X

  Spis treści
  
  Katarzyna Tałuć: Wstęp / 9
  
  W kręgu książki i czytelnika
  Grażyna Lewandowicz‑Nosal: Między „starym” a „nowym”. Kanon nie tylko lektur szkolnych — dyskusje, polemiki, propozycje / 17
  Krystyna Heska‑Kwaśniewicz: Wojna Dorosłych — Historie Dzieci. Narracje o wojnie w literaturze dla młodych odbiorców po transformacji ustrojowej (1990—2015) /33
  Małgorzata Wójcik‑Dudek: Siostrzaństwo lektury. O związkach powieści dla kobiet i dziewcząt / 57
  Marta Nadolna‑Tłuczykont: Tabu w literaturze dla młodego czytelnika / 79
  Bernadeta Niesporek‑Szamburska: Oswajanie przemijania — śmierć we współczesnej literaturze dziecięcej i młodzieżowej / 96
  Sylwia Borowik: Literatura dla dzieci i młodzieży a gender (wybrane przykłady) / 120
  Anna Kamińska: Na tropie przygody i przyrody na współczesnym rynku wydawniczym / 134
  Marta Nadolna‑Tłuczykont: Horror w literaturze dla dzieci i młodzieży (na wybranych przykładach) / 154
  Małgorzata Konsek: Postaci fantastyczne w nowoczesnej baśni dla dzieci / 168
  Henryka Andrzejczak: Współczesna książka religijna dla dzieci i młodzieży — przegląd form i tematów / 191
  Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Małgorzata Wójcik‑Dudek: Książka w domu i w szkole — od domowej lektury do szkolnego podręcznika / 213
  
  W kręgu edytorstwa i nowych mediów
  Barbara Pytlos: Serie wydawnicze literatury dla dzieci i młodzieży w latach 1990—2015 na podstawie wybranych wydawnictw / 231
  Katarzyna Tałuć: Komiks polski dla młodego odbiorcy — tendencje, tematy, wydawcy / 254
  Agnieszka Maroń: Nowe formy książki na polskim rynku wydawniczym i księgarskim / 287
  Michał Rogoż: Od czasopisma do wortalu. Przeobrażenia w zakresie funkcji, treści i sposobu
  komunikacji z młodym czytelnikiem / 310
  
  W kręgu przekładu i krytyki
  Bogumiła Staniów: Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym
  oraz wydania polskich książek za granicą w latach 1990—2014 / 333
  Lucyna Sadzikowska: Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco‑młodzieżową / 360
  Agnieszka Maroń, Lucyna Sadzikowska: Recenzować każdy może… Nieprofesjonalne świadectwa lektury literatury dla młodych odbiorców / 379
  
  W kręgu biblioteki i biblioterapii
  Hanna Langer: Mediateki — działalność, formy pracy z dziećmi i młodzieżą (na wybranych
  przykładach) / 409
  Beata Langer: Formy pracy z młodym czytelnikiem w przestrzeni pozabibliotecznej (rekonesans badawczy) / 435
  Renata Grigoriew: „Czasami bywa tak, że noc jest jak czarny ptak”. Współczesna poezja polska
  w oswajaniu dziecięcych lęków związanych z nocą / 449
  
  Indeks osobowy / 465
Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5
- 50%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

488

Kategoria

Literatura edukacyjna dla dzieci

ISBN-13

978-83-226-3011-2

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 13,46 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Katarzyna Tałuć
5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,28

22,14

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Tom 5 Literatury dzieci i młodzieży obejmuje omówienie współczesnych zjawisk mieszczących się w obszarze kultury książki dziecięco-młodzieżowej, których obecność w różnym stopniu natężenia można obserwować na przestrzeni lat 1989-2015. Całość podzielono na cztery części. W pierwszej omówiono: konstruowanie list lektur adresowanych do młodego czytelnika; tematykę II wojny światowej w książkach dla młodych; problematykę obejmującą sprawy trudne, jak śmierć. Podjęto również refleksję nad tekstami dotykającymi zagadnień sytuowanych w obszarze tabu oraz tych wprowadzających w tematykę gender. Omówiono: związki powieści dla dziewcząt i kobiet; sposoby konstruowania postaci fantastycznych w nowoczesnych baśniach. Zainteresowano się: realizacją w literaturze dla młodych odbiorców założeń gatunkowych horroru; tekstami podejmującymi wątki przygodowo-podróżnicze; książkami religijnymi. Pierwszą część opracowania zamykają rozważania nad funkcjonowaniem książki i jej odbiorem w najbliższym otoczeniu – w domu a następnie w szkole, w trakcie edukacji.
Osobny blok zagadnień poświęcono kwestiom wydawniczym, sposobom istnienia nowych form wypowiedzi adresowanych do młodych odbiorców, uwzględniających między innymi możliwości nowych mediów, w tym Internetu. Poruszono problematykę funkcjonowania na ryku wydawniczym: serii, komiksów autorów polskich, książki konwergencyjnej. Omówiono również przeobrażenia, jakim podlegały czasopisma kierowane do młodych czytelników.
Trzecia część tomu 5. Literatury dla dzieci i młodzieży obejmuje opracowanie dotyczące przekładów na język polski tekstów autorów obcych tworzących dla dzieci i młodzieży. Zaprezentowano także obecny stan badań nad literaturą dla niedorosłego odbiorcy i na koniec zagadnienie krytyki nieprofesjonalnej, czego częstym przejawem są powierzchowne recenzje książek dla dzieci i młodzieży.
Ostatnią cześć tomu tworzą artykuły dotyczące form pracy z czytelnikiem niedorosłym. Omówiono funkcjonowanie nowoczesnych bibliotek, przekształcanych w mediateki; działania podejmowane w celu popularyzacji czytelnictwa, ale w przestrzeni pozabibliotecznej. Skoncentrowano się także na problematyce biblioterapeutycznej, przybliżając sposoby wykorzystania tekstów literackich pozwalające oswoić dzieciom lęki, np. towarzyszące zasypianiu.
Tom piąty Literatury dla dzieci i młodzieży, ze względu na szerokie spektrum poruszanej tematyki, adresowany jest, tak jak poprzednie tomy z serii, do wszystkich – studentów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, pracowników innych instytucji kultury – interesujących się książką dziecięco-młodzieżową, rynkiem tego typu publikacji, instytucjami popularyzującymi ten typ wydawnictw.


Ebook dostępny na rozdziały:

01 Między starym a nowym. Kanon nie tylko lektur szkolnych —dyskusje, polemiki, propozycje  »

02 Wojna Dorosłych — Historie Dzieci. Narracje o wojnie w literaturze dla młodych odbiorców po transformacji ustrojowej (1990—2015)  »

03 Siostrzaństwo lektury. O związkach powieści dla kobiet i dziewczą t »

04 Tabu w literaturze dla młodego czytelnika »

05 Oswajanie przemijania — śmierć we współczesnej literaturze dziecięcej i młodzieżowej »

06 Literatura dla dzieci i młodzieży a gender – wybrane przykłady »

07 Na tropie przygody i przyrody na współczesn ym rynku wydawniczym »

08 Horror w literaturze dla dzieci i młodzieży – na wybranych przykładach  »

09 Postaci fantastyczne w nowoczesnej baśni dla dzieci »

10 Współczesna książka religijna dla dzieci i młodzieży — przegląd form i tematów »

11 Książka w domu i w szkole —od domowej lektury do szkolnego podręcznika »

12 Serie wydawnicze literatury dla dzieci i młodzieży w latach 1990—2015 na podstawie wybranych wydawnictw  »

13 Komiks polski dla młodego odbiorcy — tendencje, tematy, wydawcy »

14 Nowe formy książki na polskim rynku wydawniczym i księgarskim »

15 Od czasopisma do wortalu. Przeobrażenia w zakresie funkcji, treści i sposobu komunikacji z młodym czytelnikiem  »

16 Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym oraz wydania polskich książek za granicą w latach 1990—2014  »

17 Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco‑młodzieżową »

18 Recenzować każdy może… Nieprofesjonalne świadectwa lektury literatury dla młodych odbiorców  »

19 Mediateki — działalność, formy pracy z dziećmi i młodzieżą – na wybranych przykładach  »

20 Formy pracy z młodym czytelnikiem w przestrzeni pozabibliotecznej –rekonesans badawczy »

21 Czasami bywa tak, że noc jest jak czarny ptak. Współczesna poezja polska w oswajaniu dziecięcych lęków związanych z nocą  »

Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!