Zrównoważone społeczeństwo informacyjne

-25%

Zrównoważone społeczeństwo informacyjne

1 opinia

Autor:

Ewa Ziemba

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,75  41,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,7541,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Treść monografii podzielono na pięć rozdziałów merytorycznych. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Trzy kolejne rozdziały rozpoczynają się wątkami teoretycznymi, aby w dalszej kolejności przedstawić wyniki przeprowadzonych badań empirycznych i dyskusję nad nimi. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań empirycznych oraz końcowe deliberacje nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym. Niniejsza monografia jest wynikiem długoletnich zainteresowań autorki problematyką wykorzystania informatyki w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Oddając tę monografię w ręce czytelnika, autorka ma świadomość, że jest ona przyczynkiem do tworzenia teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego.


Liczba stron355
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-359-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Teoretyczne podstawy i konceptualizacja zrównoważonego społeczeństwa infor-macyjnego    21
  1.1. Koncepcja zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego w naukach ekonomicznych     21
  1.2. Geneza i etymologia zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego    30
  1.3. Modelowe ujęcie zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego    36
  1.4. Miejsce technologii informacyjno-komunikacyjnych w zrównoważonym społeczeństwie informacyjnym    51
  1.5. Czynniki sukcesu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego    58
  1.6. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w modelowym ujęciu zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego     67
  1.7. Metodyka operacjonalizacji i ewaluacji modelowego ujęcia zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego    71
  2. Badanie modelu zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego dla gospo-darstw domowych    82
  2.1. Metodyka postępowania badawczego w odniesieniu do gospodarstw domowych    82
  2.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych    87
  2.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do gospodarstw domowych    94
  2.4. Ocena wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodar-stwach domowych    99
  2.5. Ocena zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do gospo-darstw domowych    106
  2.6. Badanie zależności pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do gospodarstw domowych    114
  2.7. Dyskusja nad wynikami badań dotyczących modelu zrównoważonego społeczeń-stwa informacyjnego dla gospodarstw domowych    119
  3. Badanie modelu zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego dla przedsię-biorstw    128
  3.1. Metodyka postępowania badawczego w odniesieniu do przedsiębiorstw    128
  3.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach    132
  3.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorstw    140
  3.4. Ocena wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębior-stwach     146
  3.5. Ocena zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do przedsię-biorstw    153
  3.6. Badanie zależności pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorstw    161
  3.7. Dyskusja nad wynikami badań dotyczących modelu zrównoważonego społeczeń-stwa informacyjnego dla przedsiębiorstw    166
  4. Badanie modelu zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego dla administra-cji publicznej    176
  4.1. Metodyka postępowania badawczego w odniesieniu do administracji publicznej    176
  4.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej    180
  4.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do administracji publicznej    189
  4.4. Ocena wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej    195
  4.5. Ocena zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do administra-cji publicznej    200
  4.6. Badanie zależności pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do administracji publicznej    207
  4.7. Dyskusja nad wynikami badań dotyczących modelu zrównoważonego społeczeń-stwa informacyjnego dla administracji publicznej     213
  5. Empiryczne sprawdzenie modelu zrównoważonego społeczeństwa informacyjne-go    224
  5.1. Ocena poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych    224
  5.2. Ocena poziomu zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego    230
  5.3. Badanie zależności pomiędzy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego    238
  5.4. Dyskusja nad wynikami badań dotyczących modelu zrównoważonego społeczeń-stwa informacyjnego     242
  5.5. Rekomendacje dla doskonalenia i rozwoju zrównoważonego społeczeństwa
  informacyjnego    253
  Zakończenie    257
  Załączniki    265
  A. Szczegółowe analizy statystyczne dla modelu zrównoważonego społeczeństwa in-formacyjnego – gospodarstwa domowe    267
  B. Szczegółowe analizy statystyczne dla modelu zrównoważonego społeczeństwa in-formacyjnego – przedsiębiorstwa    282
  C. Szczegółowe analizy statystyczne dla modelu zrównoważonego społeczeństwa in-formacyjnego – administracja publiczna    299
  D. Szczegółowe analizy statystyczne dla modelu zrównoważonego społeczeństwa in-formacyjnego     317
  Literatura    321
  Spis rysunków    351
  Spis tabel    353
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia