X

  WSTĘP 5
  
  1 ODRODZENIE POLSKI (1914–1918) 7
    1.1 Sprawa Polska przed I wojną światową 7
    1.2 Orientacje polityczne na ziemiach Polskich 9
    1.3 Kwestia Polska na początku I wojny światowej 11
    1.4 Umiędzynarodowienie sprawy polskiej 13
    1.5 Rewolucja bolszewicka i jej następstwa 16
    1.6 Sytuacja na ziemiach polskich w październiku i listopadzie 1918 r. 18
  
  2 KONSOLIDACJA PAŃSTWA (1918–1921) 21
    2.1 Powstanie władz centralnych 21
    2.2 Walka o kształt państwa 23
    2.3 Wojna polsko-radziecka 26
    2.4 Ustalenie granicy zachodniej i północnej 31
    2.5 Konstytucja marcowa 33
  
  3 PROBLEMY I KONFLIKTY (1921–1923) 35
    3.1 Kształt społeczny i gospodarczy Polski 35
    3.2 Kultura polska na progu niepodległości 37
    3.3 Narastanie konfliktu wewnętrznego 40
    3.4 Rok 1923 42
    3.5 Położenie międzynarodowe Polski 44
  
  4 PRÓBY STABILIZACJI (1924–1926) 48
    4.1 Reforma skarbowo-walutowa 48
    4.2 Trwałe prowizorium rządowe 49
    4.3 Narodziny systemu lokarneńskiego 51
    4.4 Trudności stabilizacji gospodarczej 54
    4.5 W poszukiwaniu koalicji rządzącej 55
  
  5 POCZĄTEK RZĄDÓW SANACJI (1926–1930) 58
    5.1 Przewrót majowy 58
    5.2 Nowy system rządów 60
    5.3 Ożywienie gospodarcze 62
    5.4 Sejm drugiej kadencji 64
    5.5 Położenie międzynarodowe Polski 66
  
  6 W CZASIE WIELKIEGO KRYZYSU (1930–1935) 71
    6.1 Wybory brzeskie 71
    6.2 Kryzys gospodarczy 72
    6.3 Umacnianie dyktatury 74
    6.4 Polityka równowagi 78
    6.5 Konstytucja kwietniowa 82
  
  7 OSTATNIE LATA II RZECZYPOSPOLITEJ (1935–1939) 84
    7.1 Sanacja bez Piłsudskiego 84
    7.2 Stabilizacja władzy sanacji 87
    7.3 Próby kierowania gospodarką 89
    7.4 Polityka zagraniczna 90
    7.5 W przededniu wojny 93
    7.6 Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej 97
  
  8 GROŹBA ZAGŁADY (1939–1941) 100
    8.1 Kampania wrześniowa 100
    8.2 „Przekształcenia terytorialno-polityczne” 104
    8.3 Polityka niemiecka na ziemiach okupowanych 106
    8.4 Polityka radziecka na zagarniętych terenach 109
    8.5 Sprawa Polska na arenie międzynarodowej 112
    8.6 Początki podziemia w Polsce 115
  
  9 U BOKU WIELKIEJ TRÓJKI (1941–1943) 119
    9.1 Konsekwencje najazdu niemieckiego na ZSRR 119
    9.2 Współpraca polsko-radziecka 121
    9.3 W okupowanym kraju 126
    9.4 Rozwój podziemia w kraju 129
    9.5 Ku zerwaniu stosunków polsko-radzieckich 134
  
  10 GWAŁT NA POLSCE (1943–1945) 138
    10.1 Wokół konferencji w Teheranie 138
    10.2 Pod okupacją hitlerowską 142
    10.3 Nadejście frontu 145
    10.4 Powstanie Warszawskie 150
    10.5 Fakty dokonane 157
    10.6 W cieniu Jałty 164
  
  11 WPROWADZENIE „DEMOKRACJI LUDOWEJ” (1945–1947) 171
    11.1 Rząd Jedności Narodowej 171
    11.2 Nowa Polska 174
    11.3 Nadzieje na wybory i blok 178
    11.4 Referendum i wybory 183
    11.5 Emigracyjne dylematy 190
    11.6 Sytuacja społeczno-gospodarcza 192
  
  12 MONOPOLIZACJA WŁADZY (1947–1950) 198
    12.1 Likwidacja opozycji 198
    12.2 Ku przymusowej jedności 204
    12.3 Początek rządów PZPR 209
    12.4 Plan 3-letni 216
    12.5 Sowietyzacja kultury 219
    12.6 Na obczyźnie 221
  
  13 APOGEUM STALINIZMU (1950–1953) 225
    13.1 Terror stalinowski 225
    13.2 Rządy bezprawia 229
    13.3 Konstytucja PRL 235
    13.4 Niewolenie umysłów 237
    13.5 Początek planu 6-letniego 240
  
  14 ODWILŻ (1953–1956) 245
    14.1 Po śmierci Stalina 245
    14.2 Industrializacja i załamanie gospodarki 248
    14.3 Początki odwilży 252
    14.4 Poza krajem 256
    14.5 Wiosna 1956 r. 258
    14.6 Wokół poznańskiego czerwca 261
  
  15 ZAWIEDZIONE NADZIEJE (1956–1959) 266
    15.1 Październik 1956 r. 266
    15.2 Zahamowanie przemian 271
    15.3 Kres złudzeń 277
    15.4 Sytuacja ekonomiczna 281
    15.5 Na obczyźnie 284
    15.6 Życie społeczne i kulturalne w latach pięćdziesiątych 286
  
  16 W BEZRUCHU (1959–1964) 292
    16.1 Nowy cykl gospodarczy 292
    16.2 Mała stabilizacja 295
    16.3 Trwanie 298
    16.4 Dokręcanie śruby 302
  
  17 SPRZECZNE PRĄDY (1964–1967) 308
    17.1 Rosnące trudności gospodarcze 308
    17.2 Cisza przed burzą 310
    17.3 Wokół Millenium 314
    17.4 Ofensywa „partyzantów” 317
    17.5 Na emigracji 322
  
  18 MIĘDZY MARCEM I GRUDNIEM (1968–1970) 324
    18.1 Marzec 1968 r. 324
    18.2 Odcinanie skrzydeł 330
    18.3 Ku normalizacji stosunków z RFN 334
    18.4 Kryzys społeczno-ekonomiczny 338
    18.5 Grudzień 1970 r. 340
    18.6 Życie społeczne i kulturalne w latach sześćdziesiątych 346
  
  19 CUD NA KREDYT (1971–1976) 353
    19.1 Konsolidacja nowej ekipy 353
    19.2 Rozwój gospodarczy na kredyt 358
    19.3 Pozorny dynamizm 363
    19.4 Pękanie monolitu 367
    19.5 Wokół zmian konstytucji 372
    19.6 Na emigracji 378
  
  20 KU PRZEŁOMOWI (1976–1980) 380
    20.1 Czerwiec 1976 r. 380
    20.2 Załamanie gospodarki 384
    20.3 Samoobrona społeczeństwa 387
    20.4 Polak papieżem 394
    20.5 Dojrzewanie buntu 399
    20.6 Życie społeczne i kulturalne w latach siedemdziesiątych 404
  
  21 POD ZNAKIEM „SOLIDARNOŚCI” (1980–1981) 409
    21.1 Strajki i porozumienia 409
    21.2 Pierwsze miesiące „Solidarności” 412
    21.3 Samoograniczająca się rewolucja 417
    21.4 Memento 421
    21.5 Droga ku konfrontacji 424
  
  22 STAN WOJENNY I „POWOJENNY” (1981–1988) 429
    22.1 Stan wojenny 429
    22.2 Szczególne regulacje 435
    22.3 Stagnacja społeczno-gospodarcza 442
    22.4 Od nowa 445
    22.5 Porażka władzy i społeczeństwa 448
  
  23 POCZĄTEK TRANSFORMACJI USTROJOWEJ (1988–1993) 453
    23.1 Strajki i brak porozumienia 453
    23.2 Wokół „okrągłego stołu” 457
    23.3 Upadek komunizmu 461
    23.4 Rząd Mazowieckiego 463
    23.5 Społeczeństwo i kultura lat osiemdziesiątych 470
    23.6 Od wyborów prezydenckich do parlamentarnych 473
    23.7 Okres Sejmu pierwszej kadencji 476
  
  24 KONTYNUACJA CZY ZAHAMOWANIE ZMIAN? (1993–1997) 488
    24.1 Początek rządów koalicji SLD-PSL 488
    24.2 Ku nowym wyborom parlamentarnym 497
    24.3 Położenie międzynarodowe Polski 501
    24.4 Gospodarka i społeczeństwo 506
  
  25 KOHABITACJA PRZEŁOMU STULECI (1997–2001) 510
    25.1 Początek rządów AWS-UW 510
    25.2 Sytuacja wewnętrzna 512
    25.3 Rząd w mniejszości 518
    25.4 Położenie międzynarodowe 523
    25.5 Polska i Polacy na progu nowego tysiąclecia 529
  
  26 PEŁNIA WŁADZY POSTKOMUNISTÓW (2001–2005) 533
    26.1 Nowy rząd na starcie 533
    26.2 Kryzys i upadek rządu Millera 535
    26.3 Polityka zagraniczna 543
    26.4 Polska w Unii Europejskiej 547
    26.5 Postkomuniści na równi pochyłej 550
  
  27 WOJNA POLSKO-POLSKA (2005–2010) 558
    27.1 Falstart IV Rzeczypospolitej 558
    27.2 Początek rządów PO i PSL 572
    27.3 Rosnące napięcie wewnętrzne 576
    27.4 Polityka zagraniczna na rozdrożu 581
    27.5 Gospodarka w pierwszej dekadzie XXI w. 588
  
  28 POLSKA WE MGLE (2010–2015) 592
    28.1 Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje 592
    28.2 Pełnia władzy PO-PSL 595
    28.3 Druga kadencja premiera Tuska 602
    28.4 Schyłek rządów PO-PSL 609
    28.5 Polityka zagraniczna 614
    28.6 Polska i Polacy w ostatnich latach 622
  
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 630
  
  INDEKS NAZWISK 634
Historia Polski 1914-2015
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

750

Kategoria

Historia Polski

ISBN-13

978-83-01-19516-8

Numer wydania

12

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 1,16 MB
mobi - 4,90 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

55,00

38,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Doskonały podręcznik akademicki, a równocześnie jedna z bardziej interesujących książek o dziejach najnowszych. Znana i ceniona od lat synteza historii Polski w XX wieku w nowej i najbardziej aktualnej odsłonie – do 2015 roku.
Nowa wersja – wydanie XII rozszerzone – została uzupełniona o wydarzenia z ostatnich lat: 2005–2015. Narracja została więc doprowadzona prawie do czasów obecnych.
Literatura obowiązkowa dla studentów historii, prawa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych kierunków humanistycznych, a także przydatna i ciekawa lektura dla maturzystów oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami Polski w XX i XXI wieku, które chcą zrozumieć mechanizmy współczesnego świata.
Informacja o autorze/ redaktorze:
Wojciech Roszkowski – polski ekonomista i historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Urodził się w 1947 roku. Ukończył studia SGPiS, gdzie również doktoryzował się i w 1987 roku habilitował, a następnie w 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Niezależnie od historii gospodarczej i politycznej Polski, jego zainteresowania naukowe obejmują najnowszą historię Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1978–1981 współpracował z podziemnym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W latach 1980–1993 członek „Solidarności”. Pod pseudonimem literackim „Andrzej Albert” wydał w podziemiu popularną Najnowszą historię Polski 1918–1980. Od jesieni 1990 do sierpnia 1993 roku był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS). W latach 1994–2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, od 2001 roku – Kosciusko Chair of Polish Studies na Uniwersytecie w Virginii. Od marca 2003 roku Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 uzyskał mandat eurodeputowanego.
Jest autorem wielu książek z dziejów najnowszych, m.in. Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918–1924 (PWN, Warszawa 1982), Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939 (Warszawa 1986, praca wydana również w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych) oraz Land Reforms in East Central Europe after World War One (ISP PAN, Warszawa 1995), Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku (WN PWN, Warszawa 1997), Krótkie wykłady z historii. Gospodarka (WN PWN, Warszawa 2006), Droga przez mgłę, (Instytut Jagielloński, Kraków 2006), Najnowsza Historia Polski 1914–2011, wydanie 7-tomowe (Świat Książki, Warszawa 2011). Współpracował regularnie z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny” (1982–2000), miesięcznikiem „Azymut” (dodatek do „Gościa Niedzielnego” 1998–2003), publikował w „Rzeczpospolitej”, „Życiu”, „Wprost”, „Nowym Państwie”, „Przeglądzie Katolickim” i wielu innych pismach.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!