Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1

Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,40  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

89,40149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na codzienne problemy pacjentów.
W tomie I omówiono m.in. teorie pielęgniarstwa, podstawowe koncepcje pielęgniarstwa, podstawy koncepcyjne praktyki pielęgniarskiej, podstawowe role w opiece pielęgniarskiej, zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych w wybranych diagnozach pielęgniarskich.
Wytyczne opieki pielęgniarskiej przedstawiono, krok po kroku, odnosząc do opisu sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz porządkując treści w tabelach, co pokazuje jak zastosować koncepcje do praktyki pielęgniarskiej.


Książka przygotowana została przez zespół Autorów wywodzących się z różnych środowisk akademickich pod redakcją naukową dr n. zdr. Danuty Zarzyckiej i dr hab. n. zdr. Barbary Ślusarskiej .


Liczba stron888
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5447-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA    1
  
  1. Pielęgniarstwo – Danuta Zarzycka, Irena Wrońska    3
  1.1. Natura i cele pielęgniarstwa    7
  1.2. Pielęgniarstwo jako zawód i profesja    9
  1.3. Pielęgniarstwo jako nauka    12
  1.4. Pielęgniarstwo jako sztuka    14
  1.5. Kierunki rozwoju pielęgniarstwa w przyszłości    15
  
  2. Terminologia pielęgniarstwa – Barbara Ślusarska, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Ewa Ziarko    20
  2.1. Terminologia i struktura pojęć w pielęgniarstwie – Barbara Ślusarska, Iwona Bodys-Cupak    20
  2.2. Pielęgnowanie – ewolucja pojęcia – Iwona Bodys-Cupak, Barbara Ślusarska    30
  2.3. Opieka a pielęgniarstwo i pielęgnowanie – Alicja Kamińska, Ewa Ziarko    43
  2.4. Kształcenie zawodowe w pielęgniarstwie – Ewa Ziarko, Alicja Kamińska    49
  
  3. Determinanty rozwoju pielęgniarstwa – Beata Dobrowolska, Irena Wrońska, Kazimiera Zahradniczek    59
  3.1. Wybrane uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa – Beata Dobrowolska, Irena Wrońska    59
  3.2. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe działające na rzecz pielęgniarstwa – Kazimiera Zahradniczek    88
  
  4. Zdrowie i choroba – Teresa B. Kulik, Anna Pacian    102
  4.1. Zdrowie, choroba i ich definiowanie    102
  4.2. Paradygmat biomedyczny zdrowia    103
  4.3. Paradygmat holistyczny i socjoekologiczny zdrowia    105
  4.4. Zdrowie i choroba wyznacznikiem opieki pielęgniarskiej    109
  
  5. Kulturowe odrębności w pielęgniarstwie – Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała    117
  5.1. Odrębności kulturowe    117
  5.2. Kultura a opieka zdrowotna    120
  5.3. Kulturowo uwarunkowana opieka pielęgniarska    127
  5.4. Wskazówki do opieki pielęgniarskiej    133
  
  6. Filozofia pielęgniarstwa – Beata Dobrowolska, Zygmunt Pucko    138
  6.1. Uwarunkowania rozwoju filozofii pielęgniarstwa – Beata Dobrowolska    138
  6.2. Perspektywy rozwoju filozofii pielęgniarstwa – Zygmunt Pucko    151
  
  7. Teoria, badania i praktyka oparta na dowodach naukowych w pielęgniarstwie – Danuta Zarzycka, Aleksandra Gaworska-Krzemińska    159
  7.1. Wiedza pielęgniarska    159
  7.2. Teorie pielęgniarstwa    163
  7.3. Rodzaje i typy badań naukowych    166
  7.4. Istota wykorzystania EBP (Evidence-Based Practice)    167
  
  8. Wybrane teorie pielęgniarstwa – Danuta Zarzycka, Lucyna Płaszewska-Żywko    172
  8.1. Model teoretyczny pielęgniarstwa Florence Nightingale – Danuta Zarzycka    172
  8.2. Model teoretyczny pielęgniarstwa Virginii Henderson – Danuta Zarzycka    183
  8.3. Model teoretyczny pielęgniarstwa Dorothei Orem – Lucyna Płaszewska-Żywko    195
  8.4. Model teoretyczny pielęgniarstwa Hildegardy Peplau – Lucyna Płaszewska-Żywko    206
  8.5. Model teoretyczny pielęgniarstwa Callisty Roy – Lucyna Płaszewska-Żywko    213
  Pytania sprawdzające    222
  Piśmiennictwo    239
  
  PODSTAWY KONCEPCYJNE PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ    253
  
  9. Wybrane wzory pielęgnowania – Jolanta Górajek-Jóźwik    255
  9.1. Pielęgnowanie tradycyjne    255
  9.2. Pielęgnowanie zindywidualizowane    257
  9.3. Primary Nursing    259
  
  10. Pielęgnowanie zindywidualizowane – umiejętności złożone i krytyczne myślenie – Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Dorota Kilańska    264
  10.1. Opieka zindywidualizowana    264
  10.2. Opieka zindywidualizowana a opieka holistyczna    267
  10.3. Opieka skoncentrowana na pacjencie i rodzinie    267
  10.4. Myślenie krytyczne i rozumienie kliniczne    268
  10.5. Etapy procesu pielęgnowania    271
  
  11. Ocenianie sytuacji zdrowotnej pacjenta i jego środowiska – Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Dorota Kilańska    272
  11.1. Charakterystyka etapu: ocenianie    272
  11.2. Rodzaje oceny    273
  11.3. Zasady porządkowania informacji o pacjencie i jego środowisku    275
  
  12. Diagnoza pielęgniarska – Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz, Dorota Kilańska, Barbara Ślusarska 27    7
  12.1. Istota diagnozy pielęgniarskiej    277
  12.2. Diagnoza pielęgniarska i ciągłość opieki    278
  12.3. Diagnoza pielęgniarska według NANDA    280
  12.4. Diagnoza pielęgniarska według ICNP®    285
  
  13. Planowanie opieki pielęgniarskiej – Agata Reczek, Dorota Kilańska    289
  13.1. Plan opieki pielęgniarskiej    291
  13.2. Identyfikowanie interwencji pielęgniarskich    294
  13.3. Planowanie opieki z wykorzystaniem Klasyfikacji Interwencji Pielęgniarskich i Klasyfikacji Wyników Opieki    296
  13.4. Planowanie opieki na podstawie terminologii ICNP®    297
  
  14. Implementowanie planu opieki pielęgniarskiej – Elżbieta Grochans, Beata Karakiewicz, Dorota Kilańska    305
  14.1. Argumentowanie i implementacja planu opieki pielęgniarskiej    306
  14.2. Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich oparta na koncepcji NANDA    315
  14.3. Implementacja planu opieki na podstawie klasyfikacji ICNP®    316
  
  15. Ewaluacja wyników opieki – Małgorzata Marć, Dorota Kilańska    320
  15.1. Rola i znaczenie etapu ewaluacji    322
  15.2. Zasady ewaluacji wyników opieki    323
  15.3. Klasyfikacja Wyników Opieki w ewaluacji pielęgnowania    327
  15.4. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ewaluacja wyników opieki    327
  Pytania sprawdzające    330
  Piśmiennictwo    339
  
  PODSTAWOWE ROLE W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ    343
  
  16. Dawca pielęgnowania – Wiesława Ciechaniewicz    345
  16.1. Pielęgniarka – istota działalności zawodowej    345
  16.2. Kwalifikacje pielęgniarki    348
  16.3. Rola zawodowa pielęgniarki    350
  16.4. Funkcje zawodowe pielęgniarki    352
  
  17. Biorca opieki pielęgniarskiej – Wiesława Ciechaniewicz    367
  17.1. Pacjent – biorca opieki pielęgniarskiej    367
  17.2. Charakterystyka określeń związanych z pacjentem    370
  17.3. Podmiotowość odbiorcy świadczeń pielęgniarki    376
  
  18. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – Antoni Niedzielski, Ewa Humeniuk, Ludmiła Marcinowicz    384
  18.1. Komunikowanie interpersonalne w pielęgnowaniu – Antoni Niedzielski    384
  18.2. Czynniki wpływające na komunikowanie się – Ewa Humeniuk    393
  18.3. Zaburzenia komunikacji w systemie opieki zdrowotnej – Ludmiła Marcinowicz    407
  Pytania sprawdzające    415
  Piśmiennictwo    422
  
  SYSTEM ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ    427
  
  19. System świadczenia usług zdrowotnych – Mariola Głowacka, Beata Haor    429
  19.1. Współpraca w świadczeniu opieki zdrowotnej – interdyscyplinarny zespół terapeutyczny    430
  19.2. Finansowy aspekt systemu opieki: zakres i jakość świadczonych usług    431
  19.3. Problemy w systemie opieki zdrowotnej i tendencje zmian    436
  
  20. Charakterystyka wybranych zakładów opieki zdrowotnej – Lucyna Ścisło, Kazimiera Zahradniczek    445
  20.1. Specyfika warunków pracy w zakładach opieki zdrowotnej    445
  20.2. Szpital    446
  20.3. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)    447
  20.4. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy    451
  20.5. Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia    452
  20.6. Dzienne ośrodki opieki i wsparcia pacjentów przewlekle chorych i ich opiekunów    454
  20.7. Dom pomocy społecznej    456
  20.8. Hospicjum    457
  
  21. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej – Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka    464
  21.1. Pacjent w izbie przyjęć    465
  21.2. Przyjęcie pacjenta do szpitala i na oddział – zadania pielęgniarki    467
  21.3. Wypisanie pacjenta ze szpitala    471
  21.4. Dokumentacja SOR/izby przyjęć    472
  21.5. Przemieszczanie pacjenta w systemie szpitalnym    474
  
  22. Domowy system opieki – Katarzyna Kocka, Hanna Kachaniuk    480
  22.1. Domowy system opieki pielęgniarskiej    482
  22.2. Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa    483
  22.3. Domowa opieka paliatywno-hospicyjna (hospicjum domowe)    484
  22.4. Specjalistyczna opieka domowa    485
  22.5. Wizyty domowe    487
  22.6. Perspektywa rozwoju domowego systemu opieki    488
  Pytania sprawdzające    492
  Piśmiennictwo    498
  
  ZAKRES I CHARAKTER OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W WYBRANYCH STANACH PACJENTA    503
  
  23. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zdrowym – Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Anna Bednarek, Grażyna Nowak-Starz, Renata Rabiasz, Renata Stępień    505
  23.1. Opieka nad noworodkiem – Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus    505
  23.2. Opieka nad dzieckiem zdrowym – Anna Bednarek    520
  23.3. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem dorosłym – Grażyna Nowak-Starz    537
  23.4. Opieka nad człowiekiem starym – Renata Rabiasz    556
  23.5. Opieka nad człowiekiem zagrożonym chorobą – Renata Stępień    574
  
  24. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem chorym – Edyta K. Cudak, Bożena Nowaczyk, Barbara Ślusarska, Bożena Zboina, Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka    585
  24.1. Pierwsza pomoc w stanie zagrożenia życia – Edyta K. Cudak    585
  24.2. Opieka nad chorym nieprzytomnym – Bożena Nowaczyk    592
  24.3. Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z chorobą przewlekłą – Barbara Ślusarska, Bożena Zboina    609
  24.4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem o niepomyślnym rokowaniu – Marta Łuczyk    622
  24.5. Opieka wobec pacjenta umierającego i jego rodziny – Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marta Łuczyk    630
  Pytania sprawdzające    638
  Piśmiennictwo    653
  
  PLANOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH W WYBRANYCH DIAGNOZACH PIELĘGNIARSKICH    661
  
  25. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w zaburzeniach bariery ochronnej organizmu – Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Anna Aftyka, Beata Kropornicka    663
  25.1. Planowanie opieki pielęgniarskiej z ryzykiem przerwania ciągłości skóry    663
  25.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej w alergii na lateks    668
  25.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej w nieskutecznym oczyszczaniu dróg oddechowych    675
  
  26. Opieka pielęgniarska w wybranych sytuacjach klinicznych pacjenta – Agnieszka Gniadek, Jolanta Celej-Szuster, Regina Lorencowicz, Elżbieta Nowicka, Alina Trojanowska, Magdalena Brodowicz-Król, Bożena Baczewska, Anna Majda    683
  26.1. Planowanie opieki pielęgniarskiej w hipertermii    684
  26.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej w bólu    691
  26.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej w wymiotach    697
  26.4. Planowanie opieki pielęgniarskiej w biegunce    702
  26.5. Planowanie opieki pielęgniarskiej w zaparciach    712
  26.6. Planowanie opieki pielęgniarskiej w obrzękach    719
  
  27. Opieka pielęgniarska w deficycie samoopieki pacjenta – Edyta Gałęziowska, Jolanta Lewko, Barbara Ślusarska    736
  27.1. Planowanie opieki pielęgniarskiej w deficycie samoopieki w zakresie spożywania posiłków    736
  27.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej w upośledzonej zdolności poruszania się w łóżku    743
  27.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej w nieprzestrzeganiu zaleceń terapeutycznych    746
  
  28. Opieka pielęgniarska w zaburzonym komforcie pacjenta – Bożena Zboina, Barbara Lelonek, Robert Łuczyk, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska    752
  28.1. Planowanie opieki pielęgniarskiej w zmniejszonym komforcie    752
  28.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej w bezsenności/zaburzony wzorzec snu    757
  28.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej w zmęczeniu    766
  28.4. Planowanie opieki pielęgniarskiej w bezsilności    772
  
  29. Opieka pielęgniarska w zaburzeniach sfery psychoduchowej pacjenta – Krystyna Jaracz, Krystyna Górna, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz, Julia Sawicka, Alina Deluga    777
  29.1. Planowanie opieki pielęgniarskiej u chorych w stanie lęku i niepokoju    778
  29.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej w zaburzonym obrazie ciała    783
  29.3. Planowanie opieki pielęgniarskiej w dezintegracji duchowej    792
  29.4. Planowanie opieki pielęgniarskiej w izolacji społecznej – Edyta Naszydłowska, Maria Pąchalska    796
  Pytania sprawdzające    808
  Piśmiennictwo    821
  
  Słowniczek 836
  Skorowidz    855
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia