Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,96  27,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,9627,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana publikacja, posw1ęcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W ramach tego współdziałania ukazały się już dwie monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015 oraz Lietuvos ir Lenkijos konstitucines teises aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016.
Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki


Zbiór stanowi nie tylko dowód aktywności badawczej autorów, lecz także jest ważną i wartościową pozycją adresowaną do interesujących się problematyką instytucji prezydenta prawników teoretyków i praktyków, politologów oraz studentów. Należy podkreślić, że we współczesnej polskiej literaturze naukowej prace poświęcone pogłębionej refleksji prawno-porównawczej nad pozycją ustrojową i kompetencjami głowy państwa nie są liczne. Książka pod redakcją prof. Dariusza Góreckiego stanowi w tym zakresie istotne uzupełnienie.
Prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak


Liczba stron220
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-623-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Anna Chmielarz-Grochal, Inicjowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prewencyjnej kontroli konstytucyjności prawa    11
  1. Wprowadzenie    11
  2. Legitymacja Prezydenta Rzeczypospolitej do inicjowania kontroli prewencyjnej    12
  3. Zakres przedmiotowy wniosku i wzorzec kontroli prewencyjnej    16
  4. Proceduralne aspekty inicjowania kontroli prewencyjnej    18
  5. Skutki kontroli prewencyjnej w kontekście kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej związanych z dalszym losem kontrolowanego aktu    24
  6. Inicjowanie prewencyjnej kontroli prawa w praktyce    29
  7. Podsumowanie    32
  
  Aldona Domańska, Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji z 1997 r.    37
  1. Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa w polskich ustawach zasadniczych    37
  2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta RP    40
  3. Procedura pociągnięcia do odpowiedzialności głowy państwa    42
  4. Cezura czasowa egzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa oraz prawo łaski    45
  
  Dariusz Górecki, Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny    51
  
  Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Konstytucyjne uprawnienia głowy państwa w zakresie formowania władzy sądowniczej    67
  1. Wprowadzenie    67
  2. Uprawnienia prezydenta Republiki Litewskiej w zakresie formowania władzy sądowniczej    69
  3. Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie formowania władzy sądowniczej    76
  4. Podsumowanie    81
  
  Ryszard Paweł Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    85
  1. Pojęcie kontrasygnaty    85
  2. Znaczenie kontrasygnaty w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.    90
  3. Zakres kontrasygnaty    92
  4. Akty wyłączone spod kontrasygnaty    93
  5. Ważność aktu urzędowego a kolejność składania podpisu przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów    97
  
  Anna Michalak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako strażnik dziedzictwa narodowego. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r. (sygn. akt Kp 2/15)    101
  
  Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Kariera sędziego w doktrynie konstytucyjnej: poszukiwanie równowagi między władzą sądowniczą i uprawnieniami Prezydenta Państwa    117
  1. Wprowadzenie    117
  2. Kariera sędziego a zasada jego niezawisłości    118
  3. Podmioty decydujące w sprawach kariery sędziego    119
  4. Wymogi proceduralne i uprawnienia prezydenta w kwestiach kariery sędziowskiej    122
  5. Skutki prawne nieprzestrzegania wymogów proceduralnych w kwestiach kariery sędziego    125
  6. Prawo odwołania się do sądu w sprawie niezgodnego z prawem zwolnienia    127
  7. Podsumowanie    129
  
  Konrad Składowski, Konstytucyjna regulacja trybu wyboru na urząd Prezydenta w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. – kilka uwag krytycznych    133
  
  Krzysztof Skotnicki, Ustawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    143
  
  Jarosław Sułkowski, Prezydent wobec kryzysu konstytucyjnego w Polsce (o straconej szansie na zakończenie sporu)    161
  1. Prace nad ustawą czerwcową    163
  2. Przebieg kryzysu    166
  3. Rola prezydenta jako strażnika konstytucji    171
  
  Haroldas Šinkūnas, Kompetencje Prezydenta Republiki Litewskiej w procesie legislacyjnym    179
  1. Wprowadzenie    179
  2. Status konstytucyjny Prezydenta Republiki    180
  3. Kompetencje Prezydenta Republiki w procesie legislacyjnym    182
  4. Zwrócenie uchwalonych przez Sejm ustaw do ponownego rozpatrzenia    186
  5. Zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego jako środek wpływania na proces legislacyjny    189
  6. Podsumowanie    191
  
  Vaidotas A. Vaičaitis, Status konstytucyjny prezydentów Litwy i Polski    195
  1. Wprowadzenie    195
  2. Dwojaki status konstytucyjny prezydenta    195
  3. Prezydent jako przedstawiciel władzy wykonawczej    198
  4. Prezydent jako głowa państwa    201
  5. Podsumowanie    206
  
  Indrė Žvaigždinienė, Uprawnienia Prezydenta Republiki Litewskiej w zakresie ochrony środowiska    209
  1. Wprowadzenie    209
  2. Status konstytucyjny Prezydenta Republiki    210
  3. Realizacja uprawnień Prezydenta Republiki w zakresie ochrony środowiska    212
  4. Podsumowanie    218
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia