Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku

-25%

Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,00  28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,0028,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja głównych wyzwań zewnętrznych dla Unii Europejskiej oraz analiza zmian pozycji ugrupowania w gospodarce światowej w XXI w. Do najistotniejszych zewnętrznych wyzwań rozwojowych dla Unii jako całości zaliczono: konsekwencje ewentualnych zmian składu członkowskiego ugrupowania (tj. opuszczenie UE przez Wielką Brytanię i rozważane poszerzenie o nowe państwa), konsekwencje kryzysu migracyjnego, rosnącą międzynarodową konkurencję w handlu i przepływach kapitału, konieczność wzmocnienia potencjału Unii Europejskiej w sferze naukowo-technologicznej, konieczność poprawy wykorzystania potencjału Internetu i potencjału ICT oraz kwestię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Pracę podzielono na dwie główne części. Pierwsza z nich, tj. siedem pierwszych rozdziałów, odnosi się do najistotniejszych wyzwań rozwojowych, a druga, czyli trzy kolejne rozdziały, prezentuje zmiany pozycji Unii w światowym handlu i przepływach kapitałowych.


Liczba stron293
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-387-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I
  WYZWANIA ROZWOJOWE UNII EUROPEJSKIEJ
  1. Brexit i jego implikacje dla Unii Europejskiej (Iwona Pawlas)    15
  1.1. Wprowadzenie    15
  1.2. Członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej    15
  1.3. Referendum w sprawie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej     18
  1.4. Alternatywy dla członkostwa w Unii Europejskiej – przegląd rozwiązań w kontekście Brexitu     22
  1.5. Brexit jako wyzwanie i zagrożenie dla Unii Europejskiej    26
  1.6. Podsumowanie    30
  2. Perspektywy i kierunki rozszerzenia Unii Europejskiej (Iwona Pawlas)    31
  2.1. Wprowadzenie    31
  2.2. Formalno-prawne aspekty relacji zewnętrznych Unii Europejskiej oraz procedury procesu akcesyjnego    31
  2.3. Kraje Bałkanów Zachodnich w procesie integracji z Unią Europejską    36
  2.3.1. Proces zacieśniania relacji między Unią Europejską a Albanią, Czarnogórą, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz Serbią    36
  2.3.2. Społeczno-ekonomiczny obraz krajów Bałkanów Zachodnich kandydujących do UE    42
  2.4. Współpraca Unii Europejskiej z Turcją    44
  2.4.1. Relacje Unii Europejskiej z Turcją    44
  2.4.2. Społeczno-ekonomiczny obraz Turcji    49
  2.5. Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Turcji oraz krajów Bałkanów Zachodnich    50
  2.6. Podsumowanie    53
  3. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej wobec napływu cudzoziemców (Tadeusz Sporek)    55
  3.1. Wprowadzenie    55
  3.2. Teoretyczne podstawy migracji    56
  3.2.1. Pojęcie migracji    56
  3.2.2. Formy i rodzaje migracji    57
  3.2.3. Teorie migracyjne w różnych dziedzinach naukowych    62
  3.2.3.1. Teorie ekonomiczne    62
  3.2.3.2. Teorie interdyscyplinarne    69
  3.2.4. Podsumowanie teorii migracyjnych    73
  3.3. Polityka imigracyjna w świetle traktatów unijnych    74
  3.4. Ekonomiczne perspektywy migracji do Niemiec i Wielkiej Brytanii     76
  3.4.1. Poziom PKB oraz tempo rozwoju gospodarek Niemiec i Wielkiej Brytanii w porównaniu do reszty państw UE    77
  3.4.2. PKB per capita według parytetu siły nabywczej    79
  3.4.3. Sytuacja na rynku pracy w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii    80
  3.4.3.1. Całkowita siła robocza (osoby aktywne ekonomicznie)    81
  3.4.3.2. Stopa bezrobocia     82
  3.4.3.3. Wynagrodzenia na rynku Niemiec oraz Wielkiej Brytanii     84
  3.4.4. Wpływ globalnego kryzysu finansowego z XXI w. na gospodarkę Niemiec oraz Wielkiej Brytanii    86
  3.4.5. Potencjalny wpływ Brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii oraz na rozwój międzynarodowych migracji    88
  3.5. Podsumowanie    91
  4. Polityka Unii Europejskiej na rzecz wspierania innowacyjności (Małgorzata Dziembała)    92
  4.1. Wprowadzenie    92
  4.2. Polityka innowacyjna w UE i jej instrumenty    93
  4.2.1. Koncepcja polityki innowacyjnej i jej ewolucja    93
  4.2.2. Polityka innowacyjna w świetle strategii Europa 2020    97
  4.2.3. Program Horyzont 2020 jako instrument wspierający innowacyjne MŚP    99
  4.3. Innowacyjność UE na tle wybranych krajów    103
  4.3.1. Potencjał innowacyjny UE i jej krajów członkowskich w świetle wybranych wskaźników    103
  4.3.2. Pozycja innowacyjna UE w świetle Europejskiej tablicy wyników innowacyjności    112
  4.4. Podsumowanie    114
  5. Międzynarodowa konkurencyjność Unii Europejskiej a wykorzystanie potencjału ICT (Sylwia Talar)    116
  5.1. Wprowadzenie    116
  5.2. Implikacje wykorzystania ICT dla konkurencyjności gospodarek    117
  5.3. Metodologiczne aspekty badań wykorzystania potencjału ICT dla konkurencyjności    119
  5.4. Ocena pozycji konkurencyjnej UE z perspektywy wykorzystania potencjału ICT    121
  5.4.1. Pozycja UE w globalnych rankingach opartych na wskaźnikach syntetycznych wykorzystania potencjału ICT    121
  5.4.2. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna europejskiego sektora ICT i stopień jego rozwoju    123
  5.4.3. Konkurencyjność UE w świetle założeń strategii Europa 2020    127
  5.5. Podsumowanie    129
  6. Polityka Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału ICT na tle głównych konkurentów (Joanna Kos-Łabędowicz)    131
  6.1. Wprowadzenie    131
  6.2. Polityki związane z wykorzystaniem i upowszechnieniem ICT    132
  6.2.1. Unia Europejska    134
  6.2.2. Japonia    139
  6.2.3. Stany Zjednoczone     144
  6.3. Podsumowanie    148
  7. Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (Anna Czech)    152
  7.1. Wprowadzenie    152
  7.2. Zarys zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej    153
  7.2.1. Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej    153
  7.2.2. Polityka Unii wobec państw tranzytowych    161
  7.3. Współpraca Unii Europejskiej z wybranymi aktorami rynku energetycznego    165
  7.3.1. Rosja    165
  7.3.2. Norwegia    171
  7.3.3. Chiny    172
  7.3.4. Indie    175
  7.3.5. USA    176
  7.4. Podsumowanie    177
  Część II
  POZYCJA UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU ŚWIATOWYM I MIĘ-DZYNARODOWYCH PRZEPŁYWACH BIZ
  8. Zmiana pozycji Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami (Małgorzata Fronczek)    181
  8.1. Wprowadzenie    181
  8.2. Sytuacja w gospodarce światowej w latach 1995-2014    182
  8.3. Obroty towarowe Unii Europejskiej na tle handlu światowego    186
  8.4. Miejsce państw Unii Europejskiej w handlu światowym    190
  8.5. Struktura obrotów towarowych Unii Europejskiej na tle handlu światowego według SITC    194
  8.6. Udział Unii Europejskiej w handlu światowym według SITC    197
  8.7. Podsumowanie    202
  9. Rozwój handlu usługami pomiędzy Unią Europejską a jej otoczeniem (Małgorzata Fronczek)    203
  9.1. Wprowadzenie    203
  9.2. Ramy prawne dla międzynarodowego handlu usługami    204
  9.3. Znaczenie usług dla UE na tle innych państw    206
  9.4. Rozwój zagranicznego handlu usługami w państwach Unii Europejskiej na tle innych grup krajów    209
  9.5. Zagraniczna wymiana usług Unii Europejskiej według rodzajów    219
  9.6. Pozycja państw Unii Europejskiej w światowym eksporcie i imporcie usług    222
  9.7. Podsumowanie    225
  10. Ewolucja znaczenia Unii Europejskiej w międzynarodowych przepływach kapitału w formie BIZ i jej uwarunkowania (Katarzyna Czech)    227
  10.1. Wprowadzenie    227
  10.2. Swoboda przepływu kapitału jako cecha charakterystyczna jednolitego rynku wewnętrznego    228
  10.3. Klimat inwestycyjny krajów Unii Europejskiej i jego determinanty    229
  10.3.1. Wpływ elementów środowiska biznesowego na klimat dla BIZ w Unii Europejskiej i podejmowanych przez Unię Europejską za granicą    232
  10.3.2. Ryzyko jako determinanta podejmowania BIZ w Unii Europejskiej i przez Unię Europejską    235
  10.4. Unia Europejska jako eksporter i importer kapitału w formie BIZ w warunkach globalnej gospodarki    236
  10.4.1. Państwa członkowskie Unii Europejskiej jako źródła pochodzenia kapitału w formie BIZ w latach 2000-2015    239
  10.4.2. Państwa Unii Europejskiej jako cele lokat kapitałowych w formie BIZ w latach 2000-2015    240
  10.5. Podsumowanie    242
  Zakończenie    243
  Załączniki    249
  Bibliografia    259
  Spis rysunków    289
  Spis tabel    290
  Spis załączników    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia