X

  Spis treści
  
  Założenia badawcze i metodologiczne (Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec) / 7
  Bibliografia / 22
  
  Rozdział 1: Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech (Tomasz Kubin) / 23
  1.1. Uwagi wstępne / 23
  1.2. Ogólne przyczyny kryzysu gospodarczego 2008 roku / 25
  1.3. Przyczyny i gospodarcze przejawy kryzysu w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech / 29
  1.4. Grecja, Hiszpania i Włochy w walce z gospodarczymi skutkami kryzysu / 65
  1.5. Wnioski / 82
  Bibliografia / 84
  
  Rozdział 2: Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Grecji (Małgorzata Lorencka) / 90
  2.1. Uwagi wstępne / 90
  2.2. Historyczne uwarunkowania kryzysów gospodarczych w Grecji / 93
  2.3. Radykalizacja nastrojów społecznych / 97
  2.4. Spadek zaufania do instytucji państwa / 101
  2.5. Wzrost poparcia dla radykalnych ugrupowań politycznych / 108
  2.6. Referendum z 5 lipca 2015 roku / 118
  2.7. Reformy struktury państwa / 120
  2.8. Wnioski / 121
  Bibliografia / 129
  
  Rozdział 3: Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego
  współczesnej Hiszpanii (Małgorzata Myśliwiec) / 133
  3.1. Uwagi wstępne / 133
  3.2. Czynniki gospodarcze a kształt systemu politycznego po 1978 roku / 134
  3.3. Spadek zaufania do instytucji państwa po 2008 roku / 139
  3.4. Pojawienie się nowych ruchów społecznych i partii politycznych / 152
  3.5. Wybory do Kortezów Generalnych z 20 grudnia 2015 roku i ich polityczne konsekwencje / 166
  3.6. Projekty zmiany konstytucji Hiszpanii / 169
  3.7. Wzrost tendencji odśrodkowych / 173
  3.8. Wnioski / 177
  Bibliografia / 182
  
  Rozdział 4: Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch (Małgorzata Lorencka) / 185
  4.1. Wstęp / 185
  4.2. Czynniki społeczno‑gospodarcze a kształtowanie się systemu politycznego Włoch / 187
  4.3. Ku trójblokowej rywalizacji politycznej / 196
  4.4. Znaczenie instytucji prezydenta Republiki Włoskiej i Trybunału Konstytucyjnego w okresie kryzysu / 206
  4.5. Zmiana ordynacji wyborczej i reforma konstytucyjna rządu Matteo Renziego / 216
  4.6. Racjonalizacja modelu państwa zdecentralizowanego / 222
  4.7. Wnioski / 227
  Bibliografia / 232
  
  Weryfikacja założeń badawczych (Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec) / 239
  Bibliografia / 246
  Wykaz wykresów / 247
  Wykaz tabel / 249
  Wykaz rycin / 251
  
  Noty o autorach / 253
  
  Summary / 255
  Riassunto / 256
  Σύνοψη / 257
  Resumen / 258
Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch
- 50%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

262

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-226-3134-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 5,29 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

51,66

25,83

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Prezentowana publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych przez trzy lata przez Tomasza Kubina, Małgorzatę Lorencką i Małgorzatę Myśliwiec w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00021). Podstawowym celem naukowym pracy jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego. Przedmiotem szczegółowych prac badawczych były systemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch, ponieważ to właśnie w tych państwach Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu gospodarczego wydają się mieć największy wpływ na działanie najważniejszych elementów tworzących system polityczny. Wiodącą hipotezą badawczą jest założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja ekonomiczna państwa jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość przetrwania systemu politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie zagrożona.
Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemów politycznych skłoniła autorów do postawienia następujących hipotez szczegółowych:
1. Działania ośrodków podejmujących decyzje polityczne w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech w zakresie kwestii gospodarczych – zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach regionalnych – doprowadziły do poważnych zakłóceń w zakresie funkcjonowania systemów politycznych.
2. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech zakłócił w poważny sposób rytm cykli wyborczych.
3. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na funkcjonowanie systemów partyjnych owych państw.
4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii i we Włoszech w znaczący stopniu wpłynął na nasilenie się tendencji odśrodkowych w owych państwach.
5. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na nasilenie się procesu formułowania postulatów antysystemowych przez wybrane ugrupowania polityczne.


We wstępie zostały przedstawione założenia merytoryczne i metodologiczne przeprowadzonych badań. W rozdziale pierwszym przeanalizowane zostały problemy związane z genezą, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu gospodarczego 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zdarzeń w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Kolejne trzy rozdziały zawierają analizę konsekwencji owego kryzysu dla działania systemów politycznych Grecji, Hiszpanii i Włoch. W zakończeniu zawarte zostały wnioski ogólne, wynikające z przeprowadzonego procesu badawczego.


Ebook dostępny na rozdziały:

Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!