    222
  12.12. Czerwonka bakteryjna    223
  12.13. Cholera    224
  12.14. Zakażenia patogennymi jelitowymi szczepami Escherichia coli    226
  12.15. Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego    228
  12.16. Zapalenie wyrostka robaczkowego    230
  12.17. Zapalenia wątroby o etiologii innej niż wirusowa    231
  12.18. Leptospiroza    232
  12.19. Ostre zapalenia pęcherzyka żółciowego    233
  12.20. Przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego    234
  12.21. Zapalenie dróg żółciowych    235
  13. Wirusowe zapalenia wątroby    239
  13.1. Definicja wirusowych zapaleń wątroby – Anna Boroń-Kaczmarska    239
  13.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A – Barbara Sobala-Szczygieł    239
  13.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B – Anna Boroń-Kaczmarska    243
  13.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – Włodzimierz Mazur    250
  13.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D – Anna Boroń-Kaczmarska    258
  13.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E – Jerzy Jaroszewicz    261
  13.7. Choroby wątroby wywołane przez wirusy inne niż pierwotnie hepatotropowe – Ewa Janczewska    264
  14. Infekcyjne choroby układu moczowo-płciowego    279
  14.1. Zapalenie pęcherza moczowego – Dagny Krankowska    279
  14.2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek – Dagny Krankowska, Tomasz Mikuła    284
  14.3. Bezobjawowa bakteriuria – Tomasz Mikuła    288
  14.4. Infekcyjne zapalenie gruczołu krokowego – Tomasz Mikuła    290
  14.5. Choroby przenoszone drogą płciową – Ewa Firląg-Burkacka    295
  14.6. Infekcyjne zapalenie narządów płciowych u kobiet – Mirosław Wielgoś, Bronisława Pietrzak    316
  15. Infekcyjne choroby skóry i tkanki podskórnej – Marek Kawecki, Justyna Glik    327
  15.1. Czynniki etiologiczne zakażeń skóry i tkanek miękkich    327
  15.2. Etapy rozwoju zakażenia skóry i tkanek miękkich    328
  15.3. Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich    330
  15.4. Procedury dodatkowe w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich    332
  15.5. Róża    333
  15.6. Zapalenie mieszków włosowych    336
  15.7. Gronkowcowe zapalenie skóry – czyrak, czyraczność i czyrak gromadny    338
  15.8. Zapalenie sutka    340
  15.9. Martwicze zapalenie skóry i tkanek miękkich    341
  15.10. Martwicze zapalenie mięśni    347
  16. Wybrane choroby ze zmianami na skórze i błonach śluzowych oraz zapalenie przyusznic – Leszek Szenborn    353
  16.1. Odra    354
  16.2. Ospa wietrzna i półpasiec    357
  16.3. Różyczka    364
  16.4. Rumień nagły    366
  16.5. Rumień zakaźny    367
  16.6. Zakażenia enterowirusowe    369
  16.7. Zakażenia wywołane wirusami opryszczki pospolitej    373
  16.8. Wysypki w przebiegu różnych samoistnie ustępujących zakażeń wirusowych o charakterystycznym obrazie klinicznym i dobrym rokowaniu    380
  16.9. Płonica (szkarlatyna)    382
  16.10. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)    385
  17. Choroby infekcyjne kości i stawów – Iwona Mozer-Lisewska, Anna Olewicz-Gawlik, Arleta Kowala-Piaskowska    389
  17.1. Gorączka reumatyczna    389
  17.2. Infekcyjne zapalenie stawów    391
  17.3. Zapalenie kości i szpiku kostnego    395
  17.4. Reaktywne zapalenie stawów    397
  18. Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne – Aleksander Garlicki    403
  18.1. Tężec    403
  18.2. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)    410
  18.3. Błonica    414
  19. Wybrane infekcyjne choroby ogólnoustrojowe    421
  19.1. Sepsa i wstrząs septyczny – Tomasz Mikuła, Dagny Krankowska    421
  19.2. Zakażenie HIV i AIDS – Brygida Knysz, Anna Boroń-Kaczmarska    428
  19.3. Zakażenia grzybicze – Małgorzata Inglot    441
  20. Choroby wektorowe – Sławomir Pancewicz    453
  20.1. Borelioza    460
  20.2. Erlichioza monocytarna    466
  20.3. Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA)    467
  20.4. Riketsjozy przenoszone przez kleszcze    470
  20.5. Tularemia    473
  21. Choroby pasożytnicze naturalnie występujące w Polsce    479
  21.1. Giardioza (lamblioza) – Lucjan Kępa    479
  21.2. Glistnica – Lucjan Kępa    481
  21.3. Owsica – Barbara Oczko-Grzesik    483
  21.4. Węgorczyca – Barbara Oczko-Grzesik    485
  21.5. Włosogłówczyca – Lucjan Kępa    487
  21.6. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego – Lucjan Kępa    489
  21.7. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego i wągrzyca – Lucjan Kępa    490
  21.8. Difylobotrioza – Lucjan Kępa    492
  21.9. Zarażenie tasiemcem karłowatym – Lucjan Kępa    492
  21.10. Bąblowica jednojamowa – Barbara Oczko-Grzesik    493
  21.11. Bąblowica wielojamowa – Barbara Oczko-Grzesik    495
  21.12. Toksoplazmoza – Barbara Oczko-Grzesik    498
  21.13. Włośnica – Lucjan Kępa    507
  21.14. Toksokaroza – Barbara Oczko-Grzesik    509
  22. Szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne – Barbara Oczko-Grzesik    515
  22.1. Wybrane akty prawne dotyczące chorób zakaźnych u ludzi    515
  22.2. Gorączka Ebola    517
  22.3. Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)    520
  22.4. Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS)    523
  22.5. Rekomendacje postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej    528
  23. Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych    531
  23.1. Biegunki podróżnych – Maria Olszyńska-Krowicka    531
  23.2. Malaria – Anna Kuna    537
  23.3. Zakażenie wirusem Zika – Anna Kuna    545
  23.4. Leiszmanioza skórna i skórno-śluzówkowa – Michał Gajewski, Anna Kuna    549
  23.5. Denga – Michał Gajewski, Anna Kuna    558
  24. Zapobieganie chorobom zakaźnym – profilaktyka bierna, czynna, swoista i nieswoista – Brygida Adamek, Anita Olczak, Jacek Gąsiorowski    567
  24.1. Zapobieganie rozwojowi chorób zakaźnych – Brygida Adamek    567
  24.2. Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na materiał biologiczny – Anita Olczak    574
  24.3. Profilaktyka przedekspozycyjna przeciwko zakażeniu HIV – Jacek Gąsiorowski    576
  Skorowidz    581
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia