Historia Polski 1914-2015

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,25  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,2555,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Doskonały podręcznik akademicki, a równocześnie jedna z bardziej interesujących książek o dziejach najnowszych. Znana i ceniona od lat synteza historii Polski w XX wieku w nowej i najbardziej aktualnej odsłonie – do 2015 roku.
Nowa wersja – wydanie XII rozszerzone – została uzupełniona o wydarzenia z ostatnich lat: 2005–2015. Narracja została więc doprowadzona prawie do czasów obecnych.
Literatura obowiązkowa dla studentów historii, prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych kierunków humanistycznych, a także przydatna i ciekawa lektura dla maturzystów oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami Polski w XX i XXI wieku, które chcą zrozumieć mechanizmy współczesnego świata.
Informacja o autorze/ redaktorze:
Wojciech Roszkowski – polski ekonomista i historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Urodził się w 1947 roku. Ukończył studia SGPiS, gdzie również doktoryzował się i w 1987 roku habilitował, a następnie w 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Niezależnie od historii gospodarczej i politycznej Polski, jego zainteresowania naukowe obejmują najnowszą historię Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1978–1981 współpracował z podziemnym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W latach 1980–1993 członek „Solidarności”. Pod pseudonimem literackim „Andrzej Albert” wydał w podziemiu popularną Najnowszą historię Polski 1918–1980. Od jesieni 1990 do sierpnia 1993 roku był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS). W latach 1994–2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, od 2001 roku – Kosciusko Chair of Polish Studies na Uniwersytecie w Virginii. Od marca 2003 roku Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 uzyskał mandat eurodeputowanego.
Jest autorem wielu książek z dziejów najnowszych, m.in. Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918–1924 (PWN, Warszawa 1982), Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939 (Warszawa 1986, praca wydana również w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych) oraz Land Reforms in East Central Europe after World War One (ISP PAN, Warszawa 1995), Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku (WN PWN, Warszawa 1997), Krótkie wykłady z historii. Gospodarka (WN PWN, Warszawa 2006), Droga przez mgłę, (Instytut Jagielloński, Kraków 2006), Najnowsza Historia Polski 1914–2011, wydanie 7-tomowe (Świat Książki, Warszawa 2011). Współpracował regularnie z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny” (1982–2000), miesięcznikiem „Azymut” (dodatek do „Gościa Niedzielnego” 1998–2003), publikował w „Rzeczpospolitej”, „Życiu”, „Wprost”, „Nowym Państwie”, „Przeglądzie Katolickim” i wielu innych pismach.


Liczba stron750
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19516-8
Numer wydania12
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    5
  1 ODRODZENIE POLSKI (1914–1918)    7
    1.1 Sprawa Polska przed I wojną światową    7
    1.2 Orientacje polityczne na ziemiach Polskich    9
    1.3 Kwestia Polska na początku I wojny światowej    11
    1.4 Umiędzynarodowienie sprawy polskiej    13
    1.5 Rewolucja bolszewicka i jej następstwa    16
    1.6 Sytuacja na ziemiach polskich w październiku i listopadzie 19 r.    18
  2 KONSOLIDACJA PAŃSTWA (1918–19)    21
    2.1 Powstanie władz centralnych    21
    2.2 Walka o kształt państwa    23
    2.3 Wojna polsko-radziecka    26
    2.4 Ustalenie granicy zachodniej i północnej    31
    2.5 Konstytucja marcowa    33
  3 PROBLEMY I KONFLIKTY (1921–1923)    35
    3.1 Kształt społeczny i gospodarczy Polski    35
    3.2 Kultura polska na progu niepodległości    37
    3.3 Narastanie konfliktu wewnętrznego    40
    3.4 Rok 1923    42
    3.5 Położenie międzynarodowe Polski    44
  4 PRÓBY STABILIZACJI (1924–1926)    48
    4.1 Reforma skarbowo-walutowa    48
    4.2 Trwałe prowizorium rządowe    49
    4.3 Narodziny systemu lokarneńskiego    51
    4.4 Trudności stabilizacji gospodarczej    54
    4.5 W poszukiwaniu koalicji rządzącej    55
  5 POCZĄTEK RZĄDÓW SANACJI (1926–1930)    58
    5.1 Przewrót majowy    58
    5.2 Nowy system rządów    60
    5.3 Ożywienie gospodarcze    62
    5.4 Sejm drugiej kadencji    64
    5.5 Położenie międzynarodowe Polski    66
  6 W CZASIE WIELKIEGO KRYZYSU (1930–1935)    71
    6.1 Wybory brzeskie    71
    6.2 Kryzys gospodarczy    72
    6.3 Umacnianie dyktatury    74
    6.4 Polityka równowagi    78
    6.5 Konstytucja kwietniowa    82
  7 OSTATNIE LATA II RZECZYPOSPOLITEJ (1935–1939)    84
    7.1 Sanacja bez Piłsudskiego    84
    7.2 Stabilizacja władzy sanacji    87
    7.3 Próby kierowania gospodarką    89
    7.4 Polityka zagraniczna    90
    7.5 W przededniu wojny    93
    7.6 Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej    97
  8 GROŹBA ZAGŁADY (1939–1941)    100
    8.1 Kampania wrześniowa    100
    8.2 „Przekształcenia terytorialno-polityczne”    104
    8.3 Polityka niemiecka na ziemiach okupowanych    106
    8.4 Polityka radziecka na zagarniętych terenach    109
    8.5 Sprawa Polska na arenie międzynarodowej    112
    8.6 Początki podziemia w Polsce    115
  9 U BOKU WIELKIEJ TRÓJKI (1941–1943)    119
    9.1 Konsekwencje najazdu niemieckiego na ZSRR    119
    9.2 Współpraca polsko-radziecka    121
    9.3 W okupowanym kraju    126
    9.4 Rozwój podziemia w kraju    129
    9.5 Ku zerwaniu stosunków polsko-radzieckich    134
  10 GWAŁT NA POLSCE (1943–1945)    138
    10.1 Wokół konferencji w Teheranie    138
    10.2 Pod okupacją hitlerowską    142
    10.3 Nadejście frontu    145
    10.4 Powstanie Warszawskie    150
    10.5 Fakty dokonane    157
    10.6 W cieniu Jałty    164
  11 WPROWADZENIE „DEMOKRACJI LUDOWEJ” (1945–1947)    171
    11.1 Rząd Jedności Narodowej    171
    11.2 Nowa Polska    174
    11.3 Nadzieje na wybory i blok    178
    11.4 Referendum i wybory    183
    11.5 Emigracyjne dylematy    190
    11.6 Sytuacja społeczno-gospodarcza    192
  12 MONOPOLIZACJA WŁADZY (1947–1950)    198
    12.1 Likwidacja opozycji    198
    12.2 Ku przymusowej jedności    204
    12.3 Początek rządów PZPR    209
    12.4 Plan 3-letni    216
    12.5 Sowietyzacja kultury    219
    12.6 Na obczyźnie    221
  13 APOGEUM STALINIZMU (1950–1953)    225
    13.1 Terror stalinowski    225
    13.2 Rządy bezprawia    229
    13.3 Konstytucja PRL    235
    13.4 Niewolenie umysłów    237
    13.5 Początek planu 6-letniego    240
  14 ODWILŻ (1953–1956)    245
    14.1 Po śmierci Stalina    245
    14.2 Industrializacja i załamanie gospodarki    248
    14.3 Początki odwilży    252
    14.4 Poza krajem    256
    14.5 Wiosna 1956 r.    258
    14.6 Wokół poznańskiego czerwca    261
  15 ZAWIEDZIONE NADZIEJE (1956–1959)    266
    15.1 Październik 1956 r.    266
    15.2 Zahamowanie przemian    271
    15.3 Kres złudzeń    277
    15.4 Sytuacja ekonomiczna    281
    15.5 Na obczyźnie    284
    15.6 Życie społeczne i kulturalne w latach pięćdziesiątych    286
  16 W BEZRUCHU (1959–1964)    292
    16.1 Nowy cykl gospodarczy    292
    16.2 Mała stabilizacja    295
    16.3 Trwanie    298
    16.4 Dokręcanie śruby    302
  17 SPRZECZNE PRĄDY (1964–1967)    308
    17.1 Rosnące trudności gospodarcze    308
    17.2 Cisza przed burzą    310
    17.3 Wokół Millenium    314
    17.4 Ofensywa „partyzantów”    317
    17.5 Na emigracji    322
  18 MIĘDZY MARCEM I GRUDNIEM (1968–1970)    324
    18.1 Marzec 1968 r.    324
    18.2 Odcinanie skrzydeł    330
    18.3 Ku normalizacji stosunków z RFN    334
    18.4 Kryzys społeczno-ekonomiczny    338
    18.5 Grudzień 1970 r.    340
    18.6 Życie społeczne i kulturalne w latach sześćdziesiątych    346
  19 CUD NA KREDYT (1971–1976)    353
    19.1 Konsolidacja nowej ekipy    353
    19.2 Rozwój gospodarczy na kredyt    358
    19.3 Pozorny dynamizm    363
    19.4 Pękanie monolitu    367
    19.5 Wokół zmian konstytucji    372
    19.6 Na emigracji    378
  20 KU PRZEŁOMOWI (1976–1980)    380
    20.1 Czerwiec 1976 r.    380
    20.2 Załamanie gospodarki    384
    20.3 Samoobrona społeczeństwa    387
    20.4 Polak papieżem    394
    20.5 Dojrzewanie buntu    399
    20.6 Życie społeczne i kulturalne w latach siedemdziesiątych    404
  21 POD ZNAKIEM „SOLIDARNOŚCI” (1980–1981)    409
    21.1 Strajki i porozumienia    409
    21.2 Pierwsze miesiące „Solidarności”    412
    21.3 Samoograniczająca się rewolucja    417
    21.4 Memento    421
    21.5 Droga ku konfrontacji    424
  22 STAN WOJENNY I „POWOJENNY” (1981–1988)    429
    22.1 Stan wojenny    429
    22.2 Szczególne regulacje    435
    22.3 Stagnacja społeczno-gospodarcza    442
    22.4 Od nowa    445
    22.5 Porażka władzy i społeczeństwa    448
  23 POCZĄTEK TRANSFORMACJI USTROJOWEJ (1988–1993)    453
    23.1 Strajki i brak porozumienia    453
    23.2 Wokół „okrągłego stołu”    457
    23.3 Upadek komunizmu    461
    23.4 Rząd Mazowieckiego    463
    23.5 Społeczeństwo i kultura lat osiemdziesiątych    470
    23.6 Od wyborów prezydenckich do parlamentarnych    473
    23.7 Okres Sejmu pierwszej kadencji    476
  24 KONTYNUACJA CZY ZAHAMOWANIE ZMIAN? (1993–1997)    488
    24.1 Początek rządów koalicji SLD-PSL    488
    24.2 Ku nowym wyborom parlamentarnym    497
    24.3 Położenie międzynarodowe Polski    501
    24.4 Gospodarka i społeczeństwo    506
  25 KOHABITACJA PRZEŁOMU STULECI (1997–2001)    510
    25.1 Początek rządów AWS-UW    510
    25.2 Sytuacja wewnętrzna    512
    25.3 Rząd w mniejszości    518
    25.4 Położenie międzynarodowe    523
    25.5 Polska i Polacy na progu nowego tysiąclecia    529
  26 PEŁNIA WŁADZY POSTKOMUNISTÓW (2001–2005)    533
    26.1 Nowy rząd na starcie    533
    26.2 Kryzys i upadek rządu Millera    535
    26.3 Polityka zagraniczna    543
    26.4 Polska w Unii Europejskiej    547
    26.5 Postkomuniści na równi pochyłej    550
  27 WOJNA POLSKO-POLSKA (2005–2010)    558
    27.1 Falstart IV Rzeczypospolitej    558
    27.2 Początek rządów PO i PSL    572
    27.3 Rosnące napięcie wewnętrzne    576
    27.4 Polityka zagraniczna na rozdrożu    581
    27.5 Gospodarka w pierwszej dekadzie XXI w.    588
  28 POLSKA WE MGLE (2010–2015)    592
    28.1 Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje    592
    28.2 Pełnia władzy PO-PSL    595
    28.3 Druga kadencja premiera Tuska    602
    28.4 Schyłek rządów PO-PSL    609
    28.5 Polityka zagraniczna    614
    28.6 Polska i Polacy w ostatnich latach    622
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW    630
  INDEKS NAZWISK    634
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia