Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12) - 18 ?????? ???????: ?????????? ???????. ????????????? ????? ? ??????? ????????? ????????? ? 30-? ???? XV ????. ??????, ??????, 2015, ss. 712 (Adam Szweda)

-15%

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12) - 18 ?????? ???????: ?????????? ???????. ????????????? ????? ? ??????? ????????? ????????? ? 30-? ???? XV ????. ??????, ??????, 2015, ss. 712 (Adam Szweda)

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,27  1,49

Format: pdf

1,271,49

cena zawiera podatek VAT

Tom 8 (12) „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” prezentuje na swoich łamach prace historyków polskich, czeskich, ukraińskich, islandzkich i argentyńskich. Tym razem, chociaż rozpiętość tekstów jest znaczna, dominują poświęcone okresowi wczesnego średniowiecza i historii powszechnej, chociaż nie brak też artykułów poświęconych wiekowi XV oraz dziejom Polski. Uwagę zwraca bardzo szeroka część recenzyjna, gdzie swoje opinie o ostatnich publikacjach wyrazili czołowi historycy z kraju i zagranicy. Część ostatnia to zapiski, z których czytelnik dowie się o nowościach historiografii czeskiej, a szczególnie rumuńskiej, rzadko pojawiającej się w naszych księgarniach. Z dwóch sprawozdań archeologicznych można dowiedzieć się także o najnowszych odkryciach w Krakowie oraz na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.


WydawcaUniwersytet Śląski
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Treść
  
  Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych stosowanych przez autorów w niniejszym tomie /    9
  
  Artykuły
  Monika Juzepczuk: Kult relikwii św. Waldeberta w opactwie w Luxeuil w X wieku w świetle Miracula sanctorum Waldeberti et Eustasii /    13
  Марія Гаврилишин: Шлюб англійського принца Едварда Вигнанця у контексті європейської політики Ярослава Мудрого /    46
  Sverrir Jakobsson: From Charismatic Power to State Power: The Political History of Iceland 1096—1281 /    56
  Santiago Barreiro: The Role of Honour in Egils saga /    75
  Marion Poilvez: Vár lqg: Outlaw Communities from Jómsvíkinga saga to Harðar saga /    90
  Robert Bubczyk: Ciekawość świata średniowiecznego dworzanina i klerka. Walter Map i jego peregrynacje w służbie Henryka II Plantageneta /    108
  Leontij Woytowycz: Lew Daniłowicz i walka o tron krakowski w ostatniej ćwierci XIII wieku /    117
  Karolina Supernak: Kilka uwag o powołaniu księcia Władysława Opolskiego na tron krakowski w 1273 roku /    132
  Jerzy Rajman: Cystersi na terenach, gdzie „bez rolników ziemia leżała lesista”. Uwagi o działalności zakonu na tzw. pograniczach w Czechach, na Węgrzech i w Polsce (XII—XIII wiek) /    167
  Karol Nabiałek: Nowe spojrzenie na początki Będzina. Przyczynek do polityki miejskiej Kazimierza Wielkiego /    196
  Bogdan Kloch: Budowa sieci parafialnej archiprezbiteratu kozielskiego (w diecezji wrocławskiej) w średniowieczu /    216
  Sobiesław Szybkowski: Pochodzenie Chodeckich herbu Ogon oraz ich związki rodzinne z Umieńskimi i Lubińskimi /    240
  
  Artykuły recenzyjne i recenzje
  Monika Saczyńska: Penitencjaria Apostolska — (nie)nowy obszar badań. Na marginesie ostatnich edycji źródłowych. Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Bd. 9: Pius III. und Julius II. 1503—1513. Text und indices bearb. von Ludwig Schmugge. Berlin—Boston, De Gruyter, 2014 (2 Bände, ss. XXXII, 452 i ss. 252); Supplications from England and Wales in the Register of the Apostolic Penitentiary 1410—1503. Eds. Peter D. Clarke, Patrick N.R. Zutshi. Vol. 3: 1492—1503. Woodbridge, Suffolk, The Boydell Press, 2015, ss. XV, 396 /    263
  Sergiej Polechow: Kilka uwag historyka Wielkiego Księstwa Litewskiego do itinerarium Kazimierza Jagiellończyka. Grażyna Rutkowska: Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440—1492. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2014, ss. 422, 8 s. map /    287
  Sobiesław Szybkowski: Jagiełło, Witold, Zofia Holszańska i polityka dynastyczna. Wioletta Zawitkowska: Walka polityczno‑prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424—1434. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, ss. 372 /    300
  Ilona Matejko‑Peterka: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów
  legnicko‑brzeskich. Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2016, ss. 300 (Marek L. Wójcik) /    316
  Mezi periferií a centrem jagellonského světa. Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493—1510. K vydání připravili Petr Kozák a Krisztina Rábai. Opava, Slezské zemské muzeum, 2015, ss. XC + 412 (Marek Ferenc) /    325
  Сергей Пοлехов: Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30‑е годы XV века. Москва, Индрик, 2015, ss. 712 (Adam Szweda) /329
  Marek Mika: Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka. Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2015, ss. 155 (Maciej Woźny) /    336
  
  Sprawozdania i zapiski
  Magdalena Goras, Monika Łyczak: Odkrycie reliktów środkowego filara gotyckiego kościoła św. Idziego w Krakowie. Sprawozdanie z interwencyjnego rozpoznania badawczego archeologicznego i architektonicznego z kwietnia 2015 roku /    343
  Teresa Rodzińska‑Chorąży, Zofia Jagosz‑Zarzycka: Rotunda na zamku w Cieszynie w świetle najnowszych badań — komunikat /    352
  Orient et Occident. Construction des identités en Europe médiévale. Sous la direction de Luminiţa Diaconu. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, ss. 226; Dialogul civilizaţiilor. Interferenţe istorice şi culturale / Dialogue of Civilisations. Historical and Cultural Interferences. Ed. Lilia Zabolotnaia. Chişinău, Editura Cartdidact, 2015, ss. 307 (Katarzyna Niemczyk) /    364
  Martin Čapský: Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích. Praha, Argo, 2015, 200 s. (Edice každodenní život sv. 63) (Petr Kozák) /    366
  Kateřina Pražáková: Obraz Polsko‑litevskeho státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450—1618). České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, 324 s. (Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Vol. 15) (Petr Kozák) /    368
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia