Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch - 05 Weryfikacja założeń badawczych; Bibliografia; Wykaz wykresów, tabel, rycin

-25%

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch - 05 Weryfikacja założeń badawczych; Bibliografia; Wykaz wykresów, tabel, rycin

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

6,37  8,49

Format: pdf

6,378,49

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych przez trzy lata przez Tomasza Kubina, Małgorzatę Lorencką i Małgorzatę Myśliwiec w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00021). Podstawowym celem naukowym pracy jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego. Przedmiotem szczegółowych prac badawczych były systemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch, ponieważ to właśnie w tych państwach Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu gospodarczego wydają się mieć największy wpływ na działanie najważniejszych elementów tworzących system polityczny. Wiodącą hipotezą badawczą jest założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja ekonomiczna państwa jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość przetrwania systemu politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie zagrożona.
Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemów politycznych skłoniła autorów do postawienia następujących hipotez szczegółowych:
1. Działania ośrodków podejmujących decyzje polityczne w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech w zakresie kwestii gospodarczych – zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach regionalnych – doprowadziły do poważnych zakłóceń w zakresie funkcjonowania systemów politycznych.
2. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech zakłócił w poważny sposób rytm cykli wyborczych.
3. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na funkcjonowanie systemów partyjnych owych państw.
4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii i we Włoszech w znaczący stopniu wpłynął na nasilenie się tendencji odśrodkowych w owych państwach.
5. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na nasilenie się procesu formułowania postulatów antysystemowych przez wybrane ugrupowania polityczne.


We wstępie zostały przedstawione założenia merytoryczne i metodologiczne przeprowadzonych badań. W rozdziale pierwszym przeanalizowane zostały problemy związane z genezą, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu gospodarczego 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zdarzeń w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Kolejne trzy rozdziały zawierają analizę konsekwencji owego kryzysu dla działania systemów politycznych Grecji, Hiszpanii i Włoch. W zakończeniu zawarte zostały wnioski ogólne, wynikające z przeprowadzonego procesu badawczego.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3134-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Założenia badawcze i metodologiczne (Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec) /    7
  Bibliografia /    22
  
  Rozdział 1: Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech (Tomasz Kubin) /    23
  1.1. Uwagi wstępne /    23
  1.2. Ogólne przyczyny kryzysu gospodarczego 2008 roku /    25
  1.3. Przyczyny i gospodarcze przejawy kryzysu w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech /    29
  1.4. Grecja, Hiszpania i Włochy w walce z gospodarczymi skutkami kryzysu /    65
  1.5. Wnioski /    82
  Bibliografia /    84
  
  Rozdział 2: Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Grecji (Małgorzata Lorencka) /    90
  2.1. Uwagi wstępne /    90
  2.2. Historyczne uwarunkowania kryzysów gospodarczych w Grecji /    93
  2.3. Radykalizacja nastrojów społecznych /    97
  2.4. Spadek zaufania do instytucji państwa /    101
  2.5. Wzrost poparcia dla radykalnych ugrupowań politycznych /    108
  2.6. Referendum z 5 lipca 2015 roku /    118
  2.7. Reformy struktury państwa /    120
  2.8. Wnioski /    121
  Bibliografia /    129
  
  Rozdział 3: Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego
  współczesnej Hiszpanii (Małgorzata Myśliwiec) /    133
  3.1. Uwagi wstępne /    133
  3.2. Czynniki gospodarcze a kształt systemu politycznego po 1978 roku /    134
  3.3. Spadek zaufania do instytucji państwa po 2008 roku /    139
  3.4. Pojawienie się nowych ruchów społecznych i partii politycznych /    152
  3.5. Wybory do Kortezów Generalnych z 20 grudnia 2015 roku i ich polityczne konsekwencje /     166
  3.6. Projekty zmiany konstytucji Hiszpanii /    169
  3.7. Wzrost tendencji odśrodkowych /    173
  3.8. Wnioski /    177
  Bibliografia /    182
  
  Rozdział 4: Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch (Małgorzata Lorencka) /    185
  4.1. Wstęp /    185
  4.2. Czynniki społeczno‑gospodarcze a kształtowanie się systemu politycznego Włoch /    187
  4.3. Ku trójblokowej rywalizacji politycznej /    196
  4.4. Znaczenie instytucji prezydenta Republiki Włoskiej i Trybunału Konstytucyjnego w okresie kryzysu /    206
  4.5. Zmiana ordynacji wyborczej i reforma konstytucyjna rządu Matteo Renziego /    216
  4.6. Racjonalizacja modelu państwa zdecentralizowanego /    222
  4.7. Wnioski /    227
  Bibliografia /    232
  
  Weryfikacja założeń badawczych (Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec) /    239
  Bibliografia /    246
  Wykaz wykresów /    247
  Wykaz tabel /    249
  Wykaz rycin /    251
  
  Noty o autorach /    253
  
  Summary /    255
  Riassunto /    256
  Σύνοψη /    257
  Resumen /    258
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia