Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego

Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego

Analiza przygotowawcza

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

7,88

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego Analiza przygotowawcza


Znakomity polski filozof oraz logik – Józef Bocheński – ma w swoim dorobku pracę po-święconą ekonomii i zarządzaniu. Jego przyczynek pod tytułem Filozofia przedsiębiorstwa jasno pokazuje, że klasyczna ekonomia zbudowana na dwuczynnikowym modelu przedsiębiorstwa według Dawida Ricardo nie jest precyzyjna, ani aktualna. Postuluje zatem nowy model przedsiębiorstwa wykraczający poza klasyczne czynniki – pracę oraz kapitał. Model Bocheńskiego stanowi epistemologiczną podstawę ekonomicznego programu badawczego. Kontynuacja pogłębionych studiów nad istotą przedsiębiorstwa wydaje się obecnie nieodzowna. Nie tylko poszczególne nauki ekonomiczne różnie pojmują fenomen przedsiębiorstwa, ale i w ramach tej samej dyscypliny ekonomicznej – np. w naukach o zarządzaniu – brak zgody, co oznacza to pojęcie.


Liczba stron141
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-208-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  I. Przedpole rozważań teoretycznych    14
  1.1. Zarys rozwoju i kondycji zarządzania    15
    1.1.1. Podstawowe paradygmaty i metafory paradygmatyczne w dyscyplinie zarządzania    17
    1.1.2. Paradygmaty zarządzania rozwijane na gruncie polskim    20
  1.2. Modele przedsiębiorstwa w zarządzaniu    28
    1.2.1. Modele według Harolda J. Leavitta, Marcina Bielskiego, Geretha Mor- gana    28
    1.2.2. Model „całości zorganizowanego działania” i jego środowiska według Leszka Krzyżanowskiego    30
    1.2.3. „Łańcuch tworzenia wartości” i środowisko sektorowe w ujęciu Micheala E. Portera    34
  
  II. Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatosa    37
  2.1. Normatywny charakter metodologii Imre Lakatosa    38
  2.2. Teoria jako lakatosowy program badawczy    39
  2.3. Teoria „trzech światów” Karla Poppera jako podstawa ontologiczna metodo- logii Lakatosa    39
  2.4. Socjologiczne i psychologiczne aspekty metodologii Lakatosa    41
  2.5. Twardy rdzeń programu badawczego jako struktura zdań aksjomatycznych    42
  2.6. Pas ochronny i polityka badawcza programu    44
  2.7. Proweniencja metodologii programów badawczych i nieuchronna zawod- ność twierdzeń naukowych    46
  2.8. Dotychczasowe zastosowania metodologii naukowych programów badawczych w ekonomii    48
  
  III. Próba ukonstytuowania programu badawczego opartego na analizie przedsiębiorstwa według Józefa M. Bocheńskiego    51
  3.1. Filozofia analityczna w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, jej postulaty i funkcje     52
  3.2. Wyselekcjonowanie tez z analizy przedsiębiorstwa według Józefa M. Bocheń- skiego i przyjęcie ich jako twardego rdzenia programu badawczego    54
  3.3. Przedsiębiorca a menedżer – próba semantycznej separacji    55
  3.4. Model przedsiębiorstwa oparty na celach    58
    3.4.1. Sześć grup społecznych konstytuujących przedsiębiorstwo    58
    3.4.2. Przyroda jako tworzywo i środowisko funkcjonowania przedsiębior- stwa    60
    3.4.3. Menedżer – czynnik syntetyzujący całość działań przedsiębiorstwa    61
  3.5. Pogłębienie modelu przedsiębiorstwa o kategorię wartości    63
    3.5.1. Relacja pomiędzy celami a wartościami    63
    3.5.2. Wartość w wymiarze subiektywnym i obiektywnym    63
    3.5.3. Kultura przedsiębiorstwa a rola menedżera    65
    3.5.4. Propozycja graficznego ujęcia modelu przedsiębiorstwa    66
  3.6. Jednostkowe potrzeby i interesy w przedsiębiorstwie    68
    3.6.1. Potrzeby jednostki w konfrontacji z grupą    68
    3.6.2. Interes jednostki a interes całego przedsiębiorstwa    72
  3.7. Normatywny charakter dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem    74
  3.7.1. Tezy menedżerskiego manifestu z Davos a tezy Józefa M. Bocheńskiego o przedsiębiorstwie    75
  
  IV. Spójność i moc heurystyczna programu badawczego opartego na tezach Józefa M. Bocheńskiego    78
  4.1. Spójność zewnętrzna programu badawczego    79
    4.1.1. Bocheński i Adamiecki – wspólna teoretyczna wizja przedsiębiorstwa     79
    4.1.2. „Fabryka” w ujęciu Alfreda N. Whiteheada    81
    4.1.3. Przedsiębiorstwo w teorii wzrostu Josepha A. Schumpetera a przed- siębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego    82
    4.1.4. Warunki powstania przedsiębiorstwa kapitalistycznego według Maxa Webera a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego    87
    4.1.5. „Organizm”, „gra”, „kultura”, „negocjacje” a przedsiębiorstwo według Józefa M. Bocheńskiego    89
    4.1.6. Przedsiębiorstwo i sektor według Michaela E. Portera a przedsiębior- stwo według Józefa M. Bocheńskiego    92
    4.1.7. Zarządzanie strategiczne w poszukiwaniu aktualnej wizji teoretycznej przedsiębiorstwa    94
  4.2. Analiza kulturotwórczej roli czynników konstytuujących przedsiębiorstwo    97
  4.3. Próba syntezy dorobku dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem    100
  
  Zakończenie    112
  Literatura    119
  Spis rysunków i tabel    124
  Załącznik – oryginalny tekst Filozofii przedsiębiorstwa Józefa M. Bocheń- skiego    125
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia