Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

1 opinia

Redakcja:

Jan Czekaj

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,40  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł  


59,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach.
Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych.
Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, jak i instytucji finansowych.
Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania.
Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień.
Autorzy podręcznika to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rynków Finansowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Czekaj, redaktor naukowy podręcznika. Książkę współtworzą także: Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.
Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. dr hab. Jan Czekaj - ekonomista, kierownik Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były wiceminister przekształceń własnościowych oraz były wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej.
Zespół autorów tworzą: Jan Czekaj, Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.


Rok wydania2017
Liczba stron709
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19531-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych     17
  
  1. Istota i funkcje rynków finansowych     19
    1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków     21
      1.1.1. Pojęcie rynków finansowych     22
      1.1.2. Funkcje rynków finansowych     25
    1.2. Regulacja rynków finansowych − rola państwa     26
  
  2. Klasyfikacja rynków finansowych     29
    2.1. Rynek pieniężny     32
    2.2. Rynek kapitałowy     33
    2.3. Rynek walutowy     35
    2.4. Rynek instrumentów pochodnych     36
    2.5. Rynek pierwotny i wtórny     38
    2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny     40
    2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy     41
    2.8. Rynek inwestycji tradycyjnych i alternatywnych     41
  
  3. Instrumenty finansowe     45
    3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych     47
      3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych     47
      3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych     48
      3.1.3. Emisja papierów wartościowych     67
    3.2. Instrumenty pochodne     69
    3.3. Waluty     74
  
  4. Uczestnicy rynków finansowych     77
    4.1. Emitenci     80
    4.2. Inwestorzy     85
    4.3. Pośrednicy finansowi     88
      4.3.1. Banki     89
      4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe     91
      4.3.3. Fundusze inwestycyjne     94
      4.3.4. Fundusze emerytalne     102
      4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe     105
    4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek     106
    4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi     109
      4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC)     109
      4.5.2. Depozyt papierów wartościowych     114
      4.5.3. Domy maklerskie     115
      4.5.4. Firmy zarządzające aktywami     116
  
  5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych     119
    5.1. Sfera realna gospodarki a rynki finansowe     121
    5.2. Wybrane parametry makroekonomiczne a rynki finansowe     126
      5.2.1. Stopa procentowa     126
      5.2.2. Kurs walutowy     131
      5.2.3. Inflacja     134
    5.3. Polityka makroekonomiczna     136
      5.3.1. Polityka fiskalna     139
      5.3.2. Polityka pieniężna     145
  
  6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych     157
    6.1. Mikroekonomiczna teoria wyboru w sytuacji ryzyka     159
    6.2. Wybór międzyokresowy     162
    6.3. Teoria gier     162
    6.4. Mikrostruktura rynków finansowych     164
      6.4.1. Uczestnicy tradingu     164
      6.4.2. Systemy tradingowe     165
      6.4.3. Rodzaje zleceń giełdowych     169
      6.4.4. Inne elementy mikrostruktury rynku     171
    6.5. Kształtowanie cen na rynkach finansowych     174
  
  Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce     183
  
  7. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań     185
    7.1. Instrumenty finansowe według rodzajów     187
    7.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań     193
  
  8. Rynek pieniężny i walutowy     199
    8.1. Rynek bonów skarbowych     201
      8.1.1. Rynek pierwotny     202
      8.1.2. System dealerów skarbowych papierów wartościowych     210
      8.1.3. Rynek wtórny     212
    8.2. Bony pieniężne     216
      8.2.1. Rynek pierwotny     217
      8.2.2. Dealerzy rynku pieniężnego     219
      8.2.3. Rynek wtórny     221
    8.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym     222
      8.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe     222
      8.3.2. Lokaty zabezpieczone     229
    8.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne     236
      8.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych     237
      8.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw     239
    8.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych     241
  
  9. Rynek kapitałowy     247
    9.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego     249
    9.2. Rynek obligacji     261
      9.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji     261
      9.2.2. Struktura rynku obligacji     265
      9.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji     268
      9.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych     272
    9.3. Rynek akcji     280
      9.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych     280
      9.3.2. Struktura rynku akcji     288
  
  10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie     293
    10.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie     295
    10.2. Organizacja GPW w Warszawie     304
    10.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe     313
    10.4. System UTP     316
    10.5. Systemy notowań giełdowych     318
    10.6. Rodzaje zleceń     338
  
  11. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie     365
    11.1. Papiery wartościowe     370
      11.1.1. Akcje     370
      11.1.2. Pozostałe papiery wartościowe     375
      11.1.3. Indeksy giełdowe     378
    11.2. Instrumenty pochodne     388
      11.2.1. Kontrakty terminowe     389
      11.2.2. Opcje     406
      11.2.3. Warranty     411
    11.3. Produkty strukturyzowane oraz krótka sprzedaż     412
      11.3.1. Produkty strukturyzowane     412
      11.3.2. Krótka sprzedaż     417
  
  12. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi     423
    12.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP     425
    12.2. BondSpot     431
    12.3. Rynek NewConnect     436
    12.4. Rynek Catalyst     446
      12.4.1. Zasady działania rynku Catalyst     446
      12.4.2. Listy zastawne     454
      12.4.3. Obligacje     455
    12.5. Firmy prowadzące działalność maklerską     459
  
  Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce     467
  
  13. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce     469
  
  14. Sektor bankowy     477
    14.1. Regulacje prawne     479
    14.2. Bank Centralny     484
      14.2.1. Zasady działania NBP     484
      14.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej     486
      14.2.3. Zasady polityki kursowej     489
      14.2.4. Nadzór bankowy     493
    14.3. Banki komercyjne     494
    14.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego     496
      14.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego     500
      14.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych     505
  
  15. Fundusze inwestycyjne     513
    15.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych     515
    15.2. Organy funduszy     519
    15.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze     520
    15.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy     524
    15.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy     529
    15.6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce     533
  
  16. Firmy ubezpieczeniowe     541
    16.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej     543
    16.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej     546
    16.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej     547
      16.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń     547
      16.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji     548
    16.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 2002−2014     551
    16.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 2002−2014     554
  
  17. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych     561
    17.1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego     563
    17.2. Otwarte fundusze emerytalne     565
      17.2.1. Zasady działania     565
      17.2.2. Otwarte fundusze emerytalne w latach 2002−2014     571
    17.3. Pracownicze programy emerytalne     575
      17.3.1. Zasady działania     575
      17.3.2. Pracownicze programy emerytalne w latach 2002−2014     578
    17.4. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego     580
      17.4.1. Zasady działania     580
      17.4.2. Indywidualne konta emerytalne w latach 2004−2014     582
      17.4.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w latach 2012−2014     583
      17.4.4. Dobrowolne fundusze emerytalne     584
  
  18. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego     587
    18.1. Firmy leasingowe     589
    18.2. Firmy faktoringowe     592
    18.3. Firmy zarządzające aktywami     595
  
  Część IV. Instrumenty finansowe – wycena     601
  
  19. Podstawy teorii wyceny     603
    19.1. Wprowadzenie do teorii wyceny     605
    19.2. Wartość pieniądza w czasie     607
    19.3. Realna stopa zwrotu     615
    19.4. Efektywna roczna stopa procentowa     618
    19.5. Nadwyżkowa stopa zwrotu     621
    19.6. Renta czasowa i wieczysta     621
  
  20. Wycena instrumentów udziałowych     627
    20.1. Ogólny model dyskontowy     629
    20.2. Wycena w zależności od polityki dywidendy spółki     632
    20.3. Wycena praw poboru     644
  
  21. Wycena instrumentów dłużnych     649
    21.1. Wycena bonów skarbowych     651
    21.2. Obligacje zerokuponowe     654
    21.3. Wycena obligacji kuponowych     655
    21.4. Stopa zwrotu w terminie wykupu     659
  22. Wycena instrumentów pochodnych     665
    22.1. Wycena kontraktów forward i futures     667
    22.2. Wycena opcji     673
      22.2.1. Miary elastyczności cen opcji     682
      22.2.2. Wycena opcji z wykorzystaniem drzewa dwumianowego     685
      22.2.3. Model Blacka−Scholesa     689
    22.3. Wycena kontraktów swap     692
  
  Indeks     699
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia