Hydrologia Polski

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,10  103,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

72,10103,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.
Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.
Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.
Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19618-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

Spis treści

[]. HYDROLOGIA POLSKI – UWARUNKOWANIA I PROBLEMY    1
  2. HISTORIA I ROZWÓJ HYDROLOGII W POLSCE    7
  3. POŁOŻENIE HYDROGRAFICZNE POLSKI NA TLE EUROPY    15
  4. GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA OBIEGU WODY W POLSCE    23
    4.1. Budowa geologiczna    23
    4.2. Rzeźba    31
    4.3. Warunki klimatyczne    36
    4.4. Użytkowanie terenu    54
  5. WODY PODZIEMNE STREFY RETENCJI CZYNNEJ W POLSCE    75
    5.1. Wody strefy aeracji i ich rola w procesach retencji i krążenia    75
    5.2. Wody strefy saturacji, rodzaje, zasoby i formy drenażu    81
    5.3. Źródła i inne wypływy wód podziemnych    89
    5.4. Monitoring i jednolite części wód podziemnych    97
    5.5. Wykorzystanie i zagrożenia wód podziemnych    103
  6. SIEĆ HYDROGRAFICZNA POLSKI    111
    6.1. Ewolucja systemów dolinnych i zmiany obiegu wody od ustąpienia ostatniego zlodowacenia    111
    6.2. Struktura sieci hydrograficznej    116
    6.3. Doliny i koryta rzek    121
    6.4. Jednolite części wód powierzchniowych    127
    6.5. Obserwacje i źródła informacji hydrologicznej    134
    6.6. Jakość i stan ekologiczny wód rzecznych    139
    6.7. Wykorzystanie i zagrożenia rzek i wód rzecznych    146
  7. ODPŁYW RZECZNY W POLSCE    153
    7.1. Odpływ średni, zmienność w czasie i zróżnicowanie przestrzenne    153
    7.2. Formy odpływu rzecznego i ich zróżnicowanie przestrzenne    160
    7.3. Fazy odpływu rzecznego    167
    7.4. Przepływy charakterystyczne, miarodajne i konwencjonalne    182
    7.5. Modele i prognozy hydrologiczne    188
  8. ZJAWISKA LODOWE W RZEKACH POLSKI    195
  9. TRANSPORT FLUWIALNY W RZEKACH POLSKI    201
    9.1. Materiał klastyczny    201
    9.2. Materiał rozpuszczony    209
  10. REŻIMY RZEK POLSKI    215
  11. JEZIORA I ZBIORNIKI WODNE W POLSCE    223
    11.1. Geneza i rozmieszczenie jezior    223
    11.2. Zasoby i bilans wodny jezior    229
    11.3. Wykorzystanie jezior    235
    11.4. Sztuczne zbiorniki wodne i ich funkcje    240
    11.5. Jakość wody oraz stan ekologiczny jezior i zbiorników zaporowych    247
  12. MOKRADŁA W POLSCE    257
    12.1. Zróżnicowanie i rozmieszczenie mokradeł    257
    12.2. Rola mokradeł w obiegu wody    264
    12.3. Wykorzystanie i zagrożenia mokradeł    269
    12.4. Jakość wód na obszarach mokradeł    274
  13. BILANS I ZASOBY WODNE POLSKI    281
    13.1. Wody powierzchniowe    281
    13.2. Wody podziemne    287
  14. ZMIANY ZASOBÓW I STOSUNKÓW WODNYCH W POLSCE W CZASACH HISTORYCZNYCH    293
  15. PROJEKCJE EWOLUCJI ZASOBÓW WODNYCH POLSKI W WYNIKU ZMIAN KLIMATU I WZRASTAJĄCEJ ANTROPOPRESJI    301
  LITERATURA    307
  INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH    330

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia