„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 1 (24)

1 ocena

Redakcja:

Karol Makles

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,28  16,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,2816,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca stanowi dwudziesty czwarty numer ukazującego się od 1998 roku czasopisma „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego” (aktualny tytuł: „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”). Periodyk to recenzowany kwartalnik naukowy, o którego wysokim poziomie i znaczeniu dla środowiska bibliologów i informatologów, świadczy jego pozycja w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część B.


Publikowany numer czasopisma „Nowa Biblioteka” poświęcony jest problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego. Z dziedzictwem kulturowym stykamy się w każdym prawie elemencie życia, gdyż stanowi ono spuściznę materialną i duchową poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów, oznaczając wartości określające kulturę i tożsamość Polaków w kraju i za granicą. Problematyka dziedzictwa, mając wyjątkowo szeroki zakres znaczeniowy, staje się powszechnie obiektem badań humanistycznych. Przygotowany numer periodyku naukowego poświęcony został wybranym aspektom związanym z dziedzictwem materialnym (zabytkami, muzeami czy bibliotekami) oraz niematerialnym (tradycjami czy przekazami ustnymi).


W przygotowanym tomie autorzy podejmują próbę refleksji nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji – bibliotek, muzeów i stowarzyszeń – mającymi w swej optyce dbałość dziedzictwo materialne. Pośród omawianych jednostek znalazły się: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (artykuł Marty Gawlik i Anny Gawinek); Górnołużycka Biblioteka Naukowa w Görlitz (artykuł Michała Żytomirskiego); Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach (artykuł Szymona Króla). Wymienione teksty ukazują, jak ważną częścią misji instytucji jest ochrona i dbałość o dziedzictwo narodowe. Na ten istotny aspekt zwróciła także uwagę Agnieszka Kotwica. Omówiła wybrane muzea książki oraz podjęła rozważania na temat wyzwań, z którymi mierzyć muszą się instytucje muzealne w Polsce. Książka jest bowiem jednym z podstawowych nośników dziedzictwa kulturowego. Ta część materialnego dziedzictwa zainteresowała Irenę Moreino. Autorka przygotowała studium poświęcone mało znanemu w Polsce dziełu – Terra Mariana. Stanowi ono świadectwo wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy. Podobnie – na spuściźnie wielonarodowej Rzeczypospolitej – skupiła się w swym tekście Izabela Zlot, przypominając zasłużoną dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, znamienitą szlachecką rodzinę Pusłowskich. Autorka ukazała – przez pryzmat znajdującego się dziś w rękach trzech krajów dziedzictwa Pusłowskich – jak istotnym aspektem jest kultywowanie wspólnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bardzo ważny, współczesny aspekt działań związanych z zachowaniem dorobku kulturalnego stanowią prace omawiające prawne aspekty ochrony dziedzictwa. Problemy te zgłębiła w swym artykule Magdalena Gomułka. Dotyczy on funkcjonowania Narodowego Zasobu Bibliotecznego w świetle nowelizowanego ustawodawstwa.


W numerze opublikowana została także kolejna część obszernego materiału, opracowanego przez Katarzynę Janczulewicz, zatytułowana Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Litwa i Rosja.


Każde z wydań „Nowej Biblioteki” zamyka przegląd recenzyjny i sprawozdania. W numerze 1/2017 opublikowanych zostało dziesięć sprawozdań oraz jedna recenzja.


Liczba stron210
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 1 (24)

 1. 01 Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań  »
 2. 02 Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  »
 3. 03 Narodowy Zasób Biblioteczny w świetle zmian prawnych »
 4. 04 Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość. Bibliologiczny rekonesans badawczy »
 5. 05 „Spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Polskie, litewskie i białoruskie dziedzictwo pozostałe po rodzinie Pusłowskich  »
 6. 06 Współczesna książka polska w zasobach Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz »
 7. 07 Geneza Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach i jego wkład w ratowanie pamięci o Żydach i kulturze żydowskiej »
 8. 08 Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Li »
 9. 09 spr_Hanna Bias: 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.)  »
 10. 10 spr_ Beata Starosta: V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Wrocław, 15–16 września 2016 r.)  »
 11. 11 spr_ Izabela Kochańczyk: 11. Forum Młodych Bibliotekarzy „W Bibliotece Wszystko Gra” (Opole, 15–16 września 2016 r.)  »
 12. 12 spr_ Magdalena Gapińska: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” (Wa »
 13. 13 spr_ Adriana Piechota: Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.)  »
 14. 14 spr_ Weronika Pawłowicz: Konferencja „Książka dawna i jej właściciele” (Wrocław, 29 września–1 października 2016 r.) »
 15. 15 spr_ Natalia Wilczek: Konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu” (Lublin, 6–7 paź »
 16. 16 spr_ Katarzyna Janczulewicz: Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (Wrocław, 6–7 października 2016 r. »
 17. 17 spr_ Jolanta Szulc: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12–14 września 2016 r.)  »
 18. 18 spr_ Jolanta Szulc: Konferencja „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem” (Warszawa, 14 października 2016 r.)  »
 19. 19 rec_ Aleksandra E. Adamczyk: Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa: kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorza »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
  Irena Moreino: Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań /    7
  Anna Gawinek, Marta Gawlik: Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / 29
  Magdalena Gomułka: Narodowy Zasób Biblioteczny w świetle zmian prawnych /    41
  Agnieszka Kotwica: Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość. Bibliologiczny rekonesans badawczy /    57
  Izabela Zlot: „Spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Polskie, litewskie i białoruskie dziedzictwo pozostałe po rodzinie Pusłowskich /    79
  Michał Żytomirski: Współczesna książka polska w zasobach Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz /    105
  
  PRACE DROBNE
  Szymon Król: Geneza Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach i jego wkład w ratowanie pamięci o Żydach i kulturze żydowskiej /    117
  
  MATERIAŁY
  Katarzyna Janczulewicz: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Litwa i Rosja /    125
  
  SPRAWOZDANIA
  Hanna Bias: 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.) /    149
  Beata Starosta: V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Wrocław, 15–16 września 2016 r.) /    155
  Izabela Kochańczyk: 11. Forum Młodych Bibliotekarzy „W Bibliotece Wszystko Gra” (Opole, 15–16 września 2016 r.) /    161
  Magdalena Gapińska: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” (Warszawa, 22–23 września 2016 r.) /    167
  Adriana Piechota: Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.) /    171
  Weronika Pawłowicz: Konferencja „Książka dawna i jej właściciele” (Wrocław, 29 września–1 października 2016 r.) /    175
  Natalia Wilczek: Konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu” (Lublin, 6–7 października 2016 r.) /    181
  Katarzyna Janczulewicz: Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (Wrocław, 6–7 października 2016 r.) / 187
  Jolanta Szulc: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12–14 września 2016 r.) /    195
  Jolanta Szulc: Konferencja „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem” (Warszawa, 14 października 2016 r.) /    199
  
  RECENZJE I OMÓWIENIA
  Aleksandra E. Adamczyk: Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa: kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorzata Gawlik-Kobylińska. – [Warszawa] : rozpisani.pl, cop. 2016. – 201 s. : il. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-943106-0-8 /    203
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia