Więzienne macierzyństwo

Więzienne macierzyństwo

studium socjopedagogiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praktykę odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z małymi dziećmi autorka uczyniła przedmiotem niniejszej monografii. Stanowi ją i określa społeczna obecność matek pozostających w fazie aktywnego macierzyństwa w instytucji totalnej jaką jest zakład karny. Zatem codzienność doświadczania świata przez dziecko ma swój początek w warunkach więziennych. Podjęta w monografii narracja dotyczy z jednej strony opisu i wyjaśnienia sytuacji kobiet – matek będących w fazie aktywnego macierzyństwa, a przebywających w warunkach zakładu karnego, a z drugiej zaś strony dzieci, które inicjują swoje człowieczeństwo w sytuacji karnie „nadzorowanej”. W prezentowanej czytelnikowi książce wykorzystane zostały elementy socjopsychologicznej teorii socjalizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na społeczne praktyki socjalizacyjne zmierzające do formowania osób społecznych doświadczających realnego uczestnictwa w środowiskach swojej życiowej aktywności. Autorka skoncentrowała naukowe rozważania na istocie, mechanizmach i konsekwencjach przebiegu procesu socjalizacji (czy to asocjacyjnej, czy dysocjacyjnej), w odniesieniu do specyficznej interesującej autorkę kategorii kobiet i ich dzieci. Procesy te przebiegają zawsze w jakichś kontekstach określanych mianem toposów lub środowisk. Książka adresowana jest do decydentów szeroko rozumianych systemów pomocowych np. systemu penitencjarnego i pomocy społecznej w Polsce, dla praktyków resocjalizacji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i asystentów rodziny. Adresatami książki mogą być także studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i prawa, jak również osoby którym los małego dziecka w Polsce nie jest obojętny.


Liczba stron286
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3045-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  Rozdział 1 O teoriach stawania się osób społecznych i ich wspólnotowej obecności we współczesnym dyskursie naukowym     15
    Tytułem wstępu     15
    1.1. Teorie wyjaśniające proces i mechanizmy kreowania osób społecznych     18
    1.2. Asocjacyjna i dysocjacyjna postać procesów socjalizacyjnych     30
    1.3. Metamodele relacji: jednostki i ich środowiska     34
    1.4. Ład społeczny a zachowania dewiacyjne     40
  
  Rozdział 2 Diagnoza praktyk macierzyńskich w warunkach polskich zakładów karnych     52
    Tytułem wstępu     52
    2.1. Aktywne macierzyństwo przestępczych kobiet – przegląd rozwiązań w wybranych krajach     54
    2.2. Sytuacja kobiet-matek odbywających karę pozbawienia wolności i ich losy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej – przegląd badań     56
    2.3. Badania nad losami dzieci doświadczających inicjacji socjalizacyjnej w warunkach instytucji i środowiska karnej izolacji     79
  
  Rozdział 3 Podstawy prawne wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w sytuacji ich aktywnego macierzyństwa w trakcie jej odbywania     86
    3.1. Typy i rodzaje zakładów karnych dla kobiet     86
    3.2. Analiza danych zawartych w statystykach Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dotyczących kobiet tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych – z uwzględnieniem ich wieku, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstwa, wymiaru kary i grupy klasyfikacyjnej     88
    3.3. Systemy odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce     100
    3.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet     103
    3.5. Podstawy prawne działalności przywięziennych domów matki i dziecka – casus: Zakład Karny w Krzywańcu     110
  
  Rozdział 4 Metodologiczne podstawy projektu badawczego zorientowanego na socjopedagogiczną diagnozę instytucji przywięzienniego Domu Matki i Dziecka funkcjonującego przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu     113
    Tytułem wstępu     113
    4.1. Biografie skazanych kobiet pełniących aktywne role macierzyńskie jako przedmiot badania     117
    4.2. Metoda biograficzna jako odmiana metody monograficznej     123
    4.3. Uzasadnienie wyboru terenu badań     133
    4.4. Środowiska sytuacji społecznej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności wraz z dziećmi w Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu     135
  
  Rozdział 5 Organizacja i funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu     140
    5.1. Ideologiczno-pedagogiczne przesłanki uzasadniające utworzenie i funkcjonowanie domów matki i dziecka     140
    5.2. Funkcja założona badanej placówki, urządzenie i personel     142
    5.3. Regulamin funkcjonowania Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu     145
    5.4. Oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, resocjalizacyjne i terapeutyczne prowadzone w Domu Matki i Dziecka     153
      5.4.1. Oddziaływania resocjalizacyjne przeznaczone dla matek i dzieci     153
      5.4.2. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec osadzonych w zakładach karnych kobiet-matek z problemem uzależnienia     155
      5.4.3. Oddziaływania ukierunkowane na relacje skazanych kobiet ze współosadzonymi     157
      5.4.4. Oddziaływania podejmowane w obszarze: skazana matka a środowisko wolnościowe, zwłaszcza rodzinne     158
      5.4.5. Praca z dziećmi przebywającymi w Domu Matki i Dziecka     162
      5.4.6. Matki i ich dzieci – socjopedagogiczna charakterystyka     166
      5.4.7. Statystyki pobytu matki i dziecka w Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu     167
      5.4.8. Przegląd działań podejmowanych w Domu Matki i Dziecka w Krzywańcu w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r.     171
      5.4.9. Praca wychowawczo-psychologiczna z „więziennymi” matkami     174
  
  Rozdział 6 Więzienne macierzyństwo w podmiotowym i przedmiotowym doświadczeniu – analiza narracji kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w fazie aktywnego macierzyństwa     178
    Tytułem wstępu     178
    6.1. Próba typologii „więziennych” matek     180
      Casus 1 – dysocjacja z urodzenia     181
      Casus 2 – dysocjacja z urodzenia     185
      Casus 3 – dysocjacja w okresie dzieciństwa i młodości     189
      Casus 4 – dysocjacja w okresie dzieciństwa i młodości     193
      Casus 5 – dysocjacja w okresie dzieciństwa i młodości     197
      Casus 6 – dysocjacja w okresie młodości spowodowana „toksyczną miłością”     201
      Casus 7 – dysocjacja w okresie młodości, wpływ dewiacyjnej grupy rówieśniczej     209
      Casus 8 – dysocjacja w okresie młodości: wpływ dewiacyjnej grupy rówieśniczej     217
      Casus 9 – dysocjacja w okresie młodości: wpływ dewiacyjnej grupy rówieśniczej     222
      Casus 10 – dysocjacja w okresie młodości: wpływ „toksycznego” partnera ……     229
      Casus 11 – dysocjacja w okresie młodości: udział w zorganizowanej grupie przestępczej     236
      Casus 12 – dysocjacja z przypadku     240
    6.2. Interpretacja uzyskanych wyników badań     249
    6.3. Rekomendacje dla praktyki penitencjarnej i polityki karnej – wnioski końcowe     260
  
  Uwagi podsumowujące     267
  Bibliografia     268
  Motherhood in prison – a sociopedagogical study (Summary)     284
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia