Podstawy pielęgniarstwa Tom 2

Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

101,40  169,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

101,40169,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Podstawy Pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej to nowoczesne ujęcie procesu kształtowania umiejętności zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki będą mogły reagować profesjonalnie i odpowiedzialnie na codzienne problemy pacjentów.


W poszczególnych częściach książki przedstawiono kolejno działania wynikające z bezpośrednich funkcji zawodowych. Każdy z bloków tematycznych zawiera podstawowe uwarunkowania realizacji tych działań i odniesienie do aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie. Liczne ryciny, tabele i schematy ułatwią przyswojenie wiedzy, a zamieszczone po każdej części pytania, jej sprawdzenie.


Autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się ze środowisk akademickich większości uniwersytetów medycznych w Polsce, co pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego opracowania.


Treści zawarte w podręczniku nawiązują do książki „Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej”, zwłaszcza do zawartych w nim założeń teoretycznych dotyczących pielęgnowania zindywidualizowanego, bazującego na pracy pielęgniarki z pacjentem z wykorzystaniem metody procesu pielęgnowania.


Liczba stron1148
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5453-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  AUTORZY V
  WSTĘP IX
  
  PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PIELĘGNIARSKIEJ NA RZECZ PACJENTA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ    1
  
  1. Kierowanie procesem kształtowania umiejętności pielęgniarskich – Violetta Mianowana    3
  1.1. Uwarunkowania procesu kształtowania umiejętności pielęgniarskich    3
  1.2. Znaczenie samokształcenia w procesie kształcenia praktycznego    6
  1.3. Ewaluacja efektów kształcenia    11
  Piśmiennictwo    14
  
  2. Wdrażanie dowodów naukowych do praktyki pielęgniarskiej – Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka    16
  2.1. Kliniczne studium przypadku    16
  2.2. Etapy praktyki opartej na dowodach    20
  2.3. Znaczenie praktyki opartej na dowodach w pielęgniarstwie    29
  Piśmiennictwo    31
  
  POMIAR I OCENA PARAMETRÓW FUNKCJI ORGANIZMU – Zofia Sienkiewicz, Józefa Czarnecka    33
  
  3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    35
  3.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki    35
  3.2. Trendy praktyki oparte na dowodach    35
  3.3. Uwarunkowania kulturowe    36
  
  4. Temperatura ciała    38
  4.1. Metody pomiaru i zakresy interpretacji wyników    38
  4.2. Rodzaje termometrów pomiarowych    40
  
  5. Oddech    46
  5.1. Zakres oceny i interpretacji wyników    46
  5.2. Sposób pomiaru oddechów    50
  
  6. Tętno    53
  6.1. Cechy tętna    53
  6.2. Metody i miejsca badania tętna    56
  6.3. Interpretacja wyników pomiaru tętna    56
  
  7. Ciśnienie tętnicze krwi    60
  7.1. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi    60
  7.2. Rodzaje ciśnieniomierzy    62
  7.3. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi    63
  
  8. Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników    69
  8.1. Pomiary antropometryczne – podział    69
  8.2. Techniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych    70
  8.3. Metody badań antropometrycznych    71
  
  9. Diureza    78
  9.1. Ocena diurezy    78
  9.2. Zaburzenia diurezy    79
  9.3. Dobowa zbiórka moczu, diureza godzinowa    80
  
  10. Saturacja krwi    85
  10.1. Ocena saturacji krwi    85
  10.2. Interpretacja wyników saturacji krwi    85
  10.3. Pulsoksymetria    86
  
  11. O środkowe ciśnienie żylne    89
  11.1. Metody pomiaru    89
  11.2. Interpretacja wyniku pomiaru OCŻ    90
  
  12. Szczytowy przepływ wydechowy (PEF)    94
  12.1. Istota i zasady pomiaru PEF    94
  12.2. Obliczanie wartości należnych PEFR    95
  12.3. Postępowanie w przypadku nieprawidłowych wyników    97
  Piśmiennictwo    101
  
  KONTROLA ZAKAŻEŃ    103
  
  13. Postępowanie higieniczne – Agnieszka Gniadek    105
  13.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    105
  13.2. Higiena rąk    107
  13.3. Postępowanie aseptyczne i antyseptyczne    114
  13.4. Dekontaminacja płynów zakaźnych    121
  13.5. Postępowanie z niebezpiecznymi ostrymi narzędziami    123
  Piśmiennictwo    126
  
  14. Sterylne techniki – Lucyna Ścisło    128
  14.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    128
  14.2. Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania    129
  14.3. Chirurgiczne mycie rąk    137
  14.4. Zakładanie rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych)    142
  14.5. Zakładanie fartucha chirurgicznego i innych elementów stroju operacyjnego    147
  Piśmiennictwo    153
  
  AKTYWNOŚĆ I PRZEMIESZCZANIE PACJENTA 155
  
  15. Bezpieczne przemieszczanie pacjenta – Beata Haor, Mariola Rybka    157
  15.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    157
  15.2. Deficyt w przemieszczaniu się pacjenta    159
  15.3. Metody i techniki przemieszczania pacjentów    159
  15.4. Ręczne przemieszczanie pacjentów a obciążenia układu mięśniowo‑szkieletowego pielęgniarek    160
  15.5. Sprzęt stosowany w przemieszczaniu/przenoszeniu pacjentów    160
  15.6. Ogólne zasady dotyczące przemieszczania/przenoszenia pacjentów    164
  15.7. Pomaganie pacjentowi przy wstawaniu i pionizacji    167
  15.8. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta bez użycia sprzętu    167
  15.9. Przemieszczanie/przenoszenie pacjenta za pomocą sprzętu    174
  15.10. Transport/transfer pacjenta    181
  Piśmiennictwo    192
  
  16. Aktywność pacjenta – Teresa Stawińska, Gustaw Wójcik    193
  16.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    193
  16.2. Rehabilitacja przyłóżkowa    197
  16.3. Kinezyterapia miejscowa    206
  16.4. Usprawnianie ruchowe – pionizacja    211
  16.5. Zaopatrzenie ortopedyczne wykorzystywane w pionizacji i lokomocji    214
  16.6. Techniki wspomagania lokomocji pacjenta    216
  Piśmiennictwo    225
  
  17. Pozycje ułożeniowe pacjenta – Honorata Piasecka, Grzegorz Nowicki    226
  17.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    226
  17.2. Rodzaje pozycji ułożeniowych    227
  17.3. Udogodnienia stabilizujące pozycje ułożeniowe    232
  Piśmiennictwo    244
  
  BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PACJENTA 245
  
  18. Bezpieczeństwo pacjenta – Maria Cianciara    247
  18.1. Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej    247
  18.2. Bezpieczne otoczenie pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej    250
  18.3. Zapobieganie upadkom pacjentów    251
  18.4. Stosowanie przymusu bezpośredniego    254
  18.5. Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym    255
  Piśmiennictwo    258
  
  19. Komfort i wygoda pacjenta – Katarzyna Augustyniuk, Daria Schneider-Matyka, Joanna Owsianowska    259
  19.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    260
  19.2. Pacjent w łóżku    261
  19.3. Ergonomia pracy pielęgniarki    272
  19.4. Prześcielenie łóżka pacjentowi leżącemu    273
  19.5. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej pacjentowi leżącemu    287
  Piśmiennictwo    299
  
  HIGIENA OSOBISTA PACJENTA – Marta Czekirda    301
  
  20. Higiena całego ciała    303
  20.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    303
  20.2. Higiena osobista człowieka    306
  20.3. Toaleta ciała pacjenta: kąpiel w wannie/pod natryskiem oraz mycie w łóżku    307
  20.4. Mycie włosów    324
  20.5. Wszawica włosów i sposoby jej zwalczania    330
  
  21. Toaleta pacjenta    339
  21.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    339
  21.2. Toaleta jamy ustnej    340
  21.3. Golenie pacjenta    351
  21.4. Pielęgnacja paznokci    357
  Piśmiennictwo    369
  
  METODY I TECHNIKI PIELĘGNOWANIA DZIECKA – Anna Bednarek, Alina Trojanowska    371
  
  22. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    373
  22.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki    373
  22.2. Trendy praktyki oparte na dowodach    373
  22.3. Uwarunkowania kulturowe    375
  
  23. Pomiary masy, długości i obwodów ciała dziecka    377
  23.1. Pomiar długości ciała    377
  23.2. Pomiar wysokości ciała    378
  23.3. Pomiar masy ciała    378
  23.4. Pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej    378
  23.5. Interpretacja wyników pomiarów    378
  
  24. Metody zapewnienia komfortu dziecku    383
  24.1. Kąpiel dziecka    383
  24.2. Przewijanie dziecka    389
  24.3. Karmienie dziecka    394
  Piśmiennictwo    401
  
  PODAWANIE LEKÓW    403
  
  25. Metody terapii – udział pielęgniarki – Anna Majda, Joanna Zalewska‑Puchała, Anna Nawalana, Stanisław Manulik, Bartosz Uchmanowicz    405
  25.1. Zasady realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarkę    405
  25.2. Zasady wypisywania zleceń i recept oraz ordynowania leków przez pielęgniarkę    413
  25.3. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    422
  
  26. Podawanie leków przez układ pokarmowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana    428
  26.1. Podawanie leków doustnie    428
  26.2. Podawanie leków podjęzykowo    430
  26.3. Podawanie leków okołopoliczkowo    430
  26.4. Podawanie leków doodbytniczo    436
  
  27. Podawanie leków przez układ oddechowy – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana    441
  27.1. Podawanie leków wziewnie    441
  27.2. Podawanie tlenu    456
  
  28. Podawanie leków na skórę i błonę śluzową – Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Anna Nawalana    465
  28.1. Podawanie leków do worka spojówkowego    465
  28.2. Podawanie leków do ucha    470
  28.3. Podawanie leków do nosa    474
  28.4. Podawanie leków dopochwowo    479
  28.5. Podawanie leków na skórę    483
  
  29. Podawanie leków dotkankowo – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Nawalana    492
  29.1. Wytyczne dotyczące przygotowywania i podawania leków    492
  29.2. Procedura postępowania po ekspozycji na materiał zakaźny    499
  29.3. Wstrzyknięcia podskórne    502
  29.4. Wstrzyknięcia śródskórne    516
  29.5. Wstrzyknięcia domięśniowe    526
  29.6. Kroplowy wlew dożylny    535
  Piśmiennictwo    551
  
  ZABIEGI PRZECIWZAPALNE 555
  
  30. Umiejętności kliniczne i techniki zabiegów przeciwzapalnych – Joanna Zalewska-Puchała, Joanna Łatka    557
  30.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    558
  30.2. Charakterystyka zabiegów przeciwzapalnych    560
  30.3. Zastosowanie worka z lodem/zimnego kompresu żelowego    562
  30.4. Zastosowanie okładu chłodzącego    567
  30.5. Zastosowanie okładu wysychającego    570
  30.6. Zastosowanie okładu rozgrzewającego    573
  30.7. Zastosowanie termoforu/ciepłego kompresu żelowego    578
  30.8. Zastosowanie baniek leczniczych    581
  Piśmiennictwo    589
  
  PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE 591
  
  31. Regulacje prawne udziału pielęgniarki w diagnostyce pacjenta – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka    595
  
  32. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych – Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Joanna Łatka    597
  32.1. Wstęp    597
  32.2. Pobieranie krwi żylnej do badania    598
  32.3. Pobieranie krwi włośniczkowej do badań i diagnostyczne testy paskowe    612
  32.4. Pobieranie moczu do badania i diagnostyczne testy paskowe    618
  32.5. Pobieranie plwociny do badania    624
  32.6. Pobieranie wymazów do badania    629
  32.7. Pobieranie kału do badania    636
  Piśmiennictwo    642
  
  33. Procedury przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych – Alicja Kamińska, Joanna Zalewska-Puchała, Grażyna Puto    644
  33.1. Procedury przygotowania pacjenta do badań obrazowych    644
  33.2. Procedury przygotowania pacjenta do badań endoskopowych    660
  Piśmiennictwo    675
  
  34. Wykonywanie badań diagnostycznych – Małgorzata Starczewska, Beata Kropornicka, Joanna Łatka    676
  34.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    676
  34.2. Elektrokardiografia    678
  34.3. Spirometria    687
  34.4. Skórne testy alergiczne    696
  Piśmiennictwo    706
  
  35. Asystowanie pielęgniarki przy badaniach diagnostycznych – Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda    708
  35.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    708
  35.2. Asystowanie pielęgniarki podczas kaniulacji żył centralnych    709
  35.3. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia tętnicy    724
  35.4. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia szpiku    732
  35.5. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia lędźwiowego    738
  35.6. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia opłucnej    745
  35.7. Asystowanie pielęgniarki podczas nakłucia otrzewnej    751
  Piśmiennictwo    758
  
  ODDYCHANIE 759
  
  36. Wspomaganie oddychania u pacjenta – Marta Czekirda    761
  36.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    762
  36.2. Podstawy utrzymania wentylacji płuc    763
  36.3. Ćwiczenia oddechowe    767
  36.4. Wspomaganie odkrztuszania wydzieliny z dróg oddechowych    782
  36.5. Drenaż ułożeniowy    799
  36.6. Toaleta drzewa oskrzelowego    810
  Piśmiennictwo    817
  
  RÓWNOWAGA PŁYNÓW USTROJOWYCH    819
  
  37. Utrzymanie równowagi płynowej organizmu w zaburzeniach zdrowia – Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka    821
  37.1. Bilans płynów ustrojowych    822
  37.2. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej    823
  37.3. Płynoterapia parenteralna    828
  37.4. Dokumentowanie bilansu płynów    829
  Piśmiennictwo    839
  
  ODŻYWIANIE 841
  
  38. Wspomaganie odżywiania pacjenta – Sylwia Wieder‑Huszla, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Małgorzata Szkup    843
  38.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    843
  38.2. Podstawy odżywiania i karmienia pacjenta    846
  38.3. Karmienie doustne    848
  38.4. Karmienie przez zgłębnik żołądkowy    853
  38.5. Karmienie chorego przez gastrostomię    861
  38.6. Karmienie chorego przez mikrojejunostomię igłową    867
  Piśmiennictwo    873
  
  WYDALANIE    875
  
  39. Metody wspomagające wydalanie kału – Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Sylwia Wieder-Huszla    877
  39.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    877
  39.2. Pomoc pacjentowi w samodzielnym korzystaniu z toalety    880
  39.3. Podawanie pacjentowi basenu i kaczki    881
  39.4. Wybrane metody wspomagania wydalania gazów    887
  39.5. Wybrane metody wspomagania wydalania kału    891
  39.6. Zabiegi dorektalne    900
  
  40. Metody wspomagające wydalanie moczu – Anna Jurczak, Małgorzata Szkup    919
  40.1. Metody prowokowania wydalania moczu    919
  40.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego    921
  Piśmiennictwo    939
  
  STOSOWANIE OPATRUNKÓW I LECZENIE RAN    941
  
  41. Bandażowanie – Małgorzata Marć    943
  41.1. Podstawy desmurgii    943
  41.2. Tradycyjne metody bandażowania    949
  41.3. Alternatywne metody bandażowania    954
  
  42. Postępowanie z ranami – Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk    958
  42.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    958
  42.2. Podstawy postępowania z ranami    960
  42.3. Zmiana opatrunku na ranie czystej oraz na ranie skażonej bez drenu    966
  42.4. Zmiana opatrunku na ranie skażonej z drenem    970
  42.5. Zaopatrzenie przetoki jelitowej (stomii)    975
  
  43. Udział pielęgniarki w zabiegach płukania – Hanna Grabowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska    981
  43.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    981
  43.2. Wprowadzenie    983
  43.3. Płukanie oka/worka spojówkowego    984
  43.4. Płukanie ucha    990
  43.5. Płukanie jamy ustnej i gardła    994
  43.6. Płukanie żołądka    998
  43.7. Irygacja przetoki    1003
  43.8. Płukanie rany    1007
  Piśmiennictwo    1012
  
  ODLEŻYNY    1015
  
  44. Profilaktyka i leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz    1017
  44.1. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej    1017
  44.2. Charakterystyka następstw długotrwałego unieruchomienia pacjenta    1019
  44.3. Profilaktyka odleżyn    1020
  44.4. Dokumentacja pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn    1020
  44.5. Procedura zapobiegania odleżynom    1024
  44.6. Masaż klasyczny w profilaktyce powikłań u pacjenta    1027
  
  45. Leczenie odleżyn – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz    1029
  45.1. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki    1029
  45.2. Klasyfikacja odleżyn    1029
  45.3. Model klasyfikacji ran    1033
  45.4. Rodzaje opatrunków specjalistycznych    1040
  45.5. Lawaseptyka – fizyczne oczyszczanie ran    1048
  45.6. Nowe kierunki w zaopatrywaniu ran trudno gojących się    1049
  45.7. Zasady postępowania w poszczególnych fazach gojenia się odleżyn    1050
  45.8. Infekcja w procesie leczenia    1053
  Piśmiennictwo    1057
  
  PROCEDURY PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO SAMOKONTROLI STANU ZDROWIA    1059
  
  46. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w chorobach układu krążenia – Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Wawryniuk    1061
  46.1. Wprowadzenie    1061
  46.2. Pomiar i ocena tętna przez pacjenta    1063
  46.3. Pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi przez pacjenta    1067
  
  47. Przygotowanie pacjenta do samokontroli w cukrzycy – Bożena Baczewska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka    1075
  47.1. Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej    1075
  47.2. Pomiar glukozy i acetonu w moczu    1080
  47.3. Pielęgnowanie stóp w cukrzycy    1085
  
  48. Samocewnikowanie pacjenta – Regina Lorencowicz    1090
  48.1. Wprowadzenie    1090
  48.2. Techniki przerywanego cewnikowania    1091
  
  49. Samopielęgnowanie stomii jelitowej – Tadeusz Paweł Wasilewski, Katarzyna Smolińska    1101
  49.1. Wprowadzenie    1101
  49.2. Sprzęt stomijny    1102
  49.3. Wykonanie irygacji stomii jelitowej    1103
  Piśmiennictwo    1117
  
  Słowniczek    1121
  Skorowidz    1135
  
  SPIS STRUKTUR UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH     41
  
  Dział: POMIAR I OCENA PARAMETRÓW FUNKCJI ORGANIZMU    41
  Pomiar temperatury ciała    41
  Pomiar oddechu    50
  Pomiar tętna    57
  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi    64
  Pomiary antropometryczne    74
  Pomiar diurezy    80
  Pomiar saturacji    86
  Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego    90
  Pomiar szczytowego przepływu wydechowego    97
  
  Dział: KONTROLA ZAKAŻEŃ    131
  Przygotowanie pielęgniarki do instrumentowania    131
  Chirurgiczne mycie rąk    137
  Zakładanie rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych)    143
  Zakładanie fartucha chirurgicznego i innych elementów stroju operacyjnego    148
  
  Dział: AKTYWNOŚĆ I PRZEMIESZCZANIE PACJENTA    182
  Bezpieczne przemieszczanie pacjenta    182
  Ćwiczenia lecznicze bierne wykonywane przez pielęgniarkę    219
  Stosowanie pozycji ułożeniowych    234
  
  Dział: BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PACJENTA    276
  Prześcielenie pustego łóżka    276
  Prześcielenie łóżka pacjentowi leżącemu    280
  Zmiana bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu przez jedną pielęgniarkę    287
  Zmiana bielizny osobistej pacjentowi leżącemu    293
  Toaleta ciała pacjenta: kąpiel w wannie/pod natryskiem    310
  Toaleta/kąpiel ciała w łóżku w przypadku braku wydolności samoobsługowej pacjenta    314
  Mycie włosów    324
  Założenie czepca przeciwwszawiczego    333
  Toaleta jamy ustnej    341
  Golenie pacjenta    353
  Pielęgnacja paznokci dłoni    358
  Pielęgnacja paznokci i naskórka stóp    364
  
  Dział: METODY I TECHNIKI PIELĘGNOWANIA DZIECKA    379
  Pomiar masy, długości i obwodów ciała dziecka    379
  Kąpiel dziecka    385
  Przewijanie dziecka    390
  Karmienie dziecka    396
  
  Dział: PODAWANIE LEKÓW    431
  Podawanie leków doustnie    431
  Podawanie leków doodbytniczo    436
  Podawanie leków wziewnie    444
  Podawanie tlenu    458
  Podawanie leków do worka spojówkowego    466
  Podawanie leków do ucha    470
  Podawanie leków do nosa    475
  Podawanie leków dopochwowo    479
  Podawanie leków na skórę    486
  Wykonanie wstrzyknięć podskórnych    504
  Wykonanie wstrzyknięć śródskórnych    517
  Wykonanie wstrzyknięć domięśniowych    529
  Wykonanie kroplowego wlewu dożylnego    540
  
  Dział: ZABIEGI PRZECIWZAPALNE    563
  Zastosowanie worka z lodem/zimnego kompresu żelowego    563
  Zastosowanie okładu chłodzącego    567
  Zastosowanie okładu wysychającego    570
  Zastosowanie okładu rozgrzewającego    574
  Zastosowanie termoforu/ciepłego kompresu żelowego    578
  Zastosowanie baniek leczniczych    582
  
  Dział: PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE    682
  Rejestracja elektrokardiogramu    682
  Wykonanie spirometrii    689
  Asystowanie podczas kaniulacji żyły centralnej    712
  Asystowanie podczas nakłucia tętnicy    724
  Asystowanie podczas nakłucia szpiku    733
  Asystowanie podczas nakłucia lędźwiowego    739
  Asystowanie podczas nakłucia opłucnej    746
  Asystowanie podczas nakłucia otrzewnej    751
  
  Dział: ODDYCHANIE    768
  Ćwiczenia oddychania torem brzusznym    768
  Ćwiczenia wzmacniające wydech z użyciem aparatu Spiroflo    773
  Ćwiczenia wzmacniające wydech z użyciem aparatu Magic Ball    777
  Ćwiczenia z użyciem aparatu Triflo    780
  Oklepywanie i opukiwanie klatki piersiowej    784
  Nauka efektywnego kaszlu    788
  Ewakuacja wydzieliny z dróg oddechowych za pomocą aparatu Flutter    792
  Drenaż ułożeniowy    803
  Toaleta drzewa oskrzelowego    811
  
  Dział: RÓWNOWAGA PŁYNÓW USTROJOWYCH    831
  Stosowanie płynoterapii parenteralnej    831
  
  Dział: ODŻYWIANIE    849
  Karmienie pacjenta doustne    849
  Karmienie pacjenta przez założony zgłębnik żołądkowy    854
  Karmienie pacjenta przez gastrostomię    863
  Karmienie pacjenta przez mikrojejunostomię    868
  
  Dział: WYDALANIE    884
  Podanie pacjentowi basenu/kaczki    884
  Stosowanie suchej rurki doodbytniczej    888
  Wykonanie lewatywy    901
  Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca    906
  Kroplowy przyspieszony wlew doodbytniczy    911
  Oczyszczanie przewodu pokarmowego preparatem Fortrans    915
  Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiety    924
  Cewnikowanie pęcherza moczowego u mężczyzny    933
  
  Dział: STOSOWANIE OPATRUNKÓW I LECZENIE RAN    966
  Zmiana opatrunku na ranie czystej i ranie skażonej bez drenu    966
  Zmiana opatrunku na ranie skażonej z drenem    971
  Zaopatrzenie przetoki (stomii) jelitowej    976
  
  Dział: UDZIAŁ PIELEGNIARSKI W ZABIEGACH PŁUKANIA    984
  Płukanie oka/worka spojówkowego    984
  Płukanie ucha    990
  Płukanie jamy ustnej i gardła    994
  Płukanie żołądka    998
  Irygacja przetoki jelitowej    1004
  Płukanie rany    1007
  
  Dział: PROCEDURY PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO SAMOKONTROLI STANU ZDROWIA    1063
  Pomiar i ocena tętna    1063
  Pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi    1067
  Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej    1075
  Pomiar glukozy i acetonu w moczu    1081
  Pielęgnowanie stóp w cukrzycy    1086
  Samocewnikowanie pacjenta    1093
  Samopielęgnowanie stomii jelitowej    1104
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia