Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy

Stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,56  34,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,5634,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest poświęcona jednej z podstawowych instytucji prawnych z dziedziny ochrony pracy. Rozważania autora koncentrują się wokół przyjętego założenia badawczego, zgodnie z którym treść regulacji dotyczących inspekcji pracy jest determinowana przez zmieniające się uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej i politycznej. Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny oraz uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i obcego. Na gruncie prawa polskiego wywód został dodatkowo osadzony w kontekście historycznym i ewolucyjnym. Tak zróżnicowany dobór źródeł normatywnych pozwolił przedstawić tytułową instytucję w ujęciu modelowym. W publikacji wyeksponowano znaczenie sfery kompetencyjnej inspekcji pracy, w ramach której kluczową rolę odgrywają funkcje tej inspekcji.


Liczba stron430
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-431-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  
  Wstęp    11
  
  Rozdział I. Inspekcja pracy jako przedmiot regulacji prawnych    21
  1. Inspekcja pracy w prawie międzynarodowym    21
  1.1. Inspekcja pracy w aktach MOP    21
  1.1.1. Geneza norm MOP w dziedzinie inspekcji pracy    21
  1.1.2. Zakres stosowania konwencji MOP dotyczących inspekcji pracy    25
  1.1.3. Znaczenie aktów MOP dotyczących inspekcji pracy    33
  1.2. Inspekcja pracy na gruncie Europejskich Kart Społecznych Rady Europy    36
  2. Inspekcja pracy w aktach UE    42
  3. Inspekcja pracy w świetle wybranych ustawodawstw obcych    47
  3.1. Inspekcja pracy w ustawodawstwie konstytucyjnym    47
  3.2. Inspekcja pracy w ustawodawstwie zwykłym    50
  4. Ewolucja przepisów prawa polskiego dotyczących inspekcji pracy    55
  4.1. Inspekcja pracy w ustawodawstwie konstytucyjnym    55
  4.2. Inspekcja pracy w ustawodawstwie zwykłym    60
  4.2.1. Inspekcja pracy w regulacjach Dwudziestolecia międzywojennego    60
  4.2.2. Inspekcja pracy w regulacjach PRL (w latach 1945–1981)    73
  4.2.3. Inspekcja pracy na gruncie ustawy o PIP z 1981 r.    82
  4.2.4. Inspekcja pracy na gruncie ustawy o PIP z 2007 r.    87
  
  Rozdział II. Ustrój inspekcji pracy    93
  1. Miejsce inspekcji pracy w systemie organizacyjnym aparatu państwowego    93
  1.1. Miejsce inspekcji pracy na gruncie prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    93
  1.2. Miejsce inspekcji pracy w prawie polskim    95
  1.2.1. Miejsce inspekcji pracy w systemie organizacyjnym aparatu państwowego w ujęciu ewolucyjnym    95
  1.2.2. Podległość PIP Sejmowi w świetle konwencji MOP nr 81 i 129    99
  1.2.3. Podległość PIP Sejmowi a zasady ustroju państwa i administracji    102
  2. Organizacja inspekcji pracy    109
  2.1. Jedność czy wielość inspekcji pracy    109
  2.1.1. Uwagi wprowadzające    109
  2.1.2. Modele organizacji inspekcji pracy na gruncie konwencji MOP nr 129 oraz wybranych ustawodawstw obcych    110
  2.1.3. Zasada jednolitej podmiotowo inspekcji pracy w prawie polskim    113
  2.2. Wewnętrzna struktura organizacyjna inspekcji pracy    117
  2.2.1. Organy inspekcji    117
  2.2.2. Jednostki organizacyjne inspekcji    121
  3. Status inspektorów pracy    125
  3.1. Status inspektorów pracy na gruncie prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    125
  3.2. Status inspektorów pracy w prawie polskim    131
  3.2.1. Kategorie pracowników PIP    131
  3.2.2. Prawne gwarancje niezależności i obiektywizmu inspektorów pracy    132
  3.2.2.1. Status urzędniczy inspektorów pracy    132
  3.2.2.2. Ochrona trwałości stosunków pracy    134
  3.2.2.3. Inne gwarancje    138
  3.2.3. Niezależność inspektorów pracy a konstytucyjny standard administracyjnego toku instancji (problem niezależności orzeczniczej inspektorów)    140
  
  Rozdział III. Zadania inspekcji pracy    147
  1. Pojęcie zadań inspekcji pracy    147
  2. Klasyfikacja zadań inspekcji pracy    157
  2.1. Klasyfikacja zadań inspekcji pracy w świetle prawa międzynarodowego    157
  2.2. Klasyfikacja zadań inspekcji pracy na gruncie prawa polskiego    161
  3. Podstawowe formy realizacji zadań inspekcji pracy (funkcje inspekcji)    164
  3.1. Kontrola    164
  3.2. Nadzór    172
  3.3. Instruktaż i poradnictwo    181
  3.4. Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ustawodawstwa pracy    187
  3.5. Ściganie wykroczeń    190
  3.6. Inne funkcje inspekcji pracy    196
  3.6.1. Funkcja gromadzenia danych statystycznych    196
  3.6.2. Funkcja sygnalizacyjna    198
  3.6.3. Funkcja kształtowania „klimatu społecznego”    200
  3.6.4. Funkcja procesowa    206
  4. Zakres zadań inspekcji pracy (zakres działania inspekcji)    207
  4.1. Uwagi wprowadzające    207
  4.2. Przedmiotowy zakres działania inspekcji pracy    208
  4.2.1. Przedmiotowy zakres działania inspekcji na gruncie prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    208
  4.2.2. Przedmiotowy zakres działania inspekcji na gruncie prawa polskiego    215
  4.2.2.1. Przedmiotowy zakres działania inspekcji w ujęciu ewolucyjnym    215
  4.2.2.2. Przestrzeganie prawa pracy jako przedmiot kontroli i nadzoru PIP    220
  4.2.2.3. Zakres przedmiotowy funkcji instruktażowej i poradniczej inspekcji    227
  4.3. Podmiotowy zakres działania inspekcji pracy    230
  4.3.1. Podmiotowy zakres działania inspekcji na gruncie prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    230
  4.3.2. Podmiotowy zakres działania inspekcji na gruncie prawa polskiego    232
  4.3.2.1. Podmiotowy zakres działania inspekcji w ujęciu ewolucyjnym    232
  4.3.2.2. Zakres podmiotowy funkcji kontroli PIP    244
  4.3.2.3. Problem zakresu podmiotowego kontroli PIP w przypadku pracy tymczasowej    248
  4.3.2.4. Zakres podmiotowy innych funkcji inspekcji pracy    251
  
  Rozdział IV. Środki działania inspekcji pracy    259
  1. Pojęcie i klasyfikacja środków działania inspekcji pracy    259
  1.1. Pojęcie środków działania inspekcji pracy    259
  1.2. Klasyfikacja środków działania inspekcji pracy    261
  2. Środki działania inspekcji pracy w zakresie zadań kontrolnych    265
  2.1. Wizytowanie miejsc pracy    265
  2.1.1. Prawo wstępu inspekcji na miejsce kontroli    265
  2.1.1.1. Uwagi wprowadzające    265
  2.1.1.2. Prawo wstępu inspekcji na miejsce kontroli w świetle prawa międzynarodowego    266
  2.1.1.3. Prawo wstępu inspekcji na miejsce kontroli na gruncie wybranych ustawodawstw obcych    268
  2.1.1.4. Prawo wstępu inspekcji na miejsce kontroli w prawie polskim    271
  2.1.1.4.1. Prawo wstępu inspekcji na miejsce kontroli w ujęciu ewolucyjnym    271
  2.1.1.4.2. Przesłanki kontroli przedsiębiorcy    273
  2.1.1.4.3. Przesłanki kontroli w miejscu zamieszkania pracownika    277
  2.1.1.4.4. Sankcje za utrudnianie kontroli    280
  2.1.2. Prawo do stosowania środków dowodowych    282
  2.1.2.1. Prawo do stosowania środków dowodowych w świetle prawa międzynarodowego    282
  2.1.2.2. Prawo do stosowania środków dowodowych na gruncie wybranych ustawodawstw obcych    284
  2.1.2.3. Prawo do stosowania środków dowodowych w prawie polskim    290
  2.1.3. Dokumentowanie wyników kontroli    305
  2.2. Środki oddziaływania naprawczego inspekcji w zakresie funkcji kontroli    309
  2.2.1. Środki oddziaływania naprawczego inspekcji w świetle prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    309
  2.2.2. Środki oddziaływania naprawczego inspekcji w prawie polskim    311
  2.2.2.1. Wystąpienie    311
  2.2.2.2. Polecenie    318
  2.3. Inne środki działania kontrolnego inspekcji pracy    320
  2.3.1. Uwagi wprowadzające    320
  2.3.2. Kompetencje notyfikacyjne    321
  2.3.3. Kompetencje rejestracyjne    325
  2.3.4. Kompetencje opiniodawcze    327
  2.3.5. Kompetencje w procedurze powypadkowej    329
  3. Środki działania inspekcji pracy w zakresie zadań nadzorczych    332
  3.1. Środki działania inspekcji w zakresie zadań nadzorczych w świetle prawa międzynarodowego    332
  3.2. Środki działania inspekcji w zakresie zadań nadzorczych na gruncie wybranych ustawodawstw obcych    335
  3.3. Środki działania inspekcji w zakresie zadań nadzorczych w prawie polskim    340
  3.3.1. Prawo wydawania nakazów    340
  3.3.1.1. Prawo wydawania nakazów w ujęciu ewolucyjnym    340
  3.3.1.2. Klasyfikacja nakazów    344
  3.3.1.3. Przesłanki stosowania nakazów oraz ich zakres przedmiotowy    345
  3.3.1.4. Forma i treść nakazów    351
  3.3.2. Inne środki działania nadzorczego PIP    353
  3.3.3. Środki działania nadzorczego PIP w postępowaniu egzekucyjnym    358
  4. Środki działania inspekcji pracy w zakresie instruktażu i poradnictwa    362
  4.1. Środki działania inspekcji w zakresie instruktażu i poradnictwa w świetle prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    362
  4.2. Środki działania inspekcji w zakresie instruktażu i poradnictwa w prawie polskim    363
  5. Środki działania inspekcji pracy na rzecz podnoszenia poziomu ustawodawstwa pracy    368
  5.1. Środki działania inspekcji na rzecz podnoszenia poziomu ustawodawstwa pracy w świetle prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    368
  5.2. Środki działania inspekcji na rzecz podnoszenia poziomu ustawodawstwa pracy w prawie polskim    369
  6. Środki działania inspekcji pracy w zakresie ścigania wykroczeń    371
  6.1. Środki działania inspekcji w zakresie ścigania wykroczeń w świetle prawa międzynarodowego oraz wybranych ustawodawstw obcych    371
  6.2. Środki działania inspekcji w zakresie ścigania wykroczeń w prawie polskim    373
  7. Środki działania inspekcji pracy w zakresie innych funkcji    385
  7.1. Środki działania inspekcji w zakresie funkcji sygnalizacyjnej    385
  7.2. Środki działania inspekcji w zakresie funkcji kształtowania „klimatu społecznego”    388
  7.3. Środki działania inspekcji w zakresie funkcji procesowej    390
  
  Zakończenie    397
  Bibliografia    405
  The labour inspection as an institution of the state supervision of compliance with the labour law. Summary    425
  Od Redakcji    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia