X

  Spis treści
  
  Wykaz skrótów / 13
  
  Wprowadzenie / 15
  1. Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii w świetle stanu badań / 16
  1.1. Ujęcia relacyjne / 18
  1.2. Profil jurydyczno‑teologiczny świadectwa Ojca о Synu / 28
  1.3. Ujęcia teologalno‑strukturalne świadectwa / 35
  1.4. Podsumowanie / 42
  2. Koncepcja i plan dalszych poszukiwań w świetle stanu badań / 43
  
  ROZDZIAŁ I: Biblijna perspektywa świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii / 47
  1. Cechy świadectwa Bożego w Ewangelii Jana na tle Starego Testamentu / 48
  1.1. Świadectwo prawdziwe (J 5,32) / 49
  1.2. Świadectwo większe od Janowego (J 5,36) / 51
  1.3. Kryteria wyboru tekstów starotestamentalnych / 55
  2. Trzy aspekty świadectwa Boga w ujęciu Ewangelii Jana / 57
  2.1. Boża wypowiedź jako świadectwo Ojca / 59
  2.1.1. Starotestamentalny wzorzec / 59
  2.1.2. Świadectwo Tego, który posłał (J 1,33) – analiza w kontekście / 62
  2.1.3. Świadectwo głosu z nieba (J 12,28) – analiza w kontekście / 67
  2.2. Słowo spisane jako świadectwo Ojca / 70
  2.2.1. W wypowiedziach Syna / 72
  a) W dialogu z Natanaelem (1,47–51) / 72
  b) Podczas oczyszczenia świątyni (2,13–22) / 73
  c) W dialogu z Nikodemem (3,1–21) / 73
  d) W dialogu z Samarytanką przy studni w Sychar (4,1–26) / 75
  e) Podczas mowy eucharystycznej (6,26–59) / 75
  f) Podczas wystąpienia w Święto Namiotów (7,1–53) / 77
  g) Podczas nauczania w świątyni (8,12–20) / 79
  h) W sporach о boską tożsamość Jezusa (8,21–59) / 80
  i) W mowie о Dobrym Pasterzu (10,1–19) / 81
  j) W sporach podczas uroczystości Poświęcenia Świątyni (10,22–39) / 83
  k) Podczas ostatniej wieczerzy (13,18–20) / 84
  l) W mowie pożegnalnej о zjednoczeniu z Chrystusem (15,25) / 85
  ł) W mowie pożegnalnej о powtórnym przyjściu (16,32) i podczas pojmania Jezusa w Ogrójcu (18,5) / 86
  2.2.2. W wypowiedziach bohaterów ewangelicznej narracji / 86
  a) Jan Chrzciciel / 86
  b) Natanael / 88
  c) Matka Jezusa / 89
  d) Niewidomy od urodzenia / 90
  e) Żydzi / 91
  2.2.3. W komentarzach ewangelisty‑narratora / 94
  a) W scenie wyrzucenia przekupniów ze świątyni (2,17.22) / 94
  b) W scenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy (12,15.16.38.40.41) / 95
  c) W narracji о ukrzyżowaniu (19,24) / 98
  d) W narracji о śmierci Jezusa (19,28–30) / 98
  2.3. Dzieła Jezusa jako świadectwo Ojca / 99
  2.3.1. Starotestamentalne tło dzieł Jezusa / 102
  2.3.2. Ojcostwo Boga w dziełach Syna / 104
  2.3.3. Synostwo Jezusa w wypełnieniu dzieł / 109
  3. Podsumowanie / 111
  
  ROZDZIAŁ II: Świadectwo „innego” (J 5,31–47) / 113
  1. Granice perykopy / 113
  1.1. Tradycyjne wyróżnienie / 114
  1.2. Kontekst narracyjny i jego funkcja / 116
  2. Krytyka tekstu / 117
  3. Przekład i uwagi filologiczne / 124
  4. Struktura tekstu / 148
  5. Analiza w kontekście / 152
  5.1. Wstęp о innym świadczącym (5,31–32) / 152
  5.2. Mowa о wysłaniu i świadectwie Jana Chrzciciela (5,33–35) / 155
  5.3. Dowodzenie (5,36–44) / 160
  5.3.1. Świadectwo działania Boga (5,36–40) / 160
  5.3.2. Odrzucenie świadectwa (5,41–44) / 165
  5.3.3. Konkluzja (5,45–47) / 170
  6. Podsumowanie / 173
  
  ROZDZIAŁ III: Świadectwo „widzącego” (J 19,31–37) / 175
  1. Granice perykopy / 176
  1.1. Tradycyjne wyróżnienie / 176
  1.2. Ramy narracji о przebiciu boku Jezusa / 178
  1.2.1. Wyróżnienie chronologiczne / 178
  1.2.2. Zmiany topograficzne / 180
  1.2.3. Obecność osób / 181
  1.2.4. Wyróżnienie działań / 181
  1.3. Spójność narracji / 184
  2. Krytyka tekstu / 184
  3. Przekład i uwagi filologiczne / 188
  4. Struktura narracji / 200
  5. Analiza szczegółowa w kontekście / 203
  5.1. Wstęp (19,31) / 204
  5.1.1. Prośba Żydów / 204
  5.1.2. Tło wydarzeń i cel działania / 205
  5.2. Scena I: Pojawienie się żołnierzy (19,32) / 208
  5.3. Scena II: Pod krzyżem Jezusa (19,33–34) / 209
  5.3.1. Zmiana akcji (19,33) / 209
  5.3.2. Przebicie boku Jezusa (19,34a) / 210
  5.3.3. Wypłynięcie krwi i wody (19,34b) / 211
  5.4. Zakończenie perykopy (19,35–37) / 213
  5.4.1. Świadectwo tego, który zobaczył (19,35) / 213
  5.4.2. Świadectwo Pism (19,36–37) / 216
  a) W ocenie ewangelisty (19,36) / 216
  b) W wypowiedzi Pism (19,37) / 218
  6. Podsumowanie / 220
  
  ROZDZIAŁ IV: Świadectwo Ojca a zmartwychwstanie Syna / 221
  1. Zmartwychwstanie Jezusa jako „świadectwo” Ojca (J 20,1–13) / 221
  1.1. Otwarty grób (20,1) / 222
  1.2. Mowa Pism (20,9) / 224
  1.3. Aniołowie (20,11–13) / 227
  2. Popaschalne chrystofanie jako znaki i świadectwo о Ojcu (J 20,14–29; 21,1–23) / 229
  2.1. Ukazanie się Jezusa Marii Magdalenie (20,14–18) / 229
  2.2. Pierwsze i drugie spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku (20,19–29) / 231
  2.3. Nad jeziorem (21,1–23) / 237
  2.3.1. Objawienie się Jezusa (21,1–4) / 237
  2.3.2. Cudowny połów (21,5–8) / 239
  2.3.3. Chleb i ryby (21,9–14) / 241
  2.3.4. Dialog z Piotrem (21,15–23) / 242
  3. Świadectwo ewangelisty‑ucznia (J 20,30–31; 21,24–25) / 245
  4. Podsumowanie / 249
  
  Zakończenie. Rola świadectwa Ojca w teologii czwartej Ewangelii / 251
  
  Bibliografia / 255
  
  Indeks autorów / 267
  Sommario / 273
  Summary / 274
Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne
- 50%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

278

Kategoria

Teologia

ISBN-13

978-83-8012-898-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,46 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,28

22,14

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Przekazana do rąk czytelnika książka jest owocem trzyletnich badań nad Ewangelią Jana, realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Obejmujące cztery rozdziały studium w sposób kompleksowy prezentuje świadectwo Boga Ojca w czwartej Ewangelii i wskazuje na jego – niedostrzeganą dotąd w biblistyce – wiążącą rolę zarówno w strukturze, jak i teologii tekstu. Wzmiankowane świadectwo nie stanowi bowiem jednego z wielu prezentowanych w Ewangelii Jana wątków, ale jest tematem, który je łączy, porządkuje i odnosi do Boga Ojca jako protagonisty dziejów zbawczych. We wprowadzeniu zawarto obszerną prezentację stanu badań i przyjętą w publikacji procedurę badawczą, która bazuje na podejściu synchronicznym w analizie tekstu biblijnego. Pierwszy rozdział książki zawiera studium świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii na tle Starego Testamentu. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają szczegółową analizę perykop J 5,31-47 oraz 19,31-37, w których wspomniane świadectwo wprawdzie jest obecne, ale tożsamość świadczącego pozostaje zakryta przed zbiorowym adresatem czwartej Ewangelii. Ostatni, czwarty rozdział, prezentuje z kolei miejsca występowania świadectwa Ojca w narracjach po zmartwychwstaniu Jezusa. Wydarzenie to stanowi najważniejsze świadectwo Ojca o Synu i kulminację procesu, w którym Bóg poprzez swoją mowę, Pisma oraz dzieła potwierdza wobec ludu tożsamość Chrystusa i objawia siebie. W przedstawionym świadectwie Ojca ma także udział umiłowany uczeń Jezusa i autor Ewangelii. Składane przez niego świadectwo na mocy relacji z Synem jest w równym stopniu wiarygodne i przynosi wierzącym tę samą duchową korzyść – życie wieczne.


Ebook dostępny na rozdziały:

Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!