Chemia organiczna, t. 1

Chemia organiczna, t. 1

9 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

67,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest cenionym przez wykładowców i studentów podręcznikiem chemii organicznej. Olbrzymią swą popularność zawdzięcza prostemu i zrozumiałemu przedstawieniu trudnych zagadnień chemii organicznej, dobrej ilustracji materiału rysunkami i wykresami, a także "ukryciu" jego dużej części w zadaniach i problemach.


W podręczniku omówiono związki organiczne, stosując tradycyjny ich podział na klasy w zależności od grup funkcyjnych. Jego oryginalność polega natomiast na selekcji materiału.


Tom 1 zawiera podstawowe wiadomości z chemii organicznej. Opisano tu proste związki organiczne, główne typy reakcji oraz ich mechanizmy, a także podstawy stereochemii i spektroskopii.


Liczba stron966
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-04166-3
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Podstawy    22
    1. Struktura i właściwości związków organicznych    22
      1.1. Chemia organiczna    22
      1.2. Teoria strukturalna    24
      1.3. Wiązanie chemiczne (pogląd sprzed roku 1926)    24
      1.4. Mechanika kwantowa    26
      1.5. Orbitale atomowe    27
      1.6. Konfiguracja elektronowa. Zakaz Pauliego    29
      1.7. Orbitale cząsteczkowe    30
      1.8. Wiązanie kowalencyjne    31
      1.9. Zhybrydyzowane orbitale sp    33
      1.10. Zhybrydyzowane orbitale sp2    36
      1.11. Zhybrydyzowane orbitale sp3    37
      1.12. Wolne pary elektronowe    39
      1.13. Siły wewnątrz cząsteczkowe    42
      1.14. Energia dysocjacji wiązania. Homoliza i heteroliza    43
      1.15. Polarność wiązań    45
      1.16. Polarność cząsteczek    46
      1.17. Struktura i właściwości fizyczne    49
      1.18. Temperatura topnienia    50
      1.19. Siły międzycząsteczkowe    51
      1.20. Temperatura wrzenia    53
      1.21. Rozpuszczalność    55
      1.22. Kwasy i zasady    57
      1.23. Efekty elektronowe i steryczne    61
      1.24. Izomeria    62
      Zadania    63
    2. Metan. Energia aktywacji. Stan przejściowy    66
      2.1. Węglowodory    66
      2.2. Struktura cząsteczki metanu    66
      2.3. Właściwości fizyczne metanu    67
      2.4. Występowanie metanu    68
      2.5. Reakcje metanu    69
      2.6. Utlenianie metanu. Ciepło spalania    69
      2.7. Chlorowanie metanu. Reakcja substytucji    70
      2.8. Kontrola procesu chlorowania    71
      2.9. Reakcje metanu z innymi halogenami    71
      2.10. Względna reaktywność    72
      2.11. Mechanizm reakcji    73
      2.12. Mechanizm chlorowania metanu. Wolne rodniki    73
      2.13. Reakcje łańcuchowe    76
      2.14. Inhibitory    77
      2.15. Ciepło reakcji    77
      2.16. Energia aktywacji    79
      2.17. Postęp reakcji. Zmiany energii    80
      2.18. Szybkość reakcji    84
      2.19. Względna szybkość reakcji    87
      2.20. Względna reaktywność halogenów w stosunku do metanu    88
      2.21. Struktura rodnika metylowego. Hybrydyzacja sp2    91
      2.22. Stan przejściowy    93
      2.23. Reaktywność a struktura stanu przejściowego    95
      2.24. Wzór sumaryczny i jego podstawowe znaczenie    97
      2.25. Jakościowa analiza elementarna    97
      2.26. Ilościowa analiza elementarna. Oznaczanie węgla, wodoru i halogenu    98
      2.27. Wzór empiryczny    99
      2.28. Masa cząsteczkowa. Wzór sumaryczny    100
      Zadania    100
    3. Alkany. Substytucja wolnorodnikowa    103
      3.1. Podział według struktury. Klasa związków    103
      3.2. Struktura cząsteczki etanu    104
      3.3. Swobodna rotacja wokół pojedynczego wiązania węgiel-węgiel. Konformacja. Naprężenie torsyjne    105
      3.4. Propan i butany    107
      3.5. Konformacje n-butanu. Odpychanie steryczne    109
      3.6. Wyższe alkany. Szereg homologiczny    111
      3.7. Nazewnictwo alkanów    112
      3.8. Grupy alkilowe    113
      3.9. Nazewnictwo zwyczajowe alkanów    114
      3.10. Nazewnictwo alkanów według systemu IUPAC    115
      3.11. Rzędowość atomów węgla i wodoru    116
      3.12. Właściwości fizyczne alkanów    117
      3.13. Przemysłowe metody otrzymywania alkanów    119
      3.14. Metody przemysłowe a synteza laboratoryjna    121
      3.15. Otrzymywanie alkanów    121
      3.16. Odczynnik Grignarda. Związki metaloorganiczne    123
      3.17. Reakcja halogenków alkinów ze związkami metaloorganicznymi    125
      3.18. Reakcje alkanów    127
      3.19. Halogenowanie alkanów    128
      3.20. Mechanizm halogenowania alkanów    130
      3.21. Orientacja reakcji halogenowania alkanów    131
      3.22. Względne reaktywności alkanów w reakcji halogenowania    135
      3.23. Łatwość odrywania się atomów wodoru. Energia aktywacji    136
      3.24. Trwałość wolnych rodników    137
      3.25. Łatwość tworzenia się wolnych rodników    138
      3.26. Stan przejściowy w procesie halogenowania alkanów    139
      3.27. Orientacja i reaktywność    140
      3.28. Reaktywność i selektywność    141
      3.29. Wolne rodniki nie ulegają przegrupowaniu. Znakowanie izotopami    142
      3.30. Spalanie alkanów    144
      3.31. Piroliza. Kraking    145
      3.32. Ustalanie struktury związków    146
      3.33. Analiza alkanów    148
      Zadania    149
    4. Stereochemia. Stereoizomery    151
      4.1. Stereochemia i stereoizomeria    151
      4.2. Liczba izomerów a tetraedryczna hybrydyzacja atomu węgla    152
      4.3. Czynność optyczna. Światło spolaryzowane w płaszczyźnie    154
      4.4. Polarymetr    155
      4.5. Skręcalność właściwa    156
      4.6. Odkrycie enancjomerii    157
      4.7. Enancjomeria a tetraedryczna hybrydyzacja atomu węgla    158
      4.8. Enancjomeria a czynność optyczna    160
      4.9. Przewidywanie enancjomerii. Chiralność    161
      4.10. Centrum chiralności    163
      4.11. Enancjomery    164
      4.12. Odmiana racemiczna    166
      4.13. Czynność optyczna. Omówienie bardziej szczegółowe    168
      4.14. Konfiguracja    169
      4.15. Określanie konfiguracji R i S    170
      4.16. Reguły pierwszeństwa podstawników    171
      4.17. Diastereoizomery    173
      4.18. Struktura mezo    176
      4.19. Określanie konfiguracji w przypadku więcej niż jednego centrum chiralności    178
      4.20. Izomery konformacyjne    179
      Zadania    182
    5. Alkeny. Struktura i otrzymywanie. Eliminacja    184
      5.1. Węglowodory nienasycone    194
      5.2. Struktura cząsteczki etylenu. Podwójne wiązanie węgiel-węgiel    184
      5.3. Propen    187
      5.4. Hybrydyzacja a wielkość orbitali    187
      5.5. Buteny    188
      5.6. Izomeria geometryczna    190
      5.7. Wyższe alkeny    193
      5.8. Nazewnictwo alkenów    193
      5.9. Właściwości fizyczne alkenów    194
      5.10. Przemysłowe metody otrzymywania alkenów    197
      5.11. Otrzymywanie alkenów    197
      5.12. Dehydrohalogenacja halogenków alkinów    199
      5.13. Mechanizm dehydrohalogenacji    200
      5.14. Orientacja i reaktywność w procesie dehydrohalogenacji    202
      5.15. Karbokationy    203
      5.16. Struktura karbokationów    205
      5.17. Trwałość karbokationów. Rozmieszczenie ładunku    207
      5.18. Względna trwałość kationów alkilowych    208
      5.19. Dehydratacja alkoholi    211
      5.20. Mechanizm dehydratacji alkoholi    212
      5.21. Łatwość tworzenia się karbokationów    215
      5.22. Przegrupowania karbokationów    217
      5.23. Orientacja i reaktywność w procesie dehydratacji    220
      Zadania    221
    6. Alkeny. Reakcje z udziałem podwójnego wiązania węgiel—węgiel. Audycja elektrofilowa i wolnorodnikowa    223
      6.1. Grupa funkcyjna    223
      6.2. Reakcje z udziałem podwójnego wiązania węgiel-węgiel. Addycja    223
      6.3. Hydrogenacja. Ciepło hydrogenacji    228
      6.4. Ciepło hydrogenacji a trwałość alkenów    231
      6.5. Addycja halogenu    232
      6.6. Addycja halogenowodoru. Reguła Markownikowa    233
      6.7. Addycja bromowodoru. Efekt nadtlenkowy    236
      6.8. Addycja kwasu siarkowego    237
      6.9. Addycja wody. Hydratacja    238
      6.10. Addycja elektrofilowa. Mechanizm    239
      6.11. Addycja elektrofilowa. Orientacja i reaktywność    241
      6.12. Addycja elektrofilowa. Przegrupowanie    245
      6.13. Mechanizm addycji halogenów    246
      6.14. Tworzenie halogenohydryn    248
      6.15. Addycja alkenów. Dimeryzacja    248
      6.16. Addycja alkanów. Alkilowanie    250
      6.17. Addycja wolnorodnikowa. Mechanizm addycji bromowodoru inicjowanej nadtlenkami    252
      6.18. Inne reakcje addycji wolnorodnikowej    254
      6.19. Wolnorodnikowa polimeryzacja alkenów    255
      6.20. Hydroksylowanie. Tworzenie dioli wicynalnych    257
      6.21. Substytucja atomem halogenu. Allilowy atom wodoru    258
      6.22. Orientacja i reaktywność w reakcji substytucji    260
      6.23. Teoria rezonansu    261
      6.24. Struktura rezonansowa rodnika allilowego    262
      6.25. Trwałość rodnika allilowego    264
      6.26. Orbitale rodnika allilowego    264
      6.27. Zastosowanie teorii rezonansu    266
      6.28. Stabilizacja rodników alkilowych w wyniku rezonansu. Hiperkoniugacja    267
      6.29. Ozonoliza. Określanie struktury za pomocą degradacji    269
      6.30. Analiza alkenów    270
      Zadania    273
    7. Stereochemia. Otrzymywanie i reakcje stereoizomerów    277
      7.1. Stereoizomeria    277
      7.2. Reakcje z udziałem stereoizomerów    278
      7.3. Powstawanie centrum chiralności. Synteza a czynność optyczna    279
      7.4. Reakcje cząsteczek chiralnych. Rozerwanie wiązania    281
      7.5. Reakcje cząsteczek chiralnych. Ustalanie korelacji konfiguracji    282
      7.6. Czystość optyczna    284
      7.7. Reakcje cząsteczek chiralnych. Tworzenie się drugiego centrum chiralności    285
      7.8. Powstawanie enancjomerów i diastereoizomerów. Ujecie bardziej szczegółowe    287
      7.9. Reakcje cząsteczek chiralnych z reagentami optycznie czynnymi. Rozszczepienie odmiany racemicznej    289
      7.10. Reakcje cząsteczek chiralnych. Mechanizm chlorowania wolnorodnikowego    291
      7.11. Reakcje stereoselektywne i stereospecyficzne. Addycja syn i anti    293
      7.12. Mechanizm addycji halogenu    296
      Zadania    301
    8. Alkiny i dieny    303
      8.1. Wprowadzenie    303
      8.2. Struktura cząsteczki acetylenu. Potrójne wiązanie węgiel-węgiel    303
      8.3. Wyższe alkiny. Nazewnictwo    305
      8.4. Właściwości fizyczne alkinów    306
      8.5. Przemysłowe metody otrzymywania acetylenu    307
      8.6. Otrzymywanie alkinów    308
      8.7. Reakcje alkinów    309
      8.8. Reakcje addycji alkinów    312
      8.9. Redukcja alkinów do alkenów    312
      8.10. Kwasowość alkinów. Bardzo słabe kwasy    313
      8.11. Tworzenie się acetylenków metali ciężkich    315
      8.12. Reakcja acetylenku sodowego z halogenkami alkilów. Substytucja a eliminacja    316
      8.13. Hydratacja alkinów. Tautomeria    317
      8.14. Struktura i nazewnictwo dienów    318
      8.15. Otrzymywanie i właściwości dienów    319
      8.16. Trwałość dienów o sprzężonym układzie wiązań podwójnych    320
      8.17. Rezonans w dienach o sprzężonym układzie wiązań podwójnych    321
      8.18. Rezonans w alkenach. Hiperkoniugacja    323
      8.19. Trwałość dienów i alkenów. Alternatywna interpretacja    324
      8.20. Etektrofilowa addycja do dienów o sprzężonym układzie wiązań podwójnych. Addycja 1,4    325
      8.21. Kationy allilowe. Delokalizacja w karbokationach    326
      8.22. Addycja 1,2 a addycja 1,4. Szybkość addycji a stan równowagi    329
      8.23. Wolnorodnikowa addycja do dienów o sprzężonym układzie wiązań podwójnych. Orientacja    332
      8.24. Wolnorodnikowa addycja do dienów o sprzężonym układzie wiązań podwójnych. Reaktywność    333
      8.25. Wolnorodnikowa polimeryzacja dienów. Kauczuk i tworzywa zastępujące kauczuk    334
      8.26. Izopren a reguła izoprenowa    335
      8.27. Analiza alkinów i dienów    337
      Zadania    338
    9. Węglowodory alcykliczne    342
      9.1. Związki o otwartych łańcuchach a związki cykliczne    342
      9.2. Nazewnictwo węglowodorów alicyklicznych    343
      9.3. Przemysłowe metody otrzymywania węglowodorów alicyklicznych    345
      9.4. Otrzymywanie węglowodorów alicyklicznych    346
      9.5. Reakcje węglowodorów alicyklicznych    347
      9.6. Reakcje cząsteczek o małych pierścieniach. Cyklopropan i cyklobutan    348
      9.7. Teoria napięć Baeyera    349
      9.8. Ciepło spalania i względna trwałość cykloalkanów    350
      9.9. Napięcie kątowe Baeyera w ujęciu teorii orbitali    352
      9.10. Czynniki wpływające na trwałość konformacji    354
      9.11. Konformacje cykloalkanów    355
      9.12. Wiązania ekwatorialne i aksjalne w cząsteczce cykloheksanu    359
      9.13. Stereoizomeria związków cyklicznych. Izomery cis i trans    362
      9.14. Stereoizomeria związków cyklicznych. Analiza konformacyjna    365
      9.15. Karbeny. Metylen    370
      9.16. Podstawione karbeny. ?-Eliminacja    373
      9.17. Analiza węglowodorów alicyklicznych    374
    10. Benzen. Charakter aromatyczny    380
      10.1. Związki alifatyczne a związki aromatyczne    380
      10.2. Struktura cząsteczki benzenu    381
      10.3. Wzór sumaryczny benzenu. Liczba izomerów. Struktura Kekulégo    381
      10.4. Trwałość pierścienia benzenowego. Reakcje benzenu    383
      10.5. Trwałość pierścienia benzenowego. Ciepło hydrogenacji i spalania    385
      10.6. Długość wiązań węgiel-węgiel w cząsteczce benzenu    386
      10.7. Struktura rezonansowa cząsteczki benzenu    386
      10.8. Orbitale w cząsteczce benzenu    388
      10.9. Graficzny sposób przedstawiania pierścienia    390
      10.10. Charakter aromatyczny. Reguła Hückla (4n+2)    391
      10.11. Nazewnictwo pochodnych benzenu    395
      10.12. Ilościowa analiza elementarna. Oznaczanie azotu i siarki    397
      Zadania    398
    11. Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym    401
      11.1. Wprowadzenie    401
      11.2. Wpływ podstawników    403
      11.3. Określanie orientacji    404
      11.4. Określanie względnej reaktywności    405
      11.5. Klasyfikacja podstawników    406
      11.6. Orientacja reakcji substytucji w dwupodstawionych pochodnych benzenu    407
      11.7. Orientacja a synteza    409
      11.8. Mechanizm nitrowania    410
      11.9. Mechanizm sulfonowania    412
      11.10. Mechanizm alkilowania metodą Friedla-Craftsa    413
      11.11. Mechanizm reakcji halogenowania    414
      11.12. Desulfonowanie. Mechanizm protonowania    415
      11.13. Reakcja talowania    416
      11.14. Mechanizm elektrofilowej substytucji w układach aromatycznych. Podsumowanie    418
      11.15. Efekty izotopowe    419
      11.16. Dwuetapowy mechanizm elekttrofilowej substytucji w pierścienu aromatycznym    421
      11.17. Reaktywność a orientacja    425
      11.18. Teoria reaktywności    426
      11.19. Teoria orientacji    428
      11.20. Przekazywanie elektronów z udziałem struktur rezonansowych    431
      11.21. Wpływ halogenu na elektrofilową substytucję w pierścieniu aromatycznym    433
      11.22. Podobieństwo reakcji substytucji elektrofilowej do innych reakcji karbokationów    436
      Zadania    437
    12. Areny    440
      12.1. Węglowodory alifatyczno-aromatyczne    440
      12.2. Struktura i nazewnictwo węglowodorów alifatyczno-aromatycznych    441
      12.3. Właściwości fizyczne alkilowych pochodnych benzenu    442
      12.4. Przemysłowe metody otrzymywania alkilowych pochodnych benzenu    444
      12.5. Otrzymywanie alkilowych pochodnych benzenu    445
      12.6. Alkilowanie metodą Friedla-Craftsa    446
      12.7. Mechanizm alkilowania metodą Friedla-Craftsa    447
      12.8. Ograniczenia zastosowania reakcji alkilowania metodą Friedla-Craftsa    451
      12.9. Reakcje alkilowych pochodnych benzenu    451
      12.10. Utlenianie alkilowych pochodnych benzenu    453
      12.11. Elektrofilowa substytucja aromatyczna w alkilowych pochodnych benzenu    455
      12.12. Porównanie halogenowania w pierścieniu oraz w łańcuchu bocznym    455
      12.13. Halogenowanie łańcucha bocznego w alkilowych pochodnych benzenu    456
      12.14. Stabilizacja rodnika benzylowego przez rezonans    459
      12.15. Wolny rodnik trifenylometylowy i jego trwałość    461
      12.16. Otrzymywanie alkenylowych pochodnych benzenu. Wiązanie podwójne sprzężone z pierścieniem    465
      12.17. Reakcje alkenylowych pochodnych benzenu    466
      12.18. Addycja do podwójnego wiązania sprzężonego z pierścieniem. Orientacja. Trwałość    467
      12.19. Addycja do podwójnego wiązania sprzężonego z pierścieniem. Reaktywność    469
      12.20. Alkinylowe pochodne benzenu    470
      12.21. Analiza alkilowych pochodnych benzenu    470
      12.22. Analiza alkenylowych i alkinylowych pochodnych benzenu    471
      Zadania    471
    13. Spektroskopia a struktura cząsteczek    476
      13.1. Ustalanie struktury. Metody spektroskopowe    476
      13.2. Widmo masowe    477
      13.3. Widmo promieniowania elektromagnetycznego    481
      13.4. Widmo w podczerwieni    482
      13.5. Widmo w nadfiolecie    485
      13.6. Widmo magnetycznego rezonansu jądrowego    487
      13.7. Liczba sygnałów w widmie NMR. Protony równocenne i nierównocenne    489
      13.8. Położenie sygnałów w widmie NMR. Przesuniecie chemiczne    492
      13.9. Liczba protonów a powierzchnia pod krzywą sygnału w widmie NMR    497
      13.10. Rozszczepienie sygnałów w widmie NMR. Sprzężenie spinowo-spinowe    500
      13.11. Stałe sprzężenia w widmie NMR    509
      13.12. Złożone widma NMR. Znakowanie deuterem    512
      13.13. Równocenność protonów w ujęciu bardziej szczegółowym    515
      13.14. Widmo elektronowego rezonansu paramagnetycznego    519
      13.15. Zastosowanie widm w podczerwieni do spektroskopowej analizy węglowodorów    520
      13.16. Zastosowanie widm NMR do spektroskopowej analizy węglowodorów    522
      Zadania    523
    14. Halogenki alkilów. Substytucja nukleofilowa w układach alifatycznych. Eliminacja    529
      14.1. Struktura i nazewnictwo halogenków alkilów    529
      14.2. Właściwości fizyczne halogenków alkilów    531
      14.3. Przemysłowe metody otrzymywania halogenków alkilów    531
      14.4. Otrzymywanie halogenków alkilów    532
      14.5. Reakcje halogenków alkilów    533
      14.6. Sulfoniany alkilów    535
      14.7. Wpływ stężenia na szybkość reakcji. Kinetyka chemiczna    536
      14.8. Kinetyka substytucji nukleofilowej w związkach alifatycznych. Reakcje przebiegające    537
      14.9. Reakcja SN2. Mechanizm a kinetyka    538
      14.10. Reakcja SN2. Stereochemia    540
      14.11. Reakcja SN2. Reaktywność    542
      14.12. Reakcja SN1. Mechanizm a kinetyka. Etap określający szybkość reakcji    544
      14.13. Reakcja SN1. Stereochemia    546
      14.14. Reakcja SN1. Reaktywność    548
      14.15. Reakcja SN1. Przegrupowanie    549
      14.16. Reakcja SN2 a reakcja SN1    550
      14.17. Solwoliza    553
      14.18. Eliminacja E2 i E1    555
      14.19. Dowody na istnienie mechanizmu E1    556
      14.20. Dowody na istnienie mechanizmu E2    557
      14.21. Orientacja reakcji eliminacji. Zmienny stan przejściowy w reakcji E2    559
      14.22. Stereochemia reakcji eliminacji    561
      14.23. Reakcja eliminacji a reakcja substytucji    566
      14.24. Analiza halogenków alkilów    567
      14.25. Analiza spektroskopowa halogenków alkilów    568
      Zadania    568
    15. Alkohole. Otrzymywanie i właściwości fizyczne    573
      15.1. Struktura alkoholi    573
      15.2. Klasyfikacja alkoholi    573
      15.3. Nazewnictwo alkoholi    574
      15.4. Właściwości fizyczne alkoholi    576
      15.5. Przemysłowe metody otrzymywania alkoholi    579
      15.6. Alkohol etylowy    581
      15.7. Otrzymywanie alkoholi    582
      15.8. Hydroksyrtęciowanie połączone z odrtęciowaniem    585
      15.9. Borowodorowanie połączone z utlenianiem    587
      15.10. Orientacja i Stereochemia reakcji borowodorowania    588
      15.11. Mechanizm reakcji borowodorowania    590
      15.12. Synteza alkoholi metodą Grignarda    592
      15.13. Produkty syntezy Grignarda    593
      15.14. Planowanie syntezy Grignarda    595
      15.15. Ograniczenia syntezy Grignarda    596
      15.16. Steroidy    597
      Zadania    599
    16. Alkohole. Reakcje    602
      16.1. Właściwości chemiczne grupy wodorotlenowej    602
      16.2. Reakcje alkoholi    602
      16.3. Dehydratacja alkoholi    605
      16.4. Reakcje z halogenowodorami    607
      16.5. Reakcja z halogenowodorami. Mechanizm    608
      16.6. Alkohole jako kwasy    610
      16.7. Otrzymywanie sulfonianów alkilów    611
      16.8. Utlenianie alkoholi    613
      16.9. Otrzymywanie alkoholi    615
      16.10. Syntezy z zastosowaniem alkoholi    618
      16.11. Analiza alkoholi. Reakcje charakterystyczne. Próba jodoformowa    621
      16.12. Analiza dioli wicynalnych. Utlenianie kwasem nadjodowym    623
      16.13. Analiza spektroskopowa alkoholi    624
      Zadania    626
    17. Etery i epoksydy    638
      17.1. Struktura i nazewnictwo eterów    638
      17.2. Właściwości fizyczne eterów    639
      17.3. Przemysłowe metody otrzymywania eterów. Dehydratacja alkoholi    640
      17.4. Otrzymywanie eterów    641
      17.5. Otrzymywanie eterów. Synteza Williamsona    642
      17.6. Otrzymywanie eterów. Alkoksyrtęciowanie połączone z odrtęciowaniem    645
      17.7. Reakcje eterów. Rozszczepienie pod wpływem kwasów    646
      17.8. Substytucja elektrofilowa w eterach aromatycznych    647
      17.9. Etery cykliczne    648
      17.10. Otrzymywanie epoksydów    648
      17.11. Reakcje epoksydów    651
      17.12. Rozszczepienie epoksydów katalizowane przez kwas. Hydroksylowanie anti    652
      17.13. Rozszczepienie epoksydów katalizowane przez zasadę    654
      17.14. Reakcja tlenku etylenu ze związkami Grignarda    655
      17.15. Orientacja w reakcji rozszczepienia epoksydów    655
      17.16. Analiza eterów    657
      17.17. Analiza spektroskopowa eterów    658
      Zadania    659
    18. Kwasy karboksylowe    667
      18.1. Struktura kwasów karboksylowych    667
      18.2. Nazewnictwo kwasów karboksylowych    667
      18.3. Właściwości fizyczne kwasów karboksylowych    670
      18.4. Sole kwasów karboksylowych    671
      18.5. Przemysłowe metody otrzymywania kwasów karboksylowych    673
      18.6. Otrzymywanie kwasów karboksylowych    674
      18.7. Synteza Grignarda    677
      18.8. Synteza z zastosowaniem nitryli    678
      18.9. Reakcje kwasów karboksylowych    679
      18.10. Jonizacja kwasów karboksylowych. Stała kwasowości    683
      18.11. Stan równowagi    684
      18.12. Kwasowość kwasów karboksylowych    687
      18.13. Struktura jonu karboksylanowego    688
      18.14. Wpływ podstawników na kwasowość    689
      18.15. Przekształcanie kwasów w chlorki kwasowe    692
      18.16. Przekształcanie kwasów w estry    692
      18.17. Przekształcanie kwasów w amidy    694
      18.18. Redukcja kwasów do alkoholi    694
      18.19. Halogenowanie alifatycznych kwasów karboksylowych. Podstawione pochodne kwasów    695
      18.20. Kwasy dikarboksylowe    696
      18.21. Analiza kwasów karboksylowych. Równoważnik zobojętnienia    699
      18.22. Analiza spektroskopowa kwasów karboksylowych    700
      Zadania    702
    19. Aldehydy i ketony. Addycja nukleofilowa    708
      19.1. Struktura aldehydów i ketonów    708
      19.2. Nazewnictwo aldehydów i ketonów    709
      19.3. Właściwości fizyczne aldehydów i ketonów    710
      19.4. Otrzymywanie aldehydów i ketonów    712
      19.5. Otrzymywanie aldehydów metodą utleniania    716
      19.6. Otrzymywanie ketonów w reakcji acylowania metodą Friedla-Craftsa    717
      19.7. Otrzymywanie ketonów przez zastosowanie związków kadmoorganicznych    719
      19.8. Reakcje aldehydów i ketonów. Addycja nukleofilowa    720
      19.9. Utlenianie aldehydów i ketonów    726
      19.10. Redukcja aldehydów i ketonów    728
      19.11. Addycja związków Grignarda    729
      19.12. Addycja cyjanowodoru    730
      19.13. Addycja wodorosiarczynu    731
      19.14. Addycja pochodnych amoniaku    732
      19.15. Addycja alkoholi. Powstawanie acetali    734
      19.16. Reakcja Cannizzaro    736
      19.17. Analiza aldehydów i ketonów    738
      19.18. Analiza spektroskopowa aldehydów i ketonów    739
      Zadania    741
    20. Pochodne kwasów karboksylowych w grupie funkcyjnej. Substytucja nukleofilowa w grupie acylowej    751
      20.1. Struktura pochodnych kwasów karboksylowych    751
      20.2. Nazewnictwo pochodnych kwasów karboksylowych    751
      20.3. Właściwości fizyczne pochodnych kwasów karboksylowych    752
      20.4. Substytucja nukleofilowa w grupie acylowej. Rola grupy karbonylowej    753
      20.5. Porównanie substytucji nukleofilowej w grupie alkilowej i acylowej    757
      20.6. Otrzymywanie chlorków kwasowych    758
      20.7. Reakcje chlorków kwasowych    758
      20.8. Przemiana chlorków kwasowych w inne pochodne kwasów karboksylowych    759
      20.9. Otrzymywanie bezwodników kwasowych    760
      20.10. Reakcje bezwodników kwasowych    762
      20.11. Otrzymywanie amidów    764
      20.12. Reakcje amidów    764
      20.13. Hydroliza amidów    765
      20.14. Imidy    766
      20.15. Otrzymywanie estrów    766
      20.16. Reakcje estrów    769
      20.17. Zasadowa hydroliza estrów    771
      20.18. Kwasowa hydroliza estrów    775
      20.19. Amonoliza estrów    777
      20.20. Transestryfikacja    777
      20.21. Reakcje estrów ze związkami Grignarda    778
      20.22. Redukcja estrów    779
      20.23. Pochodne kwasu węglowego    779
      20.24. Analiza pochodnych kwasów karboksylowych. Równoważnik zmydlenia    783
      20.25. Analiza spektroskopowa pochodnych kwasów karboksylowych    784
      Zadania    785
    21. Karboaniony. Kondensacja aldolowa i kondensacja Claisena    796
      21.1. Kwasowość atomów wodoru ?    796
      21.2. Reakcje z udziałem karboanionów    798
      21.3. Halogenowanie ketonów aktywowanych przez zasadę    801
      21.4. Halogenowanie ketonów katalizowane przez kwas. Enolizacja    802
      21.5. Kondensacja aldolowa    804
      21.6. Dehydratacja produktów kondensacji aldolowej    806
      21.7. Zastosowanie kondensacji aldolowej do syntez    807
      21.8. Krzyżowa kondensacja aldolowa    808
      21.9. Reakcje typu kondensacji aldolowej    809
      21.10. Reakcja Wittiga    810
      21.11. Kondensacja Claisena. Powstawanie ß-oksoestrów    812
      21.12. Krzyżowa kondensacja Claisena    814
      21.13. Reakcja Reformatskiego. Otrzymywanie ß-hydroksyestrów    816
      Zadania    818
    22. Aminy. Otrzymywanie i właściwości fizyczne    822
      22.1. Struktura amin    822
      22.2. Klasyfikacja amin    822
      22.3. Nazewnictwo amin    823
      22.4. Właściwości fizyczne amin    824
      22.5. Sole amin    826
      22.6. Stereochemia atomu azotu    827
      22.7. Przemysłowe metody otrzymywania amin    828
      22.8. Otrzymywanie amin    829
      22.9. Redukcja związków nitrowych    833
      22.10. Amonoliza halogenków    834
      22.11. Aminowanie redukcyjne    836
      22.12. Degradacja amidów Hofmanna    837
      22.13. Synteza amin drugorzędowych i trzeciorzędowych    838
      Zadania    839
    23. Aminy. Reakcje    841
      23.1. Reakcje amin    841
      23.2. Zasadowość amin. Stała zasadowości    844
      23.3. Struktura a zasadowość amin    845
      23.4. Wpływ podstawników na zasadowość amin aromatycznych    847
      23.5. Czwartorzędowe sole amoniowe. Wyczerpujące metylowanie. Reakcja eliminacji Hofmanna    848
      23.6. Przemiana amin w podstawione amidy    851
      23.7. Substytucja w pierścieniu w aminach aromatycznych    855
      23.8. Sulfonowanie amin aromatycznych. Jony dwubiegunowe    856
      23.9. Sulfanilamid. Leki sulfamidowe    858
      23.10. Reakcje amin z kwasem azotawym    859
      23.11. Sole diazoniowe. Otrzymywanie i reakcje    862
      23.12. Soie diazoniowe. Wymiana grupy diazoniowej na atom halogenu. Reakcja Sandmeyera    864
      23.13. Sole diazoniowe. Wymiana grupy diazoniowej na grupę cyjanową. Synteza kwasów karboksylowych    865
      23.14. Sole diazoniowe. Wymiana grupy diazoniowej na grupę wodorotlenową. Synteza fenoli    866
      23.15. Sole diazoniowe. Wymiana grupy diazoniowej na atom wodoru    866
      23.16. Synteza z zastosowaniem soli diazoniowych    867
      23.17. Sprzęganie soli diazoniowych. Synteza związków azowych    869
      23.18. Analiza amin. Próba Hinsberga    872
      23.19. Analiza podstawionych amidów    874
      23.20. Analiza spektroskopowa amin i podstawionych amidów    874
      Zadania    875
    24. Fenole    884
      24.1. Struktura i nazewnictwo fenoli    884
      24.2. Właściwości fizyczne fenoli    884
      24.3. Sole fenoli    887
      24.4. Przemysłowe metody otrzymywania fenoli    888
      24.5. Otrzymywanie fenoli    889
      24.6. Reakcje fenoli    891
      24.7. Kwasowość fenoli    894
      24.8. Powstawanie eterów. Synteza Williamsona    897
      24.9. Powstawanie estrów. Przegrupowanie Friesa    898
      24.10. Substytucja w pierścieniu    899
      24.11. Reakcja Kolbego. Synteza kwasów fenolo-karboksylowych    901
      24.12. Reakcja Reimera-Tiemanna. Synteza fenolo-aldehydów. Dichlorokarben    902
      24.13. Analiza fenoli    903
      24.14. Analiza spektroskopowa fenoli    903
      Zadania    904
  Odpowiedzi do problemów i zadań    913
  Skorowidz rzeczowy    922
  Skorowidz nazwisk    965
RozwińZwiń

Chemia organiczna, t. 1 - RECENZJE

Słaba jakość skanów + znak wodny

Autor: Łukasz

Dodano: 05.06.2014

Jest to zbiór zeskanowanych obrazów z oryginału. Skany nie najwyższych lotów - poza tym ordynarny znak wodny nałożony nawet na rysunki. Wypadało by chyba o takich rzeczach napisać, by kupujący mógł wybrać czy płacić za słabej jakości skany. Jak bym chciał skany - to bym poszedł do biblioteki i sam sobie poskanował. Bardzo niepoważne podejście i wyciąganie pieniędzy za mierne skany - wypadało by przynajmniej nie ucinać nagłówków i wyprostować strony! Dodatkowo nie można zaznaczać tekstu - bo to w końcu skan! Jeszcze raz powtarzam - uważajcie bo to dość słabej jakości skany!

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia