Mała rzeka w dużym mieście

Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. Waga przedstawianych wyników badań jest tym większa, iż w zasadniczej części zostały one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich, pracochłonnych i kosztochłonnych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium monograficzne, bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej, wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne, zasoby kartograficzne i publikacje tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydrologicznych ukazujących tak kompleksowo stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym.
Publikacja ta, oprócz wysokich walorów poznawczych, może mieć znaczenie praktyczne – szczególnie w zagadnieniach dotyczących oceny stanu i funkcjonowania środowiska wodnego w zlewni miejskiej Sokołówki.
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-641-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    7
  
  Rozdział 1. Woda w mieście    11
  
  Rozdział 2. Fizyczno-geograficzne tło obiegu wody w zlewni Sokołówki    25
  2.1. Wybór i położenie obszaru badań    27
  2.2. Budowa geologiczna i gleby    30
  2.3. Rzeźba i ukształtowanie powierzchni zlewni Sokołówki    37
  2.4. Warunki klimatyczne    42
  2.4.1. Przestrzenna i czasowa zmienność opadów atmosferycznych w zlewni Sokołówki    46
  2.4.2. Wielkość i rozkład parowania na terenie zlewni    53
  2.4.3. Klimatyczny bilans wodny zlewni Sokołówki    67
  2.5. Wody powierzchniowe w zlewni Sokołówki oraz ich monitoring w latach 2006–2015    73
  2.6. Wody podziemne w zlewni Sokołówki po Sokołów    85
  2.7. Flora i fauna terenu zlewni Sokołówki    92
  2.8. Ochrona przyrody na terenie zlewni Sokołówki po Sokołów    99
  
  Rozdział 3. Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Sokołówki    107
  3.1. Początki osadnictwa w dolinie Sokołówki    108
  3.2. Rozwój funkcji rolniczej i protoprzemysłowej na obszarze zlewni Sokołówki    113
  3.3. Obszar zlewni Sokołówki do końca XX w.    124
  3.4. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru zlewni Sokołówki współcześnie oraz jego związek z przepuszczalnością powierzchni    133
  3.5. Struktura funkcjonalna obszaru zlewni Sokołówki    142
  3.6. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze zlewni Sokołówki    144
  3.7. Stopień antropogenicznego przekształcenia obszaru zlewni Sokołówki    150
  
  Rozdział 4. Odpływ rzeczny w zlewni Sokołówki    161
  4.1. Wieloletnie zmiany odpływu Sokołówki    163
  4.2. Chwilowa, dobowa i sezonowa zmienność odpływu ze zlewni Sokołówki    173
  4.3. Formowanie się i przebieg wezbrań w zlewni Sokołówki    187
  4.4. Krótkookresowe zmiany natężenia przepływu Sokołówki    195
  4.5. Maksymalne chwilowe wzrosty i spadki natężenia przepływu Sokołówki    198
  4.6. Fale wezbraniowe w zlewni Sokołówki
  – zróżnicowanie sezonowe i ich transformacja    200
  
  Rozdział 5. Wybrane zagadnienia zmian i zmienności cech fizykochemicznych wody w zlewni Sokołówki    215
  5.1. Temperatura wody    217
  5.2. Konduktywność wody    223
  5.3. Odczyn wody    227
  5.4. Tlen rozpuszczony    231
  5.5. Mętność wody    235
  5.6. Chlorki    239
  5.7. Azotany    243
  5.8. Azotyny i amoniak    248
  5.9. Siarczany    252
  5.10. Fosforany    255
  5.11. Mangan    257
  5.12. Sezonowość wybranych cech fizykochemicznych wód Sokołówki    260
  5.13. Wpływ zbiorników na cechy fizykochemiczne wód rzeki miejskiej    264
  5.14. Ocena wpływu funkcjonowania biofiltra systemu SSBS na jakość wód Sokołówki    268
  
  Podsumowanie i wnioski    275
  Bibliografia    285
  Spis tabel    303
  Spis rysunków     305
  Aneks    315
  Summary    335
  Od Redakcji    351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia