Sieci średnich napięć

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W elektrotechnice znana jest dobrze jedna z najważniejszych zasad: „Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze w każdej instalacji elektrycznej”. Układy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektrycznych to skomplikowane urządzenia techniczne, obecnie wykonywane prawie wyłącznie z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, które umożliwiają maksymalną ochronę przed skutkami zakłóceń. Chociaż zabezpieczenia nie są środkiem ochrony od porażeń i innych oddziaływań na ludzi, to ich prawidłowa konstrukcja i nastawienia przyczyniają się do technicznego bezpieczeństwa urządzeń, a przez to do bezpieczeństwa ludzi.


Książka dr. inż. Witolda Hoppela traktuje właśnie o tym istotnym zagadnieniu. Jest też zwieńczeniem jego wieloletniej pracy zawodowej – jako wybitnego nauczyciela akademickiego – całe życie związanego z Politechniką Poznańską, ale również praktyka. Był jednym z głównych twórców systemu zabezpieczeń CZIP powszechnie stosowanego w polskich sieciach SN. Autor jest także wieloletnim szkoleniowcem koncernów energetycznych.


Autor w książce zebrał swój cały dorobek naukowy oraz praktyczny i opisał problematykę sieci średnich napięć na 3 płaszczyznach:
1) sposoby pracy punktu neutralnego sieci SN,
2) ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim,
3) dobór nastaw zabezpieczeń.


Prezentowana książka znajdzie z pewnością uznanie i wielu Czytelników pośród projektantów i użytkowników sieci elektroenergetycznych, inżynierów elektryków, dystrybutorów energii elektrycznej, ale także wśród studentów kierunków elektrotechnika czy energetyka.


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19682-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń XIII
  Spis tablic XVII
  
  1. Wstęp     1
  
  2. Definicje     3
    2.1. Wyjaśnienia     3
    2.2. Pojęcia ogólne i związane z sieciami elektroenergetycznymi     4
    2.3. Pojęcia związane z ochroną przed porażeniami, punktem neutralnym i sposobem jego pracy     6
    2.4. Definicje z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej     15
      2.4.1. Klasyfikacja przekaźników     15
      2.4.2. Stany przekaźników     18
      2.4.3. Wielkości charakteryzujące przekaźniki     19
      2.4.4. Definicje związane z zabezpieczeniami     23
  
  3. Zwarcia doziemne jako zjawisko fizyczne     25
    3.1. Pojęcia związane z rozdziałem     25
    3.2. Podstawy     25
    3.3. Przyczyny zwarć     26
    3.4. Zwarcia doziemne     27
  
  4. Obliczanie wielkości ziemnozwarciowych metodą składowych symetrycznych     29
    4.1. Elementy sieci     29
    4.2. Schemat zastępczy     31
    4.3. Zastosowanie metody składowych symetrycznych     37
    4.4. Ocena wielkości ziemnozwarciowych     39
      4.4.1. Sieć wybrana do analizy     39
      4.4.2. Wpływ rezystancji przejścia     40
      4.4.3. Wpływ odległości miejsca zwarcia od początku linii     47
      4.4.4. Wpływ impedancji transformatora uziemiającego     49
    4.5. Wpływ rezystancji uziemiającej w punkcie neutralnym na ustalone przepięcia ziemnozwarciowe     51
    4.6. Praktyczna metoda składowych symetrycznych     52
  
  5. Uproszczone metody obliczania wielkości ziemnozwarciowych     54
    5.1. Wstęp     54
    5.2. Schemat bez uwzględniania impedancji wzdłużnej linii     54
    5.3. Schemat z uwzględnieniem impedancji wzdłużnej linii doziemionej     62
    5.4. Wybrane wykresy i porównanie metod uproszczonych     63
  
  6. Podstawy ochrony przed porażeniami     70
    6.1. Uwagi wstępne     70
    6.2. Powstawanie niebezpiecznych napięć rażeniowych     71
    6.3. Określone uznane środki M     79
    6.4. Zespolona instalacja uziemiająca     82
    6.5. Czas trwania zwarcia doziemnego     84
  
  7. Wymagania dla sieci i instalacji nn     87
    7.1. Wprowadzenie     87
    7.2. Wymagania ogólne     87
      7.2.1. Sieć TN     87
      7.2.2. Sieć TT     93
  
  8. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w stacjach SN/nn     94
    8.1. Stacja SN/nn jako obiekt szczególny     94
    8.2. Skutki zwarcia po stronie SN     95
    8.3. Prąd uziomowy a prąd ziemnozwarciowy     104
    8.4. Znormalizowany algorytm projektowania instalacji uziemiającej ze względu na napięcie dotykowe rażeniowe     116
    8.5. Stacja SN/nn bez rozdzielonych uziemień zasilająca sieć w systemie TN     118
    8.6. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami zasilająca sieć w systemie TN     121
    8.7. Stacja SN/nn zasilająca sieć w systemie TT     126
  
  9. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w liniach SN     127
    9.1. Uwagi wstępne     127
    9.2. Algorytm oceny zagrożenia przy słupach bez aparatury łączeniowej     127
    9.3. Wyjątki od algorytmu     139
    9.4. Zmodyfikowane algorytmy oceny układu uziomowego słupów     144
      9.4.1. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor lub układem równoległym     144
      9.4.2. Sieć z izolowanym punktem neutralnym, skompensowana lub z dekompensacją     147
    9.5. Określenie rezystywności gruntu     149
    9.6. Słup z aparaturą łączeniową     153
    9.7. Słup z głowicą kablową     154
    9.8. Wykonanie uziemień przy słupach betonowych     155
  
  10. Asymetria sieci i określenie pojemnościowego prądu zwarcia doziemnego     158
    10.1. Uwagi wstępne     158
    10.2. Asymetria w sieci     158
    10.3. Metody określania pojemnościowego prądu zwarcia     161
      10.3.1. Przydatność     161
      10.3.2. Obliczanie     161
      10.3.3. Zwarcie pomiarowe     163
      10.3.4. Miernik MPZ     163
      10.3.5. Badanie krzywej rezonansowej w sieci z dławikiem zaczepowym     165
      10.3.6. Regulator dławika     167
      10.3.7. Metody bazujące na rzeczywistych zwarciach     167
  
  11. Ogólne wiadomości o sposobach pracy punktu neutralnego sieci średnich napięć     168
    11.1. Główne cechy sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym     168
    11.2. Uwarunkowania historyczne w Polsce     169
    11.3. Ochrona przed porażeniami     171
    11.4. Prąd graniczny gaszenia łuku     172
    11.5. Nieustalone przepięcia ziemnozwarciowe     175
    11.6. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe     177
    11.7. Sposoby pracy p.n. rzadko stosowane w Polsce     177
    11.8. Sieć o izolowanym p.n.     179
    11.9. Sieć skompensowana     181
    11.10. Sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor     184
    11.11. Układ równoległy dławika i rezystora     186
    11.12. Właściwości szczegółowe     186
    11.13. Wybór sposobu pracy punktu neutralnego     191
  
  12. Rozwiązania techniczne dla poszczególnych sposobów pracy punktu neutralnego     196
    12.1. Sieć skompensowana     196
    12.2. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor     210
  
  13. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć     216
    13.1. Wprowadzenie     216
    13.2. Wyposażenie pól w zabezpieczenia i automatyki     220
    13.3. Kody zabezpieczeń     226
    13.4. Struktura sieci SN     227
    13.5. Obliczanie prądów zwarciowych     230
    13.6. Wytrzymałość zwarciowa transformatorów     236
    13.7. Charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń nadprądowych     238
  
  14. Zabezpieczenia przed skutkami przetężeń fazowych w polach rozdzielni SN     241
    14.1. Wstęp     241
    14.2. Pole liniowe     243
      14.2.1. Schemat przyłączenia     243
      14.2.2. Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń linii     245
      14.2.3. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami zwarć międzyfazowych     246
      14.2.4. Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe     251
      14.2.5. Zabezpieczenie przed skutkami załączenia linii na zwarcie     257
    14.3. Pole łącznika szyn     258
      14.3.1. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne     258
      14.3.2. Zabezpieczenie zwarciowe     259
    14.4. Pole transformatora potrzeb własnych     259
      14.4.1. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne     259
      14.4.2. Zabezpieczenie zwarciowe     261
    14.5. Pole baterii kondensatorów     262
      14.5.1. Wstęp     262
      14.5.2. Wybrane definicje     263
      14.5.3. Dobór zabezpieczeń     264
      14.5.4. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przed skutkami przeciążeń     265
      14.5.5. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne     268
      14.5.6. Zabezpieczenia nadnapięciowe     269
      14.5.7. Zabezpieczenie podnapięciowe     270
      14.5.8. Zabezpieczenie przed skutkami zwarć wewnętrznych baterii     271
      14.5.9. Zabezpieczenie przed załączeniem nierozładowanej baterii     275
    14.6. Pole strony SN transformatora zasilającego     276
      14.6.1. Zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń     276
      14.6.2. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne     276
      14.6.3. Zabezpieczenie zwarciowe     277
    14.7. Funkcje zapobiegające zbędnym zadziałaniom zabezpieczeń przed skutkami zwarć międzyfazowych po zamknięciu wyłącznika     278
  
  15. Zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe dla linii     281
    15.1. Wprowadzenie     281
    15.2. Dobór nastawy prądowej z punktu widzenia selektywności     282
    15.3. Ochrona początkowego odcinka linii     284
    15.4. Zagrożenia przy działaniu zabezpieczenia zwłocznego     290
    15.5. Określenie wartości nastawczych z punktu widzenia zjawisk cieplnych przy przepływie prądu zwarciowego     292
    15.6. Blokada SPZ od zadziałania I>>     293
    15.7. Metodyka doboru nastawy     294
  
  16. Inne zabezpieczenia i automatyki     296
    16.1. Uwagi wstępne     296
    16.2. Zabezpieczenie szyn zbiorczych     296
      16.2.1. Zasada działania     296
      16.2.2. Dobór nastaw     300
    16.3. Lokalna rezerwa wyłącznikowa     303
    16.4. Automatyka SPZ     305
    16.5. Automatyka SZR     308
      16.5.1. Uwagi wstępne     308
      16.5.2. Układ pierwotny stacji     309
      16.5.3. Sposób przyłączenia     310
      16.5.4. Działanie     312
      16.5.5. Nastawy     315
    16.6. Automatyka SCO     316
  
  17. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe     317
    17.1. Zakres tematyki     317
    17.2. Historia     319
    17.3. Działanie na wyłączenie czy sygnalizację     319
    17.4. Wyposażenie pól rozdzielni w zabezpieczenia ziemnozwarciowe     321
    17.5. Współpraca i rezerwowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych     330
    17.6. Automatyka wymuszania składowej czynnej lub biernej     333
    17.7. Podstawa działania zabezpieczeń zerowoprądowych i admitancyjnych     337
    17.8. Błędy układu zabezpieczeń wpływające na dobór nastaw     339
    17.9. Dobór nastaw dla linii     343
      17.9.1. Uwagi wstępne     343
      17.9.2. Zabezpieczenie zerowoprądowe     343
      17.9.3. Zabezpieczenie konduktancyjne     346
      17.9.4. Zabezpieczenie admitancyjne     347
      17.9.5. Zabezpieczenie susceptancyjne kierunkowe     348
      17.9.6. Zabezpieczenie porównawczo-admitancyjne     349
      17.9.7. Zabezpieczenia kierunkowe     349
      17.9.8. Zerowonapięciowe zabezpieczenie autonomiczne i jako człony rozruchowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych     350
      17.9.9. Nastawy czasowe zabezpieczeń ziemnozwarciowych w polach liniowych     351
      17.9.10. Uwarunkowania dla łączników w głębi sieci     352
    17.10. Dobór nastaw w polu podłużnego łącznika szyn ( łącznika sekcyjnego)     355
    17.11. Dobór nastaw zabezpieczeń i automatyki AWSCz w polu transformatora uziemiającego     357
      17.11.1. Uwagi wstępne     357
      17.11.2. Sieć o p.n. uziemionym przez rezystor     358
      17.11.3. Sieć skompensowana z dławikami zaczepowymi     361
      17.11.4. Sieć skompensowana z dławikami regulowanymi     363
      17.11.5. Zabezpieczenie różnicowe zerowoprądowe     367
    17.12. Dobór nastaw zabezpieczeń w polu baterii kondensatorów równoległych (BKR)     368
    17.13. Dobór nastaw zabezpieczeń w polu SN transformatora mocy 110 kV/SN     370
    17.14. Dobór nastaw w polu pomiaru napięcia     372
    17.15. Zakres wykrywanych rezystancji przejścia w miejscu zwarcia     372
    17.16. Przyczyny nieprawidłowego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych     374
  
  18. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci ze źródłami lokalnymi     377
    18.1. Wstęp     377
    18.2. Rodzaje elektrowni lokalnych i sposoby przyłączeń     383
    18.3. Wymagania ogólne     385
    18.4. Zwarcia międzyfazowe     387
    18.5. Zwarcia doziemne w sieci SN     395
    18.6. Inne zabezpieczenia i automatyki     397
    18.7. Linia bez odbiorców     401
    18.8. Automatyka SZR     403
    18.9. Wnioski     406
  
  19. Przykłady obliczeniowe     408
    Uwagi ogólne do przykładów     408
    P.1. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (rezystor)     409
    P.2. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa)     414
    P.3. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik zaczepowy)     422
    P.4. Dobór urządzeń w punkcie neutralnym sieci i wymagań dla uziemień (sieć napowietrzno-kablowa, dławik regulowany)     427
    P5. Linia jednolita bez źródeł z zabezpieczeniem tylko na początku     435
    P6. Linia jednolita bez źródeł zasilająca RS     439
    P7. Linia jednolita bez źródeł, zasilająca RS przyłączoną do szyn współpracujących z EL     449
    P8. Linia niejednorodna zasilająca na końcu odbiorcę wyposażonego w zabezpieczenie     458
    P9. Linia jednolita z reklozerem w ciągu głównym     464
    P10. Linia jednolita z reklozerem w odpływie     471
    P11. Linia jednolita z dwoma reklozerami w ciągu głównym     475
    P12. Linia z reklozerem zbyt blisko szyn zbiorczych     485
    P13. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym punkcie neutralnym. Przykład prosty.     491
    P14. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o izolowanym punkcie neutralnym (przykład z komplikacjami)     494
    P15. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor     498
    P16. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w liniach sieci o punkcie neutralnym uziemionym przez dławik z płynną regulacją     505
    P17. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy     512
    P18. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik zaczepowy     519
    P19. Pole potrzeb własnych w sieci skompensowanej. Dławik z płynną regulacją     522
    P20. Zabezpieczenia w polu SN transformatora 110 kV/SN i sprzęgła podłużnego     530
    P21. Linia z odbiorcami i elektrownią wiatrową     536
    P22. Zabezpieczenie szyn zbiorczych     545
    P23. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w reklozerach     549
  
  Załącznik nr 1. Wybrane parametry elektryczne linii napowietrznych i kablowych     554
  
  Załącznik nr 2. Obliczanie minimalnego prądu zwarcia międzyfazowego     565
    Z2.1. Podstawy     565
    Z2.2. Model matematyczny     566
    Z2.3. Skala zjawiska     568
    Z2.4. Analiza szczegółowa     569
    Z2.5. Wnioski     575
  
  Załącznik nr 3. Transformacja prądów zwarciowych     578
  
  Literatura     580
    Artykuły, książki, patenty     580
    Normy     583
    Katalogi, instrukcje, raporty     584
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia