Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,56  21,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,5621,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednostkami derywowanymi a znaczeniami czynności. Autorka przeprowadziła analizę bogatego materiału gwarowego (30 tys. jednostek); jako podstawę źródłową przyjęła Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego - materiały gromadzone przez Profesora Karola Dejnę i niewykorzystane w Atlasie gwarowym województwa kieleckiego. Eksplorowana w drugiej połowie XX w. leksyka pochodzi od informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w.


Liczba stron396
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-401-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Część wstępna     9
  1.1. Stan badań    9
  1.2. Cel i założenia badawcze    11
  1.3. Podstawa źródłowa    12
  1.4. Założenia metodologiczne    13
  1.5. Mapa objętego eksploracją obszaru    17
  1.6. Wykaz skrótów, przyjętych dla miejscowości objętych eksploracją    18
  
  2. Interpretacja derywatów    23
  2.0. Zasady prezentacji formacji rzeczownikowych o charakterze czynnościowym    23
  2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne    26
  2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów, N Acc.    26
  2.1.2. Nazwy subiektów czynności, procesów i stanów, N Sub.    74
  2.1.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów, N Sub. Attr.     101
  2.1.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    134
  2.1.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.    206
  2.1.6. Nazwy obiektów czynności, procesów, stanów N Ob.    239
  2.1.7. Nazwy miejsc, N Loc.    253
  2.1.8. Nazwy temporalne, N Temp.    273
  2.2. Derywaty odczasownikowo-odrzeczownikowe    276
  2.2.1. Nazwy czynności, stanów N Acc.    276
  2.2.2. Nazwy subiektów czynności, N Sub.    277
  2.2.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, N Sub. Attr.    278
  2.2.4. Nazwy środków czynności, N Instr.    279
  2.2.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res.    280
  2.2.6. Nazwa miejsca, N Loc.    280
  2.2.7. Nazwy temporalne, N Temp.    280
  2.3. Derywaty odrzeczownikowe, czynnościowo-sekundarne    281
  2.3.1. Nazwy czynności odinstrumentalne, N Acc.(Instr.)    283
  2.3.2. Nazwy czynności odobiektowe, N Acc.(Ob.)    283
  2.3.3. Nazwy subiektów czynności odinstrumentalne, N Sub.(Instr.)    283
  2.3.4. Nazwy subiektów czynności odrezultatywne, N Sub.(Res.)    284
  2.3.5. Nazwy subiektów czynności odobiektowe, N Sub.(Ob.)     285
  2.3.6. Nazwy subiektów czynności odmiejscowe, N Sub.(Loc.)    288
  2.3.7. Nazwy subiektów czynności odtemporalne, N Sub.(Temp.)    290
  2.3.8. Nazwy środków czynności odsubiektowe, N Instr.(Sub.)    290
  2.3.9. Nazwy środków czynności odrezultatywne, N Instr.(Res.)    291
  2.3.10. Nazwy środków czynności odobiektowe, N Instr.(Ob.)     292
  2.3.11. Nazwy środków czynności odsposobowe, N Instr.(Mod.)    295
  2.3.12. Nazwa środka czynności odtemporalna, N Instr.(Temp.)    295
  2.3.13. Nazwy rezultatów czynności odsubiektowe, N Res.(Sub.)    295
  2.3.14. Nazwy rezultatów czynności odobiektowe, N Res.(Ob.)    296
  2.3.15. Nazwy rezultatów czynności odsposobowe, N Res.(Mod.)    298
  2.3.16. Nazwa rezultatu czynności odtemporalna, N Res.(Temp.)    299
  2.3.17. Nazwy obiektów czynności odsubiektowe, N Ob.(Sub.)    299
  2.3.18. Nazwy obiektów czynności odmiejscowe, N Ob.(Loc.)    300
  2.3.19. Nazwy obiektów czynności odsposobowe, N Ob.(Mod.)    300
  2.3.20. Nazwa obiektu czynności odtemporalna, N Ob.(Temp.)    301
  2.4. Derywaty czynnościowe w interpretacji słowotwórstwa gniazdowego    301
  2.4.1. Nazwy żeńskie od męskich subiektów czynności, N Fem.(N Sub.)    304
  2.4.2. Nazwy żeńskie od atrybutywnych nazw subiektów czynności, N Fem. (N Sub. Attr.)    305
  2.4.3. Nazwy żeńskie od nazw osobowych obiektów czynności, N Fem.(N Ob.)    305
  2.4.4. Nazwy deminutywne od nazw środków czynności, N Dem.(N Instr.)    305
  2.4.5. Nazwy deminutywne od nazw rezultatów czynności, N Dem.(N Res.)    306
  2.4.6. Nazwa deminutywna od nazwy obiektu czynności, N Dem.(N Ob.)    306
  2.4.7. Nazwa deminutywna od nazwy miejsca, N Dem.(N Loc.)    306
  2.4.8. Nazwa ekspresywna od nazwy subiekta czynności, N Expr.(N Sub.)    307
  2.4.9. Nazwy ekspresywne od nazw atrybutywnych subiektów czynności, N Expr.(N Sub. Attr.)    307
  2.4.10. Nazwy stopni pokrewieństwa od nazw subiektów czynności, N Famil. (N Sub.)    307
  
  3. Charakterystyka rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym    309
  3.1. Opis relacji motywacyjnych    309
  3.2. Mechanizmy derywacyjne    312
  3.3. Udział podstaw słowotwórczych i wykładników formalnych     313
  3.4. Zagadnienie słowotwórczej wariantywności derywatów rzeczownikowych o charakterze czynnościowym    326
  3.5. Wielokategorialność rzeczownikowych derywatów o charakterze czynnościowym    331
  
  Zakończenie    339
  Indeks     341
  Literatura    383
  Functional nature of denominatives in the vernaculars of North Little Poland and those of adjoining regions. Morphological and lexical study (Summary)    393
  Od Redakcji    395
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia