Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia

1 opinia

Format:

ibuk

W książce ukazano wpływ czynników kulturowych na postawy ludzi wobec własnego zdrowia i wyglądu. Koncepcja hierarchicznego uporządkowania relacji między płcią kulturową a kulturowo definiowanym wiekiem oraz ich oddziaływania na siebie pozwoliła na wprowadzenie i zastosowanie w badaniach nowej kategorii socjologicznej, tj. upłciowionego wieku (gendered age). Dało to możliwość pogłębionej analizy przekonań, ocen i zachowań kobiet oraz mężczyzn w różnym wieku w odniesieniu do własnego wyglądu i zdrowia. W części empirycznej zaprezentowano definicje kobiecości i męskości funkcjonujące u ludzi będących w różnych fazach życia. Scharakteryzowano także stan świadomości badanych na temat wpływu kulturowych koncepcji płci, wieku i upłciowionego wieku na ich postrzeganie swego wyglądu i zdrowia. Wykorzystano ponadto koncepcję zakładającą definiowanie wyglądu i zdrowia jako indywidualnych zasobów kapitału ludzkiego zyskujących współcześnie na znaczeniu.
Publikacja poszerza ogólną wiedzę o genderowych uwarunkowaniach zjawisk społecznych. Mieści się w obszarze takich dziedzin, jak gender studies, socjologia płci, socjologia ciała i zdrowia. Jest adresowana nie tylko do naukowców - socjologów, antropologów, kulturoznawców, psychologów czy lekarzy, lecz także do osób zainteresowanych podjętą problematyką.


Liczba stron390
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-354-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne    13
  1.1 Badanie postaw wobec zdrowia i wyglądu z perspektywy kulturowych definicji płci i wieku oraz upłciowionego wieku. Koncepcje i ustalenia teoretyczne (Ewa Malinowska)    13
  1.1.1 Kulturowe modele społeczeństwa, proces genderyzacji    13
  1.1.2 Patriarchalne modele płci    14
  1.1.3 Gender a zdrowie    18
  1.1.4 Koncepcja upłciowionego wieku (gendered age)    18
  1.1.5 Przyjęte ustalenia dotyczące badania postaw    21
  1.2 Cel, problematyka i założenia metodologiczne badań (Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska)    22
  
  Rozdział 2. Genderyzacja (upłciowienie) wieku jako zjawisko empiryczne    27
  2.1. Wyobrażenia o kobietach i mężczyznach młodych, w średnim wieku i starych (Joanna Brzezińska, Krystyna Dzwonkowska-Godula)    27
  2.2. Społeczne oczekiwania dotyczące zachowań wobec wyglądu w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Julita Czernecka)    55
  2.3. Społeczne oczekiwania dotyczące zachowań wobec zdrowia w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Emilia Garncarek)    76
  
  Rozdział 3. Postawy kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu    93
  3.1 Komponent poznawczy    93
  3.1.1 Sposób opisywania własnego wyglądu a płeć i wiek (Julita Czernecka)    93
  3.1.2 Czynniki wpływające na wygląd według kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Julita Czernecka)    108
  3.1.3 Powody dbania o wygląd wskazywane przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Ewa Malinowska)    128
  3.2 Komponent afektywny    137
  3.2.1 Ocena własnego wyglądu a płeć i wiek (Joanna Brzezińska)    137
  3.3 Komponent behawioralny    155
  3.3.1 Płeć kulturowa i upłciowiony wiek a działania korzystnie wpływające na wygląd (Ewa Malinowska)    155
  3.3.1.1 Dbanie o swój wygląd przez kobiety i mężczyzn a wiek    156
  3.3.1.2 Dbanie o swój wygląd przez kobiety w różnym wieku    168
  3.3.1.3 Dbanie o swój wygląd przez mężczyzn w różnym wieku    180
  3.3.2 Płeć kulturowa i upłciowiony wiek a działania niekorzystnie wpływające na wygląd (Joanna Brzezińska)    191
  
  Rozdział 4. Kulturowa geneza postawy wobec własnego wyglądu w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Ewa Malinowska)    209
  4.1 Geneza postawy wobec swego wyglądu w świadomości kobiet w różnym wieku    210
  4.2 Geneza postawy wobec swego wyglądu w świadomości mężczyzn w różnym wieku    220
  
  Rozdział 5. Postawy kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego zdrowia    231
  5.1 Komponent poznawczy    231
  5.1.1 Pojmowanie zdrowia przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula)    231
  5.1.2 Czynniki wpływające na stan zdrowia według kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula)    245
  5.1.3 Powody dbania o zdrowie wskazywane przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Emilia Garncarek)    262
  5.2 Komponent afektywny    277
  5.2.1 Ocena własnego zdrowia a płeć i wiek (Krystyna Dzwonkowska-Godula)    277
  5.3 Komponent behawioralny    291
  5.3.1 Zachowania prozdrowotne a płeć i wiek (Emilia Garncarek)    291
  5.3.2 Zachowania antyzdrowotne a płeć i wiek (Emilia Garncarek)    315
  
  Rozdział 6. Kulturowa geneza postawy wobec własnego zdrowia w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula)     339
  6.1 Geneza postaw wobec własnego zdrowia w świadomości kobiet w różnym wieku     340
  6.2 Geneza postaw wobec własnego zdrowia w świadomości mężczyzn w różnym wieku    352
  
  Zakończenie    375
  Bibliografia    381
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia