Chemia organiczna, t. 2

Chemia organiczna, t. 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom drugi podręcznika R.T. Morrisona i R.N. Boyda zawiera omówienie bardziej skomplikowanych zagadnień chemii organicznej, jak na przykład: teoria orbitali cząsteczkowych, przegrupowania oraz bardziej złożone kondensacje, polimeryzacja, chemia aromatycznych związków wielopierścieniowych, związków heterocyklicznych i biocząsteczek. Na końcu książki czytelnik znajdzie skrócone rozwiązania niektórych problemów i zadań oraz spis literatury uzupełniającej.


Liczba stron452
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-04166-3
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część II. Zagadnienia wybrane    12
    25. Halogenki arylów. Substytucja nukleofilowa w pierścieniu aromatycznym    12
      25.1. Struktura halogenków arylów    12
      25.2. Właściwości fizyczne halogenków arylów    14
      25.3. Otrzymywanie halogenków arylów    15
      25.4. Reakcje halogenków arytów    17
      25.5. Mała reaktywność halogenków arylów i winylu    19
      25.6. Struktura halogenków arylów i winylu    20
      25.7. Substytucja nukleofilowa w pierścieniu aromatycznym. Podstawienie dwucząsteczkowe    23
      25.8. Mechanizm podstawienia dwucząsteczkowego w aromatycznej substytucji nukleofilowej    25
      25.9. Reaktywność w aromatycznej substytucji nukleofilowej    27
      25.10. Orientacja w aromatycznej substytucji nukleofilowej    28
      25.11. Wyciąganie elektronów w wyniku rezonansu    29
      25.12. Dowód na istnienie dwóch etapów w reakcji podstawienia dwucząsteczkowego    30
      25.13. Porównanie substytucji nukleofilowej w układzie alifatycznym i aromatycznym    32
      25.14. Mechanizm eliminacji połączonej z addycją w aromatycznej substytucji nukleofilowej. Benzyn    32
      25.15. Analiza halogenków arylów    39
      Zadania    39
    26. Karboaniony. Syntezy z zastosowaniem estru malonowego i estru acetylooctowego    44
      26.1. Karboaniony w syntezie organicznej    44
      26.2. Synteza kwasów karboksylowych z estru malonowego    45
      26.3. Synteza ketonów z estru acetylooctowego    49
      26.4. Dekarboksylacja ß-oksokwasów i podstawionych pochodnych kwasu malonowego    51
      26.5. Alfcilowanie bezpośrednie i pośrednie estrów i ketonów    52
      26.6. Synteza kwasów i estrów poprzez pochodne 2-oksazoliny    53
      26.7. Synteza kwasów i ketonów z zastosowaniem związków boroorganicmych    55
      26.8. Alkilowanie związków karbonylowych poprzez enaminy    57
      Zadania    60
    27. Związki karbonylowe ?,ß-nienasycone. Addycją do układów sprzężonych    64
      27.1. Struktura i właściwości ?,ß-nienasyconych związków karbonylowych    64
      27.2. Otrzymywanie ?,ß-nienasyconych związków karboaylowych    66
      27.3. Wzajemne oddziaływanie grup funkcyjnych    67
      27.4. Addycja elektrofilowa    67
      27.5. Addycja nukleofilowa    69
      27.6. Porównanie reakcji addycji elektrofilowej i nukleofilowej    72
      27.7. Addycja Michaela    72
      27.8. Reakcja Dielsa-Aldera    75
      27.9. Chinony    78
      Zadania    79
    28. Przegrupowania i efekt grup sąsiednich. Jony nieklasycme    85
      28.1. Przegrupowania i efekt grup sąsiednich. Wewnątrzcząsteczkowy atak nukleofiiowy    85
      28.2. Przegrupowanie Hofmanna. Migracja do atomu azotu o deficycie elektronów    88
      28.3. Czy przegrupowanie Hofmanna jest wewnątrzcząsteczkowe, czy międzycząsteczkowe?    90
      28.4. Przegrupowanie Hofmanna. Stereochemia grupy migrującej    91
      28.5. Przegrupowanie Hofmanna. Zależność czasowa etapów    92
      28.6. Przegrupowanie wodoronadtlenków. Migracja do atomu tlenu o deficycie elektronów    94
      28.7. Przegrupowanie wodoronadtlenków. Skłonność grup do migracji    97
      28.8. Przegrupowanie pinakolinowe. Migracja do atomu węgla o deficycie elektronów    98
      28.9. Deaminacja pinakolinowa. Efekty konformacyjne    101
      28.10. Efekt grup sąsiednich. Stereochemia    109
      28.11. Efekt grup sąsiednich. Szybkość reakcji. Wspomaganie anchimeryczne    112
      28.12. Efekt grup sąsiednich. Grupa arylowa    117
      28.13. Efekt grup sąsiednich. Jony nieklasyczne    121
      Zadania    126
    29. Orbitale cząsteczkowe. Symetria orbitali    132
      29.1. Teoria orbitalu cząsteczkowego    132
      29.2. Równania falowe. Faza orbitalu    133
      29.3. Orbitale cząsteczkowe. Metoda LCAO    134
      29.4. Orbitale wiążące i antywiążące    136
      29.5. Konfiguracja elektronowa niektórych cząsteczek    138
      29.6. Charakter aromatyczny. Reguła Hückla (4n+2)    142
      29.7. Symetria orbitalu a reakcja chemiczna    146
      29.8. Reakcje elektrocykliczne    147
      29.9. Reakcje cykloaddycji    156
      29.10. Reakcje sigmatropowe    162
      Zadania    169
    30. Wielopierścieniowe związki aromatyczne    176
      30.1. Związki aromatyczne o pierścieniach skondensowanych    176
      30.2. Nazewnictwo pochodnych naftalenu    177
      30.3. Struktura cząsteczki naftalenu    178
      30.4. Reakcje naftalenu    179
      30.5. Utlenianie naftalenu    182
      30.6. Redukcja naftalenu    182
      30.7. Dehydrogenacja związków hydroaromatycznych. Aromatyzacja    183
      30.8. Nitrowanie i halogenowanie naftalenu    186
      30.9. Orientacja substytucji elektrofilowej w naftalenie    187
      30.10. Acylowanie naftalenu metodą Friedla-Craftsa    189
      30.11. Sulfonowanie naftalenu    190
      30.12. Naftole    191
      30.13. Orientacja substytucji elektrofilowej w pochodnych naftalenu    192
      30.14. Synteza pochodnych naftalenu poprzez zamykanie pierścienia. Synteza Hawortha    196
      30.15. Nazewnictwo pochodnych antracenu i fenantrenu    199
      30.16. Struktura cząsteczki antracenu i fenantrenu    199
      30.17. Reakcje antracenu i fenantrenu    200
      30.18. Otrzymywanie pochodnych antracenu metodą zamykania pierścienia. Antrachinony    203
      30.19. Otrzymywanie pochodnych fenantrenu metodą zamykania pierścienia    205
      30.20. Węglowodory o działaniu rakotwórczym    207
      Zadania    208
    31. Związki heterocykliczne    213
      31.1. Układy heterocykliczne    213
      31.2. Struktura cząsteczki pirolu, furami i tiofenu    215
      31.3. Metody otrzymywania pirolu, furanu i tiofenu    218
      31.4. Reakcje substytucji elektrofilowej z udziałem pirolu, furanu i tiofenu. Reaktywność    219
      31.5. Związki heterocykliczne o nasyconych pierścieniach pięcioczłonowych    222
      31.6. Struktura cząsteczki pirydyny    223
      31.7. Metody otrzymywania pochodnych pirydyny    224
      31.8. Reakcje pirydyny    225
      31.9. Reakcje substytucji elektrofilowej z udziałem pirydyny    225
      31.10. Reakcje substytucji nukleofilowej z udziałem pirydyny    227
      31.11. Zasadowość pirydyny    229
      31.12. Redukcja pirydyny    231
      31.13. Chinolina. Synteza Skraupa    231
      31.14. Izochinolina. Synteza Bischlera-Napieralskiego    234
      Zadania    235
    32. Związki makrocząsteczkowe. Polimery i polimeryzacja    241
      32.1. Makrocząsteczki    241
      32.2. Polimery i polimeryzacja    242
      32.3. Wolnorodnikowa polimeryzacja winylowa    244
      32.4. Kopolimeryzacja    247
      32.5. Polimeryzacja jonowa. Polimery żyjące    252
      32.6. Polimeryzacja koordynacyjna    255
      32.7. Polimeryzacja etapowa    257
      32.8. Struktura i właściwości makrocząsteczek    261
      Zadania    266
  Część III. Biocząsteczki    272
    33. Tłuszcze    272
      33.1. Chemia organiczna biocząsteczek    272
      33.2. Występowanie i skład tłuszczów    273
      33.3. Hydroliza tłuszczów. Mydło. Micele    276
      33.4. Tłuszcze jako źródła czystych kwasów i alkoholi    278
      33.5. Detergenty    279
      33.6. Tłuszcze nienasycone. Utwardzanie olejów. Oleje schnące    280
      33.7. Fosfoglicerydy. Estry kwasu fosforowego    281
      33.8. Fosfolipidy a błony komórkowe    284
      Zadania    286
    34. Węglowodany. Monosacharydy    289
      34.1. Wprowadzenie    289
      34.2. Definicja i klasyfikacja węglowodanów    290
      34.3. (+)-Glukoza (aldoheksoza)    291
      34.4. (-)-Fruktoza (2-oksoheksoza)    291
      34.5. Stereoizomery (+)-glukozy. Nazewnictwo pochodnych aldoz    293
      34.6. Utlenianie węglowodanów. Wpływ zasady    295
      34.7. Tworzenie osazonów. Epimery    297
      34.8. Wydłużanie łańcucha węglowego aldoz. Synteza Kilianiego-Fischera    298
      34.9. Skracanie łańcucha węglowego aldoz. Degradacja Ruffa    300
      34.10. Przekształcanie aldozy w jej epimer    300
      34.11. Konfiguracja (+)-gIukozy. Dowód Fischera    302
      34.12. Konfiguracje aldoz    306
      34.13. Szereg konfiguracyjny. Konfiguracja D i L    309
      34.14. Konfiguracja kwasu winowego    311
      34.15. Szeregi konfiguracyjne aldoz. Konfiguracja absolutna    313
      34.16. Cykliczna struktura D-(+)-glukozy. Tworzenie glukozydów    316
      34.17. Konfiguracja wokół atomu C-1    320
      34.18. Metylowanie glukozy    322
      34.19. Określanie wielkości pierścienia glukozy    324
      34.20. Konformacja glukozy    327
      Zadania    329
    35. Węglowodany. Disacharydy i polisacharydy    335
      35.1. Disacharydy    335
      35.2. (+)-Maltoza    335
      35.3. (+)-Celobioza    338
      35.4. (+)-Laktoza    339
      35.5. (+) Sacharoza    340
      35.6. Polisacharydy    343
      35.7. Skrobia    344
      35.8. Struktura amylozy. Analiza grupy końcowej    344
      35.9. Struktura amylopektyny    348
      35.10. Struktura celulozy    351
      35.11. Reakcje celulozy    352
      35.12. Azotan celulozy    352
      35.13. Octan celulozy    352
      35.14. Sztuczny jedwab. Celofan    353
      35.15. Etery celulozy    353
      Zadania    353
    36. Aminokwasy i białka    357
      36.1. Wprowadzenie    357
      36.2. Struktura aminokwasów    360
      36.3. Aminokwasy jako jony obojnacze    360
      36.4. Punkt izoelektryczny aminokwasów    362
      36.5. Konfiguracja aminokwasów naturalnych    363
      36.6. Otrzymywanie aminokwasów    364
      36.7. Reakcje aminokwasów    366
      36.8. Peptydy. Geometria wiązania peptydowego    366
      36.9. Określanie struktury peptydów. Analiza reszty terminalnej. Częściowa hydroliza    368
      36.10. Synteza peptydów    372
      36.11. Podział i funkcje białek. Denaturacja    375
      36.12. Struktura białek    376
      36.13. Łańcuch peptydowy    377
      36.14. Łańcuchy boczne. Punkt izoelektryczny. Elektroforeza    377
      36.15. Białka złożone. Grupy prostetyczne. Koenzymy    379
      36.16. Drugorzędowa struktura białek    380
      Zadania    388
    37. Procesy biochemiczne. Biologia molekularna    391
      37.1. Biochemia, biologia molekularna a chemia organiczna    391
      37.2. Mechanizm działania enzymu. Chymotrypsyna    392
      37.3. Źródło energii biologicznej. Rola ATP    397
      37.4. Biologiczne utlenianie węglowodanów    399
      37.5. Mechanizm utleniania biologicznego    401
      37.6. Biosynteza kwasów tłuszczowych    404
      37.7. Nukleoproteidy i kwasy nukleinowe    406
      37.8. Chemia a dziedziczność. Kod genetyczny    409
      Zadania    411
  Odpowiedzi do problemów i zadań    413
  Literatura uzupełniająca    424
  Skorowidz rzeczowy    433
  Skorowidz nazwisk    451
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia