X

  Table of contents
  
  Research and methodological assumptions / 7
  Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec: References / 21
  
  Chapter 1: The economic crisis in Greece, Spain, and Italy (Tomasz Kubin
  ) / 23
  1.1 Introductory notes / 23
  1.2 General causes of the economic crisis of 2008 / 25
  1.3 Causes and economic manifestations of the crisis in Greece, Spain, and Italy / 28
  1.4 Greece, Spain, and Italy in the fight with the economic effects of the crisis / 64
  1.5 Conclusions / 79
  References / 81
  
  Chapter 2: Influence of the economic crisis on the functioning of the political system of Greece (Małgorzata Lorencka) / 87
  2.1 Introductory notes / 87
  2.2 Historical background of the economic crises in Greece / 90
  2.3 Radicalisation of social sentiment / 94
  2.4 Decrease of public confidence in state institutions / 98
  2.5 Increase of support for radical political groups / 105
  2.6 Referendum of 5 July 2015 / 114
  2.7 State structure reforms / 116
  2.8 Conclusions / 117
  References / 125
  Chapter 3: Influence of the 2008 economic crisis on the functioning of the political system of contemporary Spain (Małgorzata Myśliwiec) / 129
  3.1 Introductory notes / 129
  3.2 Economic factors and the shape of the political system after 1978 / 130
  3.3 Loss of confidence in state institutions after 2008 / 135
  3.4 New social movements and political parties / 147
  3.5 Elections to the General Cortes of 20 December 2015 and their political consequences / 160
  3.6 Spanish constitutional draft amendments / 163
  3.7 Increase of decentralising tendencies / 167
  3.8 Conclusions / 170
  References / 175
  
  Chapter 4: Influence of the economic crisis on the functioning of the political system of Italy (Małgorzata Lorencka) / 177
  4.1 Introduction / 177
  4.2 Socio-economic factors and the development of the political system in Italy / 179
  4.3 Towards three-bloc political rivalry / 187
  4.4 Meaning of the institution of the President of the Italian Republic and the Constitutional
  Court in the crisis period / 197
  4.5 Change of the electoral law and the constitutional reform of the government of Matteo Renzi / 207
  4.6 Rationalisation of a decentralised state model / 214
  4.7 Conclusions / 218
  References / 223
  
  Verification of research assumptions (Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec) / 229
  References / 235
  List of charts / 237
  List of tables / 239
  List of figures / 241
  Notes on contributors / 243
  Summary in Polish / 245
  Summary in Italian / 247
  Summary in Greek / 249
  Summary in Spanish / 251
Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy - 02 Influence of the economic crisis on the functioning of the political system  of Greece
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Gospodarka światowa

ISBN-13

978-83-226-3279-6

Numer wydania

1

Język publikacji

angielski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 1,69 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

10,00

9,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Prezentowana publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych przez trzy lata przez Tomasza Kubina, Małgorzatę Lorencką i Małgorzatę Myśliwiec w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00021). Podstawowym celem naukowym pracy jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego. Przedmiotem szczegółowych prac badawczych były systemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch, ponieważ to właśnie w tych państwach Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu gospodarczego wydają się mieć największy wpływ na działanie najważniejszych elementów tworzących system polityczny. Wiodącą hipotezą badawczą jest założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja ekonomiczna państwa jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość przetrwania systemu politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie zagrożona.
Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemów politycznych skłoniła autorów do postawienia następujących hipotez szczegółowych:
1. Działania ośrodków podejmujących decyzje polityczne w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech w zakresie kwestii gospodarczych – zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach regionalnych – doprowadziły do poważnych zakłóceń w zakresie funkcjonowania systemów politycznych.
2. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech zakłócił w poważny sposób rytm cykli wyborczych.
3. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na funkcjonowanie systemów partyjnych owych państw.
4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii i we Włoszech w znaczący stopniu wpłynął na nasilenie się tendencji odśrodkowych w owych państwach.
5. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na nasilenie się procesu formułowania postulatów antysystemowych przez wybrane ugrupowania polityczne.


We wstępie zostały przedstawione założenia merytoryczne i metodologiczne przeprowadzonych badań. W rozdziale pierwszym przeanalizowane zostały problemy związane z genezą, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu gospodarczego 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zdarzeń w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Kolejne trzy rozdziały zawierają analizę konsekwencji owego kryzysu dla działania systemów politycznych Grecji, Hiszpanii i Włoch. W zakończeniu zawarte zostały wnioski ogólne, wynikające z przeprowadzonego procesu badawczego.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!