Architektura functional teorii umysłu

Podejście neuropsychologiczne

1 opinia

Format:

epub, pdf, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: epub, pdf, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka pokazuje, w jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na ToM (Theory of Mind). Sprawne funkcjonowanie ToM warunkuje satysfakcjonujące kontakty jednostki z otoczeniem, które są kluczowe dla niwelowania izolacji społecznej pacjentów neurologicznych. Poznanie architektury ToM wydaje się niezbędne do określenia stopnia jej zaburzenia w wypadku pacjentów z uszkodzonym mózgiem oraz do organizacji postępowania rehabilitacyjnego.


Publikacja jest adresowana do psychologów różnych specjalności, głównie psychologów poznawczych oraz neuropsychologów pracujących z pacjentami neurologicznymi z zaburzeniami procesów poznawczych. Skierowana jest również do specjalistów i studentów szeroko rozumianych neuronauk (biologów, lekarzy, filozofów, psychiatrów).


Książka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących zdolności człowieka do rozumienia stanów mentalnych innych osób, a w szczególności na neurobiologicznych mechanizmach warunkujących różne aspekty funkcjonowania w zakresie teorii umysłu (Theory of Mind − ToM). Tematyka ta wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na jej wagę dla życia społecznego człowieka oraz na jej związek z szeroką gamą zagadnień dotyczących ekspresji, percepcji i przeżywania emocji oraz empatii (Prof. dr hab. Anny Grabowska).


Na poziomie praktycznym praca ma wypełnić luki w istniejącej literaturze i praktyce neuropsychologii klinicznej, w której zaburzenia działania teorii umysłu nie są oddzielnie diagnozowane i brakuje procedur terapeutycznych ukierunkowanych specyficznie na ich rehabilitację [...]. Częściowym wypełnieniem tej luki ma być opracowana na potrzeby badań własnych metoda diagnozy zaburzeń teorii umysłu, która może być również wykorzystana w praktyce klinicznej (Dr hab. Maciej Haman, prof. UW).


*********


Functional architecture of the theory of mind. Neuropsychological approach


The book shows how brain damage affects ToM (Theory of Mind). The efficient functioning of ToM determines the satisfactory contacts of the individual with the environment, which are crucial for eliminating the social isolation of neurological patients. Learning about the ToM architecture seems necessary to determine the degree of its disfunction in the case of patients with brain damages and to organize the rehabilitation procedure.


Liczba stron144
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1447-3
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część I
  Wprowadzenie 13
  Rozdział 1. Założenia teoretyczne badań nad teorią umysłu 15
  1.1. ToM jako moduł funkcjonalny    16
  1.2. Minimalistyczna teoria wrodzonych modułów (Minimalist Innate Modularity Theory)    17
  1.3. ToM jako niespecyficzna zdolność poznawcza    18
  
  Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań nad ToM 20
  
  Rozdział 3. Mózgowe korelaty ToM 27
  3.1. Badania mózgowych korelatów ToM z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu    27
  3.2. Korelaty neuronalne ToM a badania pacjentów z uszkodzonym mózgiem    30
  
  Rozdział 4. Architektura funkcjonalna teorii umysłu 33
  4.1. Teoria umysłu a procesy językowe    33
  4.2. Teoria umysłu a funkcje wykonawcze    37
  
  Rozdział 5. Teoria umysłu jako zdolność niejednorodna 42
  
  Rozdział 6. Podsumowanie wprowadzenia 46
  
  Część II
  Badania własne 49
  Rozdział 7. Wprowadzenie do badań własnych 51
  7.1. Ogólny cel badań    51
  7.2. Ogólny plan badań    51
  7.3. Założenia badań własnych    52
  
  Rozdział 8. Metoda badań 55
  8.1. Metody pomiaru wybranych funkcji poznawczych    55
  8.2. Konstrukcja prób klinicznych do oceny zdolności do dokonywania atrybucji stanów mentalnych innych osób    57
  8.3. Warunki i sposób przeprowadzenia badania właściwego    58
  
  Rozdział 9. Charakterystyka uczestników badania 60
  
  Rozdział 10. Wyniki badań własnych 62
  10.1. Wyniki badania grupowego    62
  10.2. Procedura przygotowania danych do dalszej analizy    64
  10.3. Wzorce funkcjonowania neuropsychologicznego    67
  10.4. Przewidywanie zaburzeń w zakresie ToM    74
  10.5. Analiza zależności między zmiennymi    75
  10.6. Porównanie funkcjonowania pacjentów zgrupowanych w poszczególnych skupieniach w zakresie poznawczego vs. emocjonalnego komponentu oraz zadań mierzących różne aspekty ToM    82
  10.7. Podsumowanie wyników badań grupowych    83
  
  Rozdział 11. Studia przypadku 86
  11.1. Ogólna charakterystyka wybranych osób    86
  11.2. Neuropsychologiczne funkcjonowanie wybranych osób    87
  11.3. Podsumowanie studiów przypadku    91
  
  Rozdział 12. Dyskusja wyników 93
  12.1. Profil zaburzeń funkcji poznawczych oraz lokalizacja lezji a ToM    95
  12.2. Przewidywanie zaburzenia w zakresie ToM na podstawie kondycji innych funkcji poznawczych    98
  12.3. Poznawczy i emocjonalny komponent teorii umysłu    100
  12.4. Profil zaburzeń w zakresie typów zadań mierzących ToM    104
  12.5. Model architektury funkcjonalnej ToM    105
  12.6. Zakończenie    106
  
  Bibliografia    109
  Załączniki    123
  Spis tabel, rysunków i wykresów    141
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia