Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety

-20%

Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety

Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,0035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi ogólne trudności w regulacji emocji. Kluczowym czynnikiem ryzyka picia problemowego – w przypadku osób z trudnościami w regulacji emocji – jest zbiór specyficznych przekonań na temat skuteczności alkoholu w radzeniu sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Zmienne te wyznaczają specyficzną „ścieżkę etiologiczną” picia problemowego kobiet.
Monografia skierowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych psychologią kliniczną i psychopatologią, szczególnie zaś problematyką uwarunkowań problemów alkoholowych, oraz następstw obciążających doświadczeń życiowych i samoregulacji emocji.
Małgorzata Dragan – doktor, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
Opublikowała wiele prac naukowych, głównie z zakresu psychologii klinicznej (przede wszystkim psychotraumatologii) i psychometrii. Laureatka nagród za aktywność naukową i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Liczba stron272
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-849-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  Rozdział     1
  Picie alkoholu przez młode kobiety – opis i skala zjawiska     17
  1.1. Wzorce picia alkoholu i rozumienie pojęcia picia problemowego     19
  1.1.1. Picie problemowe, ryzykowne i szkodliwe     20
  1.1.2. Zaburzenia związane z używaniem alkoholu     23
  1.1.3. Typologie alkoholizmu a płeć     27
  1.2. Skala picia alkoholu i rozpowszechnienie problemów
  z jego używaniem wśród kobiet w perspektywie globalnej
  i lokalnej     29
  1.3. Czynniki ryzyka wpływające na wzorce picia alkoholu
  przez kobiety i rozwój problemów alkoholowych u tej płci     32
  1.3.1. Płeć jako czynnik ochronny     34
  1.3.1.1. Efekt ochronny płci żeńskiej wynikający
  z różnic natury biologicznej     34
  1.3.1.2. Efekt ochronny płci żeńskiej wynikający
  z uwarunkowanych kulturowo ról płciowych     36
  1.3.2. Czynniki ryzyka problemowego picia alkoholu
  przez kobiety     38
  1.3.2.1. Czynniki socjodemograficzne     39
  1.3.2.2. Wpływ społeczny     40
  1.3.2.3. Zaburzenia psychiczne     40
  1.3.2.4. Negatywne zdarzenia życiowe     41
  1.3.2.5. Czynniki biologiczne     42
  1.3.3. Czynniki ryzyka specyficzne dla kobiet młodych     43
  1.3.3.1. Przemoc seksualna i fizyczna     44
  1.3.3.2. Zdrowie reprodukcyjne i zachowania zdrowotne     44
  1.3.3.3. Role społeczne     45
  Rozdział     2
  Regulacja emocji     47
  2.1. Pojęcie regulacji emocji     48
  2.1.1. Regulacja emocji w ujęciu Rossa Thompsona     50
  2.1.2. Koncepcja procesu regulacji emocji Jamesa Grossa     53
  2.1.3. Rozwój regulacji emocji     56
  2.1.4. Regulacja emocji a psychopatologia     60
  2.1.4.1. Trudności w regulacji emocji w ujęciu Kim Gratz
  i Lizabeth Roemer oraz polska wersja skali do
  ich pomiaru – właściwości psychometryczne
  Skali Trudności w Regulacji Emocji (DERS)     67
  2.1.5. Regulacja emocji a metapoznanie     70
  Rozdział    3
  Alkohol a regulacja emocji     76
  3.1. Związek picia alkoholu z regulacją emocji     77
  3.2. Motywy i oczekiwania co do efektów picia alkoholu
  a regulacja emocji     81
  3.3. Inne koncepcje psychologiczne na temat picia problemowego
  odnoszące się do regulacji emocji     83
  3.4. Picie problemowe a regulacja emocji we wczesnej dorosłości –
  perspektywa rozwojowa     87
  3.5. Ścieżki rozwoju picia problemowego a regulacja emocji     88
  3.6. Metapoznawczy model regulacji poznawczo-emocjonalnej
  i zachowań nałogowych a problemowe picie alkoholu     90
  3.7. Podsumowanie: regulacja emocji i picie alkoholu
  przez młode kobiety     94
  Rozdział    4
  Niekorzystne zdarzenia życiowe jako czynniki ryzyka deregulacji emocjonalnej
   i problemowego picia alkoholu     96
  4.1. Niekorzystne doświadczenia z okresu dzieciństwa –
  kwestie definicyjne     96
  4.2. Konsekwencje niekorzystnych doświadczeń
  z okresu dzieciństwa     101
  4.2.1. Psychospołeczne następstwa niekorzystnych
  doświadczeń z dzieciństwa     103
  4.2.1.1. Przemoc seksualna     104
  4.2.1.2. Przemoc fizyczna     105
  4.2.1.3. Zaniedbywanie     106
  4.2.1.4. Przemoc emocjonalna     107
  4.2.1.5. Rozwód/rozstanie rodziców i konflikty
  między nimi     107
  4.2.1.6. Śmierć rodzica     109
  4.2.1.7. Bieda     109
  4.2.1.8. Zaburzenia psychiczne i picie problemowe
  rodziców     110
  4.2.2. Niekorzystne zdarzenia w dzieciństwie a deregulacja emocji:
  główne mechanizmy pośredniczące     115
  4.2.2.1. Mechanizmy psychiczne wiązane z deregulacją
  emocjonalną     117
  4.2.3. Reaktywność na stres a płeć     123
  4.3. Niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i picie alkoholu     124
  4.4. Niekorzystne zdarzenia po okresie dzieciństwa a picie alkoholu     129
  
  Rozdział    5
  Badania własne: samoregulacja emocji
  a problemowe picie alkoholu przez młode kobiety.
  Rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa     134
  5.1. Badanie wstępne: dysfunkcjonalne metapoznanie
  i trudności w regulacji emocji a problemowe picie alkoholu.
  Rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa     134
  5.1.1. Osoby badane i procedura badania     135
  5.1.2. Narzędzia badawcze     135
  5.1.3. Wyniki     137
  5.1.4. Dyskusja i podsumowanie     142
  5.2. Badanie właściwe: niekorzystne doświadczenia, samoregulacja
  emocjonalna a picie problemowe młodych kobiet     143
  5.2.1. Osoby badane     146
  5.2.2. Narzędzia badawcze     146
  5.2.2.1. Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych
  (AUDIT)
  oraz moduł WHO-CIDI dotyczący picia alkoholu     147
  5.2.2.2. Kwestionariusze do pomiaru objawów zaburzeń
  psychicznych     147
  5.2.2.2.1. Symptom Checklist-27 (SCL-27)     147
  5.2.2.2.2. Skala do Diagnozy Stresu Pourazowego
  (PDS) oraz moduł WHO-CIDI dotyczący
  PTSD     148
  5.2.2.3. Kwestionariusze do pomiaru niekorzystnych
  doświadczeń życiowych     150
  5.2.2.3.1. Kwestionariusz Dzieciństwa –
  wersja skrócona     150
  5.2.2.3.2. PDS – lista zdarzeń     150
  5.2.2.4. Skala Trudności w Regulacji Emocji (DERS)     151
  5.2.2.5. Skale Treści Metapoznawczych na temat Alkoholu –
  polska wersja narzędzi do pomiaru pozytywnych
  i negatywnych metaprzekonań na temat picia alkoholu
  (PAMS i NAMS)     151
  5.2.3. Procedura badania     152
  5.2.4. Wyniki     153
  5.2.4.1. Skala picia problemowego w badanej grupie kobiet
  młodych     153
  5.2.4.2. Rozpowszechnienie negatywnych zdarzeń z dzieciństwa
  i zdarzeń traumatycznych w ciągu życia     157
  5.2.4.3. Nasilenie objawów zaburzeń psychicznych     164
  5.2.4.4. Trudności w regulacji emocji i treści metapoznawcze
  na temat alkoholu     166
  5.2.4.5. Analiza różnic w zakresie symptomatologii pomiędzy
  badanymi kobietami w zależności od relacjonowania
  niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa     166
  5.2.4.6. Wyniki korelacji pomiędzy nasileniem problemowego
  picia alkoholu a pozostałymi analizowanymi
  zmiennymi     169
  5.2.4.7. Korelacje pomiędzy wynikami pozostałych
  kwestionariuszy zastosowanych w badaniu     170
  5.2.4.8. Wyniki analizy mediacji przeprowadzonej
  na podstawie testów regresji     172
  5.2.4.9. Model zależności pomiędzy niekorzystnymi
  doświadczeniami, samoregulacją oraz piciem
  problemowym – wyniki modelowania
  strukturalnego     174
  5.2.4.10. Związek pomiędzy określonymi rodzajami
  niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa,
  trudnościami w regulacji emocji i piciem
  problemowym – eksploracja zależności odnosząca się
  do kategorii wyodrębnionych w analizie skupień     177
  5.2.4.11. Związek pomiędzy niekorzystnymi doświadczeniami
  z dzieciństwa i piciem problemowym – eksploracja
  zależności odnosząca się do pojedynczych kategorii
  niekorzystnych doświadczeń     182
  5.2.5. Dyskusja wyników i podsumowanie     183
  5.2.5.1. Skala picia problemowego wśród młodych kobiet     183
  5.2.5.2. Rozpowszechnienie, współwystępowanie
  i konsekwencje niekorzystnych doświadczeń
  wśród młodych kobiet     185
  5.2.5.3. Związek pomiędzy niekorzystnymi doświadczeniami
  z dzieciństwa i problemowym piciem alkoholu
  młodych kobiet – rola samoregulacji emocji     190
  5.3. Badanie dodatkowe: zaniedbywanie w dzieciństwie a problemowe
  picie alkoholu przez młode kobiety     197
  5.3.1. Osoby badane i procedura badania     198
  5.3.2. Narzędzia badawcze     198
  5.3.3. Wyniki     199
  5.3.4. Dyskusja wyników     200
  Rozdział    6
  Ogólna dyskusja wyników badań i ich podsumowanie     202
  Bibliografia     206
  Indeks nazwisk     251
  Spis rycin i tabel     271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia