Nowoczesne kompendium fizyki

Nowoczesne kompendium fizyki

56 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

99,50

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niezastąpione źródło wiedzy z zakresu fizyki!


Szybki dostęp do informacji wymaganych na egzaminach i cenna pomoc przy rozwiązywaniu zadań i ćwiczeń.


Książka zawiera:  • podstawowe wiadomości z 5 działów fizyki: mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, fizyka kwantowa;

  • dodatek zawierający: rachunek błędów pomiarowych, rachunek wektorowy, elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz zestawienie jednostek SI;

  • tabele stałych podstawowych i właściwości fizycznych materiałów;

  • jednolite przedstawienie pojęć i wzorów fizycznych - dla każdej wielkości fizycznej podano w zwięzły sposób wszystkie właściwości, metody pomiaru, ważne prawa, wielkości pokrewne, stałe materiałowe, jednostki SI, wymiary, przekształcenia i przykłady zastosowań;

  • przyjazny dla czytelnika układ książki;

  • obszerny skorowidz;

  • znaki graficzne, ułatwiające szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.


Publikacja niezbędna fizykom, inżynierom, studentom uniwersytetów i uczelni technicznych, pracownikom naukowym, nauczycielom i uczniom szkół średnich.


Rok wydania2010
Liczba stron1184
KategoriaPodstawy fizyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15840-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa V
  Spis tabel zamieszczonych w tekście XXVIII
  MECHANIKA    3
    1. KINEMATYKA    3
      1.1. Opis ruchu    3
        1.1.1. Układy odniesienia    3
        1.1.2. Czas    8
        1.1.3. Długość, powierzchnia, objętość    9
        1.1.4. Kąt    11
        1.1.5. Układy mechaniczne    13
      1.2. Ruch w jednym wymiarze    14
        1.2.1. Prędkość    15
          1.2.1.1. Prędkość średnia    15
          1.2.1.2. Prędkość chwilowa    16
        1.2.2. Przyspieszenie    17
        1.2.3. Proste ruchy w jednym wymiarze    19
      1.3. Ruch w wielu wymiarach    22
        1.3.1. Wektor prędkości    23
        1.3.2. Wektor przyspieszenia    25
        1.3.3. Spadek swobodny i rzut ukośny    29
      1.4. Ruch obrotowy    31
        1.4.1. Prędkość kątowa    31
        1.4.2. Przyspieszenie kątowe    33
        1.4.3. Prędkość liniowa    34
    2. DYNAMIKA    36
      2.1. Podstawowe prawa dynamiki    36
        2.1.1. Masa i pęd    36
          2.1.1.1. Masa    36
          2.1.1.2. Pęd    38
        2.1.2. Zasady dynamiki Newtona    38
          2.1.2.1. Zasada bezwładności    38
          2.1.2.2. Podstawowe prawo dynamiki (druga zasada dynamiki Newtona)    39
          2.1.2.3. Siła    40
          2.1.2.4. Zasada równej akcji i reakcji (trzecia zasada dynamiki Newtona)    41
          2.1.2.5. Siły bezwładności    42
          2.1.2.6. Zasada d’Alemberta    43
          2.1.2.7. Składanie sił    44
          2.1.2.8. Rozkład sił na składowe    45
        2.1.3. Moment pędu    47
        2.1.4. Moment siły    48
        2.1.5. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego    51
      2.2. Siły    52
        2.2.1. Siła ciężkości    52
        2.2.2. Siły sprężystości i siły skrętne    53
        2.2.3. Tarcie    55
          2.2.3.1. Tarcie statyczne    55
          2.2.3.2. Tarcie kinetyczne    56
          2.2.3.3. Tarcie toczne    57
          2.2.3.4. Tarcie liny    58
      2.3. Siły bezwładności w obracającym się układzie odniesienia    59
        2.3.1. Siła dośrodkowa i odśrodkowa    59
        2.3.2. Siła Coriolisa    61
      2.4. Praca i energia    62
        2.4.1. Praca    62
        2.4.2. Energia    64
        2.4.3. Energia kinetyczna    65
        2.4.4. Energia potencjalna    66
          2.4.4.1. Praca wykonana przez siłę ciężkości    66
          2.4.4.2. Praca wykonana przy odkształceniu sprężystym    67
        2.4.5. Praca wykonana przeciwko sile tarcia kinetycznego    69
      2.5. Moc    69
        2.5.1. Sprawność    70
      2.6. Zderzenia    71
        2.6.1. Zderzenia sprężyste, centralne, proste    73
        2.6.2. Zderzenia sprężyste, centralne, skośne    74
        2.6.3. Zderzenie sprężyste skośne (niecentralne) z ciałem pozostającym w spoczynku    75
        2.6.4. Zderzenia niesprężyste    76
          2.6.4.1. Zderzenie częściowo niesprężyste    76
          2.6.4.2. Zderzenie całkowicie niesprężyste    77
      2.7. Rakiety    77
        2.7.1. Siła ciągu    77
        2.7.2. Równanie ruchu rakiety    79
      2.8. Układ punktów materialnych    80
        2.8.1. Równania ruchu    80
        2.8.2. Zasada zachowania pędu    82
        2.8.3. Zasada zachowania momentu pędu    83
        2.8.4. Zasada zachowania energii    84
      2.9. Równania Lagrange’a i Hamiltona    85
        2.9.1. Równania Lagrange’a i zasada Hamiltona    85
        2.9.2. Równania Hamiltona    87
    3. CIAŁA SZTYWNE    90
      3.1. Kinematyka    90
        3.1.1. Gęstość    90
        3.1.2. Środek ciężkości    90
        3.1.3. Kinematyczne wielkości podstawowe    92
      3.2. Statyka    94
        3.2.1. Wektory siły    94
        3.2.2. Moment siły    96
        3.2.3. Para sił    98
        3.2.4. Warunki równowagi statycznej    99
        3.2.5. Mechanika techniczna    101
          3.2.5.1. Reakcja podpory    101
          3.2.5.2. Kratownica    102
        3.2.6. Maszyny    102
          3.2.6.1. Dźwignia    103
          3.2.6.2. Kliny i śruby    104
          3.2.6.3. Krążki    104
      3.3. Dynamika ciała sztywnego    107
      3.4. Moment bezwładności i moment pędu    108
        3.4.1. Moment bezwładności    108
          3.4.1.1. Twierdzenie Steinera    110
          3.4.1.2. Momenty bezwładności brył    111
        3.4.2. Moment pędu    113
          3.4.2.1. Równowaga w ruchach obrotowych    115
      3.5. Praca, energia i moc    115
        3.5.1. Energia kinetyczna    116
        3.5.2. Energia potencjalna skręcenia    118
      3.6. Teoria żyroskopu    118
        3.6.1. Tensor momentu bezwładności    119
        3.6.2. Nutacja i precesja    121
          3.6.2.1. Nutacja    121
          3.6.2.2. Precesja    123
          3.6.2.3. Momenty żyroskopowe    124
        3.6.3. Zastosowania żyroskopów    125
    4. MIKROMECHANIKA    126
      4.1. Technologia cienkowarstwowa    126
      4.2. Technika naświetlania i wytrawiania    127
      4.3. Zastosowania    129
        4.3.1. Czujniki    129
        4.3.2. Elementy wykonawcze (siłowniki)    131
        4.3.3. Zastosowania techniczne    132
    5. GRAWITACJA I TEORIA WZGLĘDNOŚCI    133
      5.1. Pole grawitacyjne    133
        5.1.1. Prawo powszechnego ciążenia    133
        5.1.2. Ruchy planet    135
        5.1.3. Układ Słoneczny    137
          5.1.3.1. Słońce i planety    137
          5.1.3.2. Satelity    140
      5.2. Szczególna teoria względności    141
        5.2.1. Zasada względności    142
        5.2.2. Przekształcenie Lorentza    144
          5.2.2.1. Składanie prędkości    147
        5.2.3. Efekty relatywistyczne    148
          5.2.3.1. Skrócenie podłużne    148
          5.2.3.2. Dylatacja czasu    149
        5.2.4. Dynamika relatywistyczna    150
          5.2.4.1. Relatywistyczny przyrost masy    150
          5.2.4.2. Relatywistyczna energia kinetyczna    152
      5.3. Ogólna teoria względności i kosmologia    154
        5.3.1. Gwiazdy i galaktyki    155
          5.3.1.1. Ewolucja gwiazd    156
    6. MECHANIKA CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH    158
      6.1. Teoria sprężystości    158
        6.1.1. Naprężenie    158
          6.1.1.1. Rozciąganie, zginanie, ścinanie, skręcanie    160
        6.1.2. Odkształcenie sprężyste    161
          6.1.2.1. Wydłużenie    161
          6.1.2.2. Odkształcenie poprzeczne    163
          6.1.2.3. Wszechstronne ściskanie    164
          6.1.2.4. Zginanie pręta (belki)    166
          6.1.2.5. Ścinanie    170
          6.1.2.6. Skręcanie    170
          6.1.2.7. Energia sprężysta    172
        6.1.3. Odkształcenie plastyczne    173
          6.1.3.1. Zakresy odkształceń przy naprężeniu rozciągającym    174
          6.1.3.2. Wyboczenie    175
          6.1.3.3. Twardość    176
      6.2. Hydrostatyka    178
        6.2.1. Ciecze i gazy    178
        6.2.2. Ciśnienie    178
          6.2.2.1. Ciśnienie wywierane przez tłok    180
          6.2.2.2. Ciśnienie hydrostatyczne    181
          6.2.2.3. Ściśliwość    183
          6.2.2.4. Ciśnienie aerostatyczne    184
          6.2.2.5. Pompy    185
        6.2.3. Wypór    188
        6.2.4. Spójność, przyczepność, napięcie powierzchniowe    191
          6.2.4.1. Włoskowatość    193
      6.3. Dynamika cieczy i gazów    194
        6.3.1. Pole przepływu    194
        6.3.2. Równania podstawowe przepływu doskonałego    195
          6.3.2.1. Równanie ciągłości    196
          6.3.2.2. Równanie Eulera    199
          6.3.2.3. Prawo Bernoulliego    200
          6.3.2.4. Prawo wypływu Torricellego    202
          6.3.2.5. Zjawisko zasysania    204
          6.3.2.6. Siły działające na ciała opływane    205
        6.3.3. Przepływy rzeczywiste    207
          6.3.3.1. Lepkość    207
          6.3.3.2. Równanie Naviera--Stokesa    209
          6.3.3.3. Przepływ laminarny cieczy w rurze    210
          6.3.3.4. Opływ kuli    212
          6.3.3.5. Równanie Bernoulliego    213
        6.3.4. Przepływy burzliwe    213
          6.3.4.1. Współczynnik oporu    214
        6.3.5. Prawa podobieństwa    216
          6.3.5.1. Przepływ w rurach    218
        6.3.6. Przepływy ze zmianą gęstości    219
    7. DYNAMIKA NIELINIOWA, CHAOS I FRAKTALE    221
      7.1. Układy dynamiczne i chaos    222
        7.1.1. Układy dynamiczne    222
          7.1.1.1. Przestrzeń stanów i przestrzeń fazowa    224
        7.1.2. Układy zachowawcze    228
          7.1.2.1. Twierdzenie Liouville’a    229
          7.1.2.2. Całkowalność    229
        7.1.3. Układy dyssypatywne    230
          7.1.3.1. Dziwne atraktory, chaos deterministyczny    231
      7.2. Bifurkacje    232
        7.2.1. Odwzorowanie logistyczne    233
        7.2.2. Uniwersalność    236
      7.3. Fraktale    237
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE MECHANIKA    240
    8. TABELE DO DZIAŁU MECHANIKA    242
      8.1. Gęstości    242
        8.1.1. Ciała stałe    242
          8.1.1.1. Stopy metaliczne    243
          8.1.1.2. Niemetale    244
        8.1.2. Ciecze    247
        8.1.3. Gazy    249
      8.2. Właściwości sprężyste    249
      8.3. Właściwości dynamiczne    253
        8.3.1. Współczynniki tarcia    253
        8.3.2. Ściśliwość    255
          8.3.2.1. Gazy    255
          8.3.2.2. Ciecze i ciała stałe    258
        8.3.3. Lepkość    258
        8.3.4. Opór przepływu    261
        8.3.5. Napięcie powierzchniowe    262
  DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA    265
    9. DRGANIA    265
      9.1. Swobodne drgania nietłumione    267
        9.1.1. Wahadło sprężynowe    267
        9.1.2. Wahadło    270
          9.1.2.1. Drgania i ruch po okręgu    272
        9.1.3. Wahadło fizyczne    273
        9.1.4. Drgania torsyjne    275
        9.1.5. Wahadło cieczowe    276
        9.1.6. Elektryczny obwód drgający    278
      9.2. Drgania tłumione    279
        9.2.1. Tarcie    279
          9.2.1.1. Tarcie poślizgowe i tarcie toczne    279
          9.2.1.2. Opór ośrodka    281
          9.2.1.3. Tarcie proporcjonalne do kwadratu prędkości    283
        9.2.2. Tłumiony elektryczny obwód drgający    283
      9.3. Drgania wymuszone    285
      9.4. Nakładanie się drgań    287
        9.4.1. Nakładanie się drgań o tej samej częstości    287
        9.4.2. Nakładanie się drgań o rożnej częstości    289
        9.4.3. Nakładanie się drgań o rożnych kierunkach i rożnej częstości    290
        9.4.4. Analiza fourierowska, rozkład drgań    292
      9.5. Drgania sprzężone    293
    10. FALE    296
      10.1. Podstawowe własności fal    296
      10.2. Polaryzacja    302
      10.3. Interferencja    303
        10.3.1. Spójność    303
        10.3.2. Interferencja    303
        10.3.3. Fale stojące    305
          10.3.3.1. Fale stojące w jednostronnie umocowanym pręcie    306
          10.3.3.2. Fale stojące w strunach    306
          10.3.3.3. Fale stojące w rurze Kundta    307
        10.3.4. Fale o rożnych częstościach    308
      10.4. Zjawisko Dopplera    309
        10.4.1. Fala Macha i fale uderzeniowe    311
      10.5. Załamanie fali    311
      10.6. Odbicie    312
        10.6.1. Zależności fazowe    313
      10.7. Dyspersja    313
      10.8. Ugięcie    314
        10.8.1. Ugięcie na szczelinie    314
        10.8.2. Siatka dyfrakcyjna    316
      10.9. Modulacja fal    317
      10.10. Fale na powierzchni cieczy    318
    11. AKUSTYKA    320
      11.1. Fale dźwiękowe    320
        11.1.1. Prędkość dźwięku    320
        11.1.2. Charakterystyczne wielkości akustyczne    322
          11.1.2.1. Wychylenie akustyczne    323
          11.1.2.2. Prędkość akustyczna i opór falowy    324
          11.1.2.3. Gęstość energii    325
          11.1.2.4. Natężenie dźwięku i moc akustyczna    325
        11.1.3. Wielkości niemianowane (bezwymiarowe)    326
      11.2. Źródła i odbiorniki dźwięku    328
        11.2.1. Mechaniczne źródła dźwięku    328
          11.2.1.1. Drgające słupy powietrza    329
        11.2.2. Przetworniki elektroakustyczne    330
          11.2.2.1. Odbiorniki dźwięku    332
        11.2.3. Absorpcja dźwięku    334
        11.2.4. Tłumienie dźwięku    336
          11.2.4.1. Pogłos    337
        11.2.5. Szum przepływu    338
      11.3. Ultradźwięki    338
      11.4. Akustyka fizjologiczna i słuch    339
        11.4.1. Percepcja dźwięku    340
        11.4.2. Równoważny poziom dźwięku    341
      11.5. Akustyka muzyczna    341
    12. OPTYKA    345
      12.1. Optyka geometryczna    346
        12.1.1. Powstawanie obrazu – podstawowe pojęcia    348
        12.1.2. Odbicie    351
          12.1.2.1. Zwierciadło płaskie    352
          12.1.2.2. Zwierciadło wklęsłe    352
          12.1.2.3. Zwierciadło wypukłe    355
        12.1.3. Załamanie    355
          12.1.3.1. Współczynnik załamania    356
          12.1.3.2. Prawo załamania    356
          12.1.3.3. Wzory Fresnela    357
          12.1.3.4. Tęcza    358
          12.1.3.5. Całkowite wewnętrzne odbicie    359
          12.1.3.6. Światłowód    360
          12.1.3.7. Załamanie w pryzmacie    365
          12.1.3.8. Załamanie w płytkach płasko-równoległych    367
          12.1.3.9. Załamanie na powierzchniach kulistych    368
      12.2. Soczewki    369
        12.2.1. Grube soczewki    370
        12.2.2. Cienkie soczewki    375
      12.3. Układy soczewek    376
        12.3.1. Soczewki z przysłonami    377
        12.3.2. Wady układu optycznego    377
          12.3.2.1. Soczewki gradientowe    379
      12.4. Przyrządy optyczne    380
        12.4.1. Kamera otworkowa    380
        12.4.2. Aparat fotograficzny    381
        12.4.3. Oko    382
        12.4.4. Oko i przyrządy optyczne    383
          12.4.4.1. Lupa    383
          12.4.4.2. Mikroskop    384
          12.4.4.3. Luneta    385
      12.5. Optyka falowa    388
        12.5.1. Rozpraszanie    388
        12.5.2. Dyfrakcja i ograniczenie zdolności rozdzielczej    389
        12.5.3. Załamanie w obrazie falowym    392
        12.5.4. Interferencja    392
        12.5.5. Dyfrakcyjne elementy optyczne    397
          12.5.5.1. Siatka dyfrakcyjna    397
          12.5.5.2. Płytka strefowa Fresnela    397
          12.5.5.3. Soczewka Fresnela    398
          12.5.5.4. Hologramy    399
          12.5.5.5. Hologramy komputerowe    400
        12.5.6. Dyspersja    402
        12.5.7. Przyrządy spektralne    403
        12.5.8. Polaryzacja światła    404
          12.5.8.1. Polaryzacja przez odbicie    405
          12.5.8.2. Polaryzacja przez załamanie    406
      12.6. Fotometria    409
        12.6.1. Wielkości fotometryczne    409
          12.6.1.1. Promiennik    411
          12.6.1.2. Wielkości widmowe    413
          12.6.1.3. Odbicie, absorpcja, transmisja    414
        12.6.2. Wielkości fotometryczne wizualne    416
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA    420
    13. TABELE DO DZIAŁU DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA    422
      13.1. Drgania i akustyka    422
      13.2. Optyka    427
  ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    433
    14. ŁADUNKI I PRĄDY    433
      14.1. Ładunek elektryczny    433
        14.1.1. Prawo Coulomba    435
      14.2. Gęstość ładunku elektrycznego    436
      14.3. Prąd elektryczny    438
        14.3.1. Prawo Ampere’a    440
      14.4. Gęstość prądu elektrycznego    440
        14.4.1. Pole powodowane przepływem prądu elektrycznego    442
      14.5. Opór elektryczny i przewodność elektryczna    443
        14.5.1. Opór elektryczny    443
        14.5.2. Przewodność elektryczna    444
        14.5.3. Opór właściwy i przewodność elektryczna właściwa    444
        14.5.4. Ruchliwość nośników ładunku    446
        14.5.5. Zależność oporu elektrycznego od temperatury    446
        14.5.6. Oporniki o zmiennym oporze    448
        14.5.7. Łączenie oporników    448
    15. POLE ELEKTRYCZNE I POLE MAGNETYCZNE    450
      15.1. Pole elektryczne    450
      15.2. Indukcja elektrostatyczna    451
        15.2.1. Linie pola elektrycznego    452
        15.2.2. Natężenie pola elektrycznego ładunków punktowych    454
      15.3. Siła    456
      15.4. Napięcie elektryczne    456
      15.5. Potencjał elektryczny    458
        15.5.1. Powierzchnie ekwipotencjalne    459
        15.5.2. Natężenie pola i potencjał niektórych rozkładów ładunku    459
        15.5.3. Strumień elektryczny    463
        15.5.4. Indukcja elektrostatyczna    464
      15.6. Polaryzacja elektryczna    466
        15.6.1. Dielektryk    467
      15.7. Pojemność    468
        15.7.1. Kondensator płaski    469
        15.7.2. Równoległe połączenie kondensatorów    470
        15.7.3. Szeregowe połączenie kondensatorów    470
        15.7.4. Pojemność prostych układów przewodników    471
      15.8. Energia i gęstość energii pola elektrycznego    472
      15.9. Pole elektryczne na powierzchni granicznej    473
      15.10. Pole magnetyczne    474
      15.11. Magnetyzm    474
        15.11.1. Linie pola magnetycznego    475
      15.12. Indukcja magnetyczna    477
      15.13. Strumień magnetyczny    479
      15.14. Natężenie pola magnetycznego    480
      15.15. Obwód magnetyczny    482
        15.15.1. Prawo Ampere’a    484
        15.15.2. Prawo Biota-Savarta    485
        15.15.3. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem    487
        15.15.4.Pola magnetyczne niektórych rozkładów prądu    488
      15.16. Materia w polu magnetycznym    490
        15.16.1. Diamagnetyzm    491
        15.16.2.Paramagnetyzm    492
        15.16.3.Ferromagnetyzm    492
        15.16.4.Antyferromagnetyzm    495
        15.16.5.Ferrimagnetyzm    496
      15.17. Pola magnetyczne na powierzchniach granicznych    496
      15.18. Indukcja elektromagnetyczna    497
        15.18.1. Siła elektromotoryczna indukcji dla ruchomego przewodnika    497
        15.18.2. Siła elektromotoryczna indukcji    499
      15.19. Samoindukcja    499
        15.19.1. Indukcyjności geometrycznych układów przewodników    501
        15.19.2. Przewodność magnetyczna    502
      15.20. Indukcja wzajemna    503
        15.20.1.Transformator    504
      15.21. Energia i gęstość energii pola magnetycznego    505
      15.22. Równania Maxwella    507
        15.22.1. Prąd przesunięcia    508
        15.22.2.Fale elektromagnetyczne    509
        15.22.3.Wektor Poyntinga    511
    16. ELEKTROTECHNIKA    513
      16.1. Obwód prądu stałego    513
        16.1.1. Prawa Kirchhoffa w obwodzie prądu stałego    514
        16.1.2. Oporniki w obwodzie prądu stałego    514
        16.1.3. Rzeczywiste źródło napięcia    516
        16.1.4. Moc i praca w obwodzie prądu stałego    517
        16.1.5. Dopasowanie energetyczne    519
        16.1.6. Pomiar natężenia prądu i napięcia    519
          16.1.6.1. Pomiar natężenia prądu    519
          16.1.6.2. Pomiar napięcia    520
          16.1.6.3. Pomiar mocy    520
        16.1.7. Wyznaczanie oporu metodą kompensacyjną    521
        16.1.8. Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów    522
        16.1.9. Włączanie i wyłączanie prądu w obwodzie RL    523
      16.2. Obwód prądu zmiennego    525
        16.2.1. Wielkości zmienne    525
          16.2.1.1. Wartości średnie wielkości zmiennych okresowo    526
        16.2.2. Przedstawienie wielkości sinusoidalnych na wykresie wskazowym    527
        16.2.3. Reguły rachunków dla wielkości wskazowych    529
        16.2.4. Podstawowe pojęcia techniki prądu zmiennego    532
          16.2.4.1. Impedancja    532
          16.2.4.2. Prawo Ohma w dziedzinie zespolonej    533
          16.2.4.3. Admitancja    534
          16.2.4.4. Moc w obwodzie prądu zmiennego    535
          16.2.4.5. Moc zespolona    536
          16.2.4.6. Prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu zmiennego    537
          16.2.4.7. Szeregowe połączenie impedancji    538
          16.2.4.8. Równoległe połączenie impedancji    538
        16.2.5. Podstawowe elementy w obwodzie prądu przemiennego    538
          16.2.5.1. Opornik    539
          16.2.5.2. Kondensator    540
          16.2.5.3. Cewka    541
          16.2.5.4. Impedancja najprostszych dwójników    542
        16.2.6. Szeregowe połączenie opornika i kondensatora    543
        16.2.7. Równoległe połączenie opornika i kondensatora    543
        16.2.8. Równoległe połączenie opornika i cewki    544
        16.2.9. Szeregowe połączenie opornika i cewki    545
        16.2.10. Szeregowy obwód drgający    546
        16.2.11.Rownoległy obwód drgający    548
        16.2.12.Rownoważność połączenia szeregowego i równoległego    550
        16.2.13.Fale radiowe    551
      16.3. Maszyny elektryczne    551
        16.3.1. Zasada działania maszyn elektrycznych    554
        16.3.2. Maszyna prądu stałego    555
        16.3.3. Maszyna trójfazowa    557
          16.3.3.1. Maszyna synchroniczna    557
          16.3.3.2. Maszyna asynchroniczna    559
    17. PRZEWODZENIE PRĄDU W CIECZACH, W GAZACH I W PROŻNI    561
      17.1. Elektroliza    561
        17.1.1. Liczność materii    561
        17.1.2. Jony    561
        17.1.3. Elektrody    562
        17.1.4. Elektrolity    562
          17.1.4.1. Przewodność elektryczna elektrolitu    562
          17.1.4.2. Prawa elektrolizy Faradaya    564
          17.1.4.3. Elektryczna warstwa podwójna    565
          17.1.4.4. Równanie Nernsta    566
        17.1.5. Ogniwa galwaniczne    567
          17.1.5.1. Polaryzacja elektrolityczna    567
          17.1.5.2. Ogniwa paliwowe    568
          17.1.5.3. Akumulatory    569
          17.1.5.4. Łączenie ogniw galwanicznych    569
        17.1.6. Zjawiska elektrokinetyczne    570
          17.1.6.1. Elektroforeza    570
          17.1.6.2. Elektroosmoza    570
          17.1.6.3. Potencjał przepływu    570
      17.2. Prąd elektryczny w gazach    571
        17.2.1. Niesamoistne wyładowanie w gazie    571
          17.2.1.1. Prędkość dryfu jonów w gazach    571
          17.2.1.2. Przewodność właściwa gazów    572
          17.2.1.3. Rekombinacja    572
          17.2.1.4. Charakterystyka prądowo-napięciowa przepływu prądu w gazach    573
        17.2.2. Samoistne wyładowanie w gazie    574
          17.2.2.1. Rodzaje wyładowań samoistnych w gazie    574
          17.2.2.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa wyładowania w gazie    575
      17.3. Emisja elektronów    575
        17.3.1. Termoemisja    576
        17.3.2. Fotoemisja    576
        17.3.3. Emisja polowa    577
        17.3.4. Emisja elektronów wtórnych    577
      17.4. Lampy elektronowe    578
        17.4.1. Dioda    579
        17.4.2. Trioda    579
          17.4.2.1. Wartości charakterystyczne    580
        17.4.3. Tetroda    582
        17.4.4. Promienie katodowe    582
        17.4.5. Promieniowanie kanalikowe    582
    18. FIZYKA PLAZMY    584
      18.1. Własności plazmy    584
        18.1.1. Wielkości charakterystyczne plazmy    584
          18.1.1.1. Stopień jonizacji    584
          18.1.1.2. Funkcja rozkładu energii w plazmie    585
          18.1.1.3. Energia plazmy    587
          18.1.1.4. Przewodność elektryczna plazmy    587
          18.1.1.5. Przewodność cieplna plazmy    589
          18.1.1.6. Ekranowanie i długość Debye’a    589
          18.1.1.7. Częstotliwość drgań plazmy    590
        18.1.2. Promieniowanie plazmy    590
        18.1.3. Plazma w polach magnetycznych    591
          18.1.3.1. Ruch cząstek naładowanych w polach zewnętrznych    591
          18.1.3.2. Ruch nośników ładunku w polu magnetycznym przy uwzględnieniu zderzeń    593
          18.1.3.3. Dryf w zewnętrznym polu elektrycznym    593
          18.1.3.4. Teorie kontinuum    593
        18.1.4. Fale plazmowe    594
          18.1.4.1. Fale elektroakustyczne w plazmie    594
          18.1.4.2. Fale magnetohydrodynamiczne    595
          18.1.4.3. Fale elektromagnetyczne w plazmie    595
          18.1.4.4. Tłumienie Landaua    596
      18.2. Wytwarzanie plazmy    596
        18.2.1. Termiczne wytwarzanie plazmy    597
        18.2.2. Wytwarzanie plazmy przez kompresję    597
          18.2.2.1. Skurcz magnetyczny    597
      18.3. Wytwarzanie energii za pomocą plazmy    599
        18.3.1. Generator MHD    599
        18.3.2. Reaktory termojądrowe    600
        18.3.3. Reakcja termojądrowa w pułapce magnetycznej    601
        18.3.4. Reakcje termojądrowe w zamknięciu bezwładnościowym    602
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    604
    19. TABELE DO DZIAŁU ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    606
      19.1. Metale i stopy    606
        19.1.1. Opór elektryczny właściwy (oporność)    606
        19.1.2. Szereg napięciowy    608
      19.2. Dielektryki    611
      19.3. Praktyczne tabele elektrotechniki    617
      19.4. Własności magnetyczne    619
      19.5. Własności ferromagnetyczne    622
        19.5.1. Anizotropia magnetyczna    624
      19.6. Ferryty    626
      19.7. Antyferromagnetyki    626
      19.8. Ruchliwość jonów    627
  TERMODYNAMIKA    631
    20. ROWNOWAGA TERMODYNAMICZNA I RÓWNANIA STANU    631
      20.1. Układy, fazy i równowaga    631
        20.1.1. Układy    631
          20.1.1.1. Układy izolowane    631
          20.1.1.2. Układy zamknięte    632
          20.1.1.3. Układy otwarte    632
        20.1.2. Fazy    632
        20.1.3. Równowaga    633
          20.1.3.1. Warunki równowagi    634
      20.2. Parametry termodynamiczne    635
        20.2.1. Parametr termodynamiczny, czyli parametr stanu: definicja pojęcia    635
          20.2.1.1. Ekstensywne parametry stanu    636
          20.2.1.2. Intensywne parametry stanu    636
          20.2.1.3. Wielkości właściwe i molowe    637
        20.2.2. Temperatura    637
          20.2.2.1. Jednostki temperatury    637
          20.2.2.2. Punkty wzorcowe    639
          20.2.2.3. Pomiar temperatury    639
          20.2.2.4. Skala Kelvina i zero bezwzględne    641
        20.2.3. Ciśnienie    642
          20.2.3.1. Jednostki ciśnienia    643
          20.2.3.2. Pomiar ciśnienia    645
        20.2.4. Liczba cząstek, liczność materii i liczba Avogadra    646
        20.2.5. Entropia    649
      20.3. Potencjały termodynamiczne    651
        20.3.1. Zasada maksymalnej entropii — zasada minimalnej energii    651
        20.3.2. Energia wewnętrzna jako potencjał termodynamiczny    651
          20.3.2.1. Energia wewnętrzna gazu doskonałego    652
        20.3.3. Entropia jako potencjał termodynamiczny    652
          20.3.3.1. Entropia gazu doskonałego    651
        20.3.4. Energia swobodna    653
        20.3.5. Entalpia    654
          20.3.5.1. Entalpia gazu doskonałego    655
          20.3.5.2. Entalpia i przemiany fazowe    655
          20.3.5.3. Entalpia reakcji i prawo Hessa    656
        20.3.6. Entalpia swobodna    656
          20.3.6.1. Reakcje chemiczne    657
          20.3.6.2. Reguła Le Chateliera-Brauna    658
        20.3.7. Relacje Maxwella    658
        20.3.8. Stabilność termodynamiczna    659
      20.4. Gaz doskonały    660
        20.4.1. Prawo Boyle’a-Mariotte’a    660
        20.4.2. Prawo Gay-Lussaca    661
        20.4.3. Równanie stanu    663
      20.5. Kinetyczna teoria gazów doskonałych    663
        20.5.1. Ciśnienie i temperatura    663
          20.5.1.1. Prędkość średnia kwadratowa    664
        20.5.2. Rozkład Maxwella-Boltzmanna    665
        20.5.3. Stopnie swobody    667
        20.5.4. Zasada ekwipartycji energii    668
        20.5.5. Zjawiska transportu w gazach    668
      20.6. Równania stanu    671
        20.6.1. Równanie stanu gazu doskonałego    671
          20.6.1.1. Stałe gazowe    672
          20.6.1.2. Mieszaniny gazów    674
          20.6.1.3. Obliczanie poszczególnych parametrów z równania stanu gazu doskonałego    674
          20.6.1.4. Wzór barometryczny    675
        20.6.2. Równanie stanu gazów rzeczywistych    675
          20.6.2.1. Rozwinięcie wirialne równania stanu gazu rzeczywistego    676
          20.6.2.2. Równanie van der Waalsa    676
          20.6.2.3. Obszar współistnienia faz    678
          20.6.2.4. Punkt krytyczny    679
          20.6.2.5. Zredukowane równanie van der Waalsa    680
          20.6.2.6. Rozwinięcie wirialne równania van der Waalsa    680
        20.6.3. Równania stanu dla ciał stałych i cieczy    681
          20.6.3.1. Anomalna rozszerzalność wody    683
    21. CIEPŁO I PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE    685
      21.1. Formy energii    685
        21.1.1. Jednostki energii    685
          21.1.1.1. Jednostki poza układem SI    685
        21.1.2. Praca    686
        21.1.3. Potencjał chemiczny    687
        21.1.4. Ciepło    688
          21.1.4.1. Ciepło właściwe    689
      21.2. Przemiany energii    689
        21.2.1. Przemiana energii w ciepło    689
          21.2.1.1. Energia elektryczna    689
          21.2.1.2. Energia mechaniczna    690
          21.2.1.3. Ciepło spalania    691
          21.2.1.4. Energia słoneczna    692
        21.2.2. Przemiana ciepła w inne formy energii    693
        21.2.3. Egzergia i anergia    693
      21.3. Pojemność cieplna    694
        21.3.1. Całkowita pojemność cieplna    694
          21.3.1.1. Pojemność cieplna mieszaniny substancji    695
          21.3.1.2. Równoważnik wodny    695
        21.3.2. Ciepło molowe    696
        21.3.3. Ciepło właściwe    697
          21.3.3.1. Inne własności ciepła właściwego    698
          21.3.3.2. Ciepło właściwe mieszanin substancji    698
          21.3.3.3. Ciepło właściwe gazów    699
          21.3.3.4. Ciepło właściwe gazu doskonałego    699
          21.3.3.5. Wykładnik adiabaty    701
          21.3.3.6. Ciepło właściwe cieczy i ciał stałych    701
      21.4. Przemiany termodynamiczne    701
        21.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne    701
        21.4.2. Przemiana izotermiczna    703
        21.4.3. Przemiana izobaryczna    704
        21.4.4. Przemiana izochoryczna    705
        21.4.5. Przemiana adiabatyczna (izentropowa)    706
          21.4.5.1. Przemiana politropowa    707
        21.4.6. Stany równowagowe    708
      21.5. Zasady termodynamiki    709
        21.5.1. Zasada zerowa    709
        21.5.2. Pierwsza zasada termodynamiki    709
          21.5.2.1. Równoważne sformułowania pierwszej zasady termodynamiki    711
          21.5.2.2. Aspekty mikroskopowe pierwszej zasady termodynamiki    711
        21.5.3. Druga zasada termodynamiki    712
        21.5.4. Trzecia zasada termodynamiki    713
      21.6. Cykl Carnota    713
        21.6.1. Zasada i zastosowanie    713
          21.6.1.1. Etapy cyklu Carnota    714
          21.6.1.2. Bilans energetyczny i sprawność cyklu Carnota    716
        21.6.2. Ciepło zredukowane    717
      21.7. Silniki cieplne    718
        21.7.1. Cykl prosty i cykl odwrotny    718
        21.7.2. Pompa ciepła i chłodziarka    718
        21.7.3. Cykl Stirlinga    720
        21.7.4. Maszyna parowa (silnik parowy)    721
        21.7.5. Układy otwarte    722
        21.7.6. Silniki: Otta i Diesla    723
          21.7.6.1. Cykl Otta    723
          21.7.6.2. Cykl (obieg) Diesla    724
        21.7.7. Turbiny gazowe (spalinowe)    725
      21.8. Skraplanie gazów    726
        21.8.1. Wytwarzanie niskich temperatur    726
          21.8.1.1. Mieszaniny chłodzące    726
          21.8.1.2. Ciepło rozpuszczania    726
          21.8.1.3. Pompa ciepła    727
        21.8.2. Efekt Joule’a-Thomsona    727
          21.8.2.1. Obieg Lindego    728
          21.8.2.2. Obieg Claude’a    729
    22. PRZEMIANY FAZOWE    730
      22.1. Fazy i stany skupienia    730
        22.1.1. Faza    730
        22.1.2. Stany skupienia    730
        22.1.3. Zmiany stanu skupienia    731
        22.1.4. Para    732
      22.2. Rodzaj przemiany fazowej    733
        22.2.1. Przemiana fazowa pierwszego rodzaju    734
        22.2.2. Przemiana fazowa drugiego rodzaju    734
        22.2.3. Przejścia typu lambda    735
        22.2.4. Obszar współistnienia faz    735
        22.2.5. Wykładniki (indeksy) krytyczne    735
      22.3. Przemiany fazowe i gaz van der Waalsa    737
        22.3.1. Równowaga faz    737
        22.3.2. Konstrukcja Maxwella    737
        22.3.3. Przegrzanie cieczy, zahamowanie wrzenia i zahamowanie skraplania    739
        22.3.4. Zasada stanów zgodnych    740
      22.4. Przykłady przemian fazowych    741
        22.4.1. Magnetyczne przemiany fazowe    741
        22.4.2. Przemiany fazowe typu porządek–nieporządek    741
        22.4.3. Przemiany struktury krystalicznej    742
        22.4.4. Ciekłe kryształy    744
        22.4.5. Nadprzewodnictwo    744
        22.4.6. Nadciekłość (nadpłynność)    745
      22.5. Mieszaniny gazów    745
        22.5.1. Ciśnienie cząstkowe i prawo Daltona    746
        22.5.2. Równanie Eulera i równanie Gibbsa–Duhema    747
      22.6. Układy wielofazowe    748
        22.6.1. Równowaga faz    748
        22.6.2. Reguła faz Gibbsa    748
        22.6.3. Równanie Clausiusa–Clapeyrona    749
      22.7. Prężność pary nad roztworem    750
        22.7.1. Prawo Raoulta    750
        22.7.2. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia    750
        22.7.3. Prawo Henry’ego–Daltona    752
        22.7.4. Mieszaniny powietrza i pary (wilgotne powietrze)    753
      22.8. Reakcje chemiczne    757
        22.8.1. Stechiometria    757
        22.8.2. Reguła faz w reakcjach chemicznych    759
        22.8.3. Prawo działania mas    759
        22.8.4. Wartość pH i iloczyn rozpuszczalności    761
      22.9. Wyrównywanie temperatur    762
        22.9.1. Temperatura końcowa    763
        22.9.2. Odwracalny i nieodwracalny przebieg procesu    764
      22.10. Przenoszenie ciepła    765
        22.10.1. Strumień ciepła    765
        22.10.2.Wnikanie ciepła    766
        22.10.3. Przewodnictwo cieplne    768
        22.10.4.Opór cieplny    772
        22.10.5. Przenikanie ciepła    774
        22.10.6. Promieniowanie cieplne    779
        22.10.7. Przejście promieniowania przez ośrodek    779
      22.11. Transport ciepła i masy    781
        22.11.1. Prawo Fouriera    782
        22.11.2.Rownanie ciągłości    782
        22.11.3.Rownanie przewodnictwa cieplnego    783
        22.11.4. Prawo Ficka i prawo dyfuzji    784
        22.11.5. Rozwiązanie równania przewodnictwa cieplnego i równania dyfuzji    785
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE TERMODYNAMIKA    787
    23. TABELE DO DZIAŁU TERMODYNAMIKA    790
      23.1. Temperatury charakterystyczne    790
        23.1.1. Jednostki i temperatury charakterystyczne    790
        23.1.2. Temperatury topnienia i wrzenia    791
        23.1.3. Temperatury Curie i Néela    800
      23.2. Własności gazów rzeczywistych    802
      23.3. Własności cieplne materiałów    804
        23.3.1. Lepkość    804
        23.3.2. Współczynnik rozszerzalności liniowej, ciepło właściwe i współczynnik przewodzenia ciepła    804
      23.4. Przenikanie ciepła    811
      23.5. Praktyczne dane korekcyjne    813
        23.5.1. Pomiar ciśnienia    813
          23.5.1.1. Przeliczanie pomiarów w odniesieniu do poziomu morza    813
          23.5.1.2. Pomiary za pomocą barometru rtęciowego (korekcja temperatury)    816
        23.5.2. Pomiary objętości — przeliczanie w odniesieniu do temperatury standardowej    817
          23.5.2.1. Pomiary dokonywane objętościomierzem szklanym    817
      23.6. Wytwarzanie ciekłych kąpieli niskotemperaturowych    818
      23.7. Środki suszące    818
      23.8. Prężność pary    819
        23.8.1. Roztwory    819
          23.8.2. Wilgotność względna    820
          23.8.3. Prężność pary wodnej    820
      23.9. Entalpie właściwe    822
  FIZYKA KWANTOWA    827
    24. FOTONY — PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE ORAZ KWANTY ŚWIATŁA    827
      24.1. Prawo promieniowania Plancka    827
      24.2. Zjawisko fotoelektryczne    830
      24.3. Zjawisko Comptona    832
    25. FALE MATERII — MECHANIKA FALOWA CZĄSTEK    834
      25.1. Natura falowa cząstek    834
        25.1.1. Podstawowe założenia mechaniki kwantowej    834
        25.1.2. Dualizm falowo-korpuskularny    835
      25.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga    836
      25.3. Funkcja falowa i obserwable    836
      25.4. Równanie Schrödingera    844
        25.4.1. Potencjały schodkowe    846
        25.4.2. Oscylator harmoniczny    851
        25.4.3. Zasada Pauliego    853
      25.5. Spin i moment magnetyczny    854
        25.5.1. Spin    854
        25.5.2. Momenty magnetyczne    856
    26. FIZYKA ATOMÓW I CZĄSTECZEK    860
      26.1. Podstawowe pojęcia spektroskopii    861
      26.2. Atom wodoru    863
        26.2.1. Postulaty Bohra    864
      26.3. Stany stacjonarne i liczby kwantowe w polu siły centralnej    869
      26.4. Atomy wieloelektronowe    873
      26.5. Promieniowanie rentgenowskie    877
        26.5.1. Zastosowania promieniowania rentgenowskiego    880
      26.6. Widma cząsteczkowe    881
      26.7. Atomy w polach zewnętrznych    885
      26.8. Układ okresowy pierwiastków    888
      26.9. Oddziaływanie fotonów z atomami i cząsteczkami    891
        26.9.1. Emisja spontaniczna i wymuszona    891
    27. FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH — MODEL STANDARDOWY    894
      27.1. Unifikacja opisu oddziaływań    894
        27.1.1. Model Standardowy    894
          27.1.1.1. Oddziaływanie grawitacyjne    895
          27.1.1.2. Oddziaływanie elektromagnetyczne    895
          27.1.1.3. Oddziaływanie słabe    896
          27.1.1.4. Oddziaływanie silne    897
        27.1.2. Bozony cechowania    898
        27.1.3. Fermiony i bozony    900
      27.2. Leptony, kwarki i bozony wektorowe    902
        27.2.1. Leptony    902
        27.2.2. Kwarki    903
        27.2.3. Hadrony    905
        27.2.4. Akceleratory i detektory    910
      27.3. Symetrie a prawa zachowania    912
        27.3.1. Zachowanie parzystości a oddziaływania słabe    912
        27.3.2. Zachowanie ładunku i tworzenie się par    914
        27.3.3. Sprzężenie ładunkowe a antycząstki    915
        27.3.4. Niezmienniczość względem przekształcenia odwrócenia czasu i reakcje odwrotne    915
        27.3.5. Prawa zachowania    916
        27.3.6. Poza Modelem Standardowym    917
    28. FIZYKA JĄDROWA    919
      28.1. Elementy strukturalne jądra atomowego    919
      28.2. Podstawowe elementy opisu jądra atomowego    922
      28.3. Oddziaływanie nukleon-nukleon    925
        28.3.1. Fenomenologiczne postaci potencjału oddziaływania nukleon-nukleon    925
        28.3.2. Mezonowe potencjały wymiany    926
      28.4. Modele jądra atomowego    927
        28.4.1. Model gazu Fermiego    927
        28.4.2. Materia jądrowa    928
        28.4.3. Model kroplowy    928
        28.4.4. Model powłokowy    930
        28.4.5. Model kolektywny    933
      28.5. Reakcje jądrowe    935
        28.5.1. Kanały reakcji i przekroje czynne    935
        28.5.2. Prawa zachowania w reakcjach jądrowych    939
          28.5.2.1. Zachowanie energii i pędu    939
          28.5.2.2. Zachowanie momentu pędu    940
        28.5.3. Rozpraszanie sprężyste    941
        28.5.4. Reakcje z udziałem jąder złożonych    942
        28.5.5. Model optyczny    944
        28.5.6. Reakcja bezpośrednia    945
        28.5.7. Reakcje ciężkojonowe    946
        28.5.8. Rozszczepienie jądra    950
      28.6. Rozpad jądra    952
        28.6.1. Prawo rozpadu promieniotwórczego    953
        28.6.2. Rozpad ?    957
        28.6.3. Rozpad ß    958
        28.6.4. Rozpad ?    961
        28.6.5. Emisja nukleonów i gron    962
      28.7. Reaktor jądrowy    963
        28.7.1. Typy reaktorów    965
      28.8. Synteza jąder    967
      28.9. Oddziaływanie promieniowania z materią    970
        28.9.1. Cząstki jonizujące    970
        28.9.2. Promieniowanie ?    973
      28.10. Dozymetria    975
        28.10.1. Metody pomiaru dawki    979
        28.10.2. Promieniotwórczość środowiska    981
    29. FIZYKA CIAŁA STAŁEGO    984
      29.1. Struktura ciała stałego    984
        29.1.1. Niektóre podstawowe pojęcia fizyki ciała stałego    984
        29.1.2. Budowa kryształów    985
        29.1.3. Sieci Bravais’go    987
          29.1.3.1. Proste struktury krystalograficzne    990
        29.1.4. Metody badań strukturalnych    991
        29.1.5. Porównanie wiązań w kryształach    994
      29.2. Defekty sieci krystalicznej    998
        29.2.1. Defekty punktowe    998
        29.2.2. Defekty jednowymiarowe    999
        29.2.3. Defekty powierzchniowe    1001
        29.2.4. Amorficzne ciała stałe    1002
      29.3. Mechaniczne właściwości materiałów    1003
        29.3.1. Wielkocząsteczkowe ciała stałe    1003
          29.3.1.1. Polimery    1004
          29.3.1.2. Termoplasty    1006
          29.3.1.3. Elastomery    1006
          29.3.1.4. Duroplasty    1006
        29.3.2. Tworzywa wielowarstwowe    1007
        29.3.3. Stopy    1007
        29.3.4. Ciekłe kryształy    1010
      29.4. Fonony i drgania sieci    1011
        29.4.1. Fale sprężyste    1011
        29.4.2. Fonony i ciepło właściwe    1015
        29.4.3. Model Einsteina    1016
        29.4.4. Model Debye’a    1017
        29.4.5. Przewodzenie ciepła    1019
      29.5. Elektrony w ciele stałym    1021
        29.5.1. Swobodny gaz elektronowy    1021
        29.5.2. Model pasmowy    1027
      29.6. Półprzewodniki    1032
        29.6.1. Przewodnictwo niesamoistne    1035
        29.6.2. Dioda półprzewodnikowa    1038
        29.6.3. Tranzystor    1046
          29.6.3.1. Tranzystory bipolarne    1046
          29.6.3.2. Układy podstawowe    1048
          29.6.3.3. Tranzystor Darlingtona    1053
        29.6.4. Tranzystory polowe    1053
          29.6.4.1. Tranzystor polowy złączowy (Junction FET)    1053
          29.6.4.2. Tranzystory polowe z izolowaną bramką (Insulated Gate FET - IGFET, MOSFET)    1055
        29.6.5. Tyrystor    1056
          29.6.5.1. Triak (tyrystor dwukierunkowy)    1057
          29.6.5.2. Tyrystor wyłączany bramką (GTO)    1058
          29.6.5.3. Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)    1058
        29.6.6. Układy scalone (IC)    1059
          29.6.6.1. Wytwarzanie układów scalonych    1059
          29.6.6.2. Wytwarzanie struktur połączeń    1059
        29.6.7. Wzmacniacz operacyjny    1061
          29.6.7.1. Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym    1063
          29.6.7.2. Wzmacniacz odwracający    1063
          29.6.7.3. Wzmacniacz sumujący    1064
          29.6.7.4. Integrator    1065
          29.6.7.5. Wzmacniacz różniczkujący    1065
          29.6.7.6. Wtórnik napięciowy    1066
          29.6.7.7. Wzmacniacz operacyjny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym    1066
          29.6.7.8. Przerzutnik Schmitta    1066
      29.7. Nadprzewodnictwo    1067
        29.7.1. Podstawowe właściwości nadprzewodników    1068
        29.7.2. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe    1072
      29.8. Właściwości magnetyczne    1074
        29.8.1. Ferromagnetyzm    1076
        29.8.2. Antyferromagnetyzm i ferrimagnetyzm    1079
      29.9. Właściwości dielektryczne    1080
        29.9.1. Paraelektryki    1084
        29.9.2. Ferroelektryki    1085
      29.10. Właściwości optyczne kryształów    1086
        29.10.1. Ekscytony i ich właściwości    1086
        29.10.2.Fotoprzewodnictwo    1088
        29.10.3. Luminescencja    1089
        29.10.4. Właściwości optoelektryczne    1089
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE FIZYKA KWANTOWA    1091
    30. TABELE DO DZIAŁU FIZYKA KWANTOWA    1096
      30.1. Potencjały jonizacji    1096
        30.1.1. Energie jonizacji pierwiastków    1096
      30.2. Promienie atomów i jonów pierwiastków    1101
      30.3. Emisja elektronów    1104
      30.4. Promieniowanie rentgenowskie    1108
      30.5. Reakcje jądrowe    1108
      30.6. Oddziaływanie promieniowania z materią    1109
      30.7. Zjawisko Halla    1110
      30.8. Nadprzewodniki    1111
      30.9. Półprzewodniki    1113
        30.9.1. Cieplne, magnetyczne i elektryczne właściwości półprzewodników    1113
  DODATEK    1117
    31. POMIAR I BŁĄD POMIARU    1117
      31.1. Opis pomiaru    1117
        31.1.1. Wielkości i jednostki SI    1117
      31.2. Rachunek błędów i statystyka    1120
        31.2.1. Rodzaje błędów    1120
          31.2.1.1. Wynik pomiaru    1120
        31.2.2. Błąd pomiaru    1120
          31.2.2.1. Propagacja błędów    1122
        31.2.3. Wartości średnie serii pomiarowych    1122
        31.2.4. Rozrzut    1124
        31.2.5. Korelacja    1125
        31.2.6. Rachunek wyrównawczy, regresja    1125
        31.2.7. Rozkłady częstości zdarzeń    1126
          31.2.7.1. Szczególne rozkłady dyskretne    1128
          31.2.7.2. Szczególne rozkłady ciągłe    1129
        31.2.8. Niezawodność    1131
    32. RACHUNEK WEKTOROWY    1134
      32.1. Wektory i skalary    1134
      32.2. Mnożenie wektora przez skalar    1135
      32.3. Dodawanie i odejmowanie wektorów    1135
      32.4. Mnożenie wektorów    1136
    33. RACHUNEK ROŻNICZKOWY I CAŁKOWY    1139
      33.1. Rachunek różniczkowy    1139
        33.1.1. Reguły różniczkowania    1139
      33.2. Rachunek całkowy    1140
        33.2.1. Reguły całkowania    1141
        33.2.2. Pochodne i całki funkcji elementarnych    1142
    34. UKŁAD SI    1143
  Skorowidz    1149
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia