Sieci średnich napięć

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,10  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,1063,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W elektrotechnice znana jest dobrze jedna z najważniejszych zasad: „Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze w każdej instalacji elektrycznej”. Układy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektrycznych to skomplikowane urządzenia techniczne, obecnie wykonywane prawie wyłącznie z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, które umożliwiają maksymalną ochronę przed skutkami zakłóceń. Chociaż zabezpieczenia nie są środkiem ochrony od porażeń i innych oddziaływań na ludzi, to ich prawidłowa konstrukcja i nastawienia przyczyniają się do technicznego bezpieczeństwa urządzeń, a przez to do bezpieczeństwa ludzi.


Książka dr. inż. Witolda Hoppela traktuje właśnie o tym istotnym zagadnieniu. Jest też zwieńczeniem jego wieloletniej pracy zawodowej – jako wybitnego nauczyciela akademickiego – całe życie związanego z Politechniką Poznańską, ale również praktyka. Był jednym z głównych twórców systemu zabezpieczeń CZIP powszechnie stosowanego w polskich sieciach SN. Autor jest także wieloletnim szkoleniowcem koncernów energetycznych.


Autor w książce zebrał swój cały dorobek naukowy oraz praktyczny i opisał problematykę sieci średnich napięć na 3 płaszczyznach:
1) sposoby pracy punktu neutralnego sieci SN,
2) ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim,
3) dobór nastaw zabezpieczeń.


Prezentowana książka znajdzie z pewnością uznanie i wielu Czytelników pośród projektantów i użytkowników sieci elektroenergetycznych, inżynierów elektryków, dystrybutorów energii elektrycznej, ale także wśród studentów kierunków elektrotechnika czy energetyka.


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19682-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wstęp    1
  2. Definicje    3
    2.1. Wyjaśnienia    3
    2.2. Pojęcia ogólne i związane z sieciami elektroenergetycznymi    4
    2.3. Pojęcia związane z ochroną przed porażeniami, punktem neutralnym i sposobem jego pracy    6
    2.4. Definicje z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej    15
      2.4.1. Klasyfikacja przekaźników    15
      2.4.2. Stany przekaźników    18
      2.4.3. Wielkości charakteryzujące przekaźniki    19
      2.4.4. Definicje związane z zabezpieczeniami    23
  3. Zwarcia doziemne jako zjawisko fizyczne    25
    3.1. Pojęcia związane z rozdziałem    25
    3.2. Podstawy    25
    3.3. Przyczyny zwarć    26
    3.4. Zwarcia doziemne    27
  4. Obliczanie wielkości ziemnozwarciowych metodą składowych symetrycznych    29
    4.1. Elementy sieci    29
    4.2. Schemat zastępczy    31
    4.3. Zastosowanie metody składowych symetrycznych    37
    4.4. Ocena wielkości ziemnozwarciowych    39
      4.4.1. Sieć wybrana do analizy    39
      4.4.2. Wpływ rezystancji przejścia    40
      4.4.3. Wpływ odległości miejsca zwarcia od początku linii    47
      4.4.4. Wpływ impedancji transformatora uziemiającego    49
    4.5. Wpływ rezystancji uziemiającej w punkcie neutralnym na ustalone przepięcia ziemnozwarciowe    51
    4.6. Praktyczna metoda składowych symetrycznych    52
  5. Uproszczone metody obliczania wielkości ziemnozwarciowych    54
    5.1. Wstęp    54
    5.2. Schemat bez uwzględniania impedancji wzdłużnej linii    54
    5.3. Schemat z uwzględnieniem impedancji wzdłużnej linii doziemionej    62
    5.4. Wybrane wykresy i porównanie metod uproszczonych    63
  6. Podstawy ochrony przed porażeniami    70
    6.1. Uwagi wstępne    70
    6.2. Powstawanie niebezpiecznych napięć rażeniowych    71
    6.3. Określone uznane środki M    79
    6.4. Zespolona instalacja uziemiająca    82
    6.5. Czas trwania zwarcia doziemnego    84
  7. Wymagania dla sieci i instalacji nn    87
    7.1. Wprowadzenie    87
    7.2. Wymagania ogólne    87
      7.2.1. Sieć TN    87
      7.2.2. Sieć TT    93
  8. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w stacjach SN/nn    94
    8.1. Stacja SN/nn jako obiekt szczególny    94
    8.2. Skutki zwarcia po stronie SN    95
    8.3. Prąd uziomowy a prąd ziemnozwarciowy    104
    8.4. Znormalizowany algorytm projektowania instalacji uziemiającej ze względu na napięcie dotykowe rażeniowe    116
    8.5. Stacja SN/nn bez rozdzielonych uziemień zasilająca sieć w systemie TN    118
    8.6. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami zasilająca sieć w systemie TN    121
    8.7. Stacja SN/nn zasilająca sieć w systemie TT    126
  9. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w liniach SN    127
    9.1. Uwagi wstępne    127
    9.2. Algorytm oceny zagrożenia przy słupach bez aparatury łączeniowej    127
    9.3. Wyjątki od algorytmu    139
    9.4. Zmodyfikowane algorytmy oceny układu uziomowego słupów    144
      9.4.1. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor lub układem równoległym    144
      9.4.2. Sieć z izolowanym punktem neutralnym, skompensowana lub z dekompensacją    147
    9.5. Określenie rezystywności gruntu    149
    9.6. Słup z aparaturą łączeniową    153
    9.7. Słup z głowicą kablową    154
    9.8. Wykonanie uziemień przy słupach betonowych    155
  10. Asymetria sieci i określenie pojemnościowego prądu zwarcia doziemnego    158
    10.1. Uwagi wstępne    158
    10.2. Asymetria w sieci    158
    10.3. Metody określania pojemnościowego prądu zwarcia    161
      10.3.1. Przydatność    161
      10.3.2. Obliczanie    161
      10.3.3. Zwarcie pomiarowe    163
      10.3.4. Miernik MPZ    163
      10.3.5. Badanie krzywej rezonansowej w sieci z dławikiem zaczepowym    165
      10.3.6. Regulator dławika    167
      10.3.7. Metody bazujące na rzeczywistych zwarciach    167
  11. Ogólne wiadomości o sposobach pracy punktu neutralnego sieci średnich napięć    168
    11.1. Główne cechy sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym    168
    11.2. Uwarunkowania historyczne w Polsce    169
    11.3. Ochrona przed porażeniami    171
    11.4. Prąd graniczny gaszenia łuku    172
    11.5. Nieustalone przepięcia ziemnozwarciowe    175
    11.6. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe    177
    11.7. Sposoby pracy p.n. rzadko stosowane w Polsce    177
    11.8. Sieć o izolowanym p.n.    179
    11.9. Sieć skompensowana    181
    11.10. Sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor    184
    11.11. Układ równoległy dławika i rezystora    186
    11.12. Właściwości szczegółowe    186
    11.13. Wybór sposobu pracy punktu neutralnego    191
  12. Rozwiązania techniczne dla poszczególnych sposobów pracy punktu neutralnego    196
    12.1. Sieć skompensowana    196
    12.2. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor    210
  13. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć    216
    13.1. Wprowadzenie    216
    13.2. Wyposażenie pól w zabezpieczenia i automatyki    220
    13.3. Kody zabezpieczeń    226
    13.4. Struktura sieci SN    227
    13.5. Obliczanie prądów zwarciowych    230
    13.6. Wytrzymałość zwarciowa transformatorów    236
    13.7. Charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń nadprądowych    238
  14. Zabezpieczenia przed skutkami przetężeń fazowych w polach rozdzielni SN    241
    14.1. Wstęp    241
    14.2. Pole liniowe    243
      14.2.1. Schemat przyłączenia    243
      14.2.2. Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń linii    245
      14.2.3. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami zwarć międzyfazowych    246
      14.2.4. Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe    251
      14.2.5. Zabezpieczenie przed skutkami załączenia linii na zwarcie    257
    14.3. Pole łącznika szyn    258
      14.3.1. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne    258
      14.3.2. Zabezpieczenie zwarciowe    259
    14.4. Pole transformatora potrzeb własnych    259
      14.4.1. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne    259
      14.4.2. Zabezpieczenie zwarciowe    261
    14.5. Pole baterii kondensatorów    262
      14.5.1. Wstęp    262
      14.5.2. Wybrane definicje    263
      14.5.3. Dobór zabezpieczeń    264
      14.5.4. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami przeciążeń    265
      14.5.5. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne    268
      14.5.6. Zabezpieczenia nadnapięciowe    269
      14.5.7. Zabezpieczenie podnapięciowe    270
      14.5.8. Zabezpieczenie przed skutkami zwarć wewnętrznych baterii    271
      14.5.9. Zabezpieczenie przed załączeniem nierozładowanej baterii    275
    14.6. Pole strony SN transformatora zasilającego    276
      14.6.1. Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń    276
      14.6.2. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne    276
      14.6.3. Zabezpieczenie zwarciowe    277
    14.7. Funkcje zapobiegające zbędnym zadziałaniom zabezpieczeń przed skutkami zwarć międzyfazowych po zamknięciu wyłącznika    278
  15. Zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe dla linii    281
    15.1. Wprowadzenie    281
    15.2. Dobór nastawy prądowej z punktu widzenia selektywności    282
    15.3. Ochrona początkowego odcinka linii    284
    15.4. Zagrożenia przy działaniu zabezpieczenia zwłocznego    290
    15.5. Określenie wartości nastawczych z punktu widzenia zjawisk cieplnych przy przepływie prądu zwarciowego    292
    15.6. Blokada SPZ od zadziałania I>>    293
    15.7. Metodyka doboru nastawy    294
  16. Inne zabezpieczenia i automatyki    296
    16.1. Uwagi wstępne    296
    16.2. Zabezpieczenie szyn zbiorczych    296
      16.2.1. Zasada działania    296
      16.2.2. Dobór nastaw    300
    16.3. Lokalna rezerwa wyłącznikowa    303
    16.4. Automatyka SPZ    305
    16.5. Automatyka SZR    308
      16.5.1. Uwagi wstępne    308
      16.5.2. Układ pierwotny stacji    309
      16.5.3. Sposób przyłączenia    310
      16.5.4. Działanie    312
      16.5.5. Nastawy    315
    16.6. Automatyka SCO    316
  17. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe    317
    17.1. Zakres tematyki    317
    17.2. Historia    319
    17.3. Działanie na wyłączenie czy sygnalizację    319
    17.4. Wyposażenie pól rozdzielni w zabezpieczenia ziemnozwarciowe    321
    17.5. Współpraca i rezerwowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych    330
    17.6. Automatyka wymuszania składowej czynnej lub biernej    333
    17.7. Podstawa działania zabezpieczeń zerowoprądowych i admitancyjnych    337
    17.8. Błędy układu zabezpieczeń wpływające na dobór nastaw    339
    17.9. Dobór nastaw dla linii    343
      17.9.1. Uwagi wstępne    343
      17.9.2. Zabezpieczenie zerowoprądowe    343
      17.9.3. Zabezpieczenie konduktancyjne    346
      17.9.4. Zabezpieczenie admitancyjne    347
      17.9.5. Zabezpieczenie susceptancyjne kierunkowe    348
      17.9.6. Zabezpieczenie porównawczo-admitancyjne    349
      17.9.7. Zabezpieczenia kierunkowe    349
      17.9.8. Zerowonapięciowe zabezpieczenie autonomiczne i jako człony rozruchowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych    350
      17.9.9. Nastawy czasowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych w polach liniowych    351
      17.9.10. Uwarunkowania dla łączników w głębi sieci    352
    17.10. Dobór nastaw w polu podłużnego łącznika szyn ( łącznika sekcyjnego)    355
    17.11. Dobór nastaw zabezpieczeń i automatyki AWSCz w polu transformatora uziemiającego    357
      17.11.1. Uwagi wstępne    357
      17.11.2. Sieć o p.n. uziemionym przez rezystor    358
      17.11.3. Sieć skompensowana z dławikami zaczepowymi    361
      17.11.4. Sieć skompensowana z dławikami regulowanymi    363
      17.11.5. Zabezpieczenie różnicowe zerowoprądowe    367
    17.12. Dobór nastaw zabezpieczeń w polu baterii kondensatorów równoległych (BKR)    368
    17.13. Dobór nastaw zabezpieczeń w polu SN transformatora mocy 110 kV/SN    370
    17.14. Dobór nastaw w polu pomiaru napięcia    372
    17.15. Zakres wykrywanych rezystancji przejścia w miejscu zwarcia    372
    17.16. Przyczyny nieprawidłowego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych    374
  18. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci ze źródłami lokalnymi    377
    18.1. Wstęp    377
    18.2. Rodzaje elektrowni lokalnych i sposoby przyłączeń    383
    18.3. Wymagania ogólne    385
    18.4. Zwarcia międzyfazowe    387
    18.5. Zwarcia doziemne w sieci SN    395
    18.6. Inne zabezpieczenia i automatyki    397
    18.7. Linia bez odbiorców    401
    18.8. Automatyka SZR    403
    18.9. Wnioski    406
  19. Przykłady obliczeniowe    408
    Uwagi ogólne do przykładów    408
    P.1. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (rezystor)    409
    P.2. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa)    414
    P.3. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik zaczepowy)    422
    P.4. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik regulowany)    427
    P5. Linia jednolita bez źródeł z zabezpieczeniem tylko na początku    435
    P6. Linia jednolita bez źródeł zasilająca RS    439
    P7. Linia jednolita bez źródeł, zasilająca RS przyłączoną do szyn współpracujących z EL    449
    P8. Linia niejednorodna zasilająca na końcu odbiorcę wyposażonego w zabezpieczenie    458
    P9. Linia jednolita z reklozerem w ciągu głównym    464
    P10. Linia jednolita z reklozerem w odpływie    471
    P11. Linia jednolita z dwoma reklozerami w ciągu głównym    475
    P12. Linia z reklozerem zbyt blisko szyn zbiorczych    485
    P13. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym punkcie neutralnym. Przykład prosty.    491
    P14. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym punkcie neutralnym (przykład z komplikacjami)    494
    P15. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor    498
    P16. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik z płynną regulacją    505
    P17. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy    512
    P18. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy    519
    P19. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik z płynną regulacją    522
    P20. Zabezpieczenia w polu SN transformatora 110 kV/SN i sprzęgła podłużnego    530
    P21. Linia z odbiorcami i elektrownią wiatrową    536
    P22. Zabezpieczenie szyn zbiorczych    545
    P23. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w reklozerach    549
  Załącznik nr 1. Wybrane parametry elektryczne linii napowietrznych i kablowych    554
  Załącznik nr 2. Obliczanie minimalnego prądu zwarcia międzyfazowego    565
    Z2.1. Podstawy    565
    Z2.2. Model matematyczny    566
    Z2.3. Skala zjawiska    568
    Z2.4. Analiza szczegółowa    569
    Z2.5. Wnioski    575
  Załącznik nr 3. Transformacja prądów zwarciowych    578
  Literatura    580
    Artykuły, książki, patenty    580
    Normy    583
    Katalogi, instrukcje, raporty    584
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia