Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 3)

1 opinia

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trzecie, zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika, w którym omówione zostały:
- teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb,
- aparatura laboratoryjna,
- metody przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych,
- sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości, wilgotności, spójności, zagęszczenia, pęcznienia, pojemności wymiany jonowej, zawartości żelaza i innych właściwości gruntów i gleb oraz wytrzymałości, ściśliwości gruntów,
- klasyfikacja gruntów wraz z charakterystyką wybranych typów gruntów,
- klasyfikacja gleb i charakterystyka gleb Polski.


Podręcznik adresowany jest do studentów wszystkich polskich wyższych uczelni, w których prowadzone są kierunki geologia lub gleboznawstwo.


A presentation of laboratory studies conducted in broadly understood engineering geology. Research in engineering geology is concerned with the physical, mechanical and physico-chemical properties of soils and the assessment of their changeability depending on the mineral, chemical composition, structure and texture as well as the chemistry of pore water and air. The new edition has been expanded to include further elements of the soil classification proposed by the European Commission for Standardization (CEN).


Liczba stron278
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-2524-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  
  Rozdział I. Klasyfikacje
  1. Wprowadzenie    16
  2. Klasyfikacja gruntów według polskiej normy (PN-86/B-02480)    16
  3. Klasyfikacja gruntów według norm europejskich (PN-EN ISO 14688-1; PN-EN ISO 14688-2)    22
  4. Inne klasyfikacje gruntów    27
  5. Klasyfikacje gleb (Ewa Falkowska)    29
  5.1. Wprowadzenie    29
  5.2. Systematyka gleb Polski    29
  5.2.1. Procesy glebotwórcze i poziomy genetyczne    30
  5.2.2. Jednostki systematyczne    32
  5.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb    32
  5.4. Kompleksy rolniczej przydatności    35
  5.5. Inne podziały    36
  
  Rozdział II. Badania makroskopowe
  1. Wprowadzenie do badań makroskopowych gruntów    37
  2. Rodzaje pobieranych próbek gruntu    37
  3. Oznaczanie nazwy gruntu    38
  3.1. Oznaczanie nazwy gruntów niespoistych (sypkich)    39
  3.2. Oznaczanie nazwy gruntów spoistych    39
  3.3. Makroskopowe badania gruntów organicznych    40
  4. Określanie barwy gruntu    42
  5. Określanie zawartości węglanu wapnia    43
  6. Określanie wilgotności gruntu    44
  7. Określanie stanu gruntów spoistych    44
  8. Oznaczanie spójności gruntu penetrometrem tłoczkowym    45
  8.1. Uwagi wstępne    45
  8.2. Przebieg badania    46
  8.3. Obliczanie wyników    47
  8.4. Uwagi o metodzie    47
  9. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntu ścinarką obrotową    47
  9.1. Uwagi wstępne    47
  9.2. Przebieg badania    48
  9.3. Obliczanie wyników    48
  9.4. Uwagi o metodzie    50
  10. Badania makroskopowe gleb (morfologia gleb)    50
  
  Rozdział III. Wilgotność
  1. Wprowadzenie    51
  2. Sprzęt pomocniczy    54
  3. Przebieg badania    54
  4. Obliczanie wyników    54
  5. Uwagi o metodzie    55
  6. Obliczanie stopnia wilgotności    55
  
  Rozdział IV. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego
  (gęstość fazy stałej gleby)
  1. Wprowadzenie    57
  2. Metoda piknometru (kolby)    58
  2.1. Sprzęt pomocniczy    58
  2.2. Przebieg badania    58
  2.3. Obliczanie wyników    59
  2.4. Uwagi o metodzie    60
  3. Metoda kolby Le Chateliera    61
  3.1. Sprzęt pomocniczy    61
  3.2. Przebieg badania    62
  3.3. Obliczanie wyników    62
  4. Dane liczbowe    63
  
  Rozdział V. Analiza granulometryczna
  1. Wprowadzenie    65
  2. Analiza sitowa    67
  2.1. Sprzęt pomocniczy    67
  2.2. Przebieg badania    67
  2.3. Obliczanie wyników    68
  3. Analiza areometryczna    70
  3.1. Sprzęt pomocniczy    70
  3.2. Cechowanie areometru    70
  3.3. Przebieg badania    74
  3.4. Obliczanie wyników    76
  3.5. Uwagi o metodzie    79
  4. Analiza pipetowa (wg Specyfikacji technicznej, cz. 4)    81
  4.1. Sprzęt pomocniczy    81
  4.2. Przebieg badania    82
  4.3. Obliczanie wyników    84
  4.4. Uwagi o metodzie    85
  5. Analiza mikroagregatowa    85
  6. Metody przedstawiania wyników analiz sedymentacyjnych    86
  7. Inne metody analiz granulometrycznych    90
  8. Frakcje i grupy granulometryczne gleb    91
  
  Rozdział VI. Gęstość objętościowa
  1. Wprowadzenie    94
  2. Metoda pierścienia tnącego    95
  2.1. Sprzęt pomocniczy    95
  2.2. Przebieg badania    95
  2.3. Obliczanie wyników    96
  2.4. Uwagi o metodzie    96
  3. Metoda wypierania płynu (wg Specyfikacji technicznej, cz. 2)    97
  3.1. Sprzęt pomocniczy    97
  3.2. Przebieg badania    98
  3.3. Obliczanie wyników    98
  4. Metoda wyporu hydrostatycznego wody lub cieczy organicznych (metoda ważenia w wodzie)    99
  4.1. Sprzęt pomocniczy    99
  4.2. Przebieg badania    99
  4.3. Obliczanie wyników    100
  4.4. Uwagi o metodzie    101
  5. Dane liczbowe    101
  6. Obliczanie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego    103
  
  Rozdział VII. Porowatość i wskaźnik porowatości
  1. Wprowadzenie    106
  2. Obliczanie porowatości i wskaźnika porowatości    109
  2.1. Obliczanie porowatości    109
  2.2. Obliczanie wskaźnika porowatości    110
  3. Uwagi o metodzie    111
  4. Dane liczbowe    111
  
  Rozdział VIII. Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych
  1. Wprowadzenie    114
  2. Sprzęt pomocniczy    114
  3. Przebieg badania    114
  3.1. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu w stanie naturalnym    114
  3.2. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu luźno usypanego oraz gruntu maksymalnie zagęszczonego    115
  4. Obliczanie wyników    116
  5. Dane liczbowe    117
  
  Rozdział IX. Stan (konsystencja) gruntów spoistych i gleb
  1. Wprowadzenie    118
  2. Przebieg oznaczania granicy skurczalności    122
  3. Przebieg oznaczania granicy plastyczności    122
  4. Przebieg oznaczania granicy płynności (WL) metodą penetrometru stożkowego (wg Specyfikacji technicznej, cz. 12)    123
  4.1. Sprzęt pomocniczy    123
  4.2. Przebieg badania    125
  5. Przebieg oznaczania granicy płynności metodą Casagrande’a    126
  5.1. Sprzęt pomocniczy    126
  5.2. Przebieg badania    127
  6. Obliczanie wyników (ustalanie stanu gruntu)    128
  7. Uwagi o metodach    129
  8. Dane liczbowe    130
  9. Wykres plastyczności wg Casagrande’a    131
  
  Rozdział X. Skurcz (kurczliwość)
  1. Wprowadzenie    134
  2. Oznaczanie skurczu liniowego    135
  2.1. Sprzęt pomocniczy    136
  2.2. Przebieg badania    136
  2.3. Obliczanie wyników    137
  3. Dane liczbowe    138
  
  Rozdział XI. Pęcznienie
  1. Wprowadzenie    139
  2. Sprzęt pomocniczy    141
  3. Oznaczanie wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia    142
  3.1. Przebieg badania    142
  3.2. Obliczanie wyników    143
  4. Oznaczanie ciśnienia pęcznienia    143
  5. Oznaczanie swobodnego pęcznienia    144
  5.1. Przebieg badania    144
  5.2. Obliczanie wyników    145
  5.3. Uwagi o metodzie    145
  6. Uwagi o metodach badania pęcznienia    145
  7. Dane liczbowe    146
  
  Rozdział XII. Szybkość rozmakania
  1. Wprowadzenie    149
  2. Sprzęt pomocniczy    149
  3. Przebieg badania    149
  4. Uwagi o metodzie    151
  
  Rozdział XIII. Wilgotność optymalna gruntów
  1. Wprowadzenie    152
  2. Sprzęt pomocniczy    152
  3. Przebieg badania    153
  4. Obliczanie wyników    154
  5. Uwagi o metodzie    155
  
  Rozdział XIV. Ściśliwość gruntów
  1. Wprowadzenie    157
  2. Sprzęt pomocniczy    159
  3. Przebieg oznaczania edometrycznych modułów ściśliwości    160
  3.1. Sprawdzanie odkształceń własnych edometru    160
  3.2. Wykonanie oznaczenia    160
  4. Obliczanie wyników    161
  4.1. Wykonanie wykresu ściśliwości    161
  4.2. Obliczanie edometrycznych modułów ściśliwości    161
  4.3. Wykonanie krzywych osiadania w czasie    162
  5. Uwagi o metodzie    162
  6. Dane liczbowe    164
  7. Badania w konsolidometrze    165
  8. Osiadanie zapadowe    166
  
  Rozdział XV. Współczynnik filtracji
  1. Wprowadzenie    169
  2. Wyznaczanie współczynnika filtracji (wodoprzepuszczalności) metodą rurki Kamieńskiego    170
  2.1. Sprzęt pomocniczy    170
  2.2. Przebieg badania    170
  2.3. Obliczanie wyników    171
  2.4. Uwagi o metodzie    171
  3. Oznaczanie współczynnika filtracji wg Hazena    173
  4. Dane liczbowe    175
  
  Rozdział XVI. Substancja organiczna
  1. Wprowadzenie    176
  2. Oznaczanie zawartości substancji organicznej metodą Tiurina    180
  2.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    180
  2.2. Przebieg badania    181
  2.3. Obliczanie wyników    181
  3. Oznaczanie zawartości substancji organicznej za pomocą wody utlenionej    182
  3.1. Sprzęt pomocniczy    182
  3.2. Przebieg badania    182
  3.3. Obliczanie wyników    182
  4. Oznaczanie strat przy prażeniu    183
  4.1. Sprzęt pomocniczy    183
  4.2. Przebieg badania    183
  4.3. Obliczanie wyników    183
  5. Uwagi o metodach    184
  6. Dane liczbowe    184
  7. Podział substancji próchnicznych na frakcje (Adam Stępień)    186
  7.1. Uwagi wstępne    186
  7.2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    187
  7.3. Przebieg badania    187
  7.4. Oznaczanie ogólnej zawartości węgla organicznego w wyciągu    187
  7.5. Oznaczanie zawartości węgla kwasów huminowych    188
  7.6. Obliczanie wyników    188
  7.7. Dane przykładowe    189
  8. Kryteria wydzielania i podziału gruntów organicznych    189
  9. Rodzaje próchnicy w glebach    191
  
  Rozdział XVII. Zawartość węglanów
  1. Wprowadzenie    193
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    194
  3. Oznaczanie zawartości węglanów metodą miareczkową    194
  3.1. Ustalanie miana kwasu solnego za pomocą węglanu sodu    194
  3.2. Ustalanie miana wodorotlenku sodu    194
  3.3. Wykonanie oznaczenia    195
  3.4. Obliczanie wyników    195
  3.5. Uwagi o metodzie    196
  4. Oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera    196
  4.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    196
  4.2. Wykonanie oznaczenia    197
  4.3. Obliczanie wyników    197
  5. Dane liczbowe    198
  
  Rozdział XVIII. Odczyn (pH)
  1. Wprowadzenie    199
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    200
  3. Metody kolorymetryczne    201
  3.1. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu papierka wskaźnikowego    201
  11
  3.2. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu wskaźników    201
  3.3. Uwagi o metodach kolorymetrycznych    202
  4. Metoda elektrometryczna    202
  4.1. Przebieg oznaczania odczynu (pH) gruntów    202
  4.2. Przebieg oznaczania odczynu oraz kwasowości wymiennej gleb    202
  4.3. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej gleb    203
  5. Dane liczbowe    203
  
  Rozdział XIX. Zawartość żelaza (Paweł Rydelek)
  1. Wprowadzenie    205
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    206
  3. Wykrywanie jonów Fe3+ i Fe2+    207
  4. Oznaczanie zawartości żelaza metodą jodometryczną    207
  4.1. Przebieg badania    207
  4.2. Obliczanie wyników    207
  5. Uwagi o metodach    208
  6. Dane liczbowe    208
  
  Rozdział XX. Skład mineralny
  1. Wprowadzenie    209
  2. Budowa minerałów ilastych    209
  3. Klasyfikacja minerałów ilastych    212
  4. Skład mineralny frakcji iłowej    212
  5. Oznaczanie składu mineralnego frakcji iłowej    213
  5.1. Przygotowanie próbek    213
  5.2. Separowanie frakcji iłowej    213
  6. Przegląd metod oznaczania składu mineralnego    214
  6.1. Analiza termiczna (derywatograficzna)    214
  6.2. Analiza rentgenostrukturalna (dyfraktometryczna)    217
  6.3. Analiza elektronomikroskopowa    218
  
  Rozdział XXI. Właściwości sorpcyjne (Paweł Rydelek)
  1. Wprowadzenie    220
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    222
  3. Oznaczanie pojemności wymiany kationowej metodą sorpcji miedzi    223
  3.1. Przygotowanie roztworów wzorcowych i wykonanie krzywej wzorcowej    223
  3.2. Przebieg badania    223
  3.3. Obliczanie wyników    224
  4. Oznaczanie sumy zasad    224
  4.1. Przebieg badania    224
  4.2. Obliczanie wyników    224
  5. Uwagi o metodach    225
  6. Dane liczbowe    225
  
  Rozdział XXII. Powierzchnia właściwa
  1. Wprowadzenie    226
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy    227
  3. Ustalanie miana błękitu metylenowego    227
  4. Przebieg badania    227
  5. Obliczanie wyników    228
  6. Uwagi o metodzie i dane liczbowe    228
  
  Rozdział XXIII. Charakterystyka wybranych typów gruntów
  1. Wprowadzenie    230
  2. Iły warwowe    231
  3. Lessy    235
  4. Mady    237
  5. Gytie    241
  6. Torfy i mursze    243
  
  Rozdział XXIV. Charakterystyka gleb Polski (Ewa Falkowska)
  Gleby litogeniczne (I)    249
  Gleby autogeniczne (II)    250
  Gleby semihydrogeniczne (III)    252
  Gleby hydrogeniczne (IV)    254
  Gleby napływowe (V)    254
  Gleby słone (VI)    255
  Gleby antropogeniczne (VII)    256
  
  Tabela parametrów, symboli, jednostek (stosowanych w książce)    257
  Literatura    259
  Polskie normy, ustawy, instrukcje, rozporządzenia    263
  Specyfikacje techniczne    264
  Wybrane normy europejskie    264
  Wybrane normy amerykańskie    264
  Wybrane normy brytyjskie    265
  Wybrane normy niemieckie    265
  Formularze 266–278
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia