Pierwotne formy kontraktualizmu

Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,56  24,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,5624,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka publikacji precyzyjnie omawia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne źródła nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego pojęcia przymierza na zachodnią myśl polityczną. Pokazuje, jak teologowie i duchowni protestanccy, zwłaszcza wywodzący się z angielskich purytanów, za pomocą kazań, traktatów i pamfletów stymulowali rozwój tego aspektu myśli politycznej, który stawiał sobie za cel ograniczenie prerogatyw rodzącego się absolutyzmu. Odwoływali się przy tym do wzorowanej na przymierzu umowy i zasad będących jej przedmiotem.
Przymierze jest pojęciem religijnym, ale miało też ogromny wpływ na sferę społeczną i polityczną tej części Europy, która doświadczyła rewolucji protestanckiej. W książce pokazano związki przymierza biblijnego z rozwojem kontraktualizmu, przedstawiając różne formy przymierzy i umów, poprzedzających klasyczną teorię umowy społecznej znaną z prac Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a oraz znaczących drogę dla jej rozwoju. Pojęcie przymierza biblijnego, obecne w tradycji religijnej Żydów, za pośrednictwem protestantów reformowanych, zwłaszcza hugenotów francuskich i purytanów angielskich, odegrało ważną rolę w procesie ograniczania prerogatyw rodzącego się absolutyzmu. Sprzeciwiano się władzy autorytetów religijnych i politycznych, argumentując, że nawet Bóg nie rządzi światem arbitralnie, lecz na podstawie przymierzy zawieranych między Nim a ludźmi, których czyni współrządzącymi i współodpowiedzialnymi za świat.


Liczba stron432
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-133-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  1. Temat i cel pracy    11
  2. Pojęcie kontraktualizmu    20
  
  Rozdział I. PRZYMIERZA – BIBLIJNE PRAWZORCE KONTRAKTUALIZMU    33
  1. Przymierze a umowa    35
  2. Przymierze z Noem: potwierdzenie prawa natury    38
  3. Przymierze z Abrahamem: porzucenie stanu natury    41
  4. Przymierze synajskie: wyjście Hebrajczyków ze stanu natury    46
  5. Przymierze-arka: przejście ze świata natury do świata antropologicznego    53
  
  Rozdział II. IZRAELICI – LUD PRZYMIERZA    59
  1. Prawo królem    61
  2. Król pod prawem    70
  3. Diaspora    85
  4. Odnowienie Prawa    90
  5. Wolność pod Prawem    95
  
  Rozdział III. REFORMACJA: ROZPAD RELIGIJNO-POLITYCZNEJ STRUKTURY CHRISTIANITAS. ŁASKA PRZECIW NATURZE    99
  1. Marcin Luter – religijny rewolucjonista, polityczny konserwatysta    102
  2. Jan Kalwin – polityzacja religii, etyzacja polityki    118
  a. Antropologia pesymistyczna    119
  b. Kościół    120
  c. Społeczeństwo z natury, państwo z konieczności    129
  d. Afirmacja świata    141
  e. Kalwinizm i jego znaczenie polityczne    143
  3. Reformacja a doktryna prawa natury    151
  a. Koncepcja prawa natury Tomasza z Akwinu    151
  b. Prawo natury w ujęciu Jana Kalwina    157
  c. Łaska versus natura    166
  
  Rozdział IV. TEOLOGIA PRZYMIERZA (NA PRZYKŁADZIE HEINRICHA BULLINGERA I JOHANNESA COCCEIUSA)    171
  1. Nowe przymierze    173
  2. Przymierze Uczynków i Przymierze Łaski – kluczowe pojęcia protestanckiej teologii przymierza    177
  3. Teologia przymierza Heinricha Bullingera    182
  4. Kalwin a teologia przymierza Bullingera    193
  5. Teologia przymierza Johannesa Cocceiusa    198
  
  Rozdział V. POLITYZACJA PRZYMIERZA    205
  1. Przymierze i umowa w teorii monarchomachów    207
  a. Późnośredniowieczne źródła teorii zgody i aktywnego oporu    207
  b. Reformacja i miasta – sojusz dla wolności religijnej i politycznej    212
  c. Przymierze i umowa w teorii aktywnego oporu monarchomachów francuskich    217
  d. Monarchomachizm szkocki – George Buchanan    237
  2. Konsocjacjonizm Johannesa Althusiusa    249
  
  Rozdział VI. ODMIANY PRZYMIERZA ŁASKI. PRZYMIERZE NARODOWE W REFORMACJI ANGIELSKIEJ I SZKOCKIEJ. POCZĄTKI KONGREGACJONIZMU    267
  1. Reformacja w Anglii    269
  2. Pactum subiectionis Richarda Hookera    272
  3. Rozwój ruchu purytańskiego. Przymierze narodowe purytanów-prezbiterian    278
  4. Szkockie Przymierze Narodowe – i przymierze, i umowa społeczna    291
  5. Początki kongregacjonizmu (brownizm). Przymierze kongregacyjne    298
  6. „Święty i wolny lud Pana” – kongregacja jako pierwowzór społeczeństwa politycznego    308
  7. Kontraktualizm lewellerów i zwolenników parlamentu    309
  
  Rozdział VII. KONTRAKTUALNY CHARAKTER OSADNICTWA NOWEJ ANGLII    325
  1. Rzeczpospolita z New Plymouth    327
  a. Mayflower Compact – historyczny przykład umowy społecznej i wzorzec umów osadniczych    327
  b. Ustrój New Plymouth    333
  2. „Nowy Kanaan” – teocentryczny charakter osadnictwa Massachusetts    336
  c. Przymierze narodowe z Arbelli    336
  d. Kontraktualna społeczność „widzialnych świętych”    344
  e. Half-Way Covenant    347
  3. The Providence Agreement. Civility podstawą społeczeństwa politycznego    350
  4. Nazewnictwo i charakter nowoangielskich dokumentów osadniczych    366
  5. Przymierze kongregacyjne a protokonstytucjonalizm amerykański    372
  
  Zakończenie    383
  Bibliografia    387
  The original forms of contractualism. Political dimension of the biblical covenant in the protestant thought and practice in the sixteenth and seventeenth century    411
  Indeks osobowy    415
  Indeks rzeczowy    425
  O autorze    431
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia