Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,65  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,6521,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka „Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się" skierowana jest do nauczycieli, badaczy oraz wszystkich osób zainteresowanych samodzielnym uczeniem się. W projektowaniu badań i redagowaniu pracy korzystano z aktualnych teorii wykorzystywanych w psychologii i dydaktyce. W pracy uwzględniono potrzeby praktyki, zwłaszcza w zakresie diagnozowania poziomu autonomii w uczeniu się. W publikacji omówiono zagadnienie autonomii w uczeniu się oraz jej uwarunkowania. Przedstawiono pojęcia autonomii, autonomii uczenia się, samoregulacji, metapoznania oraz strategii uczenia się. Dokonano przeglądu wybranych z literatury badań związków płci, wieku, temperamentu oraz wspomagania autonomii przez środowisko rodzinne i szkolne z autonomią oraz autonomią uczenia się. Zamieszczono także propozycję klasyfikacji sposobów, które nauczyciele mogą wykorzystać, by wspierać rozwój autonomii swoich uczniów w nabywaniu wiedzy i umiejętności. W części książki prezentującej badania własne, opisano stworzone dla potrzeb badań narzędzie do pomiaru poczucia trudności autonomicznego uczenia się. Zaprezentowano również wyniki weryfikacji modelu tłumaczącego trudność odczuwaną podczas samodzielnego nabywania wiedzy i umiejętności. W modelu uwzględniono cechy temperamentu, wsparcie środowiska szkolnego i rodzinnego, poziom, w jakim osoba preferuje wspieranie jej samodzielności w uczeniu się, jej autonomię ogólną, motywację oraz poczucie własnej skuteczności. Uzyskane wyniki badań skrótowo i przystępnie podsumowano. Treść pracy stwarza osobom pracującym w edukacji okazję do pogłębienia własnej wiedzy na temat możliwości stymulowania autonomii młodych ludzi. Przedstawiony w pracy autorski kwestionariusz umożliwia zarówno diagnozę potrzeb uczniów dotyczących wspierania ich w samodzielnym nabywaniu wiedzy i umiejętności, jak i przeprowadzenie badań związków i uwarunkowań trudności samodzielnego uczenia się.


Liczba stron250
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-973-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    5
  
  Część pierwsza: Autonomia w świetle literatury
  1. Pojęcie autonomii /    15
  1.1. Autonomia jednostki w wybranych koncepcjach filozoficznych /    16
  1.2. Psychologiczne koncepcje autonomii jednostki /    19
  1.3. Koncepcje autonomii jednostki w pedagogice /    25
  1.3.1. Autonomia jako cel wychowania i kształcenia /    25
  1.3.2. Nurt Nowego Wychowania i szkoły alternatywne /    28
  1.3.3. Teorie wychowania a autonomia /    29
  1.3.4. Autonomia w subdyscyplinach pedagogiki /    30
  1.4. Podobieństwa i różnice omówionych filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych ujęć autonomii /    31
  2. Pojęcie autonomii uczenia się /    33
  2.1. Definicje autonomii uczenia się i kompetencje wymagane do jej osiągnięcia /    33
  2.2. Pojęcia związane z autonomią uczenia się /    35
  2.2.1. Samoregulacja oraz samoregulacja uczenia się /    35
  2.2.2. Samokształcenie /    38
  2.2.3. Strategie uczenia się /    40
  2.2.4. Metapoznanie w uczeniu się /    44
  
  Część druga: Psychodydaktyczne i metodologiczne problemy badań poczucia trudności autonomicznego uczenia się w świetle literatury
  3. Pomiar autonomii oraz autonomii w uczeniu się /    49
  3.1. Pomiar autonomii ogólnej /    49
  3.2. Pomiar autonomii i samoregulacji w uczeniu się /    52
  4. Korelaty autonomii i autonomii w uczeniu się /    57
  4.1. Autonomia a wybrane wyznaczniki funkcjonowania jednostki /    57
  4.1.1. Autonomia a efekty szkolnego uczenia się /    57
  4.1.2. Autonomia a poczucie dobrostanu /    59
  4.2. Podmiotowe korelaty autonomii oraz autonomii uczenia się /    63
  4.2.1. Wiek i poziom wykształcenia a autonomia i autonomia w uczeniu się /    63
  4.2.2. Płeć a autonomia i autonomia w uczeniu się /    66
  4.2.3. Temperament i osobowość a autonomia /    67
  4.2.4. Poczucie własnej skuteczności a autonomia i samoregulacja w uczeniu się /    72
  4.3. Środowisko wychowawcze rodziny i szkoły a rozwój autonomii /    73
  4.3.1. Style wychowawcze w rodzinie /    74
  4.3.2. Style wychowawcze w rodzinie a kształtowanie autonomii dzieci /    76
  i wybranych wskaźników ich funkcjonowania /    76
  4.3.3. Wspieranie autonomii ucznia w edukacji /    78
  4.3.4. Działania nauczyciela wspierające uczniowską autonomię opanowywania wiedzy i umiejętności /    81
  4.3.5. Propozycja klasyfikacji nauczycielskich sposobów wspierania uczniowskiej autonomii uczenia się /    85
  4.3.6. Efekty nauczycielskich działań wspierających autonomię opanowywania
  wiedzy i umiejętności przez uczniów /    89
  4.3.7. Autonomia jako zmienna pośrednicząca między oddziaływaniami środowiskowymi a wyznacznikami funkcjonowania jednostki /    93
  5. Podsumowanie /96
  
  Część trzecia: Psychodydaktyczne i metodologiczne problemy badań poczucia trudności autonomicznego uczenia się – metodologia badań własnych
  6. Autorskie narzędzie do pomiaru postrzegania trudności autonomicznego Uczenia się /    103
  6.1. Założenia do konstrukcji Kwestionariusza Trudności Autonomicznego Uczenia się (KTAU) /    103
  6.2. Wersja eksperymentalna KTAU /    104
  6.3. Właściwości psychometryczne KTAU /    106
  6.3.1. Struktura czynnikowa KTAU /    106
  6.3.1.1. Wyniki eksploracyjnej analizy składowych głównych /    106
  6.3.1.2. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej /    111
  6.3.2. Moc dyskryminacyjna pozycji KTAU /    113
  6.3.3. Rzetelność KTAU /    118
  6.3.4. Trafność KTAU /    119
  6.3.5. Rozkład pomiarów KTAU /    123
  6.3.6. Trudność autonomicznego uczenia się mężczyzn i kobiet na różnych poziomach edukacji /    126
  6.3.6.1. Różnice trudności autonomicznego uczenia się w grupach zróżnicowanych pod względem płci i poziomu wykształcenia /    126
  6.3.6.2. Płeć i poziom wykształcenia a postrzeganie trudności w kierowaniu własnym uczeniem się /    127
  6.4. Normalizacja KTAU /    134
  6.4.1. Przeznaczenie kwestionariusza /    134
  6.4.2. Sposób prowadzenia badań /    135
  6.4.3. Opis KTAU /    135
  6.4.4. Sposób obliczania wyników KTAU /    137
  6.4.5. Przykład obliczania wyników KTAU /    138
  6.4.6. Ocena wyników KTAU /    139
  6.4.7. Skrócona wersja KTAU /    141
  7. Metodologia badań własnych związków zmiennych podmiotowych i środowiskowych z postrzeganiem trudności autonomicznego uczenia się /    144
  7.1. Problem i pytania badawcze /    144
  7.2. Wstępny model postrzegania trudności w samodzielnym uczeniu się /    145
  7.3. Przyjęte zmienne i ich operacjonalizacja /    147
  7.4. Rozszerzenie wstępnego modelu zależności między zmiennymi /    149
  7.5. Hipotezy badawcze dotyczące modelu zależności między zmiennymi /    150
  7.6. Metoda /    154
  7.6.1. Stosowane narzędzia badawcze /    154
  7.6.2. Osoby badane /    158
  7.6.3. Procedura badań /    159
  
  Część czwarta: Związki między zmiennymi – wyniki badań własnych
  8. Korelacje między analizowanymi zmiennymi podmiotowymi i środowiskowymi a trudnością autonomicznego uczenia się /    163
  9. Zmienne podmiotowe i środowiskowe jako predyktory trudności autonomicznego uczenia się /    169
  10. Weryfikacja hipotetycznego modelu zależności między przyjętymi zmiennymi podmiotowymi i środowiskowymi a postrzeganiem trudności w kierowaniu własnym uczeniem się /    176
  10.1. Charakterystyka analizy /    176
  10.2. Stwierdzenia wykorzystywane w części pomiarowej analizowanego modelu /    176
  10.3. Rezultaty weryfikacji pierwotnego modelu zależności między przyjętymi zmiennymi podmiotowymi i środowiskowymi a postrzeganiem trudności autonomicznego uczenia się /    179
  10.4. Wyniki weryfikacji modelu skorygowanego /    182
  11. Związek trudności autonomicznego uczenia się ze składowymi zmiennych podmiotowych oraz elementami wsparcia autonomii przez środowisko /    185
  
  Część piąta: Podsumowanie i wnioski
  12. Charakterystyka wyników badań /    193
  13. Wnioski z badań /    197
  
  Zakończenie /    203
  Aneks /    209
  Bibliografia /    215
  Indeks nazwisk /    225
  Indeks rzeczowy /    231
  Summary /    237
  Spis tabel i rysunków /    239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia